solution Contentsolution Content

HP-PC-er - Slik rengjør du datamaskinen

Lær hvordan du rengjør datamaskinen for å fjerne smuss og rusk og bruke en desinfisering anbefalt av Cents for Disease Control and Prevention (CDC) på berøringsflater som mus, tastatur og berøringsskjerm.

CDC anbefaler rengjøring av overflater, etterfulgt av desinfeksjon, som beste praksis for å forebygge virale luftveissykdommer i husholdningene og samfunnet ellers.

Merk:

Det kan hende at det oppstår noen synlige endringer på produktene dine over tid, som følge av rengjøringsteknikkene som er nevnt i dette dokumentet.

ADVARSEL:

Følg denne fremgangsmåten for å redusere risikoen for elektrisk støt:

  1. Slå av datamaskinen.

  2. Koble strømledningen fra datamaskinen.

Regelmessig rengjøring og vedlikehold

Rengjør ventilene, portene, skjermen og tastaturet til datamaskinen.

PC-rengjøring og desinfeksjon

Bruk rengjøringsveiledningen og fremgangsmåtene i denne delen for å rengjøre den bærbare PC-en din, stasjonære eller All-in-One-datamaskinen.

Rengjøring og desinfeksjon av forretnings-PC-er

Bruk rengjøringsveiledningen og fremgangsmåtene i dette avsnittet for å rengjøre forretnings-PC-en, arbeidsstasjonen, skrivebordet, salgsautomater, tynnklient, skjermer og tilbehør.

Vanlige spørsmål om rengjøring av HP-produktet

Finn svar på vanlige spørsmål om rengjøring av HP-produkter på en sikker og effektiv måte.