hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - konfigurer skanning til SharePoint

Lær hvordan du konfigurere funksjonen Skann til SharePoint.

Merk:

Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.

Kontrollpaneler

Fastvareversjon

Kontrollpaneler

FutureSmart 3

FutureSmart 3-kontrollpanel

FutureSmart 4

FutureSmart 4-kontrollpanel

Videooversikt

Vis informasjon om hvordan du aktiverer Skann til SharePoint.

FutureSmart 3

Bruk følgende fremgangsmåte for FutureSmart 3.

Innføring

Bruk Lagre til SharePoint® for å skanne dokumenter direkte til et Microsoft® SharePoint-nettsted. Denne funksjonen fjerner behovet for å skanne dokumentene til en nettverksmappe, USB-enhet eller e-postmelding for deretter å laste filene opp på SharePoint-nettstedet.

Lagre til SharePoint® støtter alle skannealternativer, inkludert muligheten for å skanne dokumenter som bilder eller bruke OCR-funksjonen til å opprette tekstfiler eller søkbare PDF-filer.

Denne funksjonen er deaktivert som standard. Aktiver Lagre til SharePoint® i HPs innebygde nettserver (EWS).

Før du begynner

Før denne prosedyren kan fullføres, må målmappen som de skannede filene skal lagres til, finnes på SharePoint-nettstedet, og skrivetilgang må være aktivert til målmappen. Lagre til SharePoint® er deaktivert som standard.

Aktiver Lagre til SharePoint og opprett et Lagre til SharePoint-hurtigsett

Følg følgende fremgangsmåte for å aktivere funksjonen Lagre til SharePoint og opprette et hurtigsett.

 1. Bruk toppnavigasjonsfanene, og klikk på Skanning / digital sending.

 2. Klikk på Lagre til SharePoint® i den venstre navigasjonsruten.

  Merk:

  Hurtigsett er snarveisjobber som du får tilgang til på skriverens startskjermbilde eller hurtigsett-programmet.

 3. Velg Aktiver Lagre til SharePoint®, og klikk deretter på Bruk.

 4. Klikk på Legg til i området Hurtigsett for å åpne Veiviseren for hurtigsett.

 5. Skriv inn en Tittel på hurtigsett (for eksempel Skann til SharePoint) og en Beskrivelse av hurtigsett.

 6. Velg en Knappeplassering for hurtigsettet for å bestemme om hurtigsettet skal vises fra startskjermbildet eller i området Hurtigsett på produktets kontrollpanel.

 7. Velg et Startalternativ for hurtigsett for å bestemme hva som skjer etter at et hurtigsett er valgt på produktets kontrollpanel, og klikk deretter på Neste.

 8. Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til banen for SharePoint-mappen.

  1. Klikk på Legg til på siden SharePoint®-målinnstillinger for å åpne siden Legg til SharePoint®-bane.

  2. Åpne et nytt nettleservindu, gå til SharePoint-mappen du vil bruke, og kopier deretter mappebanen til SharePoint-mappen fra dette nettleservinduet.

  3. Lim inn SharePoint-mappebanen i feltet SharePoint®-bane:.

  4. Som standard overskriver skriveren en eksisterende fil som har samme navn som den nye filen. Fjern merkingen for Overskriv eksisterende filer slik at en ny fil med samme navn som en eksisterende fil får et oppdatert tids-/dato-stempel.

  5. Velg et alternativ fra nedtrekkslisten Autentiseringsinnstillinger. Velg om det er nødvendig å logge seg på SharePoint-nettstedet med påloggingsopplysninger eller om opplysningene skal lagres i hurtigsettet.

   Merk:

   Bruk påloggingsinformasjon til bruker for å koble til etter pålogging på kontrollpanel er valgt i rullegardinlisten Godkjenningsinnstillinger, den påloggede brukeren må ha tillatelse til å skrive til det bestemte SharePoint-nettstedet.

   Merk:

   Av sikkerhetsårsaker viser ikke skriveren opplysningene som angis i veiviseren for hurtigsett.

  6. Klikk på OK for å fullføre oppsettet for SharePoint-banen og gå tilbake til siden SharePoint-målinnstillinger.

 9. Velg Bekreft mappetilgang før jobben startes for å påse at SharePoint-mappen som er angitt som målmappe, er tilgjengelig hver gang hurtigsettet brukes. Hvis dette alternativet ikke er merket, kan du lagre jobber i SharePoint-mappen raskere. Hvis dette alternativet imidlertid ikke er valgt og SharePoint-mappen er utilgjengelig, vil jobben mislykkes.

 10. Klikk på Neste.

 11. Angi en Tilstand det skal varsles om: på siden for Innstillinger for varsling. Denne innstillingen konfigurerer hurtigsettet til enten ikke å varsle, eller til å sende e-postmeldinger eller skrive ut en sammendragsside hvis jobben fullføres eller mislykkes. Velg ett av følgende alternativer fra rullegardinmenyen Tilstand det skal varsles om:

  • Velg Ikke varsle for at hurtigsettet ikke skal varsle når en jobb er fullført eller mislykkes.

  • Velg Varsle når jobben fullføres for at hurtigsettet skal sende et varsel når en jobb er fullført.

  • Velg Varsle bare ved jobbfeil for at hurtigsettet kun skal sende et varsel når en jobb mislykkes.

  Hvis du velger enten Varsle når jobben fullføres eller Varsle bare ved jobbfeil kreves det at Metode brukt til å varsle: angis. Velg blant disse alternativene:

  • E-post: Bruk dette alternativet til å sende en e-post når den valgte varseltilstanden oppstår. Dette alternativet krever en gyldig e-postadresse i feltet E-postadresse for varsling.

   Merk:

   Hvis du vil bruke e-postvarslingsfunksjonen, må du først konfigurere e-postfunksjonen på skriveren.

  • Print (Skriv ut): Bruk dette alternativet til å skrive ut varselet når den valgte varseltilstanden oppstår.

  Merk:

  Du kan velge Inkluder miniatyrbilde for begge varslingsalternativene hvis du vil ha med et miniatyrbilde av den første siden av jobben i varselet.

 12. Klikk på Neste.

 13. Velg alternativene fra siden Skanneinnstillinger, og klikk deretter på Neste. Hvis du vil vite mer, se Skanneinnstillingene for Lagre til SharePoint.

 14. Velg alternativene fra vinduet Filinnstillinger, og klikk deretter på Neste. Hvis du vil vite mer, se Filinnstillingene for Lagre til SharePoint.

 15. Gå gjennom sammendraget av innstillingene, og klikk deretter på Fullfør for å lagre hurtigsettet, eller klikk på Forrige for å redigere innstillingene.

Skanne og lagre en fil direkte til et Microsoft SharePoint-nettsted

Følg denne fremgangsmåten for å skanne et dokument direkte til et SharePoint-nettsted.

 1. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerglasset, eller legg det med forsiden opp i dokumentmateren, og juster papirskinnene slik at de passer til størrelsen på dokumentet.

 2. Trykk på Lagre til SharePoint® på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.

  Merk:

  I dette trinnet vises tittelen som brukeren har gitt hurtigsettet, på startskjermbildet. I dette trinnet brukes Lagre til SharePoint® som et eksempel.

  Merk:

  Det kan hende du må logge deg på skriveren for å bruke denne funksjonen.

 3. Velg et av elementene i Hurtigsett-listen.

 4. Trykk på tekstboksen Filnavn: for å åpne et tastatur, og skriv deretter inn navnet på filen med tastaturet på skjermen eller et fysisk tastatur. Velg OK.

 5. Ved behov trykker du på nedtrekkslisten Filtype for å velge et annet utdataformat.

 6. Velg Flere alternativer for å vise og konfigurere innstillingene for dokumentet.

  Merk:

  Forhåndsvise bildet ved å trykke på knappen Forhåndsvisning øverst til høyre i skjermbildet. For mer informasjon om denne funksjonen, trykker du på Hjelp-knappen i forhåndsvisningen.

 7. Trykk på Start-knappen for å lagre filen.

Skanneinnstillinger for hurtigsett og alternativer for Lagre til SharePoint®

De følgende tabellene viser innstillinger og alternativer som er tilgjengelige i veiviseren for hurtigsett når du legger til, redigerer eller kopierer et Lagre til SharePoint®-hurtigsett.

Skanneinnstillingene for Lagre til SharePoint

Funksjon

Beskrivelse

Originalstørrelse

Velg sidestørrelsen til originaldokumentet.

Originalsider

Velg om originaldokumentet er enkeltsidig eller dobbeltsidig.

Optimaliser tekst/bilde

Velg for å optimalisere for utskrift av en bestemt type innhold, eller velg Juster manuelt.

Optimaliser for

Denne innstillingen er bare tilgjengelig når Optimaliser tekst/bilde er satt til Juster manuelt. Velge en verdi for manuell justering.

Retning på innhold

Velg hvordan innholdet i originaldokumentet skal plasseres på siden: Stående eller Liggende, eller velg Automatisk registrering.

Tosidig format

Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når Retning på innhold er satt til Automatisk registrering. Velg for å beskrive innbindingen av siden for å spesifisere om baksiden av siden er opp-ned eller riktig side opp.

Bakgrunnsrens

Velg en verdi for å fjerne svakt synlige bilder fra bakgrunnen eller for å fjerne en lys bakgrunnsfarge.

Mørkhet

Velg en verdi for å justere mørke på filen.

Kontrast

Velg en verdi for å justere kontrasten på filen.

Skarphet

Velg en verdi for å justere skarpheten på filen.

Forhåndsvisning av bilde

Velg om du krever en forhåndsvisning av jobben, gjør det valgfritt eller deaktiverer forhåndsvisning.

Beskjæringsalternativer

Velg om du vil tillate eller ikke at en jobb skal beskjæres og typen beskjæringsalternativ.

Jobbygg

Bruk denne innstillingen for å slå sammen flere sett med originaldokumenter til ett e-postvedlegg. Bruk også denne innstillingen til å skanne et originaldokument som har flere sider enn dokumentmateren kan ta imot på én gang.

Automatisk tone

Velg denne innstillingen for å angi innstillingene Mørke, Kontrast og Bakgrunnsrens automatisk, noe som gjør at disse innstillingene ikke blir tilgjengelig på denne siden.

Registrering av dobbeltmating

Velg denne innstillingen for å aktivere registrering av dobbeltmatingsjobber.

Slett kanter

Velg denne innstillingen for å spesifisere bredden på kantmargene som skal slettes, enten i tommer eller millimeter, for forsiden og baksiden av en jobb.

Filinnstillingene for Lagre til SharePoint

Funksjon

Beskrivelse

Prefiks for filnavnet

Angi standard filnavnprefiks for filer lagret til en nettverksmappe.

Standard filnavn

Standard filnavn for filen som skal lagres.

Merk av for Kan redigeres av bruker for å gjøre det mulig å redigere denne innstillingen på produktets kontrollpanel.

Suffiks for filnavnet

Angi standard filnavnsuffiks for filer lagret til en nettverksmappe.

Dupliser standard filnavnendelse [filnavn] _YYYYMMDDT

Filnummerformat

Velg et filnavnformat for når jobben er delt inn i flere filer.

Standard filtype

Velg filformatet for den lagrede filen.

Merk av for Kan redigeres av bruker for å gjøre det mulig å redigere denne innstillingen på produktets kontrollpanel.

Forhåndsvisning av filnavn

Angi et filnavn, og klikk deretter på Oppdater forhåndsvisning -knappen.

Standard fargeinnstilling

Velg om filen er i svart/hvitt eller i farger.

Standard utskriftskvalitet

Velg kvaliteten på filen. Bilder av høyere kvalitet krever større filer enn bilder av lavere kvalitet, og de tar lengre tid å sende.

Standardoppløsning

Angi oppløsningen for filen. Bilder med høyere oppløsning har flere punkter per tomme (dpi), slik at de viser flere detaljer. Bilder med lavere oppløsning har færre punkter per tomme og er mindre detaljerte, men filstørrelsen er mindre.

Komprimering

Angi om filen bruker Normal eller Høy komprimering når du lagrer et skannet dokument som PDF- eller XPS-fil. Hvis komprimering er satt til Høy, er den skannede filen mindre, men skanningen kan ta lengre tid enn med Normal komprimering.

Komprimering av svart TIFF

Velg algoritmen for komprimering av svart TIFF for komprimering av den genererte TIFF-filen.

Komprimering av TIFF i farger/gråtoner

Velg algoritmen for komprimering av TIFF i farger/gråtoner for komprimering av den genererte TIFF-filen.

PDF-kryptering

Hvis filtypen er PDF, krypterer dette alternativet PDF-utdatafilen. Det må angis et passord som en del av krypteringen. Det samme passordet må brukes til å åpne filen. Brukeren blir bedt om å angi et passord før vedkommende skanner en jobb, hvis et slikt ikke er angitt før det trykkes på start.

Deaktiver OCR-filtyper

Velg denne innstillingen for å forhindre at OCR-filtyper er tilgjengelige fra produktets kontrollpanel.

Aktiver utelatelse av tomme sider

Hvis Aktiver utelatelse av tomme sider er aktivert, ignoreres tomme sider.

FutureSmart 4

Bruk følgende fremgangsmåte for FutureSmart 4.

Innføring

Konfigurer Skann til SharePoint-funksjonen, og skann deretter dokumenter direkte til et SharePoint-nettsted.

Skann til SharePoint støtter alle skannealternativer, inkludert muligheten for å skanne dokumenter som bilder eller bruke OCR-funksjonen til å opprette tekstfiler eller søkbare PDF-filer.

Denne funksjonen er deaktivert som standard. Aktiver Lagre til SharePoint i HPs innebygde webserver (EWS).

Før du begynner

Før denne prosedyren kan fullføres, må målmappen som de skannede filene skal lagres til, finnes på SharePoint-nettstedet, og skrivetilgang må være aktivert til målmappen. Skann til SharePoint er deaktivert som standard.

Aktivere Skann til SharePoint og opprette et Skann til SharePoint-hurtigsett

Følg denne fremgangsmåten for å aktivere funksjonen for Lagre til SharePoint og opprette hurtigsett.

 1. Bruk toppnavigasjonsfanene, og klikk på Skanning / digital sending.

 2. Klikk på Skann til SharePoint® i navigasjonsruten til venstre.

  Merk:

  Hurtigsett er snarveisjobber som du får tilgang til på skriverens startskjermbilde eller hurtigsett-programmet.

 3. Velg avmerkingsboksen Aktiver Skann til SharePoint®, og klikk på Legg til ....

 4. Skriv inn et Navn på hurtigsett (for eksempel Skann til SharePoint) og en Beskrivelse av hurtigsett.

 5. Velg et Startalternativ for hurtigsett for å bestemme hva som skjer etter at et hurtigsett er valgt på skriverens kontrollpanel, og klikk deretter på Neste.

 6. Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til banen for SharePoint-mappen.

  1. Klikk på Legg til på siden SharePoint®-mål for å åpne siden Legg til SharePoint®-bane.

  2. Åpne et nytt nettleservindu, gå til SharePoint-mappen du vil bruke, og kopier deretter mappebanen til SharePoint-mappen fra dette nettleservinduet.

  3. Lim inn SharePoint-mappebanen i feltet SharePoint®-bane:.

  4. Som standard overskriver skriveren en eksisterende fil som har samme navn som den nye filen. Fjern merkingen for Overskriv eksisterende filer slik at en ny fil med samme navn som en eksisterende fil får et oppdatert tids-/dato-stempel.

  5. Velg et alternativ fra nedtrekkslisten Autentiseringsinnstillinger. Velg om det er nødvendig å logge seg på SharePoint-nettstedet med påloggingsopplysninger eller om opplysningene skal lagres i hurtigsettet.

   Merk:

   Om Bruk påloggingsinformasjon til bruker for å koble til etter pålogging på kontrollpanel er valgt i rullegardinlisten Godkjenningsinnstillinger, må den påloggede brukeren ha tillatelse til å skrive til det bestemte SharePoint-nettstedet.

   Merk:

   Av sikkerhetsårsaker viser ikke skriveren opplysningene som angis i veiviseren for hurtigsett.

  6. Klikk på OK for å fullføre oppsettet for SharePoint-banen og gå tilbake til siden SharePoint-målinnstillinger.

 7. Velg Bekreft mappetilgang før jobben startes for å påse at SharePoint-mappen som er angitt som målmappe, er tilgjengelig hver gang hurtigsettet brukes. Hvis dette alternativet ikke er merket, kan du lagre jobber i SharePoint-mappen raskere. Hvis dette alternativet imidlertid ikke er valgt og SharePoint-mappen er utilgjengelig, vil jobben mislykkes.

 8. Klikk på Neste.

 9. Angi en Tilstand det skal varsles om: på siden for Varsling. Denne innstillingen konfigurerer hurtigsettet til enten ikke å varsle, eller til å sende e-postmeldinger eller skrive ut en sammendragsside hvis jobben fullføres eller mislykkes. Velg ett av følgende alternativer fra rullegardinmenyen Tilstand det skal varsles om:

  • Velg Ikke varsle for at hurtigsettet ikke skal varsle når en jobb er fullført eller mislykkes.

  • Velg Varsle når jobben fullføres for at hurtigsettet skal sende et varsel når en jobb er fullført.

  • Velg Varsle bare ved jobbfeil for at hurtigsettet kun skal sende et varsel når en jobb mislykkes.

  Hvis du velger enten Varsle når jobben fullføres eller Varsle bare ved jobbfeil kreves det at Metode brukt til å varsle: angis. Velg blant disse alternativene:

  • E-post: Bruk dette alternativet til å sende en e-post når den valgte varseltilstanden oppstår. Dette alternativet krever en gyldig e-postadresse i feltet E-postadresse for varsling:.

   Merk:

   Hvis du vil bruke e-postvarslingsfunksjonen, må du først konfigurere e-postfunksjonen på skriveren.

  • Print (Skriv ut): Bruk dette alternativet til å skrive ut varselet når den valgte varseltilstanden oppstår.

  Merk:

  Du kan velge Inkluder miniatyrbilde for begge varslingsalternativene hvis du vil ha med et miniatyrbilde av den første siden av jobben i varselet.

 10. Klikk på Neste.

 11. Velg alternativene fra siden Skanneinnstillinger, og klikk deretter på Neste. Du finner mer informasjon i tabellen over skanneinnstillinger for Skann til SharePoint®.

 12. Velg alternativene fra vinduet Filinnstillinger, og klikk deretter på Neste. Du finner mer informasjon i tabellen over filinnstillinger for Skann til SharePoint®.

 13. Gå gjennom sammendraget av innstillingene, og klikk deretter på Fullfør for å lagre hurtigsettet, eller klikk på Forrige for å redigere innstillingene.

Skanneinnstillinger for hurtigsett og alternativer for Skann til SharePoint

Gå gjennom innstillinger og alternativer som er tilgjengelige i veiviseren for hurtigsett når du legger til, redigerer eller kopierer et Skann til SharePoint-hurtigsett.

Skanneinnstillinger for Skann til SharePoint

Funksjon

Beskrivelse

Originalstørrelse

Velg sidestørrelsen til originaldokumentet.

Originalsider

Velg om originaldokumentet er enkeltsidig eller dobbeltsidig.

Optimaliser tekst/bilde

Velg for å optimalisere for utskrift av en bestemt type innhold.

Retning på innhold

Velg hvordan innholdet i originaldokumentet skal plasseres på siden: Stående eller liggende.

Bakgrunnsrens

Velg en verdi for å fjerne svakt synlige bilder fra bakgrunnen eller for å fjerne en lys bakgrunnsfarge.

Mørkhet

Velg en verdi for å justere mørke på filen.

Kontrast

Velg en verdi for å justere kontrasten på filen.

Skarphet

Velg en verdi for å justere skarpheten på filen.

Forhåndsvisning av bilde

Velg om du krever en forhåndsvisning av jobben, gjør det valgfritt eller deaktiverer forhåndsvisning.

Beskjæringsalternativer

Velg om du vil tillate eller ikke at en jobb skal beskjæres og typen beskjæringsalternativ.

Slett kanter

Velg denne innstillingen for å spesifisere bredden på kantmargene som skal slettes, enten i tommer eller millimeter, for forsiden og baksiden av en jobb.

Filinnstillinger for Skann til SharePoint

Funksjon

Beskrivelse

Prefiks for filnavnet

Angi standard filnavnprefiks som brukes for filene som skal lagres.

Filnavn

Standard filnavn for filen som skal lagres.

Merk av for Kan redigeres av bruker for å gjøre det mulig å redigere denne innstillingen på skriverens kontrollpanel.

Suffiks for filnavnet

Angi standard filnavnsuffiks som brukes for filene som skal lagres.

Dupliser standard filnavnendelse [filnavn] _YYYYMMDDT

Forhåndsvisning av filnavn

Angi et filnavn, og klikk deretter på Oppdater forhåndsvisning.

Filnummereringsformat

Velg et filnavnformat for når jobben er delt inn i flere filer.

Legg til nummerering når en jobb bare har én fil (f.eks. _1-1)

Velg denne innstillingen til å legge til nummerering til et filnavn når jobben kun innebærer én fil i stedet for flere filer.

Filtype

Velg filformatet for den lagrede filen.

Merk av for Kan redigeres av bruker for å gjøre det mulig å redigere denne innstillingen på skriverens kontrollpanel.

Høy komprimering (mindre fil)

Velg denne innstillingen for å komprimere den skannede filen, noe som reduserer filstørrelsen. Skanneprosessen for en fil med høy komprimering kan imidlertid ta lengre tid enn for filer med normal komprimering.

PDF-kryptering

Hvis filtypen er PDF, krypterer dette alternativet PDF-utdatafilen. Det må angis et passord som en del av krypteringen. Det samme passordet må brukes til å åpne filen. Brukeren blir bedt om å angi et passord før vedkommende skanner en jobb, hvis et slikt ikke er angitt før skanningen startes.

Oppløsning

Angi oppløsningen for filen. Bilder med høyere oppløsning har flere punkter per tomme (dpi), slik at de viser flere detaljer. Bilder med lavere oppløsning har færre punkter per tomme og er mindre detaljerte, men filstørrelsen er mindre.

Kvalitet og filstørrelse

Velg kvaliteten på filen. Bilder av høyere kvalitet krever større filer enn bilder av lavere kvalitet, og de tar lengre tid å sende.

Farge / svart-hvitt

Angi om kopiene skal skrives ut i farger, svart og gråtoner eller bare svart

Utelat tomme sider

Hvis Utelatelse av tomme sider er aktivert, ignoreres tomme sider.

Opprett flere filer

Velg denne funksjonen for å skanne sider til separate filer basert på et forhåndsbestemt maksimalt antall sider per fil.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...