hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Konfigurere og konfigurere faksarkivet

Lær hvordan du konfigurerer innstillinger for arkivering og videresending av fakser.

Innføring

Bruk siden Faksarkiv og videresending for å konfigurere innstillinger for arkivering og videresending av fakser på skriverens kontrollpanel.

Bruk innstillingene for Faksarkiv til å sende en kopi av alle innkommende og utgående fakser til en e-postadresse, nettverksmappe eller FTP-server.

Bruk innstillingene Videresending av faks til å sende en kopi av alle inn- og utgående fakser til et annet faksnummer.

Før du begynner

Faksfunksjonen må konfigureres på skriveren for å arkivere og videresende fakser.

Koble fakskabelen til faksporten på skriveren og til telefonporten på veggen.

Administratorer trenger følgende informasjon før de begynner:

 • Administrativ tilgang til skriveren

 • DNS-suffiks (f.eks. selskapsnavn.com)

 • SMTP-server (for eksempel smtp.mittselskap.com)

  Merk:

  Hvis du ikke vet navnet på SMTP-serveren, SMTP-portnummeret eller godkjenningsinformasjon, kontakter du e-post-/Internett-leverandøren eller systemansvarlig for informasjon. SMTP-servernavn og portnavn finnes vanligvis ved å gjøre et Internett-søk. Bruk for eksempel uttrykk som "Gmail SMTP servernavn" eller "yahoo SMTP servernavn" for å søke.

 • Krav til SMTP-servergodkjenning for utgående e-postmeldinger, inkludert brukernavn og passord som brukes for godkjenning, hvis aktuelt.

Konfigurere faksarkiv

Bruk innstillingene for Faksarkiv til å sende en kopi av alle innkommende og utgående fakser til en e-postadresse, nettverksmappe eller FTP-server.

 1. Velg Faks -fanen.

 2. Velg Faksarkiv og videresending i den venstre navigasjonsruten.

 3. Fra rullegardinlisten Faksarkiv velger du ett av følgende alternativer:

  • Ikke arkiver (bare skriv ut)

  • Arkiver og skriv ut

  • Bare arkiver

 4. Velg Type faksjobb som skal arkiveres.

  • Alle fakser

  • Sendte fakser

  • Mottatte fakser

 5. Velg et alternativ for Ved arkivfeil.

  • Ikke gjør noe

  • Skrive ut mottatte fakser

  • Lagre mottatte fakser

 6. Merk av i avmerkingsboksen hvis du vil aktivere varselet om arkivfeil.

 7. Følg denne fremgangsmåten for å sette arkivmål til en nettverksmappe eller en FTP-server:

  • Velg FTP-server valget og angi innstillingen i området FTP-server.

  • Velg Nettverksmappe valget og angi innstillingene i området Mappeinnstillinger.

 8. Hvis du vil angi arkivmål til en e-postadresse, skriver du inn en e-postadresse i feltene Til/Fra og velger en utgående SMTP-server i området for utgående e-postservere (SMTP), eller klikk på Legg til... for å starte veiviseren Utgående e-postservere (SMTP), og følg deretter denne fremgangsmåten:

  1. Skriv inn adressen til en SMTP-server, og klikk deretter på Neste

  2. Velg Søk i nettverket etter server for utgående e-post, og klikk deretter på Neste.

  3. Velg serveren og klikk deretter på Neste.

   Merk:

   Hvis det allerede er opprettet en SMTP-server for en annen produktfunksjon, vises alternativet Bruk en server som allerede brukes av en annen funksjon. Velg dette alternativet og konfigurer det til å brukes for e-postfunksjonen.

  4. I dialogboksen Angi den grunnleggende informasjonen som er nødvendig for å koble til serveren angir du alternativene som skal brukes, og klikker på Neste.

   Merk:

   Sjekk kilder på Internett for å bekrefte at disse serverinnstillingene er gjeldende og gyldige ved konfigurasjonstidspunktet.

   • Skriv inn et tall i del opp e-postmeldinger som er større enn (MB) for å forhindre sending eller mottak av e-postmeldinger som er større enn 5 MB

   • I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre standard portnummer.

   • Merk av i avmerkingsboksen Aktiver SMTP SSL-protokollen hvis du bruker Google™ Gmail til e-posttjenesten. For gmail er SMTP-adressen vanligvis smtp.gmail.com, portnummer er 465 og SSL skal være aktivert.

  5. På dialogboksen Servergodkjenningskrav velger du alternativet som beskriver serverens godkjenningskrav, og så på Next.

   Merk:

   Hvis du bruker en pålogget brukers påloggingsopplysninger, konfigurerer du e-posten til å kreve at brukeren logger på produktets kontrollpanel. Nekt enhetsgjesttilgang til e-post ved å fjerne merket for e-post i kolonnen Enhetsgjest i området Retningslinjer for pålogging og tillatelser på dialogboksen Tilgangskontroll på fanen Sikkerhet. Ikonet i avmerkingsboksen endres fra et hakemerke til en lås.

   • Serveren krever ikke godkjenning

   • Serveren krever godkjenning

    • Bruk brukerens påloggingsopplysninger til å koble til etter pålogging via kontrollpanelet, ELLER

    • Bruk alltid disse påloggingsopplysningene, og skriv inn brukernavnet og passordet.

  6. I dialogboksen Serverbruk velger du produktfunksjonene som skal sende e-post gjennom denne SMTP-serveren, og deretter klikker du på Neste.

   Merk:

   Hvis serveren krever godkjenning, er et brukernavn og passord påkrevd for å sende automatiske varsler og rapporter fra produktet.

  7. I dialogen Sammendrag og test angir du en gyldig e-postadresse i feltet Send a test-e-post til:, og deretter klikker du på Test.

  8. Kontroller at alle innstillingene er riktige, og klikk deretter på Fullfør for å fullføre oppsettet av serveren for utgående e-post.

 9. Gå gjennom de valgte innstillingene, og klikk deretter på Bruk for å fullføre oppsettet.

Angi videresending av faks

Bruk innstillingene Videresending av faks til å sende en kopi av alle inn- og utgående fakser til et annet faksnummer.

 1. Merk av for Aktiver videresending av faks.

 2. Velg Type faksjobb som skal videresendes.

 3. Skriv inn et faksnummer i feltet Nummer for videresending av faks.

 4. Gå du gjennom de valgte innstillingene og klikk så påBruk og fullfør oppsettet.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...