hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP DeskJet 2600-skrivere - E4-feil (papirstopp)

Under en utskriftsjobb slutter skriveren å mate sider, en E4-feil vises og Fortsett-lampen blinker. Dette indikerer at det kan være fastkjørt papir inne i skriveren.

Merk:

En papirstoppmelding kan være ekte eller falsk. Det kan hende at skriveren rapporterer om papirstopp selv om dette ikke er tilfelle. Fremgangsmåten nedenfor brukes ved både ekte og falsk papirstopp.

Eksempel på E4-feil og blinkende Fortsett-lys

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Fjern fastkjørt papir fra skriveren

Papirstopp kan oppstå på flere steder i skriveren. Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret i et område, fortsett til neste område til papirstoppen er funnet.

Kontroller at vognen kan bevege seg fritt

Kontroller at vognen kan flyttes fra den ene siden av skriveren til den andre uten hindringer.

 1. Slå på skriveren.

 2. Åpne blekkpatrondekselet.

  Åpne blekkpatrondekselet
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.

 4. Med skriveren slått på, frakobler strømledningen på baksiden av skriveren.

  ADVARSEL:

  For å unngå risiko for skade eller elektrisk støt, må du koble fra strømledningen før du strekker hånden inn i skriveren.

 5. Bruk en lommelykt for å undersøke om papir eller gjenstander hindrer vognen, og fjern eventuelt papir eller gjenstander.

  ADVARSEL:

  Hvis papiret rives i stykker når du fjerner det fra valsene, kontrollerer du valsene og hjulene for å se om det finnes papirrester inne i produktet. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra skriveren, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.

 6. Flytt vognen manuelt ved å få tilgang gjennom blekkpatrondekselet.

  • Hvis vognen står fast på høyre side i skriveren, flytter du vognen til venstre side av skriveren.

  • Hvis vognen har satt seg fast på venstre side i skriveren, skyver du den til høyre side.

  • Hvis vognen sitter fast i midten av skriveren, flytt vognen til høyre side av skriveren.

 7. Fjern løst papir eller hindringer du finner.

 8. Pass på at vognen kan bevege seg fritt langs bredden av skriveren. Skyv vognen til venstre side i skriveren og deretter til høyre side.

 9. Lukk blekkpatrondekselet.

  Lukking av blekkpatrondekselet
 10. Koble til strømledningen og slå deretter på skriveren.

Bruke et automatisert verktøy for å rengjøre papirvalsene

Rengjør skriverens papirvalser med et automatisk verktøy.

 1. Slå på skriveren.

 2. Fjern alt papir fra innskuffen.

 3. Trykk og hold inne Av/på-knappen, trykk på Avbryt-knappen tre ganger, trykk på Start fargekopi-knappen sju ganger, og slipp deretter Av/på-knappen.

  Skriveren avgir en lyd i ca. ett minutt mens du rengjør papirmatevalsene.

Bruke et automatisert verktøy for å rengjøre blekkflekker

Rengjør blekkflekker med det automatiske verktøyet i skriveren for å fjerne fastkjørt papir og optimalisere utskriftskvaliteten.

 1. Slå på skriveren.

 2. Legg papir i innskuffen.

 3. Trykk på og hold inne Av/på-knappen, trykk på Avbryt-knappen tre ganger, trykk på Start kopiering i farger-knappen åtte ganger, og slipp deretter Av/på-knappen.

  Skriveren mater én side sakte og den avgir litt lyd i ca. ett minutt.

Rengjør papirrullene inne i skriveren manuelt

Støv, papirfibre og andre rester kan hope seg opp på papirmatevalsene og forårsake papirstopp og problemer med papirmating. Rengjør valsene inne i skriveren, og prøv deretter å skrive ut igjen.

 1. Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen.

  ADVARSEL:

  For å unngå risiko for skade eller elektrisk støt, må du koble fra strømledningen før du strekker hånden inn i skriveren.

 2. Løft innskuffen.

  Løfte innskuffen
 3. Løft og fjern dekselet på innskuffen.

 4. Se ned gjennom den åpne innskuffen til du finner de grå papirmatevalsene. Det kan hende at du trenger en lommelykt for å lyse opp området.

  Papirmatevalsenes plassering
 5. Fukt en lang bomullspinne med flaskevann eller destillert vann, og klem overflødig vann ut av kluten.

 6. Press bomullspinnen mot valsene, og drei dem deretter oppover med fingrene. Trykk forsiktig for å fjerne støv og smuss.

 7. Senk innskuffedekselet.

 8. La valsene tørke helt (ca. 10 minutter).

 9. Koble til strømledningen og slå deretter på skriveren.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...