hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Smart Tank-skrivere - 'Vi kan ikke finne en skriver'-feil i HP Smart

Hvis HP Smart ikke klarer å finne skriveren i HP Smart Tank 670, 720, 750, 6000, 7000 eller 7300-serien, eller hvis du blir bedt om å oppgi et Wi-Fi Direct-passord, foretar du en tilbakestilling til skriverens fabrikkinnstillinger for å starte skriveren i Wi-Fi-oppsettmodus. Når skriveren er i Wi-Fi-oppsettmodus, bruker du HP Smart for å finne skriveren og koble den til via Wi-Fi-nettverket.

Gjenopprett fabrikkinnstillingene og konfigurer skriveren

Gjenopprett en HP Smart Tank-skriver til fabrikkinnstillingene og konfigurer skriveren ved hjelp av HP Smart-appen.

 1. Løft blekkpatrondekselet fra venstre side av skriveren.

  Løfte opp blekkpatrondekselet
 2. Trykk på informasjonsknappen på skriverens kontrollpanel i tre sekunder.

  Alle knappene på kontrollpanelet lyser.

 3. Trykk på informasjonsknappen og Avbryt-knappen til 00 vises og Wi-Fi-knappen blinker.

 4. Senk blekkpatrondekselet.

  Senking av blekkpatrondekselet
 5. Vent i 30 sekunder.

 6. Trykk på av/på-knappen, eller koble fra strømledningen for å slå av skriveren.

 7. Slå på skriveren, og vent deretter til Wi-Fi-knappen blinker og Wi-Fi-ikonet på skriverskjermbildet kretser.

  Skriveren går inn i trådløs konfigureringsmodus.

 8. Åpne HP Smart-appen, legg til skriveren og følg deretter instruksjonene for å fullføre skriveroppsettet.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...