hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

    Oppgraderingsguide til Windows 11

  • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet-, HP Laser- og Samsung Laser-skrivere – erklæring om begrenset garanti for HP-skriverkassetter, -bildetromler og -bildebehandlingsenheter (AMS/EMEA)

AMS- og EMEA-erklæring om begrenset garanti for HP-skriverkassetter, -bildetromler og -bildebehandlingsenheter som brukes sammen med HP LaserJet-skrivere, HP Laser-skrivere og Samsung Laser-skrivere.

HPs begrensede Premium Protection-garanti

HPs begrensede garanti gjelder for originale HP-skriverkassetter, -bildetromler og -bildebehandlingsenheter, og gjelder bare for HP-produkter som selges eller leases a) fra HP Inc., dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, autoriserte forhandlere, autoriserte distributører eller distributører, og b) med HPs begrensede garanti.

Hva HP vil gjøre

HP vil etter HPs eget skjønn erstatte produkter, i henhold til garantien, som viser seg å være mangelfulle, eller refundere kjøpesummen.

Hva denne garantien dekker

Hver originale HP-skriverkassett, -bildetrommel og -bildebehandlingsenhet som brukes sammen med HP LaserJet-skrivere, HP Laser-skrivere eller Samsung Laser-skrivere, garanteres å være uten mangler i materiale og utførelse når de brukes sammen med sin angitte skriverenhet fra HP, Samsung eller en autorisert original utstyrsprodusent (OEM). Les skriverens bruksanvisning for å finne ut av hva som er riktig valg av skriverkassetter og bildetromler.

Hva denne garantien ikke dekker

Den begrensede kassettgarantien dekker ikke kassetter som har nådd slutten av sin beregnede levetid, eller som har blitt etterfylt, ombygd, tømt, misbrukt, mangler eller klusset med på noen måte, har problemer som skyldes feil bruk, feilaktig oppbevaring eller bruk utenfor de angitte miljøspesifikasjonene til skriveren eller kassetten.

Bruk av kassetter som ikke er fra HP, eller etterfylte kassetter, påvirker verken HPs begrensede garanti til sluttbrukeren eller HP-støttekontrakter med sluttbrukeren om skriveren. Hvis skriver- eller skriverhodefeil eller -skader imidlertid skyldes bruk av kassetter som ikke er fra HP, eller etterfylte kassetter, vil HP belaste kunden med vanlige kostnader for tid og materialer for å utføre service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden eller for kostnaden ved å bytte ut skriverhodet. Når det gjelder HP-blekkpatroner og -rekvisita og HP LaserJet-, HP Laser- og Samsung Laser-rekvisita, gjelder ikke HPs begrensede garanti for produkter som, i tillegg til andre utelukkelser som beskrives i denne begrensede garantien, har blitt etterfylt, renovert, ombygd eller klusset med på noen måte.

Hvor lenge dekningen varer

Det finnes ingen utløpsdato for bruk av HP-tonerkassetter.

Merk:

Garantiperioden er begrenset til seks måneder fra kjøpet, og kjøpsbevis kan kreves for Samsung-rekvisita kjøpt før 1. oktober 2019.

Produksjonsdatoen som følger med på noen tonerkassettbokser, er beregnet på interne HP-prosesser og kan være påkrevd i henhold til forskriftsmessige standarder i visse land. Produksjonsdatoen er ikke en utløpsdato eller "bruk før"-dato.

Returnere et HP-kassettprodukt

Hvis kassetten viser seg å ha mangler, skal kunden pakke kassetten i produktesken (eller noe lignende) og oppgi navn, adresse, telefonnummer, kjøpssted, en kort beskrivelse av problemet og, så fremt det er mulig, legge ved en rekvisitastatusside og en utskrift som illustrerer mangelen. Hvis det finnes et HP-saksnummer, bør dette også oppgis. Dokumentene og kassetten bør returneres til stedet den ble kjøpt på, der en erstatning kan bli gitt.

I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, ER DEN OVENSTÅENDE BEGRENSEDE GARANTIEN UTELUKKENDE, OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE, ER UTTRYKT ELLER IMPLISITT. HP FRASKRIVER SEG I SÆRDELESHET ANSVAR FOR ENHVER IMPLISITT GARANTI OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL.
I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT ELLER ANNET.
DE BEGRENSEDE GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN SKAL, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, VERKEN UTELATE, BEGRENSE ELLER ENDRE, MEN VÆRE ET TILLEGG TIL DE OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER FOR SALGET AV DETTE PRODUKTET.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...