hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Windows 11

  Du finner vanlige spørsmål og svar her.

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Smart Tank-skrivere – skrivehodefeil

Etter at du har installert skrivehodene, blir ikke skriveren klargjort, og en feilmelding om Manglende skrivehoder vises i skriverprogramvaren eller HP Smart-appen til skriveren i HP Smart Tank 670-, 720-, 750-, 790-, 7000-, 7300- eller 7600-serien. Ett av følgende kan også vises, avhengig av skriveren din.

 • Skrivere med berøringsskjermer: Feilmeldingen Problem med skrivehodet vises.

 • Skrivere uten berøringsskjermer: Varsel-lampen og ett eller begge Skrivehode-ikonene blinker.

Fastslå hvilket skrivehode som var årsaken til feilen

Se på skriverskjermen (skrivere med berøringsskjerm) eller kontrollpanelet (skrivere uten berøringsskjerm) for å finne ut hvilket skrivehode som forårsaket feilen.

 • Det er det trefargede skrivehodet som er årsaken til feilen hvis feilmeldingen Problem med skrivehodet viser at det trefargede skrivehodet ikke kommuniserer, eller Varsel-lampen og ikonet for det trefargede skrivehodet blinker.

  Ikonet for det trefargede skrivehodet blinker
 • Det er det svarte skriverhodet som er årsaken til feilen hvis feilmeldingen Problem med skrivehodet viser at det svarte skrivehodet ikke kommuniserer, eller Varsel-lampen og ikonet for det svarte skrivehodet blinker.

  Ikonet for det svarte skrivehodet blinker
 • Begge skrivehodene er årsakene til feilen hvis feilmeldingen Problem med skrivehodet viser at både det trefargede og det svarte skrivehodet ikke kommuniserer, eller Varsel-lampen og begge skrivehodeikonene blinker.

  Ikonene for både det trefargede og det svarte skrivehodet blinker

Kontroller skrivehodene

Skriveren kan vise en feilmelding hvis skrivehodene ikke er riktig installert.

Sørg for at blekktankene er minst halvfulle, og at det er papir i innskuffen.

 1. Løft opp blekkpatrondekselet, og vent til vognen stopper.

  Løfte opp blekkpatrondekselet
 2. Sørg for at skrivehodedekselet er lukket.

  • Hvis skrivehodedekselet er lukket, kan du fortsette med disse trinnene.

  • Hvis skrivehodedekselet er åpent, skyver du det ned for å lukke det, lukker blekkpatrondekselet og deretter prøver du å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsetter du med disse trinnene.

 3. Trykk på den blå knappen på skriverhodevognen for å åpne skrivehodedekselet.

  Åpne skrivehodedekselet
 4. Trykk ned på skrivehodet med feilen, og trekk det ut av sporet.

  ADVARSEL:

  Hold skrivehodet i sidene for å hindre at det lekker blekk, og hold det loddrett til enhver tid.

 5. Kontroller at pluggene øverst på skrivehodet er tatt av.

  Kontrollere at pluggene øverst på skrivehodet er tatt av
 6. Sørg for at teipen fra kontaktene på skrivehodet er tatt av.

  ADVARSEL:

  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Ikke bytt ut beskyttelsestapen på kontaktene. Håndtering av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.

  Kontrollere at er tatt av
 7. Sett skriverhodet inn i sporet til det klikker på plass.

  Sette skrivehodet inn i sporet
 8. Gjenta disse trinnene for det andre skrivehodet bare hvis det angis av Skrivehode-ikonet eller feilmeldingen.

 9. Lukk skriverhodedekselet.

  Lukke skriverhodedekselet
 10. Lukk blekkpatrondekselet.

  Lukke blekkpatrondekselet
 11. Juster skrivehodene.

  • Hvis skriveren har et kontrollpanel med berøringsskjerm, følger du meldingene på kontrollpanelet for å skrive ut en justeringsside. Følg deretter instruksjonene på siden for å justere skrivehodene.

  • Hvis skriveren ikke har et kontrollpanel med berøringsskjerm, blinker en A på kontrollpanelet, og en justeringsside skrives ut automatisk. Følg instruksjonene på siden for å justere skrivehodene.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Kontakt HPs kundestøtte

Hvis de foregående trinnene ikke løste problemet, må du ta kontakt med HPs kundestøtte for videre hjelp.

 1. Gå til HP kundestøtte - kontakt.

 2. Angi produktserienummeret for å vise garantistatus og endre posisjonen din, om nødvendig.

 3. Velg et alternativ for støtte. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...