hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Windows 11

  Du finner vanlige spørsmål og svar her.

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Smart Tank-skrivere – førstegangsoppsett av skriver

For å sette opp en HP Smart Tank-skriver i 670-, 720-, 750-, 790-, 7000-, 7300- eller 7600-serien for første gang, tar du skriveren ut av esken, kobler til strømledningen, fyller på tankene, installerer skrivehodet, legger i papir, justerer skrivehodet og installerer deretter skriverprogramvaren.

Merk:

Hvis du ser etter programvaren for skriveren, kan du gå til 123.hp.com.

Ta skriveren ut av esken

Ta skriveren ut av esken, og fjern alt av teip, klistremerker og emballasje.

 1. Ta skriveren ut av esken.

 2. Plasser skriveren på et jevnt, flatt underlag der du har tenkt å bruke den.

 3. Fjern all teipen fra utsiden av skriveren.

  Fjerne teip fra utsiden av skriveren
 4. Løft blekkpatrondekselet fra venstre side av skriveren.

  Merk:

  Ikke løft blekkpatrondekselet mens skannedekselet er åpent. Hvis skannedekselet er åpent, lukker du det og løfter blekkpatrondekselet.

  Løfte opp blekkpatrondekselet
 5. Fjern teip og emballasje fra blekktilgangen og andre områder.

  Fjerne teip og emballasje fra blekktilgangen og andre områder
 6. Fjern og resirkuler all emballasje.

 7. Koble strømledningen til baksiden av skriveren, og koble deretter den andre enden til en stikkontakt.

  ADVARSEL:

  Ikke koble til USB-kabelen på dette tidspunktet. Tilkoblingen til datamaskinen opprettes under installeringen av programvaren.

  Koble til strømledningen
 8. Slå på skriveren, og vent til skriveren er inaktiv.

  Slå på skriveren
 9. Hvis skriveren har et kontrollpanel med berøringsskjerm, følger du instruksjonene på skjermen for å velge et språk.

Legg skriveren til i HP Smart

HP Smart-appen kreves og bidrar til å koble enheten til skriveren. Den veileder deg også gjennom resten av konfigurasjonsprosessen.

 • Hvis du ikke har installert HP Smart ennå, kan du gå til 123.hp.com for å laste ned og installere programvaren. Når den er installert, åpner du HP Smart-appen og følger instruksjonene for å koble til og konfigurere skriveren.

 • Hvis HP Smart allerede er installert på enheten, åpner du den og klikker på plusstegnet for å legge til den nye skriveren. Følg meldingene i HP Smart for å koble til og konfigurere skriveren.

Trinnene som følger på denne siden, kan brukes sammen med instruksjonene i HP Smart for å fullføre skriverkonfigurasjonen.

Fylle blekktankene

Fyll tomme eller nesten tomme blekktanker med offisielle HP-blekkflasker.

Vær oppmerksom på følgende når bruker blekkflasker:

 • Oppbevar blekkflaskene utenfor barns rekkevidde.

 • Åpne bare blekkflasken når du fyller på blekktankene.

 • Oppbevar blekkflaskene oppreist på et kjølig, tørt sted.

ADVARSEL:

For å unngå mulig skade på skrivehodet må du ikke installere skrivehodene før du har fylt på blekktankene.

 1. Løft blekkpatrondekselet fra venstre side av skriveren.

  Løfte opp blekkpatrondekselet
 2. Åpne tankdekslene.

  Åpne tankdekslene
 3. Åpne lokket på blekktanken du vil fylle på.

  Åpne blekktankhetten
 4. Åpne blekkflasken.

  • Hvis blekkflaskene har lokk som vris av, vrir du for å fjerne lokket, og setter det deretter til side.

   Åpne en blekkflaske med lokk som vris av
  • Hvis blekkflaskene har lokk som vippes av, vipper du lokket for å fjerne det. Dra i forseglingsfliken for å fjerne den, og kast deretter forseglingen. Bytt ut og skru lokket på flasken godt på, og vipp deretter lokket opp.

   Åpne en blekkflaske med lokk som vippes av
 5. Match fargen på blekkflasken med fargen på blekktanken. Hold flasken mot tankdysen, påse at tuppen på flasken passer riktig over dysen, og la blekket renne inn i tanken til den blir full.

  Hvis flasken ikke begynner å tømmes, fjerner du den og setter den deretter på tanken igjen. Ikke klem på flasken.

  Fylle blekk i tankene
 6. Når blekktanken er fylt, setter du flasken oppreist og lukker blekkflaskelokket.

 7. Lukk blekktankhetten.

  Lukke blekktankhetten
 8. Gjenta de forrige trinnene for å fylle andre blekktanker.

 9. Lukk tankdekslene og blekkpatrondekselet, og vent i 30 sekunder.

  Skriveren fullfører blekkrensingen og -kalibreringen.

  Lukke tankdekslene og deretter blekkpatrondekselet
 10. Oppbevar flasker med gjenværende blekk oppreist på et kjølig og tørt sted.

Installere skrivehodene

Installer skrivehodene som fulgte med skriveren.

 1. Løft blekkpatrondekselet på venstre side av skriveren, og vent deretter til vognen flytter seg til midten og stopper.

  Løfte opp blekkpatrondekselet
 2. Trykk på den blå knappen for å åpne skrivehodedekselet.

  Trykke på den blå knappen for å åpne skrivehodedekselet
 3. Fjern og kast den oransje beskyttelsen.

  Merk:

  Håndter den oransje beskyttelsen forsiktig for å unngå blekkflekker.

  Fjerne den oransje beskyttelsen
 4. Ta skrivehodene ut av emballasjen.

  Ta skrivehodene ut av emballasjen
 5. Fjern den oransje hetten og beskyttelsesteipen fra begge skrivehodene.

  ADVARSEL:

  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysen. Ikke bytt ut beskyttelsestapen på kontakten. Håndtering av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.

  Fjerne den oransje hetten og beskyttelsesteipen
 6. Sett inn skrivehodene.

  Sette inn skrivehodene
 7. Lukk skriverhodedekselet.

  Lukke skriverhodedekselet
 8. Lukk blekkpatrondekselet.

  Lukke blekkpatrondekselet

Legg i papir

Legg vanlig hvitt papir i innskuffen.

 1. Åpne innskuffen.

  Åpne innskuffen
 2. Trykk på og hold nede én av papirbreddeskinnene.

  Holde nede knappen på én papirbreddeskinne
 3. Skyv skinnene til kantene av innskuffen.

  Skyve skinnene
 4. Legg en bunke med vanlig papir med utskriftssiden vendt ned i innskuffen.

  Legge papir i innskuffen
 5. Kontroller at papirbunken er justert med de riktige papirstørrelseslinjene og ikke overstiger stabelhøydemerket i skuffen.

  Kontrollere at bunken er justert og ikke overskrider stabelhøyde
 6. Juster papirbreddeskinnene til de berører kantene på papirbunken.

  Justere papirbreddeskinnene
 7. Lukk innskuffen.

  Lukke innskuffen
 8. Dra ut utskufforlengeren.

  Dra ut utskufforlengeren

Justere skrivehodene

Skriv ut en justeringsside, og skann deretter siden for å justere skrivehodene.

Skriv ut en justeringsside

Avhengig av skriveren din kan du skrive ut en justeringsside eller hente justeringssiden automatisk.

 • Hvis skriveren har et kontrollpanel med berøringsskjerm, følger du meldingene på kontrollpanelet for å skrive ut en justeringsside.

 • Hvis skriveren ikke har et kontrollpanel med berøringsskjerm, blinker en A på kontrollpanelet, og en justeringsside skrives ut automatisk.

Skann justeringssiden

Skann justeringssiden for å fullføre justeringen av skrivehodet.

 1. Legg justeringssiden med utskriftssiden ned mot skannerglasset, og juster deretter siden med det angitte hjørnet.

  Legge justeringssiden på skannerglasset
 2. Lukk skannerdekselet.

  Lukke skannerdekselet
 3. Avhengig av skrivermodellen din kan du trykke på den blinkende Kopier-knappen på skriverens kontrollpanel eller følge instruksjonene på skjermen for å skanne siden.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...