hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Smart Tank-skrivere – «E4»-feil (fastkjørt papir)

Under en utskriftsjobb stopper skriveren i HP Smart Tank 670-, 720-, 750-, 6000-, 7000- eller 7300-serien papirmatingen, E4 vises på kontrollpanelet, og Fortsett-lampen blinker.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Fjern fastkjørt papir fra skriveren

Papirstopp kan oppstå på flere steder i skriveren. Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret i et område, fortsetter du til neste område til du finner det fastkjørte papiret.

Mulige områder for papirstopp

Områder for papirstopp

Bildeforklaring

Beskrivelse

1

Innskuffområde

2

Inne i skriveren

3

På baksiden av skriveren

4

Dokumentmater

Rengjør papirmatevalsene ved å bruke et automatisert verktøy

Støv, papirfiber og andre rester kan hopes opp på papirmatingsvalsene og forårsake papirstopp og problemer med papirmating. Rengjør valsene fra skriverens kontrollpanel.

 1. Slå av skriveren.

 2. Fjern bunken med ark fra innskuffen.

 3. Trykk på og hold inne Av/på-knappen , trykk på Start kopiering i farger-knappen tre ganger og Start kopiering for svart-hvitt-knappen syv ganger, og slipp deretter Av/på-knappen .

  Skriveren slår seg på og rengjør papirbanevalsene.

 4. Vent til skriveren er uvirksom og stille.

Rengjør papirvalsene i innskuffen

Støv, papirfiber og andre rester kan hopes opp på matevalsen og forårsake problemer med papirmating. Rengjør papirvalsene i innskuffen.

Du trenger følgende:

 • En lofri klut eller bomullspinne

 • Destillert eller filtrert vann eller flaskevann (vann fra kranen kan skade produktet)

 1. Slå av skriveren.

 2. Koble fra strømledningen, og koble fra USB-kabelen.

 3. Trekk ut innskuffen.

  Trekke ut innskuffen
 4. Trekk ut utskuffen.

  Trekke ut utskuffen
 5. Se inni hullet der skuffene var og finn de grå papirmatevalsene.

  Finne papirmatevalsene

  Bildeforklaring

  Beskrivelse

  1

  Papirmatevalser

 6. Fukt en lang bomullspinne med destillert vann, og skvis ut overflødig vann.

 7. Press bomullspinnen mot valsene, og drei dem deretter bort fra deg med fingrene. Trykk forsiktig for å fjerne støv og skitt.

 8. Sett inn utskuffen igjen.

  Sette inn utskuffen igjen
 9. Sett inn innskuffen igjen.

  Sette inn innskuffen igjen
 10. La valsene tørke i 10–15 minutter.

 11. Koble til strømledningen, og koble til USB-kabelen.

 12. Slå på skriveren.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...