hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Smart Tank-skrivere - Svart blekk eller fargeblekk skriver ikke ut, andre problemer med utskriftskvalitet

Kvaliteten på et utskrevet dokument fra din HP-skriver i Smart Tank-seriene 670, 720, 750, 6000, 7000 eller 7300 er ikke som forventet, farget eller svart blekk skrives ikke ut eller utskriftene er flekkete, uklare, mørke eller falmede.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Sjekke blekk nivåer og fylle blekktanker

Lave blekknivåer kan påvirke utskriftskvaliteten. Fyll alle tanker som har lavt blekknivå.

HP anbefaler at du bruker originalt HP-blekk. HP kan ikke garantere kvaliteten og påliteligheten til blekk som ikke er fra HP. Hvis du ikke bruker ekte HP-blekk og HP-skriverhoder, vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemene du har med utskriftskvalitet.

Merk:

Kjøp nye patroner og andre rekvisita fra HP Store eller lokale forhandlere.

 1. På kontrollpanelet ser du etter KYMC og de blinkende blekkikonene . Skrivehode-ikonene kan også blinke.

 2. Fyll tanker som har lavt blekknivå.

Kontroller at du bruker riktig papir til utskriftsjobben

Kontroller at papiret du bruker er egnet for utskriftsjobben. Hvis ikke, legger du riktig papirtype i skriveren.

 • Legg papiret i innskuffen med utskriftssiden vendt ned. Mange papirtyper har en utskriftsside og en bakside, for eksempel fotopapir og konvolutter. Vanligvis er den glatteste siden utskriftssiden, og noen ganger er det en logo for papirprodusenten på baksiden.

 • Ikke bruk krøllete eller bøyd papir. Bruk kun rent, ikke-krøllete papir.

 • Bruk riktig papirtype for prosjektet.

  • For vanlige tekstdokumenter fungerer vanlig papir med ColorLok-teknologi godt. Papir med ColorLok-teknologi er bransjestandard og fungerer godt med HP-blekk.

  • For dokumenter med tett utskrift, som grafikk med høy kontrast eller fotografier, bør du bruke HP Advanced-fotopapir for å få best mulig resultat.

  • Det kan hende at noen papirtyper ikke absorberer blekk like bra som andre. Hvis utskriftene søles til, passer du på at du bruker anbefalt papir.

 • Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen og i en plastpose som kan forsegles. Oppbevar papiret på et flatt underlag på et tørt og kjølig sted. Legg i 10-20 ark med fotopapir når du er klar til å skrive ut, og legg ubrukt papir tilbake i originalemballasjen.

 • Prøv å bruke et annet papir. Dette vil avgjøre om problemet er knyttet til papir.

Kontroller utskriftsinnstillingene

Noen ganger kan utskriftsinnstillingene påvirke utskriftskvaliteten. Kontrollere at utskriftsinnstillingene er riktige for utskriftsjobben.

Se etter blekkflekker på baksiden av utskriftene

Hvis det er blekkflekker på baksiden av utskriftene, kan du bruke et automatisert verktøy i HP Smart-appen for å løse problemet.

Skrive ut en diagnoseside for utskriftskvalitet

For å løse mange utgave med utskriftskvalitet, kan du skrive ut en diagnoseside for utskriftskvalitet, og deretter evaluere resultatet.

 1. På skriverens kontrollpanel, trykker du og holder Informasjon-knappen i fem sekunder før du slipper den.

  Alle knappene på kontrollpanelet lyser.

 2. Trykk og hold Fargekopi-knappen i tre sekunder.

  Diagnoseside for utskriftskvalitet skrives ut.

  Eksempel på en diagnoseside for utskriftskvalitet
 3. Gjennomgå testmønstrene, sjekker for manglende farger, falming og hvite linjer.

  • Hvis du finner feil på side fortsett til neste trinn.

  • Hvis du finner feil på siden, hopper du til trinnet Bytte ut skrivehodene.

Rengjør skrivehodene

Rengjør skrivehodene hvis du finner feil på testmønster 2 på diagnosesiden for utskriftskvalitet.

Et eksempel på testmønster 2
Merk:

Hvis du ikke fant feil på testmønster 2, hopper du til neste trinn. Unødvendig rengjøring sløser bort blekk.

Justere skrivehodene

Juster skrivehodene ved hjelp av skriverprogramvaren.

 1. Legg papir i innskuffen.

 2. Åpne HP-skriverprogramvaren, og klikk deretter på Skriv ut, skann og faks.

 3. I utskriftsdelen klikker du på Vedlikehold skriveren.

  Verktøykassen åpnes.

 4. Klikk på fanen Enhetstjenester, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis du fulgte alle trinnene i dette dokumentet, og skriveren fremdeles har utskriftskvalitetsproblemer, bytter du ut ett eller begge skrivehodene.

Bytte ut skrivehodet

Ta ut det defekte skrivehodet, og installer deretter det nye.

 1. Slå på skriveren.

 2. Løft blekkdekselet, og vent til vognen stopper.

  Løfte blekkdekselet
 3. Trykk på den blå knappen på vognen for å åpne skrivehodedekselet.

  Åpne skrivehodedekslet
 4. Ta skrivehodet ut av vognen, og sett det til side på et beskyttet underlag.

  ADVARSEL:

  Hold skrivehodet i sidene for å hindre at det lekker, og hold det loddrett til enhver tid.

  Fjerne skrivehodet
 5. Ta det nye skrivehodet ut av emballasjen.

  Ta det nye skrivehodet ut av emballasjen
 6. Trekk kontakten rett opp fra toppen av skrivehodet.

  Trekke kontakten fra skrivehodet
 7. Fjern teipen fra kontaktene på skrivehodet ved hjelp av avringsstrimmelene.

  ADVARSEL:

  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Ikke bytt ut beskyttelsestapen på kontakten. Håndtering av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.

  Fjerne tapen
 8. Sett det nye skrivehodet inn i sporet til det smekker på plass.

  Sette inn det nye skrivehodet
 9. Lukk skrivehodedekslet.

  Lukke skrivehodedekslet
 10. Lukk blekkdekslet.

  Lukke blekkdekselet
 11. Juster skrivehodene.

  • Hvis skriveren har et kontrollpanel med berøringsskjerm, følger du meldingene på kontrollpanelet for å skrive ut en justeringsside. Følg deretter instruksjonene på siden for å skanne den og justere skrivehodene.

  • Hvis skriveren ikke har et kontrollpanel med berøringsskjerm, blinker en A på kontrollpanelet, og en justeringsside skrives ut automatisk. Følg instruksjonene på siden for å skanne den og justere skrivehodene.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...