solution Contentsolution Content
Automatisk oversettelse av denne siden fra Microsoft Translator

HP-PC-er – Tastatursnarveier, hurtigtaster og spesialtaster (Windows)

Oppdag nyttige tastaturfunksjoner i Windows som kan gjøre navigering, oppgaver og funksjoner raskere og enklere.

Vanlige tastatursnarveier

Du kan bruke tastekombinasjoner til å utføre vanlige oppgaver i Windows.

Merk:

Windows-tasten på tastaturet er merket med et Windows-flaggikon og brukes i mange tastekombinasjoner.

Vanlige tastatursnarveier

Oppgave

Tastetrykk

Resultat

Få hjelp

f1

Få hjelp angående programvaren eller appen som er aktiv nå. Hvis du trenger hjelp med Windows, kan du trykke på F1 fra Windows-skrivebordet.

Kopiere

Ctrl + C

Kopier et utvalg til Windows-utklippstavlen som skal limes inn senere.

Lim inn

Ctrl + V

Lime inn et tidligere kopiert eller kopiert utvalg i en app.

Klipp ut

Ctrl + X

Slette et utvalg og kopiere det til Windows-utklippstavlen for å lime det inn senere.

Lagre

Ctrl + S

Lagre en fil fra den appen som nå er aktiv.

Angre en handling

Ctrl + Z

Angre den siste handlingen som er utført i Windows. Gjenta denne tastekombinasjonen for å fortsette med å angre tidligere handlinger.

Fet skrift

Ctrl + B

Bruk fet utheving på valgt tekst mens teksten redigeres.

Understrek tekst

Ctrl + U

Understrek valgt tekst mens teksten redigeres.

Kursiver tekst

Ctrl + I

Bruk kursiv utheving på valgt tekst mens teksten redigeres.

Ødelegg en fil

Shift + Delete

Slett en valgt fil i Windows uten å flytte den til papirkurven. Filen blir slettet permanent.

Egenskaper for fil

Alt + Enter (eller dobbeltklikk)

Finn raskt informasjon om en fils egenskaper. Tastekombinasjonen fungerer fra skrivebordet, Filutforsker eller Windows Utforsker.

Skjermbilde

PrtScr (Print Screen)

Kopier et bilde av skjermen til Windows-utklippstavlen for å bli limt inn som grafikk senere. På enkelte bærbare PC-er må du kanskje holde inne Fn mens du trykker på PrtScr.

Ta et bilde av et vindu

Shift + PrtScr (Print Screen)

Kopier et bilde av det gjeldende vinduet (ikke hele skjermen) til Windows-utklippstavlen for å lime det inn som grafikk senere.

Lukk et vindu eller en nettside

Sørg for at vinduet er aktivt, og trykk på Alt + F4 (funksjonstast F4)

Lukk det aktive vinduet eller appen. Dette kan være nyttig når du vil lukke en nettside som ikke har en Lukk vinduet-knapp.

Slå av eller start Windows på nytt

Sørg for at Windows-skrivebordet aktivt, og trykk på Alt + F4 (funksjonstast F4)

Åpne et vindu der du kan velge strømfunksjoner, for eksempel Logg av, Hvilemodus, Dvalemodus, Start på nytt og Avslutt.

Åpne Start-menyen eller Start-skjermen

Windows-tasten eller Ctrl + Esc

Åpne eller lukk Start-menyen eller Start-skjermen.

Åpne en vindumeny eller et menyelement

Alt + bokstavtasten som samsvarer med den understrekede bokstaven i menyen eller menyelementet

I stedet for å bruke en mus til å åpne menyer eller velge elementer i menyer, kan du bruke denne tastetrykk-kombinasjonen.

Åpne en høyreklikkmeny (kontekstuell)

Shift + F10 (funksjonstast F10)

I stedet for å bruke en mus til å høyreklikke et element i Windows, kan du bruke denne tastetrykk-kombinasjon.

Kjør en kommando

Windows-tasten + R

Åpne Kjør-dialogboksen for å angi Windows-kommandoer.

Bytt mellom apper

Alt + Tab

Vis alle aktive vinduer. Bytt til et annet vindu ved å trykke på Tab-tasten mens du holder inne Alt-tasten.

Minimerer vindu

Windows-tast + pil ned

Fjern det gjeldende vinduet fra visning uten å lukke. Du kan få tilgang til vinduet igjen ved å klikke på ikonet i systemstatusfeltet.

Maksimerer vindu

Windows-tast + pil opp

Endre størrelsen på det gjeldende vinduet til det fyller hele skjermen.

Minimerer alle vinduer

Windows-tast + M

Minimer alle aktive vinduer.

Gjenopprett alle minimerte vinduer

Windows-tast + Shift + M

Gjenopprett alle aktive vinduer som ble minimert til systemstatusfeltet.

Hjelpemiddelsenter

Windows-tasten + U

Åpne tilgjengelighetsfunksjoner, som for eksempel skjermlesing, høykontrastskjermer, alternativer for mus og mer.

Åpne Oppgavebehandling

Ctrl + Shift + Esc

Åpne Oppgavebehandling for å overvåke aktive oppgaver og nettverksaktivitet.

Åpne Systemegenskaper

Windows-tast + Pause/Break

Åpne Systemegenskaper for å få rask tilgang til grunnleggende systeminformasjon og koblinger til andre nyttige systemverktøy.

Tastatursnarveier i Windows 10

Bruk tastetrykkkombinasjoner for å få raskt tilgang til vanlige funksjoner i Windows 10.

Windows 10-snarveier

Funksjon

Tastetrykk

Resultat

Søk

Windows-tast + S

Åpne et søkevindu for å finne filer, mapper, apper, innstillinger og nettsteder.

Søk etter datamaskiner

Windows-tast + Ctrl + F

Finn datamaskiner på et lokalt nettverk.

Diktering

Windows-tast + H

Åpne funksjonen for dikteringsinnmating.

Filutforsker

Windows-tast + E

Åpne et Filutforsker-vindu for å bla gjennom filene og mappene på datamaskinen.

Innstillinger

Windows-tast + i

Åpne et Innstillinger-vindu der du kan endre virkemåten til funksjoner i Windows.

Koble til enheter

Windows-tast + K

Åpne hurtighandlingen Koble til, for å koble til Bluetooth-enheter.

Lås datamaskinen

Windows-tast + I

Lås datamaskinen for å hindre uautorisert tilgang mens du er borte.

Skjermretningslås

Windows-tast + O

Hindre eller la skjermen rotere når skjermenheten er rotert, hvis det støttes.

Avanserte innstillinger

Windows-tast + X

Åpne Avanserte innstillinger-menyen.

Vise aktive apper

Windows-tast + Tab

Endre størrelse på og vise alle aktive vinduer for å se dem proporsjonalt på skjermen (miniatyrbildevisning). Bruk denne visningen for raskt å se alt som kjører, og for å lukke eller veksle mellom ulike vinduer. Gjenta denne tastekombinasjonen for gjenopprette vinduenes opprinnelige størrelse og plassering.

Windows-skrivebordet

Windows-tast + E

Skjul Start-skjermen eller minimer alle aktive vinduer og menyer for å vise skrivebordet. Gjenta denne tastekombinasjonen for å gjenopprette forrige visning.

Snapp et vindu

Windows-tast + pil venstre eller pil høyre

Flytt og endre størrelsen på det gjeldende vinduet til venstre eller høyre halvdel av skjermen.

Lagre et skjermbilde

Windows-tast + PrtScr (Print Screen)

Lagrer et bilde av skjermen som en grafisk PNG-fil til en Skjermbilder-mappe i Bilder-biblioteket.

Taster med ikoner eller symboler

De fleste tastaturer kommer med spesialsymboler for funksjonstastene. HP-tastaturet kan i tillegg ha ekstra taster eller knapper med ikoner.

Merk:

På de fleste tastaturer på bærbare PC-er må du trykke på og holde inne Fn-tasten før du trykker på tasten med symbolet og ikonet for å utføre funksjonen.

Taster med ikoner eller symboler

Oppgave

Symbol

Beskrivelse

Aktiver trådløst

Aktiver trådløst-ikon

Slå trådløst Internett av eller på. Du vil vanligvis se en LED-lampe eller et varsel på skjermen som indikerer Wi-Fi-statusen: på, av, eller på og ikke tilkoblet. Denne symboltasten slår ikke på Bluetooth.

Flymodus

Ikon for flymodus

Aktiver eller deaktiver all trådløs kommunikasjon fra datamaskinen.

Presentasjonsmodus

Presentasjonsmodus-ikon

Bytt til en annen skjermmodus når det er tilkoblet en ekstern skjerm.

Lys opp tastaturet

Lys opp tastatur-ikon

Hvis den bærbare PC-en er utstyrt med et opplyst tastatur, slår du tastaturbelysning på eller av.

Søk

Søk-ikon

Åpne et søkevindu for å finne filer, mapper, apper, innstillinger og nettsteder.

Reduser skjermens lysstyrke

Reduser lysstyrke-ikon

Demp lysstyrken på den innebygde skjermen.

Øk skjermens lysstyrke

Øk lysstyrke-ikon

Øk lysstyrken på den innebygde skjermen.

Meny / Høyreklikk

Høyreklikk på meny-ikon

Åpne en høyreklikkmeny.

Kopiere

Kopier-ikon

Kopier utvalg til utklippstavlen. Samme som hvis du trykker på Ctrl + C.

Lås datamaskinen

Lås datamaskinen-ikon

Avslutt Windows til innloggingsskjermen.

Sett datamaskinen i hvilemodus

Sett datamaskinen i hvilemodus-ikon

Sett datamaskinen i hvilemodus.

Demp

Demp-ikon

Demp høyttalerne eller hodetelefonene. Trykk en gang til for å tillate lyd.

Volum ned

Volum ned-ikon

Reduser volumet til høyttalerne eller hodetelefonene.

Volum opp

Volum opp-ikon

Øk volumet til høyttalerne eller hodetelefonene.

Spill av / pause medier

Spill av / pause-ikon

Spill av eller pause medier, for eksempel musikk eller videoer. Denne tasten fungerer ikke med mindre noen medier er aktive.

Stopp medier

Stopp-ikon

Stopp avspilling av medier, for eksempel musikk eller videoer. Denne tasten fungerer ikke med mindre noen medier er aktive.

Hopp over (medier)

Hopp over-ikon

Spill av neste avsnitt eller spor på lyd eller video.

Forrige (media)

Forrige-ikon

Start gjeldende medier på nytt fra begynnelsen. Hvis man trykker gjentatte ganger på den, spilles forrige spor eller klipp av.

Del

Ikon for deling

Åpne Del-menyen, der du kan sende filer eller meldinger til andre.

Innstillinger

Innstillinger-ikonet

Åpne et Innstillinger-vindu der du kan endre virkemåten til funksjoner i Windows.

Scroll Lock

Scroll Lock-ikon

Aktiverer eller deaktiverer Scroll Lock. Scroll Lock bruker piltastene til å bevege pilen inni et vindu i stedet for ved hjelp av en musen og rullefeltet. Scroll Lock brukes bare av noen apper, for eksempel Microsoft Excel.

Koble til enheter

Koble til enheter-ikon

Åpne hurtighandlingen Koble til, der du kan koble til Bluetooth-enheter.

Arranger appvisning

Arranger appvisning-ikon

Viser applikasjoner simultant ved siden av hverandre.

Bytt apper

Bytt apper-ikon

Bytt mellom åpne apper.

Vis appkommandoer

Vis appkommandoer-ikon

Vis appkommandoene som er tilgjengelige for appen som er åpen for øyeblikket.

List opp apper

List opp apper-ikon

List opp apper som er åpne i bakgrunnen.

Koble til Internett

Koble til Internett-ikon

Åpne standardnettleseren.

Ofte stilte spørsmål

Se gjennom følgende vanlige spørsmål for å finne svar på vanlige spørsmål om tastatursnarveier.