solution Contentsolution Content

HP DeskJet 2700-, Ultra 4800-skrivere – Førstegangsoppsett av skriver

For å sette opp en skriver for første gang må du ta skriveren ut av esken, koble til strømledningen, legge skriveren til HP Smart, legge i papir, sette inn blekkpatronene og fullfører oppsettet.

Merk:

Hvis du ser etter programvaren for skriveren, kan du gå til 123.hp.com.

Ta skriveren ut av esken

Ta skriveren ut av esken, og fjern all teipen, klistremerkene og pakkematerialene.

ADVARSEL:

For å unngå konfigurasjonsproblemer og potensiell skriverskade må du sørge for at alt internt emballasjemateriale fjernes, alle dører er lukket og skuffer satt inn før du slår på skriveren.

 1. Ta skriveren ut av esken.

 2. Fjern all teipen og emballasjen fra utsiden av skriveren.

 3. Senk utskuffen, nå inn i produktet, og ta tak i håndtaket og senk blekkpatrondøren for å åpne den.

  Åpne tonerdekselet
 4. Fjern all teipen, emballasjen og pappen fra innsiden av skriveren.

  Fjerne emballasjen og teip fra vognområdet til blekkpatronene
 5. Lukk blekkpatrondekselet.

 6. Fjern all maskinvare og materialer fra esken.

 7. Resirkulere boksen og emballasjen.

Koble til strømledningen

Koble skriveren til en stikkontakt og slå på skriveren.

Merk:

Ikke koble til en USB-kabel på dette tidspunktet. Tilkobling til datamaskinen er opprettet under installeringen av programvaren.

 1. Koble strømledningen til på baksiden av skriveren og inn i en stikkontakt.

  Koble til strømkabelen
 2. Trykk på Av/på-knappen.

 3. Vent til skriveren er uvirksom og stille.

Legg skriveren til i HP Smart

HP Smart-appen kreves og bidrar til å koble enheten til skriveren. Den veileder deg også gjennom resten av konfigurasjonsprosessen.

 1. Gå til 123.hp.com for å laste ned og installere programvaren.

 2. Åpne appen, og trykk deretter på Legg til en ny skriver eller trykk på plusstegnet for å finne skriveren.

 3. Følg ledetekstene i HP Smart for å koble skriveren til nettverket og enheten.

 4. Registrer deg for HP+ eller Instant Ink.

  Merk:

  Dette er valgfritt og avhenger av land/region.

 5. Følg animasjonen i HP Smart-appen for å legge i papir og installere blekkpatroner.

Trinnene som følger på denne siden, kan brukes sammen med instruksjonene i HP Smart for å fullføre skriverkonfigurasjonen.

Legg i vanlig papir

Legg vanlig papir i papirskuffen.

 1. Løft innskuffen.

  Løfte papirskuffen
 2. Skyv papirbreddeskinnen helt mot venstre.

  Skyve papirledeskinnen ut
 3. Legg en bunke med vanlig hvitt papir i papirskuffen.

  Legge papir i innskuffen
 4. Skyv papirbreddeskinnen mot høyre til den stopper mot kanten av papiret.

  Skyve inn papirledeskinnen
 5. Senk utskuffen, og trekk deretter ut skuffeforlengeren.

  Åpne utskuffen

Før du skriver ut, må du passe på å velge riktig papirstørrelse eller medietype i innstillingene for utskriftsjobben.

Installere blekkpatronene og fullføre oppsettet

Du må installere HP-blekkpatronene som fulgte med skriveren.

 1. Senk utskuffen, nå inn i produktet, og ta tak i håndtaket og senk blekkpatrondøren for å åpne den.

 2. Ta blekkpatronen ut av emballasjen. Vær forsiktig så du kun beholder den svarte plasten.

 3. Fjern tapen fra blekkpatronen.

  ADVARSEL:

  Ikke berør de kobberfargede elektriske kontaktene eller blekkdysene, eller ta på beskyttelsestapen på nytt. Berøring av disse delene kan føre til blekksystemfeil.

  Fjerne tapen på den nye blekkpatronen
 4. Skyv patronen inn i sitt fargekodede spor, slik at den skrår litt oppover, og skyv på patronen til den klikker på plass.

  Sett i blekkpatronen
 5. Lukk blekkpatrondekselet.

 6. For formål med utskriftskvalitet, vil en justeringsside skrives ut etter at tre sider har blitt skrevet ut. Følg instruksjonene på siden for å fullføre blekkpatronjusteringen.Ytterligere muligheter for støtte