hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare PC-er - Avansert feilsøking for oppstart (Windows 10)

Fullfør disse avanserte feilsøkingsprosedyrene for å prøve å løse oppstartsproblemer med den bærbare PC-en.

Feilsøke bestemte oppstartsproblemer

Finn et symptom som stemmer med datamaskinens tilstand.

LED-lampene blinker, men datamaskinen starter ikke

Bærbare HP- og Compaq-datamaskiner bruker blinkende LED-lamper for å angi oppstartsfeil. Hvis du ser at LED-lampene blinker (vanligvis 1-8 blink i en serie) i nærheten av Caps Lock- eller Num Lock-tasten, går du til HP PC-er - Datamaskinen starter ikke og gir en kode via LED eller pip.

Merk:

Hvis en hvit LED-lampe for strømadapteren blinker når en ny bærbar datamaskin brukes for første gang, er batteriet fremdeles i forsendelsesmodus. For å løse dette problemet må du slå av den bærbare PC-en, koble til strømmen og la batteriet lade i minst 30 minutter før du starter datamaskinen.

Datamaskinen starter, men skjermen er svart eller reagerer ikke

Når du trykker på av/på-knappen, lyser eller blinker LED-lampene, og det høres lyd fra en vifte som går, men skjermen forblir svart, og den bærbare datamaskinen starter ikke.

Hvis datamaskinen er på, men skjermen forblir svart, kan du se HP bærbare datamaskinen - Datamaskinen starter, men skjermen forblir svart (Windows 10, 8).

Datamaskinen får ikke strøm (ingen lyder eller lys)

Hvis det ikke kommer noen lyd fra datamaskinen eller viftene, lampene på datamaskinen ikke tennes (inkludert tastaturets LED-er), og skjermen ikke mottar videosignaler, kan det hende at datamaskinen ikke får strøm. Test strømadapteren.

 1. Bekreft at strømadapteren er en original HP-del. Ikke bruk en tredjeparts strømadapter på en HP-datamaskin.

  Bekreft at strømadapteren er en original HP-del
 2. Fastslå adapterens spenning ved å se nær bunnen av adapteren.

  Merk:

  Bruk av en strømadapter med en lavere wattstyrke enn det datamaskinen krever kan forårsake problemer. For eksempel kan prosessorhastigheten reduseres for å spare strøm, og dette kan føre til at programmer kjører tregere eller strømadapteren blir varm.

  Wattstyrken markert på strømadapteren, 65 W
  nonOS_opt_wattage_power_adapter_65w
 3. Kontroller strømadapteren og strømledningen for skade. Ødelagte komponenter, for eksempel strømadapterdekslet eller pinnen i støpselet, vil kanskje kreve en HP-godkjent reparasjon. Kontroller dekselet, strømledning, pinner, og plugger for skade.

  Brudd i dekselet til strømledningen
  Skadet ledning som går inn i strømadapteren
  Bøyd eller ødelagt pinne i støpselet på datamaskinen
  Ødelagte kontakter og pinner
  Ødelagte kontakter
 4. Bekreft at stikkontakten fungerer som den skal. For å gjøre dette, kan du koble til en lampe eller en enhet du vet fungerer i samme stikkontakt som du planlegger å bruke for strømadapteren.

  • Dersom lampen eller en annen enhet fungerer, vet du at stikkontakten fungerer som den skal. Fortsett med disse trinnene.

  • Hvis lampen eller enheten ikke fungerer, fortsett å teste stikkontakter til du finner en som fungerer. Ikke koble adapteren til et grenuttak, et overspenningsvern eller en skjøteledning.

 5. Koble strømadapteren til en fungerende stikkontakt, og start datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke slår seg på, fortsetter du med disse trinnene.

 6. Hvis du har tilgang til en annen strømadapter eller strømforsyningsenhet som er laget for denne datamaskinen, kan du koble den til datamaskinen og prøve å starte maskinen. Hvis du har tilgang til flere datamaskiner, må du kontrollere at du bruker den riktige strømadapteren.

  ADVARSEL:

  Bruk en strømadapter som oppfyller kravet til strømforbruk og har riktig type kontakt for å unngå skade på datamaskinen. På nyere modeller av bærbare datamaskiner kan det hende at LED-lampene blinker, men at datamaskinen ikke får strøm, hvis du kobler til feil strømadapter.

  Hvis datamaskinen ikke slår seg på, fortsetter du med disse trinnene.

 7. Start datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke starter, fortsetter du med neste trinn.

 8. Koble strømledningen fra strømadapteren i ca. 5-10 sekunder, og koble deretter strømledningen til strømadapteren igjen. Kontroller at strømkabelen sitter godt fast i strømadapterkontakten.

 9. Kontroller at alle kabler og kontakter er godt satt i mellom strømledningen, strømadapteren og datamaskinen. Start datamaskinen.

  Hvis datamaskinen ikke starter, fortsetter du med disse trinnene.

 10. Et utladet eller defekt batteri kan forhindre strømadapteren fra å levere nok strøm til å starte datamaskinen. Ta ut batteriet, koble strømadapteren til den bærbare datamaskinen, og slå deretter på datamaskinen.

  Oppstartsproblemer og mulige tiltak

  Tilstand

  Mulig tiltak

  LED-lampene lyser ikke og viften eller harddisken går ikke

  Strømadapteren må kanskje skiftes ut

  LED-lampene slås på, og datamaskinen starter

  Batteriet må kanskje skiftes ut

  LED-lampene blinker, men datamaskinen starter ikke

  Gå til Stasjonære HP PC-er - Datamaskinen starter ikke og gir en kode via LED eller pip

  Merk:

  Du kan også prøve disse trinnene med en alternativ strømadapter som har riktig wattstyrke og kontakt.

  Hvis datamaskinen ikke starter, fortsetter du med disse trinnene.

 11. Test en defekt strømadapter som kanskje ikke lader batteriet. Dette kan hindre at datamaskinen startes ved å bruke bare batteristrøm. Koble til strømadapteren, la batteriet lade i minst 30 minutter, koble fra strømadapteren og trykk deretter på av/på-knappen. Dette kan også gjøres med et fullt oppladet batteri fra en annen datamaskin.

  Oppstartsproblemer og mulige tiltak

  Tilstand

  Mulig tiltak

  LED-lampene lyser ikke og viften eller harddisken går ikke

  Strømadapteren må kanskje skiftes ut

  LED-lampene slås på, og datamaskinen starter

  Batteriet må kanskje skiftes ut

  LED-lampene blinker, men datamaskinen starter ikke

  Gå til Stasjonære HP PC-er - Datamaskinen starter ikke og gir en kode via LED eller pip

  Hvis strømadapter og batteri-testene begge føre til at LED-lampene ikke lyser og viften og harddisken ikke roterer, kan det være et problem med hovedkortet som kan trenge service fra HP.

 12. Hvis komponentene er defekte og datamaskinen er under garanti, kontakt HP for å få hjelp. Hvis datamaskinen ikke er dekket av garantien, kan du gå til HP bærbare PC-er for forbrukere - Bestille HP-sertifiserte reservedeler for å bestille en ny del.

Datamaskinen låser seg ved HP- eller Compaq-logoskjermbildet eller Windows oppstartsskjermbilde

Hvis datamaskinen låser seg ved HP- eller Compaq-logoskjermbildet eller Windows oppstartsskjermbilde, bør du prøve med å rengjøre datamaskinens ventilasjonsåpninger med trykkluft.

Start datamaskinen på nytt. Hvis Windows 10 starter, er du ferdig. Hvis Windows 10 ikke åpnes, kan du gå til HP PC-er - Teste for maskinvarefeil i Windows 10.

Det vises en feilmelding på en svart skjerm

I stedet for å starte opp i Windows, vises det en feilmelding på en svart skjerm. Hvis feilmeldingen angir en bestemt maskinvarekomponent, som en vifte eller BIOS, må du teste de aktuelle komponentene og få utført service på dem etter behov. Det kan også være nyttig å søke på Internett ved å bruke den nøyaktige teksten i feilmeldingen.

Feil som involverer harddisken eller den primære oppstartsenheten, er følgende:

 • Oppstartsenhet ikke funnet

 • Feil ved oppstart fra disk

 • Ikke systemdisk-feil (sørg for at du har fjernet plater og USB-lagringsenheter)

 • OS ikke funnet

 • PXE-E61: Feil under medietest

 • SMART-feil nært forestående / Harddiskfeil nært forestående

Bruk følgende fremgangsmåte ved disse feilene:

Merk:

Noen harddiskfeil kan også løses ved å ta harddisken ut og sette den inn på nytt.

 1. Koble fra alle USB- eller 1394-enheter (Firewire) som er koblet til datamaskinen.

 2. Fjern alle CD- og DVD-plater fra stasjonene.

 3. Trykk på og hold nede av/på-knappen i 5 sekunder for å slå av datamaskinen.

 4. Slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på f10-tasten gjentatte ganger, ca. én gang per sekund, til BIOS-konfigureringsverktøyet åpnes.

 5. Trykk på f9-tasten, velg Ja, og trykk på enter for å tilbakestille BIOS til standardinnstillingene.

 6. Bruk piltastene for å velge menyen Diagnostikk.

 7. Bruk piltastene for å velge Selvtest av primær harddisk, og trykk deretter på enter for å starte testen.

  • Hvis testen mislykkes, kan det være nødvendig å skifte ut harddisken. Skriv ned feil-ID-en (24-sifret kode) og kontakt HPs kundestøtte for å arrangere service eller få tilsendt en ny harddisk. Informasjonen er også tilgjengelig i Testlogger på hovedmenyen. Hvis garantien på datamaskinen er utløpt, må datamaskinen sendes til service, eller harddisken må byttes ut.

  • Hvis alle testene blir bestått, starter du datamaskinen på nytt. Hvis problemet er løst, er du ferdig. Hvis ikke, går du til Feilsøking av andre problemer med at datamaskinen ikke starter.

Det vises en feilmelding på en blå skjerm

Hvis du vil vite mer om feilsøking av feilmeldinger på blå skjerm, kan du se følgende dokument.

HP PC-er - Visning av feilmeldinger på en blåskjerm (Windows 10)

Feilsøking av andre problemer med at datamaskinen ikke starter

Hvis ingen av de foregående symptomene tilsvarer symptomet på datamaskinen din, bruker du følgende prosedyrer for å prøve å løse problemet.

Ta ut minnemodulene, og installer dem igjen

Hvis en minnemoduler ikke er ordentlig fast, kan det føre til databehandlings- og ytelse problemer. Slik problemer kan du løse ved å ta ut modulene og installere dem igjen.

Merk:

Det er mulig at din datamaskin ikke ser ut som den på bildet, men fremgangsmåten er den samme.

 1. Slå av PC-en og frakoble strømadapteren.

 2. Ta av dekselet for å få tilgang til minnet.

  Merk:

  Noen datamaskiner har ikke noe minnedeksel. Hvis du ikke får tilgang til minnet, sender du datamaskinen til service.

  Ta av dekselet på datamaskinen
 3. Ta ut alle minnemodulene i datamaskinen.

  Ta ut minnemodulen
 4. Installer alle minnemodulene igjen.

 5. Sett deksel, batteri og strømadapteren tilbake på plass.

 6. Slå på datamaskinen.

  • Hvis datamaskinen starter, er du ferdig.

  • Hvis datamaskinen ikke starter, fortsetter du til neste prosedyre.

Utføre en systemgjenoppretting for å løse et problem i Windows

Hvis problemet er nytt, kan du gjenopprette datamaskinen til et punkt før problemet oppsto, for å løse det.

Du finner mer informasjon under HP-PC-er – Bruke Microsoft Systemgjenoppretting.

Flere ressurser (bærbare PC-er)


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...