hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PC-er - Datamaskinen starter ikke (Windows 10)

Dette dokumentet gir mulige løsninger på vanlige problemer med oppstart av datamaskiner. Følg instruksjonene i dette dokumentet trinn for trinn som en hjelp til å isolere problemet og finne den mest relevante hjelpen.

Fjern plater og enheter

Før du feilsøker oppstartsproblemer, må du fjerne eller koble fra alle plater og enheter fra datamaskinen.

 1. Slå av datamaskinen.

 2. Fjern plater og koble fra USB-enheter.

 3. Ta minnekort ut av minnekortsporet.

 4. Koble fra alle ikke-essensielle tilkoblede enheter slik som skrivere, skannere og eksterne harddisker.

 5. La bare musen, tastaturet og skjermen være tilkoblet.

 6. Slå på datamaskinen når du har fjernet alle plater og enheter.

 • Hvis datamaskinen starter, kobler du til enhetene igjen, én etter én, for å finne ut hvilken plate eller enhet som forårsaker problemet. Hvis problemet er løst, er feilsøkingen fullført.

 • Hvis datamaskinen fremdeles ikke starter, men utviser det samme problemet, trykker du på og holder inne strømknappen for å slå datamaskinen. Ikke koble til noe og fortsette med feilsøkingen.

Utføre en hard tilbakestilling

Mange oppstartsfeil og andre problemer kan løses ved å redusere mengden strøm lagret i maskinvarekomponenter. Redusering av lagret strøm kalles noen ganger en hard tilbakestilling.

Hvis problemet med oppstart av datamaskinen er løst, går du til HP PC-er - Oppdatere drivere og programvare med Windows Update (Windows 10), og går deretter til til å oppdatere alle enhetsdrivere.

Tilbakestille strømmen på den stasjonære datamaskinen

Utfør en tilbakestilling av strømmen på den stasjonære datamaskinen.

 1. Slå av datamaskinen.

 2. Koble fra eventuelle eksterne enheter, og koble deretter fra strømledningen.

 3. Når strømledningen er koblet fra, trykk inn og hold inne Av/på-knappen i ca. fem sekunder.

 4. Etter at kondensatorene er tømt, koble til strømledningen. La eksterne enheter være frakoblet.

 5. Slå på datamaskinen.

Utfør hard tilbakestilling av en maskin med uttakbart batteri

Utfør en hard tilbakestilling av maskinen med uttakbart batteri.

 1. Slå av datamaskinen, og koble fra strømledningen.

 2. Koble fra eventuelle eksterne enheter, og fjern deretter datamaskinen fra en eventuell portreplikator eller dokkingstasjon.

 3. Ta batteriet ut av datamaskinen.

 4. Når batteriet og strømledningen er koblet fra, holder du inne av/på-knappen i ca. 15 sekunder.

 5. Når du har tappet kondensatorene, setter du inn igjen batteriet og kobler til strømledningen. La eksterne enheter være frakoblet.

 6. Slå på datamaskinen.

Utfør hard tilbakestilling av en maskin med batteri som ikke kan tas ut

Utfør en hard tilbakestilling av en maskin med batteri som ikke kan tas ut.

 1. Slå av datamaskinen, og koble fra strømledningen.

 2. Koble fra eventuelle eksterne enheter, og fjern deretter datamaskinen fra en eventuell portreplikator eller dokkingstasjon.

 3. Når strømledningen er koblet fra, holder du inne av/på-knappen i ca. 15 sekunder.

 4. Når du har tappet kondensatorene, kobler du til strømledningen. La eksterne enheter være frakoblet.

 5. Slå på datamaskinen.

Kjøre diagnostikktester for maskinvare

Kontroller at problemet ikke er med maskinvare ved å utføre testene for maskinvarediagnostikk.

 1. I Windows søker du etter og åpner HP PC Hardware Diagnostics for Windows-appen.

  Hvis appen ikke er tilgjengelig på datamaskinen, kan du laste ned den nyeste versjonen fra nettstedet HP Hardware Diagnostics.

 2. På hovedmenyen klikker du på Systemtester.

 3. Klikk på fanen Hurtig systemtest.

 4. Klikk på Kjør én gang.

  Mens testen kjører, vises gjenstående tid og testresultat for hver komponent på skjermen.

 5. Hvis en komponent ikke består en test, skriver du ned feil-ID (24-sifret kode), før du kontakter HPs kundestøtte. Informasjonen er også tilgjengelig i Testlogger på hovedmenyen.

  Fortsett med disse trinnere hvis det ikke ble oppdaget feil i noen av systemkomponenten.

 6. I appen HP PC Hardware Diagnostic, klikker du på Systemtest, og klikker deretter på Omfattende systemtest. Den omfattende systemtesten kan ta flere timer.

 • Hvis problemet ikke er løst, fortsetter du til neste trinn.

 • Hvis en komponent ikke består en test, skriver du ned feil-ID (24-sifret kode), før du kontakter HPs kundestøtte.

Oppdatere eller tilbakestille PC-en din

Bruk Microsofts funksjon Forny PC-en til å installere Windows på nytt uten at det berører dine personlige filer eller apper eller de fleste innstillingene.

 1. I skjermbildet Velg et alternativ klikker du på Feilsøking.

  Hvis datamaskinen ikke starter med en blå skjerm med Velg et alternativ, kan du hoppe over dette trinnet og gå til HP bærbare PC-er - Avansert feilsøking for oppstart (Windows 10) eller HP stasjonære datamaskiner - Avansert feilsøking (Windows 10) for å få flere feilsøkingsalternativer.

  Velge Feilsøking på Velg et alternativ
 2. Klikk på Forny PC-en.

  Velge Forny PC-en på skjermbildet Feilsøking
 3. Klikk på Neste.

  Klikk på Neste på skjermbildet Forny PC-en
 4. Vent på at Windows åpnes, og følg eventuelle instrukser på skjermen.

  • Hvis datamaskinen starter og åpner Windows, er du ferdig.

  • Hvis datamaskinen ikke starter, men viser skjermbildet Velg et alternativ, går du til neste instruksjon.

 5. I skjermbildet Velg et alternativ klikker du på Feilsøking.

 6. Velg Forny PC-en.

  Velg Forny PC-en på skjermbildet Feilsøking
 7. Klikk på Neste.

  Klikk på Neste på skjermbildet Tilbakestill PC-en
 8. Velg hurtigalternativet for å fjerne de personlige filene dine.

  ADVARSEL:

  De personlige filene og innstillingene dine går tapt hvis du utfører dette trinnet. Sørg for at du har sikkerhetskopiert alle de viktige filene dine før du fortsetter. Ikke fortsett hvis du har viktige filer på harddisken som ikke er sikkerhetskopiert. Det kan kanskje være lurt å bruke en kommersiell tjeneste for gjenoppretting av data til å gjenopprette filene dine.

 9. Vent på at Windows åpnes. Følg eventuelle instrukser på skjermen.

  • Hvis datamaskinen starter og åpner Windows, er du ferdig.

  • Hvis datamaskinen ikke starter, men viser skjermbildet Velg et alternativ, fortsetter du til avanserte feilsøkingsalternativer.

Avansert feilsøking

Hvis de foregående trinnene ikke løste problemet med oppstart av datamaskinen, kan du gå til delen for avansert feilsøking for din datamaskintype.

HP bærbare PC-er - Avansert feilsøking for oppstart (Windows 10)

Fullfør disse avanserte feilsøkingsprosedyrene for å prøve å løse oppstartsproblemer med den bærbare PC-en.

Feilsøke bestemte oppstartsproblemer

Finn et symptom som stemmer med datamaskinens tilstand.

LED-lampene blinker, men datamaskinen starter ikke

Bærbare HP- og Compaq-datamaskiner bruker blinkende LED-lamper for å angi oppstartsfeil. Hvis du ser at LED-lampene blinker (vanligvis 1-8 blink i en serie) i nærheten av Caps Lock- eller Num Lock-tasten, går du til HP PC-er - Datamaskinen starter ikke og gir en kode via LED eller pip.

Merk:

Hvis en hvit LED-lampe for strømadapteren blinker når en ny bærbar datamaskin brukes for første gang, er batteriet fremdeles i forsendelsesmodus. For å løse dette problemet må du slå av den bærbare PC-en, koble til strømmen og la batteriet lade i minst 30 minutter før du starter datamaskinen.

Datamaskinen starter, men skjermen er svart eller reagerer ikke

Når du trykker på av/på-knappen, lyser eller blinker LED-lampene, og det høres lyd fra en vifte som går, men skjermen forblir svart, og den bærbare datamaskinen starter ikke.

Hvis datamaskinen er på, men skjermen forblir svart, kan du se HP bærbare datamaskinen - Datamaskinen starter, men skjermen forblir svart (Windows 10, 8).

Datamaskinen får ikke strøm (ingen lyder eller lys)

Hvis det ikke kommer noen lyd fra datamaskinen eller viftene, lampene på datamaskinen ikke tennes (inkludert tastaturets LED-er), og skjermen ikke mottar videosignaler, kan det hende at datamaskinen ikke får strøm. Test strømadapteren.

 1. Bekreft at strømadapteren er en original HP-del. Ikke bruk en tredjeparts strømadapter på en HP-datamaskin.

  Bekreft at strømadapteren er en original HP-del
 2. Fastslå adapterens spenning ved å se nær bunnen av adapteren.

  Merk:

  Bruk av en strømadapter med en lavere wattstyrke enn det datamaskinen krever kan forårsake problemer. For eksempel kan prosessorhastigheten reduseres for å spare strøm, og dette kan føre til at programmer kjører tregere eller strømadapteren blir varm.

  Wattstyrken markert på strømadapteren, 65 W
  nonOS_opt_wattage_power_adapter_65w
 3. Kontroller strømadapteren og strømledningen for skade. Ødelagte komponenter, for eksempel strømadapterdekslet eller pinnen i støpselet, vil kanskje kreve en HP-godkjent reparasjon. Kontroller dekselet, strømledning, pinner, og plugger for skade.

  Brudd i dekselet til strømledningen
  Skadet ledning som går inn i strømadapteren
  Bøyd eller ødelagt pinne i støpselet på datamaskinen
  Ødelagte kontakter og pinner
  Ødelagte kontakter
 4. Bekreft at stikkontakten fungerer som den skal. For å gjøre dette, kan du koble til en lampe eller en enhet du vet fungerer i samme stikkontakt som du planlegger å bruke for strømadapteren.

  • Dersom lampen eller en annen enhet fungerer, vet du at stikkontakten fungerer som den skal. Fortsett med disse trinnene.

  • Hvis lampen eller enheten ikke fungerer, fortsett å teste stikkontakter til du finner en som fungerer. Ikke koble adapteren til et grenuttak, et overspenningsvern eller en skjøteledning.

 5. Koble strømadapteren til en fungerende stikkontakt, og start datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke slår seg på, fortsetter du med disse trinnene.

 6. Hvis du har tilgang til en annen strømadapter eller strømforsyningsenhet som er laget for denne datamaskinen, kan du koble den til datamaskinen og prøve å starte maskinen. Hvis du har tilgang til flere datamaskiner, må du kontrollere at du bruker den riktige strømadapteren.

  ADVARSEL:

  Bruk en strømadapter som oppfyller kravet til strømforbruk og har riktig type kontakt for å unngå skade på datamaskinen. På nyere modeller av bærbare datamaskiner kan det hende at LED-lampene blinker, men at datamaskinen ikke får strøm, hvis du kobler til feil strømadapter.

  Hvis datamaskinen ikke slår seg på, fortsetter du med disse trinnene.

 7. Start datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke starter, fortsetter du med neste trinn.

 8. Koble strømledningen fra strømadapteren i ca. 5-10 sekunder, og koble deretter strømledningen til strømadapteren igjen. Kontroller at strømkabelen sitter godt fast i strømadapterkontakten.

 9. Kontroller at alle kabler og kontakter er godt satt i mellom strømledningen, strømadapteren og datamaskinen. Start datamaskinen.

  Hvis datamaskinen ikke starter, fortsetter du med disse trinnene.

 10. Et utladet eller defekt batteri kan forhindre strømadapteren fra å levere nok strøm til å starte datamaskinen. Ta ut batteriet, koble strømadapteren til den bærbare datamaskinen, og slå deretter på datamaskinen.

  Oppstartsproblemer og mulige tiltak

  Tilstand

  Mulig tiltak

  LED-lampene lyser ikke og viften eller harddisken går ikke

  Strømadapteren må kanskje skiftes ut

  LED-lampene slås på, og datamaskinen starter

  Batteriet må kanskje skiftes ut

  LED-lampene blinker, men datamaskinen starter ikke

  Gå til Stasjonære HP PC-er - Datamaskinen starter ikke og gir en kode via LED eller pip

  Merk:

  Du kan også prøve disse trinnene med en alternativ strømadapter som har riktig wattstyrke og kontakt.

  Hvis datamaskinen ikke starter, fortsetter du med disse trinnene.

 11. Test en defekt strømadapter som kanskje ikke lader batteriet. Dette kan hindre at datamaskinen startes ved å bruke bare batteristrøm. Koble til strømadapteren, la batteriet lade i minst 30 minutter, koble fra strømadapteren og trykk deretter på av/på-knappen. Dette kan også gjøres med et fullt oppladet batteri fra en annen datamaskin.

  Oppstartsproblemer og mulige tiltak

  Tilstand

  Mulig tiltak

  LED-lampene lyser ikke og viften eller harddisken går ikke

  Strømadapteren må kanskje skiftes ut

  LED-lampene slås på, og datamaskinen starter

  Batteriet må kanskje skiftes ut

  LED-lampene blinker, men datamaskinen starter ikke

  Gå til Stasjonære HP PC-er - Datamaskinen starter ikke og gir en kode via LED eller pip

  Hvis strømadapter og batteri-testene begge føre til at LED-lampene ikke lyser og viften og harddisken ikke roterer, kan det være et problem med hovedkortet som kan trenge service fra HP.

 12. Hvis komponentene er defekte og datamaskinen er under garanti, kontakt HP for å få hjelp. Hvis datamaskinen ikke er dekket av garantien, kan du gå til HP bærbare PC-er for forbrukere - Bestille HP-sertifiserte reservedeler for å bestille en ny del.

Datamaskinen låser seg ved HP- eller Compaq-logoskjermbildet eller Windows oppstartsskjermbilde

Hvis datamaskinen låser seg ved HP- eller Compaq-logoskjermbildet eller Windows oppstartsskjermbilde, bør du prøve med å rengjøre datamaskinens ventilasjonsåpninger med trykkluft.

Start datamaskinen på nytt. Hvis Windows 10 starter, er du ferdig. Hvis Windows 10 ikke åpnes, kan du gå til HP PC-er - Teste for maskinvarefeil i Windows 10.

Det vises en feilmelding på en svart skjerm

I stedet for å starte opp i Windows, vises det en feilmelding på en svart skjerm. Hvis feilmeldingen angir en bestemt maskinvarekomponent, som en vifte eller BIOS, må du teste de aktuelle komponentene og få utført service på dem etter behov. Det kan også være nyttig å søke på Internett ved å bruke den nøyaktige teksten i feilmeldingen.

Feil som involverer harddisken eller den primære oppstartsenheten, er følgende:

 • Oppstartsenhet ikke funnet

 • Feil ved oppstart fra disk

 • Ikke systemdisk-feil (sørg for at du har fjernet plater og USB-lagringsenheter)

 • OS ikke funnet

 • PXE-E61: Feil under medietest

 • SMART-feil nært forestående / Harddiskfeil nært forestående

Bruk følgende fremgangsmåte ved disse feilene:

Merk:

Noen harddiskfeil kan også løses ved å ta harddisken ut og sette den inn på nytt.

 1. Koble fra alle USB- eller 1394-enheter (Firewire) som er koblet til datamaskinen.

 2. Fjern alle CD- og DVD-plater fra stasjonene.

 3. Trykk på og hold nede av/på-knappen i 5 sekunder for å slå av datamaskinen.

 4. Slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på f10-tasten gjentatte ganger, ca. én gang per sekund, til BIOS-konfigureringsverktøyet åpnes.

 5. Trykk på f9-tasten, velg Ja, og trykk på enter for å tilbakestille BIOS til standardinnstillingene.

 6. Bruk piltastene for å velge menyen Diagnostikk.

 7. Bruk piltastene for å velge Selvtest av primær harddisk, og trykk deretter på enter for å starte testen.

  • Hvis testen mislykkes, kan det være nødvendig å skifte ut harddisken. Skriv ned feil-ID-en (24-sifret kode) og kontakt HPs kundestøtte for å arrangere service eller få tilsendt en ny harddisk. Informasjonen er også tilgjengelig i Testlogger på hovedmenyen. Hvis garantien på datamaskinen er utløpt, må datamaskinen sendes til service, eller harddisken må byttes ut.

  • Hvis alle testene blir bestått, starter du datamaskinen på nytt. Hvis problemet er løst, er du ferdig. Hvis ikke, går du til Feilsøking av andre problemer med at datamaskinen ikke starter.

Det vises en feilmelding på en blå skjerm

Hvis du vil vite mer om feilsøking av feilmeldinger på blå skjerm, kan du se følgende dokument.

HP PC-er - Visning av feilmeldinger på en blåskjerm (Windows 10)

Feilsøking av andre problemer med at datamaskinen ikke starter

Hvis ingen av de foregående symptomene tilsvarer symptomet på datamaskinen din, bruker du følgende prosedyrer for å prøve å løse problemet.

Ta ut minnemodulene, og installer dem igjen

Hvis en minnemoduler ikke er ordentlig fast, kan det føre til databehandlings- og ytelse problemer. Slik problemer kan du løse ved å ta ut modulene og installere dem igjen.

Merk:

Det er mulig at din datamaskin ikke ser ut som den på bildet, men fremgangsmåten er den samme.

 1. Slå av PC-en og frakoble strømadapteren.

 2. Ta av dekselet for å få tilgang til minnet.

  Merk:

  Noen datamaskiner har ikke noe minnedeksel. Hvis du ikke får tilgang til minnet, sender du datamaskinen til service.

  Ta av dekselet på datamaskinen
 3. Ta ut alle minnemodulene i datamaskinen.

  Ta ut minnemodulen
 4. Installer alle minnemodulene igjen.

 5. Sett deksel, batteri og strømadapteren tilbake på plass.

 6. Slå på datamaskinen.

  • Hvis datamaskinen starter, er du ferdig.

  • Hvis datamaskinen ikke starter, fortsetter du til neste prosedyre.

Utføre en systemgjenoppretting for å løse et problem i Windows

Hvis problemet er nytt, kan du gjenopprette datamaskinen til et punkt før problemet oppsto, for å løse det.

Du finner mer informasjon under HP-PC-er – Bruke Microsoft Systemgjenoppretting (Windows 10, 8).

Flere ressurser (bærbare PC-er)

HP stasjonære datamaskiner - Avansert feilsøking (Windows 10)

Fullfør disse avanserte feilsøkingsprosedyrene for å prøve å løse oppstartsproblemer med den stasjonære PC-en. Finn en løsning som stemmer med datamaskinens symptomer.

Datamaskinen får ikke strøm (ingen lyder eller lys)

Hvis det ikke kommer noen lyd fra datamaskinen eller viftene, lampene på datamaskinen ikke tennes (inkludert tastaturets LED-er), og skjermen ikke mottar videosignaler, kan det hende at datamaskinen ikke får strøm. Test strømadapteren.

ADVARSEL:

Bruk en strømadapter som oppfyller kravet til strømforbruk og har riktig type kontakt for å unngå skade på datamaskinen.

 1. Bekreft at strømadapteren er en original HP-del. Ikke bruk en tredjeparts strømadapter på en HP-datamaskin.

  Bekreft at strømadapteren er en original HP-del
 2. Fastslå adapterens spenning ved å se nær bunnen av adapteren.

  Merk:

  Bruk av en strømadapter med en lavere wattstyrke enn det datamaskinen krever kan forårsake problemer. For eksempel kan prosessorhastigheten reduseres for å spare strøm, og dette kan føre til at programmer kjører tregere eller strømadapteren blir varm.

  Wattstyrken markert på strømadapteren, 65 W
  Wattstyrken markert på strømadapteren, 120 W
 3. Kontroller strømadapteren og strømledningen for skade. Ødelagte komponenter, for eksempel strømadapterdekslet eller pinnen i støpselet, vil kanskje kreve en HP-godkjent reparasjon. Kontroller dekselet, strømledning, pinner, og plugger for skade.

  Brudd i dekselet til strømledningen
  Skadet ledning som går inn i strømadapteren
  Ødelagte kontakter og pinner
  Ødelagte kontakter
 4. Bekreft at stikkontakten fungerer som den skal. For å gjøre dette, kan du koble til en lampe eller en enhet du vet fungerer i samme stikkontakt som du planlegger å bruke for strømadapteren.

  • Dersom lampen eller en annen enhet fungerer, vet du at stikkontakten fungerer som den skal. Fortsett med disse trinnene.

  • Hvis lampen eller enheten ikke fungerer, fortsett å teste stikkontakter til du finner en som fungerer. Ikke koble adapteren til et grenuttak, et overspenningsvern eller en skjøteledning.

 5. Koble strømadapteren til en fungerende stikkontakt, og start datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke slår seg på, fortsetter du med disse trinnene.

 6. Hvis du har en annen strømadapter eller strømforsyningsenhet som er laget for datamaskinen, kan du koble den datamaskinen. Hvis du har flere datamaskiner, må du kontrollere at du bruker den riktige strømadapteren.

 7. Prøv å starte datamaskinen.

  • Hvis datamaskinen starter, er du ferdig.

  • Hvis datamaskinen ikke slår seg på, fortsetter du med disse trinnene.

 8. Fjern strømledningen fra strømadapteren i 5-10 sekunder, og koble strømledningen til strømadapteren igjen, sørg for at strømkabelen sitter godt fast i strømadapterkontakten. Kontroller at forbindelsene mellom datamaskinen, strømledningen, strømadapteren og stikkontakten er godt tilkoblet.

 9. Prøv å starte datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke slår seg på, kan strømadapteren være defekt.

  Kontakt HPs kundestøtte for å få mer hjelp hvis strømadapteren er ødelagt og datamaskinen dekkes av garanti. Hvis datamaskinen ikke er dekket av garantien, kan du gå til HP PartSurfer for å bestille en ny del.

Datamaskinen starter, men avgir pipelyder

Du hører at det piper når en tastaturtast sitter fast, en minne-DIMM eller harddiskkabel ikke er riktig på plass, eller en komponent på hovedkortet er skadet.

Koble fra musen og tastaturet, og start datamaskinen på nytt. Hvis pipingen stopper, reparerer eller skifter du ut disse enhetene. For mer informasjon om hvordan du løser et problem med pipelyder, kan du gå til HP PC-er - Datamaskinen starter ikke og gir en kode via LED eller pip.

Datamaskinen starter, men skjermen er svart eller reagerer ikke

Hvis skjermen er på, men den er svart når du slår på datamaskinen, eller hvis en feilmelding om at det ikke registreres videosignaler, vises på skjermen når du slår på både skjermen og datamaskinen, kan du gå til følgende dokument.

Stasjonære HP PC-er - Datamaskinen starter, men skjermen forblir tom (Windows)

Datamaskinen låser seg ved HP- eller Compaq-logoskjermbildet eller Windows oppstartsskjermbilde

Hvis datamaskinen låser seg ved HP- eller Compaq-logoskjermbildet eller Windows oppstartsskjermbilde, bør du prøve med å rengjøre datamaskinens ventilasjonsåpninger med trykkluft.

Start datamaskinen på nytt. Hvis Windows 10 starter, er du ferdig. Hvis Windows 10 ikke åpnes, kan du gå til HP PC-er - Teste for maskinvarefeil i Windows 10.

Det vises en feilmelding på skjermen

Se følgende liste over feilmeldinger og løsninger.

Hvis feilmeldingen ikke vises her, kan du gå til HP PC-er - Teste for maskinvarefeil i Windows 10.

Kontroller om harddisken ses i BIOS

Kontroller om harddisken er funnet i BIOS.

 1. Fjern eller koble fra alle plater og enheter fra datamaskinen bortsett fra mus, tastatur og skjerm.

 2. Slå på maskinen, og trykk umiddelbart på f10-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til BIOS-oppsettverktøyet åpnes.

 3. Bruk piltastene til å velge Lagring, velg Enhetskonfigurasjon og trykk deretter på enter.

 4. Kontroller at en harddisk er oppført under Harddisk.

  Harddisk oppført i BIOS
  • Hvis navnet på harddisken vises, avslutter du BIOS uten å lagre noen endringer og går til HP PC-er - Tilbakestille datamaskinen (Windows 10).

  • Hvis navnet på harddisken mangler eller Auto eller Ingen vises, avslutter du BIOS uten å lagre endringer og leser prosedyrene for når harddisken ikke oppdages i BIOS.

Utføre en systemgjenoppretting for å løse et problem i Windows

Hvis problemet er nytt, kan du gjenopprette datamaskinen til et punkt før problemet oppsto, for å løse det.

Du finner mer informasjon under HP-PC-er – Bruke Microsoft Systemgjenoppretting (Windows 10, 8).

Videre ressurser (stasjonære PC-er)

Hvis du ikke finner en løsning, kan du kontakte HPs brukerstøtte for å få hjelp eller få utført service på datamaskinen.

For mer informasjon om hvordan du løser problemer med oppstart og strøm, kan du se følgende HP-støttedokumenter:


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...