hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PC-er – Datamaskinen starter ikke opp

Dette dokumentet gir mulige løsninger på vanlige problemer med oppstart av datamaskiner. Følg instruksjonene i dette dokumentet trinn for trinn som en hjelp til å isolere problemet og finne den mest relevante hjelpen.

Ta ut plater og enheter, og utfør en hard tilbakestilling

Før du feilsøker oppstartsproblemer, må du koble fra eller ta ut alle plater og enheter fra datamaskinen.

 1. Slå av datamaskinen.

 2. Koble fra strømadapteren.

 3. Fjern alle plater fra platestasjonen.

 4. Ta minnekort ut av minnekortsporet.

 5. Koble fra alle ikke-essensielle enheter, som skrivere, skannere, eksterne harddisker og USB-stasjoner.

  Merk:

  Ikke koble fra musen, tastaturet eller skjermen.

 6. Når strømadapteren er koblet fra, holder du inne av/på-knappen i ca. 15 sekunder.

 7. Koble til strømadapteren igjen, og slå på datamaskinen.

  • Hvis datamaskinen starter, kobler du til enhetene igjen, én etter én, for å finne ut hvilken plate eller enhet som forårsaker problemet. Fortsett med feilsøkingen for å teste maskinvaren for feil.

  • Hvis Windows ikke starter, men skjermen slås på, fortsetter du med feilsøkingen for å teste maskinvaren for feil.

  • Hvis det ikke kommer noen lyd fra datamaskinen eller viftene, lampene på datamaskinen ikke tennes (inkludert tastaturlyset) og skjermen ikke mottar videosignaler, kan det hende at datamaskinen ikke får strøm. Kontakt HP for å få ytterligere hjelp.

Teste for maskinvarefeil når Windows ikke starter

Bruk følgende fremgangsmåter for testing av maskinvaren.

Kjør den raske testen (ca. 4 minutter)

Når Windows ikke starter, kan du starte maskinvarediagnostikken ved å kjøre den raske testen. Den raske testen er delt inn i to deler, hver del kjører flere tester.

 1. Hold av/på-knappen inne i minst fem sekunder for å slå datamaskinen av.

 2. Slå på maskinen og trykk umiddelbart på tasten Esc gjentatte ganger, ca. én gang i sekundet. Når menyen vises, trykker du på f2-tasten.

 3. I hovedmenyen i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) velger du Systemtester.

  Hvis diagnostikken ikke er tilgjengelig når du bruker F2-menyen, kan du kjøre Diagnostics fra en USB-stasjon. For å laste ned den nyeste versjonen av diagnostikktesten går du til nettstedet HP Hardware Diagnostics. For instruksjoner, se HP-PC-er – Teste for maskinvarefeil i Windows 10.

 4. Klikk på Rask testKjør en gang.

  Mens testen kjører, vises gjenstående tid og testresultat for hver komponent på skjermen.

  • Hvis en komponent ikke består en test, skriver du ned feil-ID-en (24-sifret kode) før du kontakter HPs kundestøtte. Informasjonen er også tilgjengelig i Testlogger på hovedmenyen.

  • Hvis alle tester består, klikker du på FortsettKjør en gang for å kjøre den andre delen av den raske testen.

 5. Hvis en komponent ikke består en test, skriver du ned feil-ID-en (24-sifret kode) før du kontakter HPs kundestøtte. Informasjonen er også tilgjengelig i Testlogger på hovedmenyen.

  Hvis det ikke er feil på noen systemkomponenter, kjører du den omfattende testen.

Kjøre den omfattende testen (2 timer eller mer)

Kjør den omfattende testen hvis ingen systemkomponenter mislyktes under rask test.

 1. Hold av/på-knappen inne i minst fem sekunder for å slå datamaskinen av.

 2. Slå på maskinen og trykk umiddelbart på tasten Esc gjentatte ganger, ca. én gang per sekund. Når menyen vises, trykker du på f2-tasten.

 3. På HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)-hovedmenyen, klikker du på SystemtesterOmfattende test.

 4. Klikk på Kjør en gang eller Gjenta til feil.

  Mens testen kjører, vises gjenstående tid og testresultat for hver komponent på skjermen.

 5. Hvis en komponent ikke består en test, skriver du ned feil-ID-en (24-sifret kode) før du kontakter HPs kundestøtte. Informasjonen er også tilgjengelig i Testlogger på hovedmenyen.

Tilbakestill datamaskinen når Windows ikke starter opp som normalt

Bruk Windows Recovery Environment til å tilbakestille systemet når Windows ikke starter opp som normalt.

 1. Velg en metode for å åpne Windows Recovery Environment.

  • Start datamaskinen på nytt, og trykk umiddelbart på f11-tasten gjentatte ganger.

  • Klikk på Start. Trykk og hold nede skift-tasten, klikk på Av/påog velg Start på nytt mens du holder skift-tasten inne. Fortsett å holde skift-tasten nede mens datamaskinen starter på nytt.

 2. I vinduet Velg et alternativ velger du Feilsøking.

  Valg av Feilsøking i Windows Recovery Environment
 3. I skjermbildet Feilsøking klikker du på Tilbakestill PCen.

  Valg av Tilbakestill denne PC-en for å starte tilbakestillingen
 4. Følg veiledningen for å tilbakestille datamaskinen din. Dette kan ta noen få minutter.

Velg symptomet som beskriver problemet du har

Hvis de grunnleggende feilsøkingstrinnene ikke løser problemet, kan du velge blant følgende vanlige oppstartsproblemer for å finne mer avanserte feilsøkingstips.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...