hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Gjenopprett Wi-Fi-oppsettmodus på HP-skriveren

Bruk skrivers kontrollpanel til å gjenopprette Wi-Fi-oppsettsmodus, og konfigurer deretter skriveren igjen.

Når du slår på skriveren for første gang, slås trådløst oppsettsmodus automatisk på slik at skriveren kan oppdages under oppsett. Av sikkerhetsmessige årsaker slås trådløst oppsettsmodus av etter to timer.

HP DeskJet 2700-, 2700e-, 4100- og 4100e-skrivere

Bruk knappene Avbryt og Trådløs for å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Trykk på Avbryt-knappen for å klargjøre skriveren.

 2. Trykk på og hold nede Trådløs-knappen og Avbryt-knappen samtidig i fem sekunder til av/på-knappen blinker.

  Merk:

  Det er mulig at din skriver ikke ser ut som den i det følgende eksempelet, men fremgangsmåten er den samme.

  Knappetrykk for å gjenopprette trådløse innstillinger
 3. Vent til den blå trådløs-knappen blinker kontinuerlig.

 4. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

HP ENVY 6000-, 6000e-, 6400e- og ENVY Pro 6400-skrivere

Bruk Trådløs-knappen på baksiden av skriveren for å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Trykk på og hold nede Trådløs-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder.

  Merk:

  Det er mulig at din skriver ikke ser ut som den i det følgende eksempelet, men fremgangsmåten er den samme.

  Eksempel på å trykke på og holde nede Trådløs-knappen i fem sekunder
 2. Vent til statuslampen lyser lilla.

 3. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

HP Laser 100- og Color Laser 150-skrivere

Bruk knappene Avbryt og Trådløs for å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Trykk på Avbryt-knappen eller Fortsett/Avbryt-knappen for å klargjøre skriveren.

 2. Trykk på og hold nede Trådløs-knappen i 20 sekunder til varsel- og strømlampen blinker.

  Merk:

  Det er mulig at din skriver ikke ser ut som den i det følgende eksempelet, men fremgangsmåten er den samme.

  Eksempel på å trykke på Trådløs-knappen i 20 sekunder
 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

HP Laser MFP 130- og Color Laser MFP 170-skrivere

Bruk knappene på skriverens kontrollpanel for å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Trykk på Meny-knappen .

 2. Bruk Høyre pilknapp for å gå til Nettverk, og trykk deretter på OK.

 3. Velg Wi-Fi-standardinnstillinger, og trykk på OK.

  Merk:

  Det er mulig at din skriver ikke ser ut som den i det følgende eksempelet, men fremgangsmåten er den samme.

  Eksempel på å trykke på OK ved Wi-Fi-standardalternativet
 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

HP Laser NS- og Neverstop Laser-laserskrivere

Bruk knappene Trådløs og Avbryt for å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Trykk på Avbryt-knappen for å klargjøre skriveren.

 2. Trykk på og hold nede Trådløs-knappen og Avbryt-knappen samtidig i tre sekunder til skriveren starter på nytt.

  Merk:

  Det er mulig at din skriver ikke ser ut som den i det følgende eksempelet, men fremgangsmåten er den samme.

  Eksempel på å trykke på knappene Trådløs og Avbryt på HP Laser NS- og Neverstop Laser-skrivere
 3. Når skriveren starter på nytt, venter du i 60 sekunder til Trådløs-lampen blinker blått.

 4. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

HP LaserJet M109-M112-skrivere

Bruk knappene på skriverens kontrollpanel til å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Hvis skriveren er i hvilemodus (Klar-lampen lyser, men svakt), trykker du på Fortsett/Avbryt-knappen for å aktivere skriveren.

 2. Trykk på og hold inne Trådløs-knappen i mer enn 20 sekunder eller til Varsel-lampen blinker.

  Holde inne på Trådløs-knappen i tyve sekunder
 3. Slipp Trådløs-knappen .

  Skriveren starter på nytt og Trådløs-lampen blinker.
 4. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

HP LaserJet MFP M139-M142-skrivere

Bruk knappene på skriverens kontrollpanel til å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Hvis skriveren er i hvilemodus (Klar-lampen lyser, men svakt), trykker du på Avbryt-knappen for å aktivere skriveren.

 2. Trykk på og hold inne Trådløs-knappen og Avbryt-knappen i fem sekunder.

  Trykke på Trådløs- og Avbryt-knappene
 3. Vent til skriveren starter på nytt og Trådløs-lampen blinker.

 4. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

HP LaserJet M207-M212- og MFP M232-M237-skrivere

Bruk knappene på skriverens kontrollpanel til å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Trykk på Avbryt-knappen for å klargjøre skriveren.

 2. Trykk på og hold inne Informasjon-knappen i fem sekunder til kontrollpanelknappene lyser.

  Merk:

  Det er mulig at din skriver ikke ser ut som den i det følgende eksempelet, men fremgangsmåten er den samme.

  Eksempel på å trykke på Info-knappen i fem sekunder
 3. Trykk på Trådløs-knappen og Avbryt-knappen samtidig.

  Eksempel på å trykke på knappene Trådløs og Avbryt samtidig
 4. Vent i 60 sekunder til trådløs-knappen blinker blått kontinuerlig eller status-lampen pulserer lilla.

 5. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

HP LaserJet Tank 1020-, 1500-, 2500-, MFP 1005-, 1600- og 2600-skrivere

Bruk knappene på skriverens kontrollpanel til å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Trykk på Avbryt-knappen for å klargjøre skriveren.

 2. Trykk på og hold inne Informasjon-knappen i fem sekunder til kontrollpanelknappene lyser.

  Merk:

  Det er mulig at din skriver ikke ser ut som den i det følgende eksempelet, men fremgangsmåten er den samme.

  Trykke på og holde inne Informasjon-knappen
 3. Trykk på Trådløs-knappen og Avbryt-knappen samtidig.

  Trykke på Trådløs- og Avbryt-knappene samtidig
 4. Vent i 60 sekunder til trådløs-knappen blinker blått kontinuerlig eller status-lampen pulserer lilla.

 5. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

HP Smart Tank 670-, 720-, 750-, 7000- og 7300-skrivere

Bruk knappene på skriverens kontrollpanel til å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Trykk på en knapp på skriverens kontrollpanel for å sette den i en Klar-tilstand.

 2. Trykk på og hold inne Informasjon-knappen i fem sekunder til kontrollpanelknappene lyser.

  Holde inne Informasjon-knappen i fem sekunder
 3. Trykk på og hold inne Trådløs-knappen og Avbryt-knappen i fem sekunder til Wi-Fi-lampen blinker blått.

  Holde inne Trådløs- og Avbryt-knappene i fem sekunder
 4. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

HP Smart Tank 790- og 7600-skrivere

Bruk knappene på skriverens kontrollpanel til å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Trykk på og hold inne Wi-Fi-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder eller til kontrollpanelskjermen viser en melding.

  Holde inne Trådløs-knappen i fem sekunder
 2. Når meldingen vises, trykker du på OK for å gjenopprette nettverksstandardinnstillingene. Statuslampen blinker lilla.

 3. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

HP Tango-skrivere

Bruk Wi-Fi-knappen på baksiden av skriveren for å gjenopprette Wi-Fi oppsettmodus.

 1. Trykk på og hold nede Wi-Fi-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder.

  Eksempel på å trykke på Trådløs-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder
 2. Vent til status-lampen pulserer blått.

 3. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

Gjenopprett Wi-Fi-oppsettmodus på alle andre HP-skrivere

Bruk knappene for å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus på andre HP-skrivermodeller.

Alle andre skrivere med berøringsskjerm

Bruk berøringsskjermen for å gjenopprette Wi-Fi-oppsettsmodus.

 1. I skriverens kontrollpanel trykker du på Oppsett-ikonet eller på Trådløs-ikonet .

 2. Velg Nettverksoppsett eller Innstillinger, og velg deretter Gjenopprett nettverksinnstillinger.

  Merk:

  Det er mulig at din skriver ikke ser ut som den i det følgende eksempelet, men fremgangsmåten er den samme.

  Eksempel på å velge Gjenopprett nettverksinnstillinger på et kontrollpanel med berøringsskjerm
 3. Hvis en bekreftelsesmelding vises, berører du Ja.

 4. Vent i 60 sekunder til trådløs-lampen blinker blått.

 5. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

Alle andre HP InkJet- og Ink Tank-skrivere uten berøringsskjerm

Bruk knappene Avbryt og Trådløs for å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Trykk på Avbryt-knappen for å klargjøre skriveren.

 2. Trykk på og hold nede Trådløs-knappen og Avbryt-knappen samtidig til av/på-knappen blinker.

  Merk:

  Det er mulig at din skriver ikke ser ut som den i det følgende eksempelet, men fremgangsmåten er den samme.

  Eksempel på å trykke på knappene Trådløs og Avbryt i fem sekunder
 3. Vent i 60 sekunder til trådløs-lampen blinker blått.

 4. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.

Alle andre HP LaserJet-skrivere uten berøringsskjerm

Bruk knappene Avbryt og Trådløs for å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

 1. Trykk på Avbryt-knappen for å klargjøre skriveren.

 2. Trykk på og hold nede Trådløs-knappen til varsellampen blinker.

  Merk:

  Det er mulig at din skriver ikke ser ut som den i det følgende eksempelet, men fremgangsmåten er den samme.

  Eksempel på å trykke på og holde nede Trådløs-knappen
 3. Vent i 60 sekunder til trådløslampen blinker blått.

 4. Innen to timer går du tilbake til appen eller programvaren for å finne og legge til skriveren og fullføre oppsettet.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...