hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

    Oppgraderingsguide til Windows 11

  • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP- og Compaq LCD-skjermer, HP TouchSmart-PC-er og All-in-One-PC-er – HPs retningslinjer for piksler

Bruk denne informasjonen for å finne ut mer om HPs pikselretningslinjer for skjermer produsert i 2003 og senere.

Merk:

Denne artikkelen gjelder ikke skjermmaskinvare i bærbare PC-er.

Forstå feil med piksler og delpiksler

Bruk denne informasjonen til å finne ut mer om piksel- og delpikselfeil.

Hva er en piksel?

Piksel står for «picture element», altså bildeelement, og er et enkelt punkt i et grafisk bilde. Skjermer på HP TouchSmart-PC-er, All-in-One PC-er og LCD-flatskjermer viser bilder ved å dele skjermen opp i tusenvis (eller millioner) av piksler ordnet i rader og kolonner. Pikslene er plassert tett sammen slik at de virker sammenknyttet.

En hel piksel består av en rød, en grønn og en blå delpiksel.

Hva er pikselfeil og delpikselfeil?

En helpikselfeil er en lys hvit prikk eller svært tydelig svart prikk på skjermen. HPs skjermspesifikasjon tillater ingen helpikselfeil.

En delpikselfeil kalles også punktfeil.

Lyse delpikselfeil er permanent «på» og viser en rød, grønn eller blå prikk på skjermen hele tiden.

Mørke delpikselfeil er permanent «av» og viser en svart prikk på skjermen hele tiden.

Identifikasjon av en mørk delpikselfeil

En annen type feil som kan oppstå, forårsakes av mikroskopiske kontaminerende materialer i produksjonsprosessen. Materialene fører til en mørk flekk som dekker én eller flere delpiksler. Dette er ikke pikselfeil eller delpikselfeil i egentlig forstand. HPs retningslinjer tillater ingen feil som følge av kontaminerende materialer.

Mørk delpikselfeil: I dette bildet forårsakes en svart prikk på en hvit bakgrunn av en grønn delpiksel, som er «av» eller i mørk tilstand.

Lys delpikselfeil: I dette bildet forårsakes en lys prikk på en svart bakgrunn av delpiksler (i dette tilfellet en rød delpiksel) som er «på».

Identifikasjon av en lys delpikselfeil

Smuss i LCD-strukturen kan føre til mørke prikker, men under forstørrelse skilles disse fra delpiksler som er «av», ettersom man kan se formen på smusspartikkelen.

Identifikasjon av rusk i LCD-strukturen

Forstå HPs retningslinjer for piksler

Garantien som gjelder for skjermen din, avhenger av produksjonsdatoen for skjermen din.

Følgende retningslinjer gjelder i løpet av HPs begrensede garantiperiode:

Retningslinjer for HP-skjermer og All-in-One-PC-er produsert i mai 2009 eller senere

Feiltype

Feil tillatt

Lyse delpikselfeil

maksimalt 2

Mørke delpikselfeil

maksimalt 5

Totalt antall kombinert lyse og mørke delpikselfeil

maksimalt 5

Helpikselfeil

0 tillatt

Retningslinjer for HP-skjermer og All-in-One-PC-er produsert før mai 2009

Feiltype

Feil tillatt

Lyse delpikselfeil

maksimalt 3

Mørke delpikselfeil

maksimalt 5

Totalt antall kombinert lyse og mørke delpikselfeil

maksimalt 5

Helpikselfeil

0 tillatt

Du finner produksjonsdatoen på en etikett festet på baksiden av skjermen eller All-in-One-PC-en.

HPs garanti om ingen lyse prikker for ytelsesskjermer

HP garanterer ingen lyse prikker for de fleste HP-ytelsesskjermer.

Denne policyen gjelder for alle skjermer i HP Z-serien.

HPs garanti om ingen lyse prikker for ytelsesskjermer

Feiltype

Feil tillatt

Lyse delpikselfeil

maksimalt 0

Mørke delpikselfeil

maksimalt 4

Totalt antall kombinert lyse og mørke delpikselfeil

maksimalt 4

Helpikselfeil

0 tillatt

Merk:

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er de som forekommer i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal kunne tolkes som en tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller innholdsmessige feil eller utelatelser i dette dokumentet.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...