hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PCer – CD- eller DVD-stasjon brenner ikke plater

Følg denne fremgangsmåten hvis du ikke kan brenne musikk eller data til tomme CD-er eller DVD-er.

For kontor-PC-er kan sikkerhetsbegrensninger hindre bruk av den optiske stasjonen til noe annet enn å lese platen. Kontakt firmaets IT-avdeling eller din lokale IT-tjeneste for mer informasjon.

Merk:

Dette dokumentet tar som utgangspunkt at CD- eller DVD-stasjonen gjenkjennes av Windows og klarer å lese plater. Dersom brenneprogrammet ditt viser en melding om at ingen brenner er tilgjengelig for øyeblikket eller stasjonen ikke kan spille av CD-er og DVD-er, kan dette dokumentet ikke løse problemet. Se i stedet HP-PC-er – Finner ikke CD/DVD-stasjonen (Windows 10).

Bruk en annen platetype

Hvis datamaskinen ikke kan brenne plater, kan du prøve å bruke en annen platetype. Platetypen du bruker til å brenne, må være kompatibel med datamaskinens stasjonstype. Du kan for eksempel ikke brenne en DVD-R-plate i en stasjon som ikke støtter DVD-R-teknologi.

Prøv flere ulike CD-R-merker (CD-er) for å teste stasjonen. CD-R-plater støttes av alle stasjoner for skrivbare plater.

Hvorfor prøve en annen plate? Det fins mange ulike typer skrivbare plater fra en rekke produsenter. Alle har unike brenneegenskaper, og noen yter bedre enn andre. Stasjonen din kan justere laseren og diskrotasjonen i forhold til platens egenskaper, men klarer kanskje ikke å tilpasse seg enkelte partier i det skrivbare mediet.

Hvis stasjonen ikke kan brenne plater fra andre produsenter, må du redusere brennehastigheten.

Reduser brennehastigheten

Hvis datamaskinen ikke kan brenne plater, kan du prøve å brenne platen ved lavere brennehastighet.

Reduser brennehastigheten i brenneprogrammet. Det tar lengre tid å fullføre brenning av platen når brennehastigheten reduseres, men det er mer sannsynlig at brenneprosessen lykkes. Den fullførte platen er mer stabil når den spilles av med andre enheter.

Reduser brennehastigheten i Cyberlink Power2Go

Fjern CD/DVD-stasjonen fra Enhetsbehandling

Hvis datamaskinen ikke kan brenne plater, kan du prøve å fjerne CD/DVD-stasjonen. Følg denne fremgangsmåten for å fjerne stasjonen fra Enhetsbehandling:

 1. Søk og åpne Enhetsbehandling i Windows.

  Søk etter Enhetsbehandling
 2. Dobbeltklikk på DVD/CD-ROM-stasjoner for å utvide kategorien.

  Vinduet Enhetsbehandling som viser plasseringen av DVD/CD-ROM-stasjoner
 3. Høyreklikk på stasjonsnavnet og velg Avinstaller.

  Vinduet Enhetsbehandling med Avinstaller DVD/CD-ROM-stasjon

  Klikk på OK hvis et bekreftelsesvindu åpnes. Stasjonsnavnet vil nå fjernes fra listen (og kategorien DVD/CD-ROM-stasjoner forsvinner hvis den bare inneholder én stasjon). Ikke start datamaskinen på nytt, og oppdater heller ikke listen over maskinvarer.

 4. Lukk Enhetsbehandling.

  Merk:

  Du må tømme registerfiltrene før du forsøker å brenne en ny plate.

Fjern registerfiltrene

Hvis datamaskinen ikke kan brenne plater, kan du prøve å tømme registerfiltrene. Følg disse trinnene for å tømme de øvre og nedre registerfiltrene.

 1. Fjern alle CD/DVD-brenningsprogrammer (f.eks. Cyberlink Power2Go) via vinduet Programmer og funksjoner i kontrollpanelet. Se mer informasjon i HP-PC-er – Avinstallering av programvare (Windows 10, 8).

  Merk:

  Forviss deg om at du kan installere brenneprogrammet på nytt før du avinstallerer det. For å finne programvaren etter at den er fjernet, bruker du HP Recovery Manager dersom brenneprogrammet ble levert av HP, eller installasjonsfiler dersom brenneprogrammet kom fra et annet selskap.

 2. Koble fra alle unødvendige eksterne bruksklare enheter (plug and play), særlig kameraer.

 3. I Windows søker du etter og åpner regedit.

  Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.

  Slik søker du etter regedit
 4. Velg Datamaskin i hovedvinduet.

  Registerredigering
 5. Klikk på FilEksport, skriv et filnavn som er lett å huske, og klikk deretter på Lagre.

  En sikkerhetskopi av registeret lagres i mappen Dokumenter. Hvis det oppstår problemer etter at du har utført disse trinnene, søker du frem filen og dobbeltklikker deretter på den for å gjenopprette registeret.

 6. Klikk på pilen ved siden av følgende elementer i listen for å utvide dem:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE

  • SYSTEM

  • CurrentControlSet

  • Control (kontroll)

  • Class (klasse)

 7. Velg 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318. Kontroller at du har valgt akkurat dette nøkkelnavnet.

 8. Hvis en verdi for LowerFilters er oppført til høyre i vinduet Registerredigering, velger du verdien for LowerFilters og trykker på slett-tasten. Bekreft slettingen ved å klikke på Ja.

  Registerredigering som viser verdien for nedre filtre (LowerFilters)
 9. Hvis verdien for UpperFilters også er oppført, velger du UpperFilters til høyre i vinduet. Klikk deretter på slett-tasten. Bekreft slettingen ved å klikke på Ja.

 10. Slett alle andre verdier for UpperFilters og LowerFilters i nøkkelen 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 hvis den inneholder noen.

 11. Lukk Registerredigering, start datamaskinen på nytt, og vent deretter til Windows konfigurerer de nødvendige maskinvaredriverne.

 12. Etter at du har fjernet CD/DVD-brenneprogrammet, starter du datamaskinen på nytt og installerer programmet igjen. Avhengig av programvaren kan du installere fra Microsoft, HP eller produsentens nettsted.

  • Kontroller Microsoft Store. Mange av appene som var forhåndsinstallert på datamaskinen din, kan lastes ned gratis i Microsoft Store-appen.

  • Gå til siden HP-kundestøtte – Nedlasting av programvare og drivere. Hvis det vises en side om å identifisere produktet for å komme i gang, velger du type datamaskin, skriver inn modellnavnet til datamaskinen, og klikker deretter på Send. På listen over tilgjengelige programvare og driverkategorier kan du finne programvaren eller driveren du leter etter, og så klikke på kategorinavnet, og deretter Last ned.

  • Gå til programvareprodusentens nettsted.

  Gå til HP-datamaskiner – Problemer med apper i Windows 10for å få mer informasjon og støtte.

 13. Prøv å brenne en plate igjen. Bruk Microsoft Systemgjenoppretting hvis du fremdeles ikke kan brenne en plate som kan leses med en annen stasjon.

Test for maskinvarefeil i optisk stasjon

Justering av laseren og programvaren som støtter den må være svært nøyaktig. CD/DVD-stasjonen i datamaskinen utsettes for vibrasjoner, støv, mekanisk slitasje og andre faktorer etter hvert som den eldes. Hvis CD-/DVD-stasjonen fortsatt ikke fungerer og du mistenker at CD-/DVD-stasjonen kan ha blitt skadet etter å ha utført de forrige trinnene, tester du stasjonen for å se om maskinvaren er skadet.

Hvis du vil ha mer informasjon om testing av maskinvarefeil på CD-/DVD-stasjonen, kan du gå til HP-PC-er – Testing av maskinvarefeil i Windows 10

Hvis CD-/DVD-stasjonstesten mislykkes, må stasjonen erstattes, eller datamaskinen må leveres inn til reparasjon.

Utføre en systemgjenoppretting for å løse et problem i Windows

Hvis problemet er nytt, kan du gjenopprette datamaskinen til et punkt før problemet oppsto, for å løse det.

Du finner mer informasjon under HP-PC-er – Bruke Microsoft Systemgjenoppretting.

Utføre en Windows 10-systemtilbakestilling

Hvis problemet vedvarer, gjenoppretter du datamaskinen tilbake til den opprinnelige konfigurasjonen.

Microsoft har en tilbakestillingsfunksjon som kan reparere datamaskinen ved å installere operativsystemet på nytt. Sørg for at du sikkerhetskopierer alle viktige filer før du bruker dette alternativet.

Du finner mer informasjon under HP-PC-er – Tilbakestill datamaskinen.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...