hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Skrivehodefeil på HP Smart Tank 500- og 600-skrivere

Etter at du har installert skrivehodene, blir ikke skriveren klargjort, og en feilmelding om Manglende skrivehoder vises i skriverprogramvaren eller HP Smart-appen. Ett av følgende kan også vises, avhengig av skriveren din.

 • Skrivere med berøringsskjermer: Meldingen Blekkpatronproblem vises.

 • Skrivere uten berøringsskjermer: Alarm-ikonet, ett av eller begge Skrivehode-ikonene og Blekk-/skrivehode-lampen blinker.

Fastslå hvilket skrivehode som var årsaken til feilen

Se på skriverdisplayet eller kontrollpanelet for å finne ut hvilket skrivehode som forårsaket feilen.

 • Hvis Blekkpatronproblem-feilen har et trefarget ikon eller det blinkende ikonet er over det trefargede ikonet, er det den trefargede blekkpatronen som forårsaket feilen.

  Eksempel på feilmelding om blekkpatronproblem
  Eksempel på blinkende ikon over det trefargede blekkpatronikonet
 • Hvis Blekkpatronproblem-feilen har et svart ikon eller det blinkende ikonet er over det svarte ikonet, forårsaket den svarte blekkpatronen feilen.

  Eksempel på feilmelding om blekkpatronproblem
  Eksempel på blinkende ikon over det svarte blekkpatronikonet
 • Hvis Blekkpatronproblem-feilen har både trefargede og svarte ikoner eller de blinkende ikonene er over de trefargede og svarte ikonene, har begge blekkpatronene forårsaket feilen.

  Eksempel på feilmelding om blekkpatronproblem
  Eksempel på blinkende ikon over trefargede og svarte blekkpatronikoner

Kontroller skrivehodene

Skriveren kan vise en feilmelding hvis skrivehodene ikke er riktig installert.

 1. Kontroller at blekktankene er minst halvfulle.

 2. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 3. Åpne inngangsdøren, og åpne deretter tilgangsdøren til skrivehodet.

  Eksempel på åpning av frontdøren til skriveren, og deretter åpning av tilgangsdøren til skrivehodet.
 4. Vent til vognen står stille før du fortsetter.

 5. Kontroller at skrivehodets smekklås er lukket.

  • Hvis skrivehodesperren er lukket, kan du fortsette med disse trinnene.

  • Hvis skrivehodesperren er åpen, skyver du ned sperren for å lukke den, lukker frontdekselet og prøver deretter å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsetter du med disse trinnene.

 6. Trykk skrivehodelåsen ned for å låse den opp.

  Eksempel på å skyve ned skrivehodesperren
 7. På skrivehodet med feilen trykker du ned for å frigjøre det. Trekk det deretter ut av sporet, og plasser det på en beskyttende overflate, for eksempel et papirark.

  Eksempel på å trykke ned på skrivehodet og fjerne det fra sporet
  ADVARSEL:

  Hold skrivehodet i sidene for å hindre at det lekker eller søler blekk, og hold det loddrett til enhver tid.

 8. Kontroller at pluggene øverst på skrivehodet er fjernet.

  Eksempel på skrivehoder med fjernede plugger
 9. Kontroller at teipen fra kontaktene på skrivehodet er fjernet.

  ADVARSEL:

  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Ikke bytt ut beskyttelsestape på kontaktene. Håndtering av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.

  Eksempel på å fjerne teip fra skrivehodene og ikke berøre de elektriske kontaktene
 10. Hold det nye skrivehodet slik at det skrår litt oppover inn i sporet, og skyv opp på skrivehodet til det klikker på plass.

  Eksempel på å sette et skrivehode inn i vognen
 11. Gjenta disse trinnene for det andre skrivehodet bare hvis det angis av Skrivehode-ikonet eller feilmeldingen.

 12. Lukk skrivehodesperren ved å trykke den ned til den klikker på plass.

  Eksempel på å trykke ned skrivehodesperren for å låse den på plass
 13. Lukk skrivehodets tilgangsdør, og lukk deretter frontdekselet.

  Eksempel på lukking av skriverens frontdeksel
 14. Juster skrivehodene.

  • Hvis skriveren har et kontrollpanel med berøringsskjerm, følger du meldingene på kontrollpanelet for å skrive ut en justeringsside. Følg deretter instruksjonene på siden for å justere skrivehodene.

  • Hvis skriveren ikke har et kontrollpanel med berøringsskjerm, blinker en A på kontrollpanelet, og en justeringsside skrives ut automatisk. Følg instruksjonene på siden for å justere skrivehodene.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Kontakt HPs kundestøtte

Hvis de foregående trinnene ikke løste problemet, må du ta kontakt med HPs kundestøtte for videre hjelp.

 1. Angi produktserienummeret for å vise garantistatus og endre posisjonen din, om nødvendig.

 2. Velg et alternativ for støtte. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...