hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...
Automatisk oversettelse av denne siden fra Microsoft Translator

HP-PC-er – Endre skjerminnstillinger, bakgrunnsbilde, ikoner og skjermbeskytter (Windows 10)

Finn ut hvordan du endrer tekststørrelse, skrivebordsbakgrunn, ikonstørrelse, skjermbeskytter og andre skrivebords- eller skjerminnstillinger i Windows.

Endre tekststørrelse, lysstyrke på skjermen og skjermoppløsningen ved hjelp av skjerminnstillinger

Du kan justere størrelsen og formen på skrivebordet slik du selv vil. Du kan også justere skjermoppløsningen i tillegg til andre skjerminnstillinger.

Merk:

Under en vanlig Windows-installasjon tester programmet grafikkortet og viser optimal størrelse og oppløsning for kortet.

 1. Søk etter og åpne Skjerminnstillinger i Windows. Du kan også høyreklikke på et tomt område på skrivebordet og velge Skjerminnstillinger.

 2. Du kan endre Skjermretning mellom Liggende og Stående eller snu retningen. Velg et alternativ fra rullegardinlisten, og klikk på Behold endringer eller Gjenopprett.

  Endre retningen på skjermen.
 3. For å endre størrelsen på tekst og vinduer velger du ønsket størrelse fra rullegardinmenyen. Endringene trer i kraft umiddelbart.

  Endre størrelsen på tekst, programmer og andre elementer.
 4. Klikk på og dra glidebryteren under Lysstyrke og farge for å justere lysstyrken. Endringene trer i kraft umiddelbart.

  Justering av glidebryter for lysstyrke
 5. Slå på Kveldsmodus for å redusere mengden blålys fra skjermen. Klikk på Innstillinger for kveldsmodus for å planlegge kveldsmodus og endre fargenyansen.

  Slå på Kveldsmodus
 6. For å endre Skjermoppløsning velger du en oppløsning fra rullegardinmenyen. Klikk deretter på Behold endringer eller Gjenopprett.

  Merk:

  Vi anbefaler i de fleste tilfeller å bruke den opprinnelige oppløsningen til skjermen, som er merket som Anbefalt.

  Hvis du har mer enn én skjerm, velger du skjermen du vil justere. Gjenta deretter disse trinnene for å endre oppløsningen. Et bekreftelsesvindu vises.

  Endre skjermoppløsningen

Flere metoder for å endre tekst eller objektstørrelse

Lær å gjøre objekter i Windows, for eksempel skrivebordsikoner eller tekst, større eller mindre. Du må også zoome inn eller ut i programmer og nettsider for å gjøre objekter og tekst større eller mindre.

Zoom med rullehjulet på musen

Hvis du har en mus med rullehjul, kan du bruke den til å gjøre objekter (for eksempel skrivebordsikoner eller en nettside) større eller mindre.

 1. Klikk hvor som helst på Windows-skrivebordet, eller åpne nettsiden du vil vise.

 2. Trykk på og hold nede Ctrl-tasten på tastaturet.

 3. Rull rullehjulet på musen for å redusere eller forstørre objekter på skjermen.

Zoome med tastaturet

Du kan bruke tastaturet til å zoome inn eller ut. Denne metoden fungerer i mange programmer og nettlesere.

 1. Klikk hvor som helst på Windows-skrivebordet, eller åpne nettsiden du vil vise.

 2. Trykk og hold nede Ctrl-tasten , og trykk deretter samtidig på tasten + (pluss) eller - (minustegnet) for å gjøre objekter på skjermen større eller mindre.

 3. For å gjenopprette normal visning trykker du på og holder nede Ctrl-tasten og trykker deretter på 0.

Justere tekststørrelsen i Innstillinger for Hjelpemiddel for Windows

Åpne tilgjengelighetsinnstillinger for å justere størrelsesinnstillingene for tekst og andre elementer.

 1. I Windows, kan du søke etter og åpne hjelpemiddelinnstillingene for tilgangsvisjon.

 2. Flytt glidebryteren under Gjør teksten større for å forstørre eller forminske tekststørrelsen, og klikk deretter på Bruk.

  Innstillinger for Hjelpemiddel for tilgangssyn
 3. Under Gjør alt større bruker du rullegardinmenyen til å velge størrelsen på apper og tekst på hovedskjermen.

  Merk:

  Hvis du har mer enn én skjerm, klikker du på Endre størrelse på programmer og tekst på andre skjermer for å velge en annen skjerm for å konfigurere.

  Enkel tilgang gjør alt større innstillinger

Zoome med styreputen (bare for bærbare PCer)

Hvis du har en bærbar PC med styrepute, kan du bruke klemmebevegelse på styreputen for å redusere eller forstørre objekter på skjermen.

 • Zoom inn (gjør større): Flytt to fingre fra hverandre

 • Zoom ut (gjør mindre): Flytt to fingre sammen

For å sikre at klemmebevegelse er aktivert:

 1. I Windows kan du søke etter og åpne innstillinger for styreputen.

 2. Under Bla og zoom velger du Knipe for å zoome.

  Styreflateinnstillinger
 3. Du kan bruke de andre alternativene som vises for å justere styreputeinnstillingene for bevegelser, for eksempel rulling, trykking og klikking.

Juster zoom i Microsoft Edge

Juster zoomen i Microsoft Edge ved hjelp av hurtigtaster eller Microsoft Edge-menyen.

 • Zoome med tastaturet: Trykk og hold nede ctrl, og trykk deretter samtidig på enten + (pluss-tegnet) eller - (minustegnet) for å gjøre objekter på skjermen større eller mindre.

 • Zoome med Microsoft Edge: Med Microsoft Edge åpent klikker du på de tre prikkene øverst på høyre side av skjermen og klikker deretter på enten + (plusstegn) eller - (minustegnet) ved siden av alternativet Zoom for å gjøre objekter på skjermen større eller mindre.

Zoominnstillinger i Microsoft Edge

Endre Windows-skrivebordsbakgrunn

Du kan tilpasse mønsteret eller bildet på startskjermens bakgrunn.

 1. Søk etter og åpne Bakgrunnsbildeinnstillinger i Windows. Du kan også høyreklikke på et tomt område på skrivebordet og deretter velge Tilpass.

 2. For å endre bildet eller fargen som vises i bakgrunnen, velger du Bilde, Heldekkende farge eller Lysbildefremvisning fra rullegardinmenyen.

  Alternativer for bakgrunn og farge
 3. Velg et bilde, en farge eller en lysbildefremvisning, eller klikk på Bla gjennom for å velge et av bildene eller lysbildefremvisningene dine.

 4. Hvis du vil endre måten bildet vises på i bakgrunnen, velger du Fyll, Tilpassing, Strekk, Flis, Midtstill, eller Utvid fra rullegardinmenyen. Endringene trer i kraft umiddelbart.

  Endre bakgrunnstilpasningen.

Juster skrivebordsikonene

Endre innstillinger for å justere utseendet til ikoner, vise manglende skrivebordsikoner og legge til nye mapper eller snarveier til skrivebordet.

Juster størrelsen på skrivebordsikoner

Du kan endre størrelsen til ikonene på et Windows-skrivebord.

For å endre størrelsen på skrivebordsikonene høyreklikker du på et tomt område på skrivebordet. Velg deretter Vis, og klikk på Store ikoner, Middels store ikoner eller Små ikoner.

Merk:

Du kan raskt justere størrelsen på alle ikoner på en gang ved å klikke på et tomt område på skrivebordet og deretter trykke på og holde ctrl-knappen inne og bruke rullehjulet på musen.

Juster ikonstørrelsen på skrivebordet.

Gi nytt navn til et skrivebordsikon

Du kan gi et nytt navn til et skrivebordsikon.

 1. For å gi et nytt navn til et skrivebordsikon høyreklikker du på ikonet og velger Gi nytt navn.

 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk deretter på Enter.

  Gi nytt navn til et skrivebordsikon

Vis manglende skrivebordsikoner

Hvis alle skrivebordsikonene mangler, kan du gjenopprette dem ved hjelp av dette trinnet.

Hvis alle skrivebordsikonene mangler, høyreklikker du på et tomt område på skrivebordet. Velg deretter Vis, og kontroller at Vis skrivebordsikoner er valgt.

Vis skrivebordsikoner

Opprett en ny mappe

Bruk følgende fremgangsmåte for å opprette en ny mappe som vises på skrivebordet.

 1. Hvis du vil opprette en ny mappe på Windows-skrivebordet, høyreklikker du på et tomt område på skrivebordet. Klikk deretter på Ny, og velg deretter Mappe.

 2. Skriv inn et navn på mappen, og trykk deretter på Enter.

  Opprett en ny mappe på skrivebordet.

Opprett en ny snarvei på skrivebordet

Dra og slipp programmer fra Start-menyen til skrivebordet for å opprette en ny snarvei på skrivebordet.

Du kan også høyreklikke på et tomt område på skrivebordet, velge Ny og deretter velge Snarvei. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette snarveien.

Opprett en ny snarvei.

Endre utseendet på vinduer og tekst for Windows-funksjoner

Du kan tilpasse utseendet til Windows ved å velge tekstfarger, tekstbakgrunn, vinduskant, og mange andre elementer. Du kan også endre skrifttypen og -størrelsen for forskjellige Windows-funksjoner, som menyelementer.

 1. Søk etter og åpne Temaer og relaterte innstillinger i Windows. Du kan også høyreklikke på et tomt område på skrivebordet og deretter velge Tilpass.

 2. I Tilpass-vinduet klikker du på Bakgrunn, Farger, Låseskjerm, Temaer, Skrifter, Start, eller Oppgavelinje for å åpne vinduet med de tilsvarende innstillingene.

 3. Juster innstillingene. Endringene trer i kraft umiddelbart.

  Tilpasset vindu som viser Innstillinger for låseskjerm.

Flere skjerminnstillinger

Åpne de avanserte skjerminnstillingene eller egenskapene for skjermkort for å vise modusene, angi oppdateringsfrekvens eller behandle farger og andre avanserte innstillinger.

 1. Åpne de avanserte skjerminnstillingene ved å søke etter og åpne Skjerminnstillinger i Windows. Du kan også høyreklikke på skrivebordet og åpne Skjerminnstillinger. Bla ned, og klikk på Avanserte skjerminnstillinger.

  Åpne Avanserte egenskaper for skjermkort.
 2. I vinduet Avanserte skjerminnstillinger velger du en skjerm for å se de gjeldende innstillingene. Hvis du vil endre skjerminnstillingene, klikker du på Egenskaper for skjermkort.

 3. Klikk på en fane for å justere de tilhørende innstillingene.

  Merk:

  Datamaskinen din kan ha flere faner enn dem som er oppført her. Mange skjermkortprodusenter tilbyr innstillinger utviklet for deres maskinvare. Disse ekstra innstillingene varierer avhengig av type videomaskinvare som brukes, og er ikke beskrevet her.

  • Adapter
   • Egenskaper : Klikk på Egenskaper for å få tilgang til maskinvareegenskaper for ditt skjermkort eller innebygd videomaskinvare. Dette egenskapsvinduet er også tilgjengelig gjennom Enhetsbehandling.

   • Vis alle modi: : Viser alle støttede grafiske oppløsninger og oppdateringsfrekvenser som kan sendes til monitoren av skjermkortet eller den innebygde videomaskinvaren. Du kan bruke listen over gyldige moduser for å finne en modus som er kompatibel med monitoren du bruker. Når du har funnet en kompatibel modus, kan du endre oppdateringsfrekvensen på fanen Skjerm og skjermoppløsningen på fanen Innstillinger i vinduet Grunnleggende visningsegenskaper.

  • Skjerm
   • Egenskaper : Klikk på knappen Egenskaper for å få tilgang til maskinvaren egenskaper for monitoren. Dette egenskapsvinduet er også tilgjengelig gjennom Enhetsbehandling.

   • Oppdateringsfrekvens : Bestemmer hvor mange ganger monitoren viser hele skjermen på ett sekund. Høyere oppdateringsfrekvenser kan være mer behagelig å se på, men gjør at maskinvaren arbeider hardere og bruker mer ressurser. Velg en lavere hastighet som er kompatibel med kortet. Hvis skjermen flimrer litt eller endringen er slitsom for øynene, kan du prøve å justere frekvensen til neste tilgjengelige høyere trinn. Du må aldri overskride frekvensen som er tilgjengelig for monitoren.

    ADVARSEL:

    Ikke fjern avmerkingen ved siden av Skjul modi som denne skjermen ikke kan vise. Hvis du endrer oppdateringsfrekvensen til en frekvens som monitoren ikke kan godta, kan du påføre skjermen permanent skade.

  • Fargebehandling :

   Fanen Fargebehandling inneholder innstillinger for å endre fargeutdata til skjermen. Normalt vil du ikke bruke fargebehandling med mindre en spesiell situasjon krever det, for eksempel hvis du trenger å få fargene på skjermen til å stemme overens med fargene på en skriver. Justering av denne innstillingen endrer fargeutdata for alt som vises i Windows, og må bare utføres dersom det er nødvendig.

 4. Klikk på OK for å lagre endringene og lukke vinduet.

Endre skjermbeskytter

Windows har allerede en rekke skjermbeskyttere du kan velge mellom.

 1. Søk etter og åpne Endre skjermsparer i Windows. Vinduet Skjermbeskytterinnstillinger vises.

 2. Velg en skjermbeskytter fra menyen.

  Skjermbeskytterinnstillinger.
 3. Klikk på Innstillinger for å åpne et innstillingsvindu for den valgte skjermbeskytteren (hvis innstillinger er tilgjengelig).

 4. Klikk på Forhåndsvisning for å se hvordan skjermbeskytteren vises på skjermen til datamaskinen. Flytt musen når du ferdig med å forhåndsvise skjermbeskytteren.

 5. Velg antall minutter i Vent-feltet. Dette er antall minutter uten aktivitet før skjermbeskytteren åpnes.

  Merk:

  Sørg for at ventetiden for skjermbeskytteren er lavere enn antall minutter før datamaskinen går i hvilemodus.

 6. Velg Vis påloggingsskjerm ved gjenopptakelse hvis du ønsker at datamaskinen skal be om pålogging når økten gjenopptas.

 7. Klikk på OK for å lagre innstillingene og lukke vinduet Vis egenskaper.

Feilsøk skjermbeskytteren

Hvis skjermbeskytteren ikke åpnes etter at den valgte tiden har gått, kan dette skyldes aktivitet fra visse maskinvareenheter. Bruk innstillingene for Enhetsbehandling for å hindre at disse maskinvareenhetene forstyrrer skjermbeskytteren.

 1. Søk etter og åpne Enhetsbehandling i Windows.

 2. Dobbeltklikk på enhetstypen som kan forstyrre skjermbeskytteren, og dobbeltklikk på enhetsnavnet for å åpne Egenskaper-vinduet.

  Noen enheter som vanligvis forstyrrer en skjermbeskytter, er en optisk mus (Mus og andre pekeenheter), Internett-tilkobling som alltid er på (Nettverkskort), og HD-lyd (Lyd, video og spillkontrollere).

 3. Klikk på fanen Strømstyring, og fjern deretter merket for Tillat at denne enheten reaktiverer datamaskinen.

  Merk:

  Hvis du forhindrer at musen kan reaktivere datamaskinen, kan du reaktivere datamaskinen ved hjelp av mellomromstasten på tastaturet.

  Fanen Strømstyring for en mus.
 4. Klikk på OK, lukk eventuelle åpne vinduer, og start deretter datamaskinen på nytt.

 5. Koble fra alle ikke-essensielle tilkoblede enheter som skrivere, skannere og USB-stasjoner.

 6. Start datamaskinen med kun den originale musen, skjermen og tastaturet tilkoblet.

  Hvis dette løser problemet med hvile-/standbymodus, er det en av de tilkoblede enhetene som forårsaker problemet. Bytt ut én enhet, og sjekk om problemet oppstår igjen. Fortsett å legge til enheter og sjekke til du finner enheten som forårsaker problemet.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...