solution Contentsolution Content

HP-skrivere – «Driveren er utilgjengelig» eller et gult varsel ved tilkobling via USB (ARM64, Windows 10)

Når du kobler en HP-skriver til en ARM64-biters datamaskin med en USB-kabel for å utføre plug-and-play, kan du støte på følgende problemer.

 • Meldingen Driveren er utilgjengelig vises under skrivernavnet i Skrivere og skannere.

 • En gul trekant (gult varsel) vises ved siden av skriverikonet i Enheter og skrivere.

 • Et gult varsel og Feilsøk-valg vises i skriverens høyreklikkmeny i Enheter og skrivere.

 • I Enhetsbehandling er skriveren oppført under Utskriftskøer og under Andre enheter med et gult varsel .

Skriveren installeres og fungerer som den skal, men andre funksjoner, som skanning, fungerer ikke. Dette skjer fordi plug-and-play-driverne for USB-komposittenheter støtter utskrift for ARM64, men ikke andre funksjoner som LEDM/skanner.

For å unngå dette problemet kobler du skriveren fra USB-tilkoblingen og installerer skriveren via en Wi-Fi-tilkobling.

Legge til en nettverksskriver i Windows

Konfigurere en Wi-Fi- eller kablet nettverksskriver i Windows uten å installere tilleggsdrivere.

 1. Søk etter og åpne Endre innstillinger for enhetsinstallasjon i Windows, og kontroller deretter om det er merket av for Ja (anbefales).

  Tillate at Windows laster ned produsentens drivere
 2. Plasser skriveren og datamaskinen nær Wi-Fi-ruteren.

 3. Koble skriveren til samme nettverk som datamaskinen er koblet til.

  • Wi-Fi-tilkobling for skrivere med kontrollpanel med berøringsskjerm: Åpne Oppsett-, Nettverk- eller Trådløsinnstillinger-menyen, velg Veiviser for trådløst oppsett, og følg deretter instruksjonene for å velge nettverksnavnet og angi passordet.

  • Wi-Fi-tilkobling for de fleste skrivere uten en berøringsskjerm med kontrollpanel: Trykk på og hold nede Trådløs-knappen i fem sekunder eller til trådløs-lampen begynner å blinke. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS (Wi-Fi Protected Setup) på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Trådløslampen på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen blir fullført.

  • Wi-Fi-tilkobling for HP DeskJet-skriverne 6000 og 6400, ENVY 6000 og 6400, og Tango: Trykk på og hold nede Wi-Fi--knappen og Av/på-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til den blå linjen blinker. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS-knappen på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Den blå linjen slutter å blinke når tilkoblingen er opprettet.

  • Kablet (Ethernet) nettverkstilkobling: Koble nettverkskabelen til skriverens Ethernet-port og til en tilgjengelig port på ruteren eller tilgangspunktet. På skriverporten skal den grønne tilkoblingslampen lyse konstant, og den oransje aktivitetslampen skal blinke.

 4. I Windows søker du etter og åpner Legg til en skriver eller skanner.

 5. Klikk på Legg til skriver eller skanner, og vent deretter til Windows finner tilgjengelige skrivere.

  • Dersom skriveren er funnet, klikk på den og klikk deretter på Legg til enhet for å fullføre driverinstallasjonen.

  • Hvis skriveren din ikke er oppført, kan du fortsette med disse trinnene.

 6. Klikk på Skriveren jeg vil bruke, vises ikke.

  Å åpne alternativer når skriveren ikke er oppført
 7. I vinduet Finn en skriver med andre alternativer, velg Legg til en skriver ved bruk av TCP/IP-adresse eller vertsnavn, og klikk deretter på Neste.

 8. Velg Autopåvisning fra rullegardinlisten Enhetstype.

 9. Finn skriverens IP-adresse.

  • HP Smart-app (Windows, Mac): Åpne appen, klikk på skriveren, og klikk deretter på skriverinnstillinger-flisen for å finne IP-adressen.

   Skriverens IP-adresse i HP Smart app for Windows
  • HP Smart-app (Android, iOS): Åpne appen, trykk på skriveren din, og trykk deretter på Skriverinformasjon eller nettverksinformasjon for å finne IP-adressen.

   Skriverens IP-adresse i HP Smart-appen for iOS
  • De fleste skrivere med berøringsskjerm eller -meny: Åpne menyen Trådløst sammendrag eller Nettverksinnstillinger for å finne IP-adressen.

   Eksempel på skjermbildet Trådløst Sammendrag
  • Skrivere uten berøringsskjerm eller -meny: Skriv ut en informasjonsside eller en rapport om trådløst nettverk ved hjelp av en knappetrykkkombinasjon for skriveren. IP-adressen er på utskriften.

 10. Skriv inn skriverens IP-adresse, klikk på Neste og følg instruksjonene for å installere driveren for skrivermodellen din.