hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PC-er - Problemer med hvile- og dvalemodus i Windows 10

Datamaskinen går ikke i hvilemodus, våkner ikke fra dvalemodus eller gjenopptas fra dvalemodus uventet. Problemet kan oppstå etter oppgradering til Windows 10.

Datamaskinen aktiveres ikke igjen fra hvilemodus eller dvalemodus

Hvis datamaskinen ikke reaktiveres fra hvilemodus eller dvalemodus, kan omstart av datamaskinen, endring av innstillinger eller oppdatering av programvare og drivere løse problemet.

Hvis du har en bærbar PC som ikke kan gjenopptas fra hvilemodus, må du først kontrollere at den er koblet til en strømkilde og at strømlampen lyser.

Starte datamaskinen på nytt

En omstart sletter all informasjon i datamaskinens minne, noe som kan gjenopprette funksjonaliteten. Hvis problemet vedvarer etter omstart av datamaskinen, kan du aktivere tastaturet til å vekke datamaskinen.

Aktivere tastaturet for å vekke datamaskinen

Aktivering av tastaturet for å vekke datamaskinen fra dvalemodus kan løse problemet.

 1. Søk etter og åpne Enhetsbehandling i Windows.

 2. Velg pilen ved siden av Tastaturer, og velg deretter navnet på tastaturet ditt.

  Valget Tastaturer i Enhetsbehandling-vinduet
 3. Velg kategorien Strømstyring. Hvis kategorien Strømstyring ikke er tilgjengelig, velger du knappen Endre innstillinger. Det samme vinduet Egenskaper for tastatur åpnes med kategorien Strømstyring tilgjengelig. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 4. Velge Tillat at denne enheten reaktiverer datamaskinen.

  Valget Tillat at denne enheten reaktiverer datamaskinen i kategorien Strømstyring
 5. Velg OK.

Hvis problemet vedvarer etter du har angitt tastaturet til datamaskinen til å reaktiveres fra hvilemodus, ser du etter Windows 10-oppdateringer.

Installere datamaskinoppdateringer ved hjelp av Windows Update

Finne og installere oppdateringer til din datamaskin med Windows 10.

 1. Søk etter og åpne Windows Update-innstillinger i Windows.

 2. Klikk på Se etter oppdateringer.

  Hvis det er noen tilgjengelige oppdateringer, begynner de å installere automatisk.

 3. Start datamaskinen din på nytt hvis det er nødvendig etter oppdateringen er installert.

Endre avanserte alternativer for Windows Update

Åpne menyen avanserte alternativer for flere innstillinger for Windows Update.

 1. Velg Avanserte alternativer i Windows Update-vinduet.

  Velg Avanserte alternativer
 2. I området Oppdateringsalternativer kan du administrere levering og installering av oppdateringer:

  • Aktiver Gi meg oppdateringer for andre Microsoft-produkter når jeg oppdaterer Windows for å få datamaskinen til automatisk å oppdatere andre Microsoft-produkter, drivere og programmer ved oppdatering av Windows.

  • Aktiver Last ned oppdateringer over forbruksmålte tilkoblinger (ekstrautgifter kan påløpe) for å tillate at oppdateringer kan lastes ned over en forbruksmålt tilkobling.

  • Aktiver Start denne enheten på nytt så snart som mulig når en omstart kreves for å installere en oppdatering. Windows viser et varsel før omstarten. Datamaskinen må være slått på og koblet til for å bruke dette alternativet.

For å få mer informasjon om å bruke Windows Update, kan du se HP PC-er - Ooppdatere drivere og programvare med Windows Update (Windows 10).

Oppdater PC-en med HP Support Assistant

Bruk HP Support Assistant til å finne og installere oppdateringer, inkludert BIOS-oppdateringer for din datamaskin med Windows.

 1. I Windows søker du etter og åpner HP Support Assistant eller trykker på app-ikonet på oppgavelinjen.

  Hvis appen ikke er installert på datamaskinen, laster du ned den nyeste versjonen fra HP Support Assistant nettstedet.

 2. I Mitt dashbord -fanen finner du datamaskinen din og trykker deretter på Oppdateringer.

 3. Vent mens HP Support Assistant analyserer systemet.

 4. Når analysen er fullført, velger du de oppførte oppdateringene, laster ned og installerer oppdateringene, og følger deretter instruksjonene på skjermen.

 5. Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det, og lukk deretter verktøyet.

Feilsøking for strøm i Windows til å løse problemer

Windows feilsøkingsverktøy for strøm kan brukes til å finne og løse problemer med datamaskinen.

Følg denne fremgangsmåten for å bruke feilsøkingsverktøyet for strøm:

 1. I Windows søker du etter og åpner Feilsøking.

 2. I vinduet Feilsøk datamaskinproblemer velg Forbedre strømforbruk under System og sikkerhet.

  Feilsøk datamaskinproblemer med Forbedre strømforbruk markert
 3. Gå til Strøm-vinduet, og klikk på Neste. Feilsøkingsverktøyet for strøm begynner å søke etter problemer.

  Søker etter problemer-vinduet
 4. Når søkeprosessen er fullført, vises anbefalte tiltak. Følg instruksene på skjermen for å reparere oppdagede problemer.

Kjøre Windows 10-feilsøkingspakken Vis eller skjul oppdateringer

Hvis datamaskinen ikke går i hvilemodus på riktig måte, fortsetter strømlampen å lyse og viften fortsetter å kjøre. Å kjøre Windows 10 Vis eller Skjul oppdateringer-feilsøkingspakken kan løse problemet.

Kjøre feilsøkingspakken

Slik kjører du feilsøkingspakken.

 1. Endre innstillingen for oppdateringstjenestene fra automatisk (forsinket start) til manuelt.

  1. Søk etter og åpne Kontrollpanel i Windows.

  2. I Kontrollpanel-søkefeltet skriver du inn tjenester. Velg deretter Administrative verktøy fra listen.

   Velge administrative verktøy
  3. Velg TjenesterWindows Update for å vise egenskapene.

  4. Velg Stopp for å stoppe tjenesten fra å kjøre.

  5. Fra menyen Oppstartstype, velger du ManuellOK.

   Velge Manuell fra Oppstartstype-menyen i Windows Update-egenskaper
 2. Kontroller at du har den riktige versjonen av MEI-driveren installert.

  1. Gå til http://www.hp.com/cposupport/software.html.

  2. Skriv inn datamaskinens modellnummer i feltet Skriv inn HP-produktnavn, -produktnummer eller -serienummer, for eksempel HP ProBook 645, og velg deretter Finn. Hvis det vises en liste over modellnumrene, velger du modellnummeret fra listen.

  3. Last ned MEI-driverversjon 9 eller 10 fra delen Driver-Chipset. Hvis en MEI-driverversjon 9 eller 10, ikke er oppført, laster du ned og installerer riktig driver fra http://www.intel.com (på engelsk).

   Merk:

   SP66228 fungerer for de fleste modeller.

  4. På siden Programvare og driverresultater velger du Microsoft Windows 10 fra menyen Versjon. Velg deretter Endre.

  5. Installer MEI-driveren. Hvis du får en dialogboks med advarsel om å bytte ut en nyere versjon av programvaren, godtar du den.

   Merk:

   Du trenger ikke å avinstallere versjon 11 før du installerer versjon 9 eller 10. En eksisterende versjon av driveren må være installert for å installere versjon 9 eller 10.

 3. Last ned og kjør Windows 10-feilsøkingspakken Vis eller skjul oppdateringer.

  1. Laste ned Windows 10-feilsøkingspakken: http://download.microsoft.com/download/F/2/2/F22D5FDB-59CD-4275-8C95-1BE17BF70B21/wushowhide.diagcab (på engelsk).

  2. Kjør feilsøkingspakken, og skjul oppdateringer til MEI-driveren. Dette trinnet blokkerer systemet fra å automatisk reinstallere eller vise oppdateringer for versjon 11 av MEI-driveren.

 4. Bruk de foregående trinnene for å endre innstillingen for Windows Update-tjenester fra Manuell til Automatisk (forsinket start).

 5. Start datamaskinen på nytt for å fullføre prosessen.

Datamaskinen gjenopptas uventet fra hvilemodus

Hvis datamaskinen gjenopptas uventet fra hvilemodus, kan endring av maskinvarens enhetsinnstillinger og søk etter virus på datamaskinen løse problemet.

Endre enhetsinnstillinger i Windows

Aktivitet fra maskinvareenheter som en trådløs mus, tastaturer, nettverkskort eller HD-lyd kan føre til at datamaskinen uventet reaktiveres fra en strømsparingstilstand. Dette kan føre til at datamaskinen reaktiveres fra hvilemodus uten noen åpenbar årsak.

Nettverksaktivitet kan føre til at nettverksmaskinvaren reaktiverer datamaskinen, spesielt når nettverket alltid er på (for eksempel kabel- og DSL-tilkoblinger). Endring av innstillinger for maskinvare kan løse problemet.

 1. Søk etter og åpne Enhetsbehandling i Windows.

 2. Velg pilen ved siden av enheten som må justeres.

  • For å kontrollere tastaturinnstillinger, velger du Tastaturer.

  • Velg Mus og andre pekeenheter hvis du bruker en optisk mus.

   Merk:

   Hvis du hindrer at musen kan reaktivere datamaskinen, kan du fremdeles reaktivere den ved å trykke på mellomromstasten på tastaturet eller av/på-knappen på forsiden av datamaskinen.

  • Velg Nettverksadaptere hvis datamaskinen bruker en Internett-tilkobling som alltid er på.

  • Velg Lyd-, video- og spillkontrollere for å kontrollere HD-lydinnstillingene.

 3. Velg på navnet på enheten for å åpne Egenskaper-vinduet.

 4. Velg kategorien Strømstyring.

  • Hvis kategorien Strømstyring ikke er tilgjengelig, velger du knappen Endre innstillinger. Det samme egenskapervinduet åpnes med kategorien Strømstyring tilgjengelig.

  • Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 5. Fjern avmerkingen ved siden av Tillat at denne enheten reaktiverer datamaskinen.

  Alternativet Tillat at denne enheten reaktiverer datamaskinen i kategorien Strømstyring
 6. Velg OK, lukk eventuelle åpne vinduer, og start deretter datamaskinen på nytt.

 7. Gjenta disse trinnene for andre enheter, hvis nødvendig. Du må kanskje gjøre dette for hver av enhetene som står oppført: mus, tastaturer, nettverksadaptere og lyd.

Hvis problemet vedvarer etter endring av maskinvareinnstillinger, fortsetter du til neste trinn.

Kontrollere om det er et problem med en tilkoblet enhet

Noen enheter kan føre til problemer med hvile- eller standbymodus. Frakoble enhetene for å teste om de forårsaker problemet.

 1. Frakoble alle ikke-essensielle tilkoblede enheter (skrivere, skannere, USB-stasjoner osv.).

 2. Start datamaskinen med kun den originale musen, skjermen og tastaturet tilkoblet.

  • Hvis frakobling av enhetene løser problemet med hvile-/standbymodus, er det én av de tilkoblede enhetene som forårsaker problemet. Bytt ut én enhet, og sjekk om problemet oppstår igjen. Fortsett å legge til enheter og sjekke til du finner enheten som forårsaker problemet.

  • Hvis problemet fremdeles vedvarer etter at ikke-essensielle enheter er frakoblet, går du videre til neste trinn.

Søke etter og fjerne virus og spionprogrammer fra PC-en (Windows 10)

Bruk Windows-sikkerhet til å søke etter og fjerne eventuelle virus, spionprogrammer og annen skadelig programvare fra datamaskinen.

 • Hurtigskanning: Hurtigskanning kontrollerer de områdene av harddiskstasjonen som har størst sannsynlighet for å bli infisert av skadelig programvare.

 • Fullstendig skanning: Fullstendig skanning kontrollerer alle filene på harddisken din og alle kjørende programmer. Kjør fullstendig skanning hvis du mistenker at datamaskinen din er infisert av skadelig programvare. Skanningen kan ta over en time å fullføre, og datamaskinen kan gå tregt under skanningen.

 • Egendefinert skanning: En tilpasset skanning kontrollerer spesifikke stasjoner og filer du har valgt på datamaskinen.

 • Skanning med Windows Defender for frakoblet modus: En Windows Defender-skanning for frakoblet modus kontrollerer for rootkits eller svært vedvarende skadelig programvare på datamaskinen. Velg dette alternativet for å søke etter skadelig programvare utenom det vanlige Windows-systemet. Skanningen kan ta 15 minutter å fullføre, og datamaskinen starter på nytt som en del av skanningen.

  Merk:

  HP anbefaler at du bruker Skanning med Windows Defender for frakoblet modus hvis du mistenker at datamaskinen din er infisert med skadelig programvare eller virus.

 1. I Windows søker du etter og åpner Windows-sikkerhet, og velg deretter Virus- og trusselbeskyttelse.

 2. Klikk på Hurtigskanning, Skannealternativer eller Kjør en avansert skanning, og velg deretter typen skanning du vil kjøre.

  • Hvis du velger Hurtigskanning, begynner skanningen.

  • Hvis du velger Skannealternativer, fortsetter du med disse trinnene for å kjøre en fullstendig skanning, tilpasset skanning eller en Windows Defender for frakoblet modus-skanning.

  Skjerm for virus- og trusselbeskyttelse med alternativer for skanning
 3. Velg et av de følgende alternativene, og klikk deretter på Skann nåSkann.

  • Hvis du velger Fullstendig skanning, begynner skanningen.

  • Hvis du velger Tilpasset skanning, velger du spesifikke stasjoner eller mapper du vil skanne, og klikker deretter Velg mappe.

   Valgalternativer for stasjoner og mapper i Windows-sikkerhet
  • Hvis du velger Skanning med Windows Defender for frakoblet modus, lagrer du alle åpne filer, og klikker deretter på Skann. Hvis vindu for Brukerkontokontroll åpnes, klikker du på Ja.

   Merk:

   Datamaskinen starter på nytt når en skanning i frakoblet modus er fullført.

   Skjermen Lagre arbeidet ditt for alternativet Windows Defender tilpasset skanning
 4. Vent til skanningen er ferdig, og vis deretter resultatene.

  Hvis datamaskinen startet på nytt under skanningen, kan du søke etter og åpne Virus- og trusselbeskyttelse, og deretter klikke på SkannealternativerBeskyttelseslogg.

  Beskyttelsesloggen inneholder en liste over alle trusler Windows-sikkerhet har identifisert for datamaskinen.

  Merk:

  For tidligere versjoner av Windows 10, klikker du på Trussellogg.

 5. For mer informasjon, kan du klikke på Se full historikk.

  • Hvis ingen trusler ble oppdaget, er ingen handling nødvendig.

  • Hvis trusler ble oppdaget, velger du blant alternativene som vises, som Fjern trusler eller Start handlinger, for å løse trusselen.

Datamaskinen går ikke i hvilemodus eller dvalemodus

Hvis datamaskinen ikke går i hvilemodus eller dvalemodus, kan du feilsøke ved å kontrollere strøminnstillinger, installere programvare- og driveroppdateringer, og skanne etter virus.

Endre en strømstyringsplan i Windows

Du kan endre spesifikke innstillinger i strømstyringsplanene ved hjelp av følgende fremgangsmåte.

Bruk følgende fremgangsmåte for å endre innstillingene for en strømstyringsplan:

 1. Søk etter og åpne Strømalternativer i Windows.

 2. I vinduet Velg eller tilpass en strømstyringsplan klikker du på Endre planinnstillinger ved siden av planen du vil endre.

  Endre planinnstillinger markert
 3. I vinduet Endre innstillinger for planen velger du skjerm- og hvilemodusinnstillingene du vil bruke.

 4. Hvis du vil endre flere strøminnstillinger, klikker du på Endre avanserte strøminnstillinger.

  Skjerm- og hvilemodusinnstillingene med Endre avanserte innstillinger markert
 5. På fanen Avanserte innstillinger utvider du kategorien du vil tilpasse, utvider hver innstilling du vil endre, og velger verdiene du vil bruke.

  Vinduet Avanserte strøminnstillinger
 6. Når du er ferdig, klikker du på OKLagre endringer.

Installere datamaskinoppdateringer ved hjelp av Windows Update

Finne og installere oppdateringer til din datamaskin med Windows 10.

 1. Søk etter og åpne Windows Update-innstillinger i Windows.

 2. Klikk på Se etter oppdateringer.

  Hvis det er noen tilgjengelige oppdateringer, begynner de å installere automatisk.

 3. Start datamaskinen din på nytt hvis det er nødvendig etter oppdateringen er installert.

Endre avanserte alternativer for Windows Update

Åpne menyen avanserte alternativer for flere innstillinger for Windows Update.

 1. Velg Avanserte alternativer i Windows Update-vinduet.

  Velg Avanserte alternativer
 2. I området Oppdateringsalternativer kan du administrere levering og installering av oppdateringer:

  • Aktiver Gi meg oppdateringer for andre Microsoft-produkter når jeg oppdaterer Windows for å få datamaskinen til automatisk å oppdatere andre Microsoft-produkter, drivere og programmer ved oppdatering av Windows.

  • Aktiver Last ned oppdateringer over forbruksmålte tilkoblinger (ekstrautgifter kan påløpe) for å tillate at oppdateringer kan lastes ned over en forbruksmålt tilkobling.

  • Aktiver Start denne enheten på nytt så snart som mulig når en omstart kreves for å installere en oppdatering. Windows viser et varsel før omstarten. Datamaskinen må være slått på og koblet til for å bruke dette alternativet.

For å få mer informasjon om å bruke Windows Update, kan du se HP PC-er - Ooppdatere drivere og programvare med Windows Update (Windows 10).

Oppdater PC-en med HP Support Assistant

Bruk HP Support Assistant til å finne og installere oppdateringer, inkludert BIOS-oppdateringer for din datamaskin med Windows.

 1. I Windows søker du etter og åpner HP Support Assistant eller trykker på app-ikonet på oppgavelinjen.

  Hvis appen ikke er installert på datamaskinen, laster du ned den nyeste versjonen fra HP Support Assistant nettstedet.

 2. I Mitt dashbord -fanen finner du datamaskinen din og trykker deretter på Oppdateringer.

 3. Vent mens HP Support Assistant analyserer systemet.

 4. Når analysen er fullført, velger du de oppførte oppdateringene, laster ned og installerer oppdateringene, og følger deretter instruksjonene på skjermen.

 5. Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det, og lukk deretter verktøyet.

Søke etter og fjerne virus og spionprogrammer fra PC-en (Windows 10)

Bruk Windows-sikkerhet til å søke etter og fjerne eventuelle virus, spionprogrammer og annen skadelig programvare fra datamaskinen.

 • Hurtigskanning: Hurtigskanning kontrollerer de områdene av harddiskstasjonen som har størst sannsynlighet for å bli infisert av skadelig programvare.

 • Fullstendig skanning: Fullstendig skanning kontrollerer alle filene på harddisken din og alle kjørende programmer. Kjør fullstendig skanning hvis du mistenker at datamaskinen din er infisert av skadelig programvare. Skanningen kan ta over en time å fullføre, og datamaskinen kan gå tregt under skanningen.

 • Egendefinert skanning: En tilpasset skanning kontrollerer spesifikke stasjoner og filer du har valgt på datamaskinen.

 • Skanning med Windows Defender for frakoblet modus: En Windows Defender-skanning for frakoblet modus kontrollerer for rootkits eller svært vedvarende skadelig programvare på datamaskinen. Velg dette alternativet for å søke etter skadelig programvare utenom det vanlige Windows-systemet. Skanningen kan ta 15 minutter å fullføre, og datamaskinen starter på nytt som en del av skanningen.

  Merk:

  HP anbefaler at du bruker Skanning med Windows Defender for frakoblet modus hvis du mistenker at datamaskinen din er infisert med skadelig programvare eller virus.

 1. I Windows søker du etter og åpner Windows-sikkerhet, og velg deretter Virus- og trusselbeskyttelse.

 2. Klikk på Hurtigskanning, Skannealternativer eller Kjør en avansert skanning, og velg deretter typen skanning du vil kjøre.

  • Hvis du velger Hurtigskanning, begynner skanningen.

  • Hvis du velger Skannealternativer, fortsetter du med disse trinnene for å kjøre en fullstendig skanning, tilpasset skanning eller en Windows Defender for frakoblet modus-skanning.

  Skjerm for virus- og trusselbeskyttelse med alternativer for skanning
 3. Velg et av de følgende alternativene, og klikk deretter på Skann nåSkann.

  • Hvis du velger Fullstendig skanning, begynner skanningen.

  • Hvis du velger Tilpasset skanning, velger du spesifikke stasjoner eller mapper du vil skanne, og klikker deretter Velg mappe.

   Valgalternativer for stasjoner og mapper i Windows-sikkerhet
  • Hvis du velger Skanning med Windows Defender for frakoblet modus, lagrer du alle åpne filer, og klikker deretter på Skann. Hvis vindu for Brukerkontokontroll åpnes, klikker du på Ja.

   Merk:

   Datamaskinen starter på nytt når en skanning i frakoblet modus er fullført.

   Skjermen Lagre arbeidet ditt for alternativet Windows Defender tilpasset skanning
 4. Vent til skanningen er ferdig, og vis deretter resultatene.

  Hvis datamaskinen startet på nytt under skanningen, kan du søke etter og åpne Virus- og trusselbeskyttelse, og deretter klikke på SkannealternativerBeskyttelseslogg.

  Beskyttelsesloggen inneholder en liste over alle trusler Windows-sikkerhet har identifisert for datamaskinen.

  Merk:

  For tidligere versjoner av Windows 10, klikker du på Trussellogg.

 5. For mer informasjon, kan du klikke på Se full historikk.

  • Hvis ingen trusler ble oppdaget, er ingen handling nødvendig.

  • Hvis trusler ble oppdaget, velger du blant alternativene som vises, som Fjern trusler eller Start handlinger, for å løse trusselen.

Deaktivere passordkravet ved reaktivering fra hvilemodus

Hvis du ikke vil at datamaskinen skal be om passord ved gjenopptakelse fra hvilemodus, kan du deaktivere passordkravet.

 1. I Windows søker du etter og åpner Administrer kontoen din.

 2. I vinduet Kontoer velger du Påloggingsalternativer.

  Velge påloggingsalternativer i vinduet Innstillinger.
 3. I området Krever pålogging velger du Aldri fra menyen Når skal Windows kreve at pålogging på nytt når du har vært borte?

Deaktivere hybrid hvilemodus i Windows

Innstillingen for hybrid hvilemodus kan føre til et problem med hvilemodus. Endre avanserte strøminnstillinger for å deaktivere hybrid hvilemodus.

 1. Søk etter og åpne Kontrollpanel i Windows.

 2. I Kontrollpanel-søkefeltet skriver du inn strømalternativer. Deretter velger du Strømalternativer fra listen.

  Velge Strømalternativer
 3. Velg Endre planinnstillinger for strømplanen som er valgt.

  Endre planinnstillingene
 4. Velg Endre avanserte strøminnstillinger.

  Klikk på Endre avanserte strøminnstillinger
 5. Utvid Hvilemodus, og utvid deretter Tillat hybridhvilemodus.

 6. Velg Av fra menyen På batteri, og velg deretter Av fra menyen Koblet til.

  Velge Av i rullegardinmenyen På batteri
 7. Velg OK.

Forstå hvile- og dvalemodus i Windows

Bruk denne informasjonen som definisjoner for hvile- og dvalemodus.

Hvilemodus: Trykk på Hvilemodus-tasten på tastaturet, eller velg Hvilemodus fra Strøm-menyen for å sette datamaskinen i hvilemodus.

Når du lukker skjermen på en bærbar PC, kan det også sette den i hvilemodus. Hvilemodus lagrer tilstanden til alle åpne programmer i minnet og slår deretter av både skjermen og harddisken.

Det brukes bare nok strøm til å bevare dataene i minnet. Reaktivering fra hvilemodus skjer raskt, i de fleste tilfeller i løpet av sekunder. Hvilemodus er nyttig når du trenger å ta en pause fra datamaskinen en kort stund. På en bærbar PC kan opprettholdelse av strøm til minnemodulene imidlertid tappe batteriet hvis PC-en ikke er koblet til.

Dvalemodus: Velg Dvalemodus (hvis tilgjengelig) på Strøm-menyen for å sette datamaskinen i dvalemodus.

Dvalemodus lagrer tilstanden til alle åpne programmer på harddisken og slår deretter datamaskinen helt av. Datamaskinen bruker ikke strøm i dvalemodus.

Når du starter datamaskinen på nytt, blir den tidligere tilstanden til alle åpne programmer gjenopprettet. Oppstart fra dvalemodus kan ta lengre tid enn oppstart fra hvilemodus. Bruk dvalemodus når du ikke trenger datamaskinen i en lengre periode.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...