hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...
Automatisk oversettelse av denne siden fra Microsoft Translator

Bærbare datamaskiner fra HP - Oppdatering av BIOS (Basic Input Output System) (Windows)

Last ned og installer oppdateringer til datamaskinens BIOS (Basic Input Output System). Denne prosessen er også kjent som å "flashe BIOS". Oppdatering av BIOS anbefales som standardvedlikehold av datamaskinen. Det kan også bidra til å forbedre ytelsen til datamaskinen, gi støtte for maskinvarekomponenter eller Windows-oppgraderinger, eller installere spesifikke BIOS-oppdateringer.

ADVARSEL:

Installer bare BIOS-oppdateringer fra HP. Feil installering av BIOS kan hindre datamaskinen fra å startes opp eller gjenopprettes. Hvis datamaskinen håndteres av en IT-tjeneste, kan du kontakte dem for den riktige oppdateringsprosessen.

For forretnings-PC-er som ProBook-, EliteBook- og ZBook-modeller kan firmaets IT-avdeling eller den lokale IT-tjenesten administrere BIOS-innstillingene. Bekreft at den oppdaterte BIOS-versjonen er kompatibel med firmaets distribusjonsmiljø.

Oppdatere BIOS automatisk ved hjelp av Enhetsbehandling i Windows

Følg trinnene i dette avsnittet for å oppdatere fastvaren (BIOS) til versjon F.03 (eller nyere) ved hjelp av Enhetsbehandling.

 1. Søk etter og åpne Enhetsbehandling.

  Menyelement i Enhetsbehandling
 2. Utvid Fastvare.

 3. Dobbeltklikk på Systemfastvare.

  Liste over enheter med Systemfastvare uthevet
 4. Velg kategorien Driver.

 5. Klikk på Oppdater driver.

  Driverkategori i vinduet Systemfastvareegenskaper
 6. Klikk på Søk automatisk etter oppdatert driver.

  Klikk på Søk automatisk etter oppdatert driver.
 7. Vent mens oppdateringen lastes ned, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Oppdater PC-en med HP Support Assistant

Bruk HP Support Assistant til å finne og installere oppdateringer, inkludert BIOS-oppdateringer for din datamaskin med Windows.

 1. I Windows søker du etter og åpner HP Support Assistant eller trykker på app-ikonet på oppgavelinjen.

  Hvis appen ikke er installert på datamaskinen, laster du ned den nyeste versjonen fra HP Support Assistant nettstedet.

 2. I Mitt dashbord -fanen finner du datamaskinen din og trykker deretter på Oppdateringer.

 3. Vent mens HP Support Assistant analyserer systemet.

 4. Når analysen er fullført, velger du de oppførte oppdateringene, laster ned og installerer oppdateringene, og følger deretter instruksjonene på skjermen.

 5. Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det, og lukk deretter verktøyet.

Oppdatere BIOS manuelt fra Windows

Når Windows åpnes og du har Internett-tilgang, kan du installere en BIOS-oppdatering.

Innhenting av nødvendig informasjon om datamaskinens BIOS

For å finne riktig BIOS-oppdatering må du innhente datamaskinens produktnavn og -nummer, hovedkort-ID, BIOS-versjon og prosessornavn.

 1. Bruk tastene Fn og Esc på det bærbare PC-tastaturet til å åpne HP-verktøyet Systeminformasjon.

 2. Skriv ned produktnavnet og -nummeret, hovedkort-ID-en, BIOS-versjonen og prosessornavnet.

  Vinduet HP-systeminformasjon

Klargjøre datamaskinen for BIOS-oppdateringen

For å hindre mulige problemer, lukker du alle åpne programmer og deaktiverer antivirusprogrammet og BitLocker midlertidig før du oppdaterer BIOS.

 1. Kontroller at strømledningen er koblet til datamaskinen. Den må være tilkoblet under BIOS-oppdateringen.

 2. Lukk alle åpne programmer.

 3. Deaktiver antivirusprogrammet midlertidig. Søk i Windows etter sikkerhet, åpne innstillingene for Sikkerhet og vedlikehold og klikk på Sikkerhet for å få tilgang til innstillinger for Virusbeskyttelse.

 4. Deaktiver BitLocker-diskkryptering. Søk etter og åpne Administrere BitLocker i Windows. Klikk på Deaktiver beskyttelse, og klikk deretter på Ja. Vær klar og ha BitLocker-gjenopprettingsnøkkelen tilgjengelig.

  ADVARSEL:

  Hvis BitLocker ikke er deaktivert, gjenkjenner kanskje ikke datamaskinen BitLocker-nøkkelen neste gang du starter datamaskinen på nytt. Hvis du ikke vet hva BitLocker-gjenopprettingsnøkkelen er, kan du miste data eller du må installere Windows på nytt.

  Deaktivere BitLocker-beskyttelse

Installere BIOS-oppdateringen

Last ned og installer en BIOS-oppdatering fra HPs nettsted.

 1. Gå til produktsiden for datamaskinmodellen din.

 2. Velg BIOS fra listen som vises, og gjennomgå deretter tilgjengelige BIOS-oppdateringer.

  ADVARSEL:

  Les delen Detaljer for å bekrefte at BIOS-oppdateringen er nyere enn den som er installert og at den gjelder din datamaskin. Å installere feil BIOS kan føre til at datamaskinen slutter å fungere.

  • Dersom du ikke ser en BIOS-oppdatering for datamaskinen, er ingen oppdateringer tilgjengelige.

  • Dersom det er flere tilgjengelige BIOS-oppdateringer, kan du finne hovedkortet på datamaskinen ved hjelp av informasjonen fra verktøyet Systeminformasjon.

  • Dersom du finner en BIOS-oppdatering, klikker du på Last ned. Dersom HP Download and Install Assistant vises, velger du Bare Last ned, og klikker deretter på Neste. Klikk på Lagre for å lagre dokumentet i en mappe på datamaskinen.

 3. Gå til mappen eller skrivebordet der du lagret den nedlastede BIOS-oppdateringen, og dobbeltklikk på filnavnet (eksempel: sp12345) for å starte installasjonen.

  Datamaskinen kan pipe, slå av og på skjermen eller kjøleviftene, eller vise en blinkende Strømlampe. Dette er vanlig.

  ADVARSEL:

  Ikke slå av eller start datamaskinen på nytt før oppdateringen er ferdig.

  Plasseringen til den lagrede BIOS-oppdateringen på datamaskinen
 4. Klikk Ja i vinduet Brukerkontokontroll.

  Klikk på Ja for å tillate at oppdateringen installeres
 5. Klikk på Neste i InstallShield-veiviservinduet.

  Klikke på neste i InstallShield-veiviseren
 6. Velg Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen, og klikk deretter på Neste.

  Godta sluttbrukerlisensavtalen
 7. HP BIOS-oppdatering og -gjenoppretting-vinduet, klikker du på Neste.

  Merk:

  Windows som vises under oppdateringen kan variere, avhengig av datamaskinen.

  Klikk på neste i vinduet HP BIOS-oppdatering og gjenoppretting
 8. Velg Oppdater, og klikk deretter på neste for å klargjøre oppdateringen.

  Velg Oppdater i HP BIOS-oppdatering og gjenoppretting
 9. Klikk på Installer for å installere oppdateringen.

  Klikk på Start på nytt nå for å installere oppdateringen
 10. HP BIOS-oppdatering-skjermbildet, klikker du på Bruk Oppdater nå, eller venter til oppdateringen starter automatisk.

  Klikk på Ta oppdateringen i bruk
 11. Vent mens programvaren installeres. Datamaskinen viser installasjonen pågår.

  Skjermbildet viser fremgangen i installasjonen av BIOS-oppdateringen
 12. Når du blir bedt om det, klikker du på Fortsett oppstart, eller venter til datamaskinen starter på nytt automatisk. Det kan ta noen minutter før produktet slås på.

  Klikke på Fortsett oppstart
 13. Når låseskjermen vises, logger du deg på datamaskinen.

  Låseskjermen vises etter en vellykket BIOS-oppdatering.
 14. Dersom Bitlocker ble suspendert, søker du i Windows etter bitlocker, og klikker deretter på Gjenoppta beskyttelse.

 15. Aktiver antivirusprogramvaren på nytt.

Oppdatere BIOS manuelt fra en USB-minnepinne (utenfor Windows)

Hvis Windows ikke åpnes, må du bruke en annen fungerende datamaskin med Internett-tilgang for å laste ned BIOS-oppdateringen. Kopier oppdateringsfilen til en USB-minnepinne, og installer den på den opprinnelige datamaskinen.

ADVARSEL:

Hvis BitLocker-beskyttelse er aktivert på datamaskinen, er BitLocker-gjenopprettingstasten nødvendig for å starte datamaskinen etter BIOS-oppdateringen. Windows må kanskje installeres på nytt hvis du ikke har tasten eller tasten ikke gjenkjennes etter oppdateringen.

Hente datamaskinens BIOS-informasjon når Windows ikke starter

For å finne riktig BIOS-oppdatering, kan du finne datamaskinens opprinnelige Produktnavn og-nummer, systemkort-ID, prosessortype og BIOS-versjon.

Merk:

BIOS-verktøyet ditt kan se annerledes ut, men trinnene er de samme.

 1. Slå på den opprinnelige datamaskinen med problemet, og trykk umiddelbart på Esc-tasten gjentatte ganger frem til oppstartsmenyen åpnes.

 2. Trykk på F10-tasten for å åpne oppsettmenyen for BIOS. Hovedkategorien viser systeminformasjon.

  Oppstartmeny
 3. Skriv ned Produktnavn og -nummer, ID-nummer, prosessortype og BIOS-versjon.

 4. Trykk på F10-tasten for å avslutte BIOS, og slå deretter av datamaskinen.

  Hovedkategorien i BIOS-oppsett viser Systeminformasjon.

Konfigurer BIOS-oppdateringen på en minnepinne

Bruk en annen datamaskin med Internett-tilgang for å opprette en minnepinne med BIOS-gjenoppretting.

 1. Sett inn en tom minnepinne i en port på den andre datamaskinen.

 2. Gå til produktsiden for datamaskinmodellen din.

 3. Velg BIOS fra listen som vises, og gjennomgå deretter tilgjengelige BIOS-oppdateringer.

  ADVARSEL:

  Les Detaljer-delen for å bekrefte at den er aktuell for datamaskinen. Installasjon av feil BIOS kan føre til at datamaskinen slutter å fungere.

  • Dersom du ikke ser en BIOS-oppdatering for datamaskinen, er ingen oppdateringer tilgjengelige.

  • Hvis det finnes flere tilgjengelige BIOS-oppdateringer, finner du hovedkortet eller systemkortet på datamaskinen ved hjelp av informasjonen fra verktøyet Systeminformasjon.

  • Dersom du finner en BIOS-oppdatering, klikker du på Last ned. Dersom HP Download and Install Assistant vises, velger du Bare Last ned, og klikker deretter på Neste. Klikk på Lagre for å lagre dokumentet i en mappe på datamaskinen.

 4. Gå til mappen eller skrivebordet der du lagret den nedlastede BIOS-oppdateringen, og dobbeltklikk på filnavnet (eksempel: sp12345) for å starte installasjonen.

  Datamaskinen kan pipe, slå av og på skjermen eller kjøleviftene, eller vise en blinkende strømlampe. Dette er vanlig.

  ADVARSEL:

  Ikke slå av eller start datamaskinen på nytt før oppdateringen er ferdig.

  Åpne BIOS-oppdateringsfilen
 5. Klikk på Ja i vinduet Brukerkontokontroll.

 6. Klikk på Neste i InstallShield-veiviservinduet.

 7. Velg Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen, og klikk deretter på Neste.

  Plasseringen til den lagrede BIOS-oppdateringen på datamaskinen
 8. Hvis vinduet Lagringssted for filer vises, klikker du på Neste.

 9. I vinduet for HP BIOS-oppdatering og gjenoppretting klikker du på Neste.

  Merk:

  Windows som vises under oppdateringen, kan variere, avhengig av datamaskinen.

  Klikk på Neste i HP BIOS-oppdatering og -gjenoppretting
 10. Velg Opprett USB-flash-enhet for gjenoppretting, og klikk deretter på Neste.

  Opprett minnepinne for gjenoppretting i BIOS-oppdateringsverktøyet for HP-systemer
 11. Velg minnepinnen, og klikk deretter på Neste.

  Valg av minnepinne
 12. Vent mens BIOS-filene kopieres til minnepinnen.

  Kopiering av BIOS-filer til minnepinne
 13. Når meldingen USB-flash-enheten for gjenoppretting er opprettet vises, klikker du på Fullfør.

  Klikk på Fullfør
 14. Dersom det er nødvendig, klikker du på Avbryt for å lukke oppdateringsverktøyet.

  Klikk på Avbryt for å lukke oppdateringsverktøyet
 15. Fjern minnepinnen fra datamaskinen.

Oppdater BIOS med en minnepinne

Bruk Hardware Diagnostics UEFI på den opprinnelige datamaskinen for å oppdatere BIOS.

 1. Slå på den opprinnelige datamaskinen, og trykk umiddelbart på Esc-tasten gjentatte ganger, cirka én gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes.

 2. Trykk på F2-tasten for å åpne Hardware Diagnostics UEFI-menyen.

 3. Kontroller at strømledningen er koblet til datamaskinen. Den må være tilkoblet under BIOS-oppdateringen.

 4. Sett inn minnepinnen som inneholder BIOS-oppdateringen i en ledig USB-port på den bærbare datamaskinen.

 5. Klikk på Fastvareadministrasjon eller BIOS-administrasjon.

  Klikk på Fastvareadministrasjon
 6. Klikk på BIOS-oppdatering.

  Klikk på BIOS-oppdatering i vinduet BIOS-administrasjon
 7. Klikk på Velg BIOS-bilde å bruke.

  Velg BIOS-bilde å bruke
 8. Klikk på HP_TOOLS-USB-stasjon.

  Klikk på HP_TOOLS-USB-stasjon
 9. Klikk på Hewlett-Packard.

  Klikk på Hewlett-Packard
 10. Klikk på BIOS.

  Klikk på BIOS
 11. Klikk på Gjeldende.

  Klikk på Gjeldende
 12. Velg BIOS-oppdateringsfilen som samsvarer med systemkort- eller hovedkort-ID-en. ID-en har en 0 før kort-ID-en (eksempel: 02291.bin).

  Valg av BIOS-oppdateringsfil
 13. Klikk på Ta oppdateringen i bruk nå. Skriv inn administratorpassordet hvis du blir bedt om det.

  Klikk på Ta oppdateringen i bruk nå
 14. Vent mens programvaren installeres.

  ADVARSEL:

  Ikke slå av eller start datamaskinen på nytt før oppdateringen er ferdig.

  Skjermbildet viser fremgangen i installasjonen av BIOS-oppdateringen
 15. Når du blir bedt om det, klikker du på Start systemet på nytt. Det kan ta noen minutter før produktet slås på.

  Merk:

  Hvis oppdateringen mislykkes, vises en feilmeldingsskjerm med mer informasjon. Systemet kan kjøre en BIOS-gjenoppretting etter omstart. Ikke prøv å slå av datamaskinen hvis dette skjer.

  Klikk på Start systemet på nytt
 16. Når låseskjermen vises, logger du deg på datamaskinen.

  Låseskjermen vises etter en vellykket BIOS-oppdatering.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...