hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Bærbare datamaskiner fra HP - Oppdatering av BIOS (Basic Input Output System) (Windows)

Last ned og installer oppdateringer til datamaskinens BIOS (Basic Input Output System). Denne prosessen er også kjent som å "flashe BIOS". Oppdatering av BIOS anbefales som standardvedlikehold av datamaskinen. Det kan også bidra til å forbedre ytelsen til datamaskinen, gi støtte for maskinvarekomponenter eller Windows-oppgraderinger, eller installere spesifikke BIOS-oppdateringer.

ADVARSEL:

Installer bare BIOS-oppdateringer fra HP. Feil installering av BIOS kan hindre datamaskinen fra å startes opp eller gjenopprettes. Hvis datamaskinen håndteres av en IT-tjeneste, kan du kontakte dem for den riktige oppdateringsprosessen.

For forretnings-PC-er som ProBook-, EliteBook- og ZBook-modeller kan firmaets IT-avdeling eller den lokale IT-tjenesten administrere BIOS-innstillingene. Bekreft at den oppdaterte BIOS-versjonen er kompatibel med firmaets distribusjonsmiljø.

Oppdatere BIOS automatisk ved hjelp av Enhetsbehandling i Windows

Følg trinnene i dette avsnittet for å oppdatere fastvaren (BIOS) til versjon F.03 (eller nyere) ved hjelp av Enhetsbehandling.

 1. Søk etter og åpne Enhetsbehandling.

  Menyelement i Enhetsbehandling
 2. Utvid Fastvare.

 3. Dobbeltklikk på Systemfastvare.

  Liste over enheter med Systemfastvare uthevet
 4. Velg kategorien Driver.

 5. Klikk på Oppdater driver.

  Driverkategori i vinduet Systemfastvareegenskaper
 6. Klikk på Søk automatisk etter oppdatert driver.

  Klikk på Søk automatisk etter oppdatert driver.
 7. Vent mens oppdateringen lastes ned, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Oppdater PC med HP Support Assistant

Bruk HP Support Assistant til å finne og installere oppdateringer, inkludert BIOS-oppdateringer for din datamaskin med Windows.

 1. I Windows, søk etter og åpne HP Support Assistant, eller klikk på app-ikonet på oppgavelinjen.

  Hvis appen ikke er installert på datamaskinen, laster du ned den nyeste versjonen fra HP HP Support Assistant nettsted.
 2. Under fanen Mine enheter finner du datamaskinen din og klikker deretter på Oppdateringer.

 3. Klikk Se etter oppdateringer og meldinger for å få de nyeste oppdateringene.

 4. Vent mens HP Support Assistant analyserer systemet.

 5. Når analysen er fullført, velger du de oppførte oppdateringene, laster ned og installerer oppdateringene, og følger deretter instruksjonene på skjermen.

 6. Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det, og lukk deretter verktøyet.

Oppdatere BIOS manuelt fra Windows

Når Windows åpnes og du har Internett-tilgang, kan du installere en BIOS-oppdatering.

Gathering the required information about your computer BIOS

To find the correct BIOS update, get the computer product name and number, motherboard ID, BIOS version, and processor name.

 1. Using the notebook keyboard, press the fn and esc keys to open the HP System Information utility.

 2. Write down the Product name, Product number, Motherboard ID, BIOS version, and Processor name.

  HP System Information window

Klargjøre datamaskinen for BIOS-oppdateringen

For å hindre mulige problemer, lukker du alle åpne programmer og deaktiverer antivirusprogrammet og BitLocker midlertidig før du oppdaterer BIOS.

 1. Kontroller at strømledningen er koblet til datamaskinen. Den må være tilkoblet under BIOS-oppdateringen.

 2. Lukk alle åpne programmer.

 3. Deaktiver antivirusprogrammet midlertidig. Søk i Windows etter sikkerhet, åpne innstillingene for Sikkerhet og vedlikehold og klikk på Sikkerhet for å få tilgang til innstillinger for Virusbeskyttelse.

 4. Deaktiver BitLocker-diskkryptering. Søk etter og åpne Administrere BitLocker i Windows. Klikk på Deaktiver beskyttelse, og klikk deretter på Ja. Vær klar og ha BitLocker-gjenopprettingsnøkkelen tilgjengelig.

  ADVARSEL:

  Hvis BitLocker ikke er deaktivert, gjenkjenner kanskje ikke datamaskinen BitLocker-nøkkelen neste gang du starter datamaskinen på nytt. Hvis du ikke vet hva BitLocker-gjenopprettingsnøkkelen er, kan du miste data eller du må installere Windows på nytt.

  Deaktivere BitLocker-beskyttelse

Installere BIOS-oppdateringen

Last ned og installer en BIOS-oppdatering fra HPs nettsted.

 1. Gå til HP-programvare og -drivernedlastinger-siden.

 2. Gå til produktsiden for datamaskinmodellen din.

 3. Velg BIOS fra listen som vises, og gjennomgå deretter tilgjengelige BIOS-oppdateringer.

  ADVARSEL:

  Les delen Detaljer for å bekrefte at BIOS-oppdateringen er nyere enn den som er installert og at den gjelder din datamaskin. Å installere feil BIOS kan føre til at datamaskinen slutter å fungere.

  • Dersom du ikke ser en BIOS-oppdatering for datamaskinen, er ingen oppdateringer tilgjengelige.

  • Dersom det er flere tilgjengelige BIOS-oppdateringer, kan du finne hovedkortet på datamaskinen ved hjelp av informasjonen fra verktøyet Systeminformasjon.

  • Dersom du finner en BIOS-oppdatering, klikker du på Last ned. Dersom HP Download and Install Assistant vises, velger du Bare Last ned, og klikker deretter på Neste. Klikk på Lagre for å lagre dokumentet i en mappe på datamaskinen.

 4. Gå til mappen eller skrivebordet der du lagret den nedlastede BIOS-oppdateringen, og dobbeltklikk på filnavnet (eksempel: sp12345) for å starte installasjonen.

  Datamaskinen kan pipe, slå av og på skjermen eller kjøleviftene, eller vise en blinkende Strømlampe. Dette er vanlig.

  ADVARSEL:

  Ikke slå av eller start datamaskinen på nytt før oppdateringen er ferdig.

  Plasseringen til den lagrede BIOS-oppdateringen på datamaskinen
 5. Klikk Ja i vinduet Brukerkontokontroll.

  Klikk på Ja for å tillate at oppdateringen installeres
 6. Klikk på Neste i InstallShield-veiviservinduet.

  Klikke på neste i InstallShield-veiviseren
 7. Velg Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen, og klikk deretter på Neste.

  Godta sluttbrukerlisensavtalen
 8. HP BIOS-oppdatering og -gjenoppretting-vinduet, klikker du på Neste.

  Merk:

  Windows som vises under oppdateringen kan variere, avhengig av datamaskinen.

  Klikk på neste i vinduet HP BIOS-oppdatering og gjenoppretting
 9. Velg Oppdater, og klikk deretter på neste for å klargjøre oppdateringen.

  Velg Oppdater i HP BIOS-oppdatering og gjenoppretting
 10. Klikk på Installer for å installere oppdateringen.

  Klikk på Start på nytt nå for å installere oppdateringen
 11. HP BIOS-oppdatering-skjermbildet, klikker du på Bruk Oppdater nå, eller venter til oppdateringen starter automatisk.

  Klikk på Ta oppdateringen i bruk
 12. Vent mens programvaren installeres. Datamaskinen viser installasjonen pågår.

  Skjermbildet viser fremgangen i installasjonen av BIOS-oppdateringen
 13. Når du blir bedt om det, klikker du på Fortsett oppstart, eller venter til datamaskinen starter på nytt automatisk. Det kan ta noen minutter før produktet slås på.

  Klikke på Fortsett oppstart
 14. Når låseskjermen vises, logger du deg på datamaskinen.

  Låseskjermen vises etter en vellykket BIOS-oppdatering.
 15. Dersom Bitlocker ble suspendert, søker du i Windows etter bitlocker, og klikker deretter på Gjenoppta beskyttelse.

 16. Aktiver antivirusprogramvaren på nytt.

Oppdatere BIOS manuelt fra en USB-minnepinne (utenfor Windows)

Hvis Windows ikke åpnes, må du bruke en annen fungerende datamaskin med Internett-tilgang for å laste ned BIOS-oppdateringen. Kopier oppdateringsfilen til en USB-minnepinne, og installer den på den opprinnelige datamaskinen.

ADVARSEL:

Hvis BitLocker-beskyttelse er aktivert på datamaskinen, er BitLocker-gjenopprettingstasten nødvendig for å starte datamaskinen etter BIOS-oppdateringen. Windows må kanskje installeres på nytt hvis du ikke har tasten eller tasten ikke gjenkjennes etter oppdateringen.

Hente datamaskinens BIOS-informasjon når Windows ikke starter

For å finne riktig BIOS-oppdatering, kan du finne datamaskinens opprinnelige Produktnavn og-nummer, systemkort-ID, prosessortype og BIOS-versjon.

Merk:

BIOS-verktøyet ditt kan se annerledes ut, men trinnene er de samme.

 1. Slå på den opprinnelige datamaskinen med problemet, og trykk umiddelbart på Esc-tasten gjentatte ganger frem til oppstartsmenyen åpnes.

 2. Trykk på F10-tasten for å åpne oppsettmenyen for BIOS. Hovedkategorien viser systeminformasjon.

  Oppstartmeny
 3. Skriv ned Produktnavn og -nummer, ID-nummer, prosessortype og BIOS-versjon.

 4. Trykk på F10-tasten for å avslutte BIOS, og slå deretter av datamaskinen.

  Hovedkategorien i BIOS-oppsett viser Systeminformasjon.

Setting up the BIOS update on a USB flash drive

Use a second computer with internet access to create a BIOS recovery USB flash drive.

 1. Insert a blank USB flash drive into an available port on the second computer.

 2. Go to the HP-programvare og -drivernedlastinger page.

 3. Navigate to the product page for your computer.

 4. Select BIOS from the list that displays, and then review any available BIOS updates.

  CAUTION:

  Les Detaljer-delen for å bekrefte at den er aktuell for datamaskinen. Installasjon av feil BIOS kan føre til at datamaskinen slutter å fungere.

  • If you do not see a BIOS update listed for your computer, no update is currently available.

  • If there are multiple BIOS updates available, identify the motherboard or system board installed on your computer using the information from the System Information utility.

  • If you find a BIOS update, click Download. If HP Download and Install Assistant displays, select Download only, and then click Next. Click Save to save the BIOS update file on your computer.

 5. Browse to the folder or desktop where you saved the downloaded BIOS update file, and then double-click the file name (example: sp12345) to start the installation.

  The computer might beep, turn off and on the display or cooling fans, or display a blinking power light. This is normal.

  CAUTION:

  Do not turn off or restart the computer until the update process completes.

  Opening the BIOS update file
 6. Click Yes on the User Account Control screen.

 7. On the InstallShield Wizard window, click Next.

 8. Select I accept the terms in the license agreement, and then click Next.

  Location of saved BIOS update on computer
 9. If a Location to Save Files window displays, click Next.

 10. In the HP BIOS Update and Recovery window, click Next.

  Note:

  Windows that display during the update process might vary depending on your computer.

  Clicking Next in HP BIOS Update and Recovery
 11. Select Create Recovery USB flash drive, and then click Next.

  Create Recovery USB flash drive in HP System BIOS Update Utility
 12. Select your USB flash drive, and then click Next.

  Selecting the USB flash drive
 13. Wait while the BIOS files copy to the USB flash drive.

  Copying BIOS files to the USB flash drive
 14. When the message The recovery flash drive was created successfully displays, click Finish.

  Clicking Finish
 15. If necessary, click Cancel to close the update utility.

  Clicking Cancel to close the update utility
 16. Remove the flash drive from the computer.

Updating the BIOS with a USB flash drive

Use the Hardware Diagnostics UEFI on the original computer to update the BIOS.

 1. Turn on the original computer, and then immediately press the esc key repeatedly, about once every second, until the Startup Menu opens.

 2. Press the f2 key to open the Hardware Diagnostics UEFI menu.

 3. Make sure that the power cord is connected to the notebook. Keep it connected during the BIOS update process.

 4. Insert the USB flash drive that contains the BIOS update into an available USB port on the notebook.

 5. Click Firmware Management or BIOS Management.

  Clicking Firmware Management
 6. Click BIOS Update.

  Clicking BIOS Update in the BIOS Management window
 7. Click Select BIOS Image to Apply.

  Select the BIOS Image to apply
 8. Click HP_TOOLS-USB Drive.

  Clicking HP_TOOLS - USB Drive
 9. Click Hewlett-Packard.

  Standard example of the File Navigator screen

  Clicking Hewlett-Packard
 10. Click BIOS.

  Clicking BIOS
 11. Click Current.

  Clicking Current
 12. Select the BIOS update file that matches the System Board or Motherboard ID. The ID has a "0" before the board ID (Example: 02291.bin).

  BIOS update file selection
 13. Click Apply Update Now. Type the administrator password if prompted.

  Clicking Apply Update Now
 14. Wait while the BIOS update installs.

  CAUTION:

  Do not turn off or restart the computer until the update process completes.

  Screen displaying progress of the BIOS update installation
 15. When prompted, click Restart System, or wait for the computer to restart automatically. It might take a few minutes for the computer to restart.

  Note:

  If the update fails, a failure screen displays with additional information. The system might run an automatic BIOS recovery after restarting. Do not attempt to turn off the computer if this happens.

  Clicking Restart System
 16. When the lock screen displays, sign in to your computer.

  The lock screen displays after a successful BIOS update.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...