hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare PC-er - Viften lager støy og går kontinuerlig (Windows)

Når en datamaskinvifte roterer høylytt i lang tid, kan det være et problem med en vifte eller datamaskinen kan være overopphetet. Juster strøminnstillingene, rengjør vifte ventilene, se etter mistenkelige prosesser, og oppdater BIOS for å bidra til å redusere intern temperatur.

Merk:

Det er normalt at viften vil rotere kraftig i fem til tjue sekunder når datamaskinen starter på nytt.

Redusere viftestøy ved å endre termisk profil i HP Command Center

På utvalgte bærbare HP-datamaskiner kan du bruke HP Command Center-programmet til å kontrollere den termisk profilen til datamaskinen og redusere støyen som genereres av kjøleviften.

Merk:

Du må kanskje installere HP Command Center-appen fra Microsoft Store.

 1. I Windows søker du etter og åpner HP Command Center.

 2. Velg stillemodus under kategorien Termisk profil.

  Velge stillemodus i kategorien Termisk profil

Hvis datamaskinen ikke støtter noen av funksjonene, eller hvis problemet vedvarer, må du kanskje å rengjøre luftventilene.

Rengjøre luftventilene for å redusere viftens arbeidslast

Støv og rusk kan akkumuleres i og rundt luftventilene over tid, og hindrer luftstrømmen og føre til at viftene jobber hardere enn normalt for å fjerne varmen.

 1. Slå av datamaskinen.

 2. Flytt gjenstander som er i nærheten av datamaskinen.

 3. Bruk en støvsuger til å fjerne støv fra ventilene på baksiden og sidene av datamaskinen.

  Plassering av åpningene på en bærbar HP PC
 4. Slå på datamaskinen, og plasser den på et hardt, flatt underlag, for eksempel et skrivebord eller en tabell.

  ADVARSEL:

  Når du plasserer datamaskinen på et stoffunderlag, for eksempel fanget ditt, en seng eller en sofa pute, kan man innskrenke eller blokkere luftstrømmen. Langvarig luftbegrensning fører til overoppheting og potensiell skade. Gå til HP bærbare PC-er - Redusere varmen i PC-en for å hindre overoppheting for mer informasjon.

Hvis problemet vedvarer, må du kanskje øke effektiviteten i datamaskinen for å redusere varmen.

Installere BIOS-oppdateringen

Last ned og installer en BIOS-oppdatering fra HPs nettsted.

 1. Gå til HP-programvare og -drivernedlastinger-siden.

 2. Gå til produktsiden for datamaskinmodellen din.

 3. Velg BIOS fra listen som vises, og gjennomgå deretter tilgjengelige BIOS-oppdateringer.

  ADVARSEL:

  Les delen Detaljer for å bekrefte at BIOS-oppdateringen er nyere enn den som er installert og at den gjelder din datamaskin. Å installere feil BIOS kan føre til at datamaskinen slutter å fungere.

  • Dersom du ikke ser en BIOS-oppdatering for datamaskinen, er ingen oppdateringer tilgjengelige.

  • Dersom det er flere tilgjengelige BIOS-oppdateringer, kan du finne hovedkortet på datamaskinen ved hjelp av informasjonen fra verktøyet Systeminformasjon.

  • Dersom du finner en BIOS-oppdatering, klikker du på Last ned. Dersom HP Download and Install Assistant vises, velger du Bare Last ned, og klikker deretter på Neste. Klikk på Lagre for å lagre dokumentet i en mappe på datamaskinen.

 4. Gå til mappen eller skrivebordet der du lagret den nedlastede BIOS-oppdateringen, og dobbeltklikk på filnavnet (eksempel: sp12345) for å starte installasjonen.

  Datamaskinen kan pipe, slå av og på skjermen eller kjøleviftene, eller vise en blinkende Strømlampe. Dette er vanlig.

  ADVARSEL:

  Ikke slå av eller start datamaskinen på nytt før oppdateringen er ferdig.

  Plasseringen til den lagrede BIOS-oppdateringen på datamaskinen
 5. Klikk Ja i vinduet Brukerkontokontroll.

  Klikk på Ja for å tillate at oppdateringen installeres
 6. Klikk på Neste i InstallShield-veiviservinduet.

  Klikke på neste i InstallShield-veiviseren
 7. Velg Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen, og klikk deretter på Neste.

  Godta sluttbrukerlisensavtalen
 8. HP BIOS-oppdatering og -gjenoppretting-vinduet, klikker du på Neste.

  Merk:

  Windows som vises under oppdateringen kan variere, avhengig av datamaskinen.

  Klikk på neste i vinduet HP BIOS-oppdatering og gjenoppretting
 9. Velg Oppdater, og klikk deretter på neste for å klargjøre oppdateringen.

  Velg Oppdater i HP BIOS-oppdatering og gjenoppretting
 10. Klikk på Installer for å installere oppdateringen.

  Klikk på Start på nytt nå for å installere oppdateringen
 11. HP BIOS-oppdatering-skjermbildet, klikker du på Bruk Oppdater nå, eller venter til oppdateringen starter automatisk.

  Klikk på Ta oppdateringen i bruk
 12. Vent mens programvaren installeres. Datamaskinen viser installasjonen pågår.

  Skjermbildet viser fremgangen i installasjonen av BIOS-oppdateringen
 13. Når du blir bedt om det, klikker du på Fortsett oppstart, eller venter til datamaskinen starter på nytt automatisk. Det kan ta noen minutter før produktet slås på.

  Klikke på Fortsett oppstart
 14. Når låseskjermen vises, logger du deg på datamaskinen.

  Låseskjermen vises etter en vellykket BIOS-oppdatering.
 15. Dersom Bitlocker ble suspendert, søker du i Windows etter bitlocker, og klikker deretter på Gjenoppta beskyttelse.

 16. Aktiver antivirusprogramvaren på nytt.

Oppdatere grafikkdriveren i Windows

Grafikkdriveren kan være foreldet. Bruk Windows Update for å finne og installere oppdateringer for datamaskinen.

Merk:

HP anbefaler ikke at du installerer drivere fra tredjepartsnettsteder, da dette kan skape flere problemer. Hvis du velger å installere en ikke-HP-driver, må du sørge for å opprette en Windows Systemgjenoppretting før du starter oppdateringen. Du finner mer informasjon under HP PC-er - Bruke Microsoft Systemgjenoppretting (Windows 10, 8).

 1. Kontroller at datamaskinen er tilkoblet Internett.

 2. Bruk enten HP Support Assistant eller HP Support-nettstedet for å finne den nyeste grafikkdriveren for datamaskinen din.

Hvis driveren er oppdatert og problemet vedvarer, kan du bruke Oppgavebehandling til å identifisere korrupte prosesser.

Bruke Oppgavebehandling til å identifisere korrupte prosesser og redusere varmen

Når CPU er overbelastet av flere prosesser, som f.eks. korrupt programvare eller ondsinnet programvare, kjører viftene kontinuerlig for å fjerne overflødig varme. Åpne Windows Oppgavebehandling for å identifisere disse prosessene og lukk dem deretter.

 1. Merk:

  En unødvendig eller korrupt prosess kan forbruke alt mellom 1 og 100 % av CPU-en. Selv en lav, men konstant 3 til 4 % belastning kan føre til at viften kjører på et hevet nivå.

  Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.

 2. Trykk på Ctrl + Alt + Delete, og velg deretter Start Oppgavebehandler eller Oppgavebehandler.

  Velge Oppgavebehandling i Windows
 3. Klikk på Mer informasjon, om nødvendig.

  Velge mer informasjon
 4. Klikk på kategorien Prosesser, og klikk deretter på kolonneoverskriften CPU for å sortere prosessene etter CPU-belastning.

  Klikke på kolonneoverskriften CPU
 5. Bruke Internett til å undersøke og bekrefte eventuelle mistenkelige prosesser som vises i listen.

 6. Velg den mistenkelige prosessen, og klikk deretter på Avslutt oppgave.

Hvis du ikke finner noen mistenkelige prosesser eller problemet vedvarer, kan du justere strøminnstillingene på datamaskinen for å redusere strømforbruket.

Justere datamaskinens strøminnstillinger i Windows for å redusere viftestøy

Juster strøminnstillingene for å redusere strømforbruket, dette kan bidra til at viftene har en optimal intern temperatur på opptil 30 °C.

 1. Slå på datamaskinen.

 2. I Windows klikker du på batteriikonet på oppgavelinjen, og klikker og drar glidebryteren til det aktuelle valget mellom innstillingen Best batterilevetid og innstillingen Best ytelse.

  Batteriinnstillinger

Hvis problemet vedvarer, må du kanskje øke effektiviteten for å redusere varmen.

Øke effektiviteten for å redusere varmen

Datamaskinen arbeider hardere og genererer mer varme når flere programmer er åpne samtidig, eller ved avspilling av grafikkintensive dataspill.

Bruk følgende tips for å forbedre datamaskinens effektivitet.

 • Endre hvilke programmer som kjører når Windows starter ved hjelp av kategorien Oppstart i Oppgavebehandling.

 • Lukk programmer når du er ferdig med å bruke dem.

 • Lukk nettleseren når du ikke bruker den.

 • Senk spillets oppløsning og reduser grafikkinnstillingene hvis datamaskinen blir varmere enn vanlig under avspilling.

Hvis problemet vedvarer, kan det være nødvendig å oppdatere datamaskinen ved hjelp av Windows Update.

Kjør Windows Update (Windows 10)

Oppdater Windows 10-datamaskinen ved hjelp av Windows Update.

 1. Søk etter og åpne Se etter oppdateringer i Windows.

  Hvis det er noen tilgjengelige oppdateringer, begynner de å installeres automatisk.
 2. Start datamaskinen din på nytt hvis du blir bedt om det etter at oppdateringen er installert.

Kontakt HPs kundestøtte

Hvis de foregående trinnene ikke løste problemet, må du ta kontakt med HPs kundestøtte for videre hjelp.

 1. Gå til HP kundestøtte - kontakt.

 2. Angi produktserienummeret for å vise garantistatus og endre posisjonen din, om nødvendig.

 3. Velg et alternativ for støtte. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...