hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HPs bærbare datamaskiner – Bruke styreplaten eller ClickPad (Windows 10)

En styreplate eller ClickPad er en pekeenhet med berøringsfølsom overflate som befinner seg på håndflatestøtten på den bærbare datamaskinen. Du kan justere følsomheten til styreplaten, aktivere eller deaktivere funksjonene og bevegelsene og endre funksjonene til knappene.

Styreplater har en berøringsfølsomt område som grenser til to eller flere knapper som fungerer som venstre og høyre knapp på en ekstern mus.

ClickPad har umarkerte områder for venstre og høyre klikk, i stedet for separate knapper som på styreplaten. For å høyreklikke ved hjelp av en ClickPad trykker du nederst til høyre. For å venstreklikke trykker du hvor som helst på ClickPad, eller trykker nederst i venstre hjørne.

Merk:

HP anbefaler at du regelmessig ser etter oppdateringer for programvare, drivere og system-BIOS for å sikre at den bærbare datamaskinen og styreplaten gir deg maksimal funksjonalitet. Se delen Kjør Windows Update (Windows 10) i dette dokumentet, eller HP-dokumentet HP-PC-er – Laste ned eller oppdatere programvare og drivere.

Eksempel på styreplate

Eksempel på berøringsfølsomt område og knapper på styreplate
 1. Berøringsfølsomt område

 2. Venstre styreplateknapp

 3. Høyre styreplateknapp

Eksempel på ClickPad med klikksoner

Eksempel på ClickPad med klikksoner
 1. Venstreklikk-område

 2. Høyreklikk-område

Vanlige navigeringsbevegelser

De mest brukte styreplatehandlingene er basert på bevegelser og gir snarveier for rask navigasjon i og arbeid med faner og filer. De fleste styreplatemodellene og -programvarene kan utføre alle de oppførte bevegelsene. I noen tilfeller er disse funksjonene deaktivert i programvaren for styreplaten, og trenger bare å aktiveres eller konfigureres.

Vanlige navigasjonsbevegelser og beskrivelser av disse

Bevegelse

Beskrivelse

Sveip-bevegelse

Sveip en finger over styreplaten for å flytte markøren på skjermen.

Trykkebevegelse

Trykk én gang på styreplaten for å enkeltklikke eller to ganger for å dobbeltklikke.

Rotasjonsbevegelse

For å rotere et bilde eller en del av skjermen plasserer du to fingre på styreplaten og roterer dem.

Styreplaterotasjon fungerer bare i de programmene som allerede har en rotasjonsfunksjon, for eksempel et program for visning av bilder.

Dra og slipp-sveip-bevegelse

For å dra og slippe et element trykker du to ganger på styreplaten for å velge elementet, sveiper med en finger for å flytte det og løfter fingeren for å slippe det.

Rullebevegelse med to fingre

For å bla i (rulle) et vindu, et skjermbilde eller en liste plasserer du to fingre på styreplaten og sveiper dem fra side til side eller oppover eller nedover. Løft fingrene for å stoppe rullingen.

Zoom inn eller ut-knipebevegelse

For å zoome inn eller ut mens du jobber i et vindu, plasserer du to fingre på styreplaten og sprer dem for å zoome inn eller samler dem for å zoome ut.

Zooming med styreplaten fungerer bare med de programmene som allerede har zoomfunksjoner, for eksempel et program for visning av bilder eller et tekstbehandlingsprogram.

Deaktivering av styreplate eller ClickPad i Windows

Deaktiver styreplaten eller ClickPad når en ekstern USB-mus er koblet til. Du kan også legge til et styreplateikon på oppgavelinjen for rask tilgang til innstillinger.

Merk:

Hvis alternativet for å deaktivere styreplaten ikke er tilgjengelig, kan du laste ned og installere den nyeste styreplatedriveren fra Windows Update. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kjør Windows Update (Windows 10).

 1. I Windows søker du etter styreplate.

 2. Velg Styreplate-innstillinger i resultatlisten.

 3. I Styreplate-vinduet klikker du på Flere innstillinger.

  Klikk på Flere innstillinger i Styreplate-vinduet
 4. For å deaktivere styreplaten når du bruker en USB-mus, merker du av Deaktiver ekstern pekeenhet når ekstern USB-pekeenhet er tilkoblet.

  Deaktivere styreplaten når en USB-mus er i bruk
 5. Under ikon i systemstatusfeltet velger du om og hvordan styreplateikonet skal vises på oppgavelinjen.

  Innstillinger for ikon i systemstatusfeltet
 6. Klikk på BrukOK.

Konfigurere styreplate- eller ClickPad-innstillinger i Windows

Konfigurasjonsalternativene for styreplaten og ClickPad finnes på egenskapssiden for styreplaten. Bruk følgende fremgangsmåte for å åpne egenskapssiden og aktivere eller deaktivere individuelle bevegelser.

 1. I Windows søker du etter styreplate.

 2. Velg Styreplate-innstillinger i resultatlisten.

 3. I Styreplate-vinduet klikker du på Flere innstillinger.

  Klikk på Flere innstillinger i Styreplate-vinduet
 4. Klikk på fanen Styreplate eller ClickPad-innstillinger. Hvis du har en Synaptics-enhet, inneholder fanen Synaptics-ikonet .

 5. Klikk på Innstillinger eller ClickPad-innstillinger.

  ClickPad-innstillinger
 6. Du kan justere styreplateinnstillingene for rulling, klikking, følsomhet, virkemåten til kantene og bevegelseshandlinger slik det passer deg best.

  Merk:

  Ikke alle bærbare datamaskiner har en Synaptics-styreplate eller ClickPad, men alle styreplater har lignende funksjoner og konfigurasjonsalternativer.

  Egenskapsside for ClickPad

  Vinduet Egenskaper er inndelt i tre deler for å hjelpe deg med styreplate- eller ClickPad-konfigurasjonen.

  • Venstre side av vinduet viser bevegelser og handlinger. Klikk for å utheve enkeltbevegelse eller -handling. Når du har uthevet et element, velger du ikonet Hjelp for å finne mer informasjon eller ikonet Innstillinger for å endre innstillingene.

  • Nederst til høyre vises fingerbevegelsen som er tilknyttet bevegelsen eller handlingen.

  • Øverst til høyre vises skjermens reaksjon på fingerbevegelsene.

 7. Slå av eller på individuelle bevegelser ved å klikke i avmerkingsboksen ved siden av de aktuelle elementene. Et merke i en avmerkingsboks angir at den tilsvarende bevegelsen er aktivert.

 8. Klikk på BrukOK.

Knappeklikking ved hjelp av en styreplate eller ClickPad

Slå av eller på individuelle bevegelser på styreplaten eller ClickPad ved å klikke i avmerkingsboksen ved siden av de aktuelle elementene. Et merke i en avmerkingsboks angir at den tilsvarende bevegelsen er aktivert.

Styreplaten har dedikerte knapper for venstre- og høyreklikking som gir deg de samme funksjonene som knappene på en ekstern pekeenhet.

ClickPad bruker nedre venstre og høyre del av platen som knapper for venstre- og høyreklikking. Du kan også trykke og dra et element på samme måte som du klikker på og holder inne den venstre knappen på en ekstern pekeenhet for å dra et element på skjermen.

Tilpasse venstre- og høyreklikk på en styreplate eller ClickPad

Som standard fungerer venstre og høyre knapper på en styreplate (eller på nedre venstre og høyre områder på en ClickPad) som knapper for venstre- og høyreklikk. Du kan tilpasse knappeklikk på egenskapssiden for styreplaten. Bruk følgende fremgangsmåte hvis du vil tilpasse knappene.

Merk:

Alternativene i denne delen kan variere litt, avhengig av din datamaskinmodell og konfigurasjon.

 1. I Windows søker du etter styreplate.

 2. Velg Styreplate-innstillinger i resultatlisten.

 3. I Styreplate-vinduet klikker du på Flere innstillinger.

  Klikk på Flere innstillinger i Styreplate-vinduet
 4. Klikk på kategorien Knapper. Under Knappkonfigurasjon kan du foreta valg for å tilpasse knappfunksjonene.

  Velge kategorien Knapper
 5. Klikk på BrukOK.

Å tilpasse klikking på en ClickPad

Du kan tilpasse handlinger for fingerklikk eller områdestørrelsen for høyreklikk fra egenskapssiden for ClickPad. Bruk følgende fremgangsmåte når du skal justere og tilpasse klikking.

 1. I Windows søker du etter styreplate.

 2. Velg Styreplate-innstillinger i resultatlisten.

 3. I Styreplate-vinduet klikker du på Flere innstillinger.

  Klikk på Flere innstillinger i Styreplate-vinduet
 4. Klikk på ClickPad-innstillinger.

  ClickPad-innstillinger
 5. Klikk for å utheve Klikking. Hvis det ikke er et merke i avmerkingsboksen ved siden av Klikking, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke, for å aktivere klikking.

  Klikking på egenskapssiden for ClickPad
 6. Klikk på ikonet Innstillinger for å justere klikkeinnstillinger.

  Vindu for klikkeinnstillinger
 7. Tilpass handlinger for klikking med én, to eller tre fingre og hjørneklikking ved å klikke på rullegardinikonet for å åpne menyen for klikkehandling for hvert element. Bla gjennom menyen for å velge ønsket alternativ. Noen alternativer krever tilleggsinformasjon. Hvis knappen Konfigurer er aktivert når du har valgt, klikker du på Konfigurer og følger instruksjonene.

 8. Klikk på Lukk-knappen.

 9. Klikk på ned-ikonet ved siden av Klikking, og klikk deretter på Høyre knapp sone.

 10. Klikk på ikonet Innstillinger for å justere høyreklikksonen.

  Det vises et vindu som viser et grønt området der ClickPad gjenkjenner et høyreklikk.

  Eksempel på standard høyreklikksoneområde
 11. Hold markøren over det små svarte punktet på venstre side av den grønne boksen til en dobbelsidig pil vises, og dra deretter musen mot venstre for å utvide høyreklikksonen.

  Eksempel på høyreklikksoneområde utvidet til venstre
 12. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 13. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Tilpasning av trykkebevegelser i ClickPad

Enkelttrykks- og dobbelttrykksbevegelser etterligner enkelttrykks- og dobbelttrykksvirkemåten til en ekstern pekeenhet. Bruk følgende fremgangsmåte for å justere og tilpasse trykking.

 1. I Windows søker du etter styreplate.

 2. Velg Styreplate-innstillinger i resultatlisten.

 3. I Styreplate-vinduet klikker du på Flere innstillinger.

  Klikk på Flere innstillinger i Styreplate-vinduet
 4. Klikk på ClickPad-innstillinger.

  ClickPad-innstillinger
 5. Klikk for å utheve Trykking. Hvis det ikke er et merke i avmerkingsboksen ved siden av Trykking, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke, for å aktivere klikking.

  Trykking på egenskapssiden for ClickPad
 6. Klikk på ikonet Innstillinger for å justere innstillingene for trykking. Du kan gjøre følgende justeringer:

  • Trykk og dra: Justerer hvordan du bruker styreplaten til å dra elementer på datamaskinskjermen.

  • Innstillinger for deaktiveringssoner for styreplaten: Gjør det mulig å bruke trykking til å aktivere eller deaktivere styreplaten

  • Handling øverst til venstre: Justerer hvor lenge styreplaten er deaktivert.

  Vindu for trykkeinnstillinger
 7. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 8. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Rulling ved hjelp av styreplate eller ClickPad

Med dedikerte horisontale og vertikale rullebevegelser kan du rulle innenfor et programvindu. Du kan tilpasse og justere hvordan du ruller med én eller to fingre, og hvordan styreplaten eller ClickPad reagerer på bevegelser nær kanten.

Justere rulling med én finger

Bruk følgende fremgangsmåte for å justere din styreplate eller ClickPad for rulling med én finger.

 1. I Windows søker du etter styreplate.

 2. Velg Styreplate-innstillinger i resultatlisten.

 3. I Styreplate-vinduet klikker du på Flere innstillinger.

  Klikk på Flere innstillinger i Styreplate-vinduet
 4. Klikk på ClickPad-innstillinger.

  ClickPad-innstillinger
 5. Klikk for å utheve Rulling. Hvis det ikke er et merke i avmerkingsboksen ved siden av Rulling, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke, for å aktivere klikking.

  Rulling på egenskapssiden for ClickPad
 6. Klikk på ikonet Innstillinger for å justere innstillinger for rulling. Du kan gjøre følgende justeringer:

  • Rullehastighet: Justerer rullehastigheten.

  • Angi rulleområde: Justerer størrelsen på rulleområdet. Rulleområdet er definert av skraveringen. Klikk og dra de små, svarte firkantene hvis du vil gjøre området større eller mindre.

  • Aktiver loddrett rulling: Gjør det mulig å rulle ved å skyve fingeren oppover eller nedover på venstre side av styreplaten i rulleområdet på venstre side.

  • Aktiver vannrett rulling: Gjør det mulig å rulle ved å skyve fingeren langs nedre kant av styreplaten i det nedre rulleområdet.

  • Aktiver ChiralScrolling: Gjør det mulig å rulle kontinuerlig med én, jevn, sirkulær bevegelse på styreplaten.

  • Aktiver EdgeMotion ved rulling: Fortsetter å rulle når fingeren når kanten av styreplaten.

  • Aktiver Coasting – fortsetter rulling etter at du har løftet fingeren fra styreplaten.

  Vindu for rulleinnstillinger
 7. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 8. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Justere rulling med to fingre

Med rulling med to fingre kan du rulle vertikalt eller horisontalt fra hvor som helst på styreplaten, ikke bare fra det tilordnede rulleområdet. Bruk følgende fremgangsmåte for å aktivere og tilpasse rulling med to fingre.

 1. I Windows søker du etter styreplate.

 2. Velg Styreplate-innstillinger i resultatlisten.

 3. I Styreplate-vinduet klikker du på Flere innstillinger.

  Klikk på Flere innstillinger i Styreplate-vinduet
 4. Klikk på ClickPad-innstillinger.

  ClickPad-innstillinger
 5. Rulling med to fingre er plassert under Flerfingerbevegelser. Hvis du ikke ser Rulling med to fingre, klikker du på pilikonet til venstre for avmerkingsboksen for flerfingerbevegelser.

 6. Klikk for å markere Rulling med to fingre. Hvis det ikke er merket av i avmerkingsboksen ved siden av Rulling med to fingre, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke, for å aktivere klikking.

  Rulling med to fingre på egenskapssiden for ClickPad
 7. Klikk på ikonet Innstillinger for å justere innstillinger for rulling. Du kan gjøre følgende justeringer:

  • Rullehastighet: Justerer rullehastigheten.

  • Aktiver loddrett rulling: Gjør de mulig å rulle ved å skyve fingrene opp eller ned på styreplaten.

  • Aktiver vannrett rulling: Gjør de mulig å rulle ved å skyve fingrene mot venstre eller høyre på styreplaten.

  • Aktiver omvendt rulleretning: Endrer rulleretningen.

  • Aktiver EdgeMotion ved rulling: Fortsetter å rulle når fingeren når kanten av styreplaten.

  • Aktiver Coasting – fortsetter rulling når du løfter fingeren av styreplaten.

  Innstillingsvindu for rulling med to fingre
 8. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 9. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Navigere ved bruk av flerfingerbevegelser

Flerfingerbevegelser gir snarveier til ofte brukte programmer eller enkel navigasjon i programmer.

For å tilpasse disse bevegelsene går du til siden Egenskaper for ClickPad og klikker på pilikonet til venstre for avmerkingsboksen for flerfingerbevegelser for å åpne flerfingeralternativer. Hvis det ikke er merket av i avmerkingsboksen ved siden av Flerfingerbevegelser, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke.

Aktivere knipezoom

Å zoome inn og ut er tilgjengelig i mange programmer. Knipeezoombevegelsen kan aktiveres fra egenskapssiden for ClickPad.

 1. Klikk for å utheve Knipezoom. Hvis det ikke er et merke i avmerkingsboksen ved siden av Knipezoom, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke, for å aktivere klikking.

  Knipezoom på egenskapssiden for ClickPad
 2. Hvis du klikker på ikonet Innstillinger, åpnes det et vindu for innstillinger for knipezoom.

  Innstillingsvindu for knipezoom
 3. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 4. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Aktivere rotasjon

Rotasjon er tilgjengelig for enkelte objekter og bilder. Rotasjonsbevegelsen kan aktiveres fra egenskapssiden for ClickPad.

 1. Klikk for å utheve Rotasjon. Hvis det ikke er et merke i avmerkingsboksen ved siden av Rotasjon, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke, for å aktivere klikking.

  Rotasjon på egenskapssiden for ClickPad
 2. Klikk på ikonet Innstillinger for å åpne et vindu der du kan velge rotasjonsalternativer. Med vrirotasjon kan du rotere elementer, for eksempel bilder, med to fingre i en lignende bevegelse som å vri på en dørknott. Rotasjon dreier elementer i trinn på 90 grader.

  Innstillingsvindu for rotasjon
 3. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 4. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Navigasjon i programmer ved hjelp av sveip med tre fingre

Sveipebevegelsen med tre fingre kan konfigureres for navigasjon inne i programmer. Sveip med tre fingre brukes til surfing på Internett eller til å bla gjennom bilder. Bruk følgende fremgangsmåte for å aktivere sveip med tre fingre fra egenskapssiden for ClickPad.

 1. Klikk for å utheve Sveip med tre fingre. Hvis det ikke er merket av i avmerkingsboksen ved siden av Sveip med tre fingre, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke, for å aktivere klikking.

  Merk:

  Hvis du vil ha mer informasjon om sveip med tre fingre, klikker du på Hjelp-ikonet ved siden av Sveip med tre fingre.

  Sveip med tre fingre på egenskapssiden
 2. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Aktivere trykkbevegelsen med tre fingre

Trykking med tre fingre kan brukes til å navigere mellom programmer. Trykking med tre fingre åpner angitte programmer når funksjonen er aktivert. Trykking med tre fingre kan aktiveres fra egenskapssiden for ClickPad.

 1. Klikk for å utheve Trykking med tre fingre. Hvis det ikke er merket av i avmerkingsboksen ved siden av Trykking med tre fingre, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke, for å aktivere klikking.

  Trykking med tre fingre på egenskapssiden for ClickPad
 2. Klikk på ikonet Innstillinger for å velge programmer som skal åpnes når du bruker trykking med tre fingre.

  Vindu for valg av programmer for trykking med tre fingre
 3. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 4. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Aktivere sveip med fire fingre

Sveip med fire fingre kan brukes til å veksle mellom programmer, minimere et vindu eller gjenopprette et vindu. Sveipebevegelsen med fire fingre kan aktiveres fra egenskapssiden for ClickPad.

 1. Klikk for å utheve Sveip med fire fingre. Hvis det ikke er merket av i avmerkingsboksen ved siden av Sveip med fire fingre, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke, for å aktivere sveipefunksjonen.

  Sveip med fire fingre på egenskapssiden
 2. Klikk på ikonet Innstillinger for å velge alternativer for sveip med fire fingre. Aktiver eller deaktiver horisontale eller vertikale sveipebevegelser. Når funksjonen er aktivert:

  Merk:

  Hvis du vil ha mer informasjon om sveip med fire fingre, klikker du på Hjelp.

  • En horisontal sveip med fire fingre mot høyre åpner programbryteren.

  • En horisontal sveip med fire fingre mot venstre åpner det sist brukte programmet.

  • En vertikal sveip med fire fingre nedover minimerer eller gjenoppretter vinduet på skrivebordet.

  • En vertikal sveip med fire fingre oppover åpner programbryteren.

  Innstillingsvindu for sveip med fire fingre
 3. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 4. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Aktivere kantsveip

Kantsveip lar deg veksle mellom programmer eller navigere på startskjermen. Kantsveip kan aktiveres fra egenskapssiden for ClickPad.

For å aktivere kantsveip klikker du i avmerkingsboksen ved siden av Aktiver kantsveip til det vises et merke. Når funksjonen er aktivert, gjør den følgende når du sveiper mot midten av styreplaten:

 • Fra venstre kant: veksler til det sist åpne programmet.

 • Fra høyre kant: åpner eller lukker perlefeltet.

 • Fra øvre kant: åpner eller lukker programfeltet.

Justere pekeinnstillingene til styreplaten eller ClickPad

Med pekeinnstillinger kan du justere hvordan pekeren beveger seg som reaksjon på bevegelsene dine. Peking omfatter funksjoner som følsomhet, bevegelsesimpulsEdgeMotion,og tilgjengelighet.

For å tilpasse disse bevegelsene går du til siden for ClickPad-innstillinger, klikker på pilikonet til venstre for avmerkingsboksen for peking for å åpne pekealternativer.

Endre følsomhetsinnstillinger for styreplaten eller ClickPad

Ved hjelp av alternativene for Følsomhet kan du justere styreplatens reaksjon på trykket i berøringen din. Du kan åpne følsomhetsinnstillingene fra egenskapssiden for ClickPad.

 1. Klikk for å utheve Følsomhet.

  Følsomhet på egenskapssiden for ClickPad
 2. Klikk på ikonet Innstillinger for å åpne et vindu der du kan kontrollere hvor kraftig fingertrykk som må til for at styreplaten skal reagere.

  Innstillingsvindu for følsomhet
 3. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 4. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Endre innstillinger for bevegelsesimpuls på styreplaten eller ClickPad

Alternativene for bevegelsesimpuls gir styrekulelignende respons fra styreplaten. Du kan åpne innstillingene for bevegelsesimpuls fra egenskapssiden for ClickPad.

 1. Klikk for å utheve alternativet for bevegelsesimpuls. Hvis det ikke er et merke i avmerkingsboksen ved siden av Bevegelsesimpuls, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke, for å aktivere klikking.

  Bevegelsesimpuls på egenskapssiden for ClickPad
 2. Klikk på ikonet Innstillinger for å åpne et vindu der du kan kontrollere hvor langt pekeren glir, og om den stopper ved skjermkanten eller snur og beveger seg i motsatt retning.

  Innstillingsvindu for bevegelsesimpuls
 3. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 4. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Endre virkemåten til styreplatekanten ved rulling

Rullevirkemåten ved kanten av styreplaten kan kontrolleres på sidene for rulleinnstillinger. Du kan aktivere eller deaktivere EdgeMotion-funksjonen. Når EdgeMotion er aktivert, forenkler funksjonen lange pekerbevegelser. Når du når kanten av styreplaten, fortsetter pekeren å bevege seg til du løfter fingrene fra styreplaten. På egenskapssiden for ClickPad kan du tilpasse EdgeMotion ved hjelp av følgende trinn.

 1. Klikk for å utheve EdgeMotion. Hvis det ikke er et merke i avmerkingsboksen ved siden av EdgeMotion, klikker du i avmerkingsboksen til det vises et merke, for å aktivere klikking.

  EdgeMotion på egenskapssiden for ClickPad
 2. Klikk på ikonet Innstillinger for å justere innstillinger for kantrulling. Du kan gjøre følgende justeringer:

  • EdgeMotion: Aktiverer eller deaktiverer kantbevegelse for bestemte oppgaver. Velg å alltid bruke EdgeMotion eller bare når du bruker trykk-og-dra-bevegelsen.

  • EdgeMotion-område: Justerer størrelsen på kantområdene. Kanten er definert av det skraverte området. Gjør kantområdene større eller mindre ved å klikke og dra de små, svarte firkantene.

  • EdgeMotion-hastighet: Styrer kantbevegelseshastigheten. Bruk glidebryteren for å justere hastigheten.

  Innstillingsvindu for EdgeMotion
 3. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 4. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Endre innstillinger for styreplate- eller ClickPad-tilgjengelighet

Med alternativene for Tilgjengelighet kan du angi og begrense hvordan pekeren skal reagere. Du kan åpne tilgjengelighetsinnstillingene fra egenskapssiden for ClickPad.

 1. Klikk for å utheve Tilgjengelighet.

  Tilgjengelighet på egenskapssiden for ClickPad
 2. Klikk på ikonet Innstillinger for å åpne et vindu der du kan justere følgende tilgjengelighetsfunksjoner:

  • Klebrige kantlinjer: Begrenser pekeren til det aktive vinduet.

  • Sakte bevegelse: Reduserer pekerhastigheten for bedre presisjon. Velg hvilken tast som skal aktivere eller deaktivere langsom bevegelse, Skift eller Ctrl.

  • Begrenset bevegelse: Begrenser pekerens bevegelser til fullstendig vannrette eller loddrette. Velg hvilken tast som skal aktivere eller deaktivere begrenset bevegelse, Skift eller Ctrl.

  Innstillingsvindu for tilgjengelighet
 3. Klikk på Lukk for å gå tilbake til ClickPad-egenskapene.

 4. Klikk på BrukOK for å ta i bruk endringene, og lukk skjermbildet for egenskaper.

Slå alle styreplate- eller ClickPad-bevegelser av eller på

Hvis du vil at styreplaten eller ClickPad skal fungere som en standardmus for en bærbar datamaskin, som ikke bruker bevegelser, kan du slå av disse funksjonene.

Slik slår du av alle bevegelser:

 1. I oppgavelinjen høyreklikker du på ikonet for ClickPad, eller på et annet pekeenhetsikon i systemstatusfeltet i Windows.

  Åpne ClickPad-innstillinger
 2. Fjern avmerkingen Aktiver bevegelser.

  Avmerkingen Aktiver bevegelser er fjernet

For å slå på bevegelser igjen merker du av igjen Aktiver bevegelser i popup-menyen.

Feilsøking av styreplate eller ClickPad

Det er flere alternativer for feilsøking når styreplaten ikke fungerer. Bruk følgende fremgangsmåte til du finner en løsning.

Slå av styreplaten, og slå den deretter på igjen

Noen styreplater kan slås av eller på ved at du dobbelttrykker øverst til venstre på styreplaten.

 1. Dobbelttrykk for å slå av styreplaten.

  Styreplatens av/på-bryter
 2. Gjenta for å slå på styreplaten.

Utfør hard tilbakestilling av en maskin med uttakbart batteri

Utfør en hard tilbakestilling av maskinen med uttakbart batteri.

 1. Slå av datamaskinen, og koble fra strømledningen.

 2. Koble fra eventuelle eksterne enheter, og fjern deretter datamaskinen fra en eventuell portreplikator eller dokkingstasjon.

 3. Ta batteriet ut av datamaskinen.

 4. Når batteriet og strømledningen er koblet fra, holder du inne av/på-knappen i ca. 15 sekunder.

 5. Når du har tappet kondensatorene, setter du inn igjen batteriet og kobler til strømledningen. La eksterne enheter være frakoblet.

 6. Slå på datamaskinen.

Utfør hard tilbakestilling av en maskin med batteri som ikke kan tas ut

Utfør en hard tilbakestilling av en maskin med batteri som ikke kan tas ut.

 1. Slå av datamaskinen, og koble fra strømledningen.

 2. Koble fra eventuelle eksterne enheter, og fjern deretter datamaskinen fra en eventuell portreplikator eller dokkingstasjon.

 3. Når strømledningen er koblet fra, holder du inne av/på-knappen i ca. 15 sekunder.

 4. Når du har tappet kondensatorene, kobler du til strømledningen. La eksterne enheter være frakoblet.

 5. Slå på datamaskinen.

Utføre en Windows 10-systemtilbakestilling

Hvis problemet vedvarer, gjenoppretter du datamaskinen tilbake til den opprinnelige konfigurasjonen.

Microsoft har en tilbakestillingsfunksjon som kan reparere datamaskinen ved å installere operativsystemet på nytt. Sørg for at du sikkerhetskopierer alle viktige filer før du bruker dette alternativet.

Du finner mer informasjon under HP-PC-er – Tilbakestill datamaskinen.

Finn driveroppdateringer på HP-nettstedet

Finn ut hvordan du finner driveroppdateringer på HP-nettstedet

HP tilbyr mange gratis programvare- og drivernedlastinger.

Merk:

For enheter med Windows 10 i S-modus kan du bare få drivere via Windows Update. Gå til Vanlige spørsmål om Windows 10 i S-modus for mer informasjon.

 1. Hvis siden La oss identifisere produktet for å komme i gang vises, klikker du Bærbar eller Skrivebord.

 2. Skriv inn modellnavnet for din datamaskin i feltet eller skriv inn serienummeret og klikk deretter Send. Skriv for eksempel Pavilion HPE h8-1360t stasjonær PC, og deretter trykk Send.

  Angi modellnavnet for HP- eller Compaq-datamaskinen i søkefeltet
 3. Hvis en nettside for Matchende produkter åpnes, velger du modellnummeret fra listen.

 4. Søkeresultater-siden for programvaren for datamaskinen din vises med standard operativsystemet valgt. Hvis du trenger å endre operativsystem, klikker du på Endre, velger din versjon og klikker deretter på Endre.

  Merk:

  Hvis operativsystemet du vil ha ikke er på listen, har ikke HP drivere for det operativsystemet. Bruk en annen metode for å laste ned programvare og drivere.

  Klikk på operativsystemet ditt
 5. Fra listen over tilgjengelige programvare- og driverkategorier klikker du på kategorinavnet, og deretter Last ned.

  ADVARSEL:

  Noen ganger finnes det mer enn én nedlasting for en komponent, for eksempel flere DVD-fastvareoppdateringer. Hvis dette skjer, identifiser komponenten som er installert på datamaskinen, og last deretter ned den riktige filen. For å finne navnet på en komponent søker du etter og åpner Enhetsbehandling. Finn komponenten og utvid kategorien (for eksempel DVD-/CD ROM-stasjoner). Kategorien viser det opprinnelige produsentnavnet for komponenten.

  Velg en nedlasting
 6. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren eller driveren.

Kjør Windows Update

Oppdater Windows 11- eller 10-datamaskinen din ved å bruke Windows Update.

 1. Søk etter og åpne Se etter oppdateringer i Windows.

  Hvis det er noen tilgjengelige oppdateringer, begynner de å installeres automatisk.

 2. Start datamaskinen din på nytt hvis du blir bedt om det etter at oppdateringen er installert.

Utføre en systemgjenoppretting for å løse et problem i Windows

Hvis problemet er nytt, kan du gjenopprette datamaskinen til et punkt før problemet oppsto, for å løse det.

Du finner mer informasjon under HP-PC-er – Bruke Microsoft Systemgjenoppretting.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...