hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PC-er - Størrelsen på harddisken stemmer ikke med spesifikasjonene i Windows 10

HP-datamaskiner med Windows forhåndsinstallert kan se ut til å ha en harddisk som er mindre enn hva er angitt i produktspesifikasjonene, dokumentasjonen eller på esken.

Windows ser ut til å rapportere en mindre harddiskkapasitet fordi det viser informasjon om én partisjon på harddisken om gangen, og det er to vanlige brukte rapporteringssystemer for binærdata.

Forstå harddiskpartisjoner og plassbruk i Windows 10

Antall harddiskpartisjoner og deres etiketter varierer avhengig av datamaskinens operativsystem.

HP-datamaskiner med Windows 10 har harddisker som inneholder to partisjoner. Den første partisjonen inneholder plass som kan brukes. Dette er vanligvis C:-stasjonen og den kan være merket Lokal disk, OS eller Windows.

Den andre partisjonen inneholder informasjon om gjenoppretting av systemet, og kan være merket Recovery, Recovery Image eller HP_Recovery.

Merk:

Enkelte HP-datamaskiner med Windows 10 har harddisker som inneholder en tredje partisjon merket SYSTEM. Denne partisjonen er beskyttet plass som brukes av Windows. Informasjonen som er lagret på systempartisjonen brukes til å lagre viktige systemfiler inkludert oppstartsgjenoppretting og systemgjenopprettingspunkter.

Vise total diskplass i Windows 10

Bruk Systeminformasjon til å vise den totale størrelsen på harddisken. Systeminformasjon rapporterer den totale plassen i både binær betydning og totale bytes (desimal); du kan bruke disse målene for å forstå den reelle diskplassen.

 1. For å åpne vinduet Systeminformasjon, søker du etter msinfo og åpner Systeminformasjon.

  Identifisering av systeminformasjonsvinduet
 2. Under Systemsammendrag, klikker du på KomponenterLagringDisker.

 3. Vis informasjonen. Bildet nedenfor viser for eksempel den totale diskplassen og de to partisjonene på harddisken. Total diskstørrelse er 596,17 GB (gigabyte) som rapportert av Windows, som er like over 640 milliarder byte i nøyaktige størrelse ved bruk av desimalmåling. Dette er en typisk 640 GB harddisk.

  Eksempel på harddiskplass

  1. Total harddiskplass

  2. Beskyttet plass som brukes av Windows

  3. Plass for normal bruk i et operativsystem

  4. Plass som er reservert for systemgjenoppretting

Aktivering av ikke-allokert plass i Windows 10

Noen ganger er ikke den totale størrelsen med diskplass gjort tilgjengelig og en del av plassen på harddisken er stående som ikke-allokert. Dette kan forekomme hvis en ekstra harddisk er lagt til og ikke er partisjonert på riktig måte, eller det fabrikkinstallerte programvarebildet ikke stemmer overens med størrelsen på harddisken.

Hvis harddisken inneholder en betydelig mengde ikke-allokert plass, kan du bruke følgende fremgangsmåte for å legge til ledig plass på harddisken.

Viktig:

Ikke bruk RECOVERY- eller FACTORY_IMAGE-partisjonen. Dette allokerer ubrukt plass til systemgjenopprettingspartisjonen som bare brukes til å gjenopprette datamaskinen.

Viktig:

Ikke bruk SYSTEM-partisjonen. Windows bruker denne partisjonen til å lagre viktige systemfiler inkludert oppstartsgjenoppretting og systemgjenopprettingspunkter.

 1. For å åpne Datamaskinbehandling-vinduet, høyreklikker du på Start og velger deretter Datamaskinbehandling. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  Identifiserer datamaskinbehandling-vinduet
 2. I den venstre ruten velger du Diskbehandling. Du kan se ikke-allokert plass på stasjonen fra Datamaskinbehandling-vinduet. Ikke-allokert plass vises i en del uten en partisjonsetikett og med en svart linje øverst. Ikke-allokert plass er ledig plass på harddisken som ikke kan brukes.

  250 GB harddisk vises med 11,72 GB ikke-allokert plass
  Merk:

  Hvis ikke-allokert plass ikke er oppført for en disk, er disken riktig allokert.

 3. Fra Datamaskinbehandling-skjermbildet, høyreklikker du på harddiskvolumet som du vil øke (i dette eksemplet Disk 0 (C:)) og velger deretter Utvid volum. Ikke velg SYSTEM-, RECOVERY- eller FACTORY_IMAGE-partisjonen.

  Volumutvidelse valgt i Datamaskinbehandling-vinduet
 4. Når veiviseren for Utvid volum åpnes, klikker du på Neste.

 5. Velg harddisken du vil øke, angi hvor mye plass du vil øke med og klikk deretter på Neste. For å godta den maksimale mengden av tilgjengelig ikke-allokert plass, skal du ikke endre noen av størrelsesverdiene som vises.

  Indentifisere veiviseren for utvidelse av volum
 6. Klikk på Fullfør. Nå kan du bruke den tidligere ikke-allokerte plassen, og Datamaskinbehandling-vinduet viser de riktige verdiene for stasjonens kapasiteter.

  250 GB harddisk med fullt allokert plass

Hva er forskjellen mellom desimal og binær når du måler en harddiskstørrelse?

Annen programvare og maskinvare og leverandører kan bruke andre målemetoder for å måle en gigabyte. Det Windows viser som størrelsen på harddisken kan være mindre enn den faktisk størrelsen.

Definisjon av desimal harddiskstørrelse

Harddisker beskrives og markedsføres av produsentene med desimal (eller base 10) kapasitet. I desimal betydning er én megabyte (MB) lik 1 000 000 bytes og en gigabyte (GB) er lik 1 000 000 000 byte. Desimalsystemet er det vi er kjent med til vanlig.

Definisjon av binær harddiskstørrelse

Windows og andre programmer har rapporteringsfunksjoner som bruker binær (eller base 2) nummersystem. I binært nummersystem er én MB lik 1 048 576 byte og en gigabyte er lik 1 073 741 824 bytes.

Konvertere binær harddiskstørrelse til desimal harddiskstørrelse

For å fastslå harddiskens kapasitet med programvare som rapporterer i base 2 tallsystem, multipliser base 2-verdien med 1 048 576 for å fastslå tilsvarende desimalverdi.

Hvorfor er det en gjenopprettings- eller fabrikkavbildningspartisjon?

Informasjonen som er lagret på gjenopprettings- eller fabrikkimagepartisjoner er viktig informasjon om består av en sikkerhetskopi av Windows og opprinnelig fabrikkinstallert programvare.

HP inkluderer ikke gjenopprettingsplater med de fleste datamaskiner på grunn av følgende:

 • Plater kan bli ødelagt av riper.

 • Plater kan gå tapt.

 • Platene kan svikte etter lengre perioder av eksponering mot sollys.

 • Plater øker kostnadene og prisen på datamaskinen.

 • Gjenoppretting fra harddisken er i betydelig grad raskere enn gjenoppretting fra plater, og krever ingen utskifting av plate.

Du kan fremdeles lage gjenopprettingsplater ved hjelp av gjenopprettingsprogrammet som er levert av HP. For mer informasjon, kan du se HP PC-er - Skaffe USB-stasjoner eller plater for PC-gjenoppretting.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...