hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-datamaskiner – bruke Microsoft Edge-nettleseren (Windows 10)

Microsoft Edge er standardnettleseren for datamaskiner og mobilenheter med Windows 10. Med denne nettleseren kan du bruke integrerte Microsoft-tjenester, for eksempel Cortana personlig digital assistent og OneDrive, og den tilbyr merknadsverktøy og lesemodus.

Merk:

Enkelte nettsteder kan ikke lastes inn fordi de ble opprettet ved hjelp av Adobe Flash. Hvis ikonet Blokkerte Adobe Flash vises på adresselinjen, klikker du for å la Adobe Flash kjøre på nettstedet.

Åpne Microsoft Edge

Åpne Microsoft Edge for å surfe på Internett.

Søk etter og åpne Edgei Windows eller klikk på Microsoft Edge .

Startsiden åpnes første gang du åpner Microsoft Edge.

Merk:

Du kan endre siden som vises når du åpner Microsoft Edge.

Edge-startsiden

Legge til et nettsted i Dine favoritter i Microsoft Edge

Bruk Favoritter-verktøyet til å legge til et nettsted i favorittene dine og for å åpne favorittnettstedene dine.

 1. Åpne nettstedet du vil legge til i favorittene dine, og klikk deretter på ikonet Favoritter .

  Adresselinjen med favoritter-ikonet markert
 2. Alternativt kan du endre navnet på nettstedet ved å skrive inn det nye navnet i feltet Navn og deretter klikke på Legg til.

  Klikk på Legg til-knappen
 3. Hvis du vil lagre nettstedet i Favoritter-linjen eller et annet sted, velger du ønsket sted fra rullegardinmenyen Lagre i.

 4. Hvis du vil åpne et av favorittnettstedene dine, klikker du på ikonet Nav, klikk på ikonet Favoritter, og klikk deretter på nettstedet du ønsker å åpne.

  Velge et favorittnettsted å åpne

Legge til et nettsted i leselisten i Microsoft Edge

Bruk Favoritter-verktøyet for å legge til et nettsted til din Leseliste.

 1. Åpne nettstedet du vil legge til i leselisten din, og klikk deretter på ikonet Favoritter.

  Klikk på ikonet Favoritter
 2. Hvis du vil legge til et nettsted i Leselisten din, klikker du på ikonet Leseliste, endre navnet i feltet Navn hvis du vil, og klikk deretter på Legg til.

  Klikk på Legg til-knappen
 3. Hvis du vil åpne et nettsted på leselisten din, klikker du på ikonet Nav, klikk på ikonet Leseliste, og klikk deretter på nettstedet du vil åpne.

  Åpne et nettsted fra leselisten

Administrere faner i Microsoft Edge

Microsoft Edge lar deg vise Start og Hjem-faner, opprette nye faner, se en rask forhåndsvisning av aktive faner, sette fanene til side og gjenopprette faner du tidligere har satt til side.

Microsoft Edge-fanelinjer
 • Slik oppretter du en ny fane: Klikk på ikonet Ny fane i fanefeltet.

 • Slik viser du Start-fanen: Klikk på ikonet Start i fanefeltet.

 • Slik viser du Hjem-fanen: Klikk på ikonet Hjem i adresselinjen.

 • Slik viser du en forhåndsvisning av aktive faner: Klikk på ikonet Vis forhåndsinnstillinger av fane i fanefeltet.

 • Slik setter du de aktive fanene til side: Klikk på Sett disse fanene til side i fanefeltet.

 • Slik viser, administrerer, og gjenoppretter du faner som tidligere er satt til side: Klikk på ikonet Vis alle fanene i fanefeltet. Hvis du vil gjenopprette faner, klikker du på Gjenopprett faner i vinduet Faner du har satt til side. Hvis du vil legge til faner til favoritter eller dele dem, klikker du på ikonet Mer.

  Klikk på Gjenopprett faner
 • Slik demper du en fane som spiller av lyd: Høyreklikk på volumikonet i fanen. Velg Demp fanen i rullegardinmenyen.

Lese bøker i Microsoft Edge

Bruk menyen Nav for å lese eBøker i Microsoft Edge.

 1. Klikk på ikonet Nav, og deretter på ikonet Bøker.

  Det vises en liste over bøkene som du eier.

  Merk:

  Hvis du vil feste en book til start-menyen, høyreklikker du på boken og velger deretter feste til Start.

  Klikk på Bøker-ikonet
 2. Velg boken som du vil lese.

  For å kjøpe en ny bok, klikker di på Kjøp bøker, og følg instruksjonene på skjermen for å kjøpe bøker i Microsoft Store.

 3. Etter at boken åpnes, klikker du på høyre side av nettleservinduet for å vende siden. Klikk på venstre side av nettleservinduet for å vende til forrige side. Klikk på teksten over for å åpne en lese-meny med følgende alternativer:

  • Innhold

  • Administrere bokmerker

  • Søk

  • Skriftstørrelse

  • Lese høyt

  • Legge til et bokmerke

Bruke lesevisningen i Microsoft Edge

I Microsoft Edge, kan du bruke lesevisning for å forenkle visningen. Du kan også endre lysstyrken på skjermen og tekststørrelsen.

Eksempel på Normal nettvisning
Eksempel på Lese-visning
 1. Åpne nettstedet du vil lese i Lese-visning.

 2. I adressefeltet klikker du på ikonet Lese-visning.

  Klikk på ikonet Lese-visning
 3. Hvis du vil justere skriftstørrelsen, klikker du alternativt på ikonet Mer, og deretter klikker du på pluss- (+) eller minustegnet (-) i Zoom-området.

  Justere Zoom-innstillingen

Legge til Notater på en nettside i Microsoft Edge

Du kan bruke Legg til notater-verktøyet til å sirkle inn og utheve elementer, tegne figurer og legge til notater på en nettside. Deretter kan du lagre et skjermbilde av den annoterte nettsiden i OneNote eller leselisten din.

Eksempel på en nettside med Nettnotater

Klikk på ikonet Legg til notater.

Verktøylinjen Legg til merknader
 • Hvis du vil tildele en farge og en størrelse til Penn-verktøyet, klikker du på ikonet Penn, velg en linjefarge, og bruk deretter glidebryten for å justere linjebredden.

  Velg pennfarge og linjebredde-alternativene
 • Hvis du vil tilordne en farge til Markering-verktøyet, klikker du på ikonet Markering, velg markeringsfargen og bruk deretter glidebryteren til å justere linjebredden.

  Velge markeringsalternativer for farge og bredde
 • Hvis du vil fjerne anmerkninger eller markeringer, klikker du på ikonetViskelær, og klikk deretter på anmerkningen eller markeringen som skal fjernes.

 • Slik legger du til et skrevet notat til en nettside:

  1. Klikk på ikonet Legg til et notat, flytt markøren til dit du vil at notatet skal vises og klikk.

  2. Skriv inn notatet i tekstboksen.

   Skriv inn notatet i tekstboksen
  3. Hvis du vil fjerne notatet, klikker du på ikonet Papirkurv.

 • Slik lagrer du en side til favoritter, leselisten eller OneNote:

  1. Klikk på ikonet Lagre nettnotat, og velg deretter OneNote, Favoritter, eller Leseliste.

  2. Klikk på Lagre.

   Lagre endringer i Nettnotater
 • Hvis du vil dele den anmerkede siden, klikker du på ikonet Del nettnotat, velg delingsmetoden, som for eksempel Cortana-påminnelser, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å dele nettsiden.

  Merk:

  Hvis du bare vil dele en del av nettsiden, klikker du på ikonet Klipp for å velge delen som skal deles.

Vise nettleserloggen i Microsoft Edge

Bruk navet til å vise en liste over Historikk-sidene dine.

 1. Klikk på ikonet Nav, og klikk deretter på ikonet Historikk.

  En liste over tidsperioder vises.

  Klikk på historikkikonet
 2. Velg det ønskede tidspunktet for å vise nettleserloggen.

  Nettleserloggen for tidsperioden vises.

  Eksempel på Nettleserloggen fra den siste timen
 3. For å fjerne historikken klikker du på Fjern all historikk.

Vise nedlastinger i Microsoft Edge

Bruk Nav for å vise nåværende og tidligere nedlastinger.

 1. Klikk på ikonet Nav på høyre side av adresselinjen, og klikk deretter på ikonet Nedlastinger.

  Det vises en liste over dine nedlastinger.

  Klikk på nedlastingsikonet
 2. Hvis du vil fjerne nedlastingshistorikken din, klikker du på Fjern alle.

Endre åpningssiden i Microsoft Edge

Juster innstillingene i Microsoft Edge for å endre den første siden som vises når du åpner Microsoft Edge.

 1. Klikk på ikonet Mer, og velg deretter Innstillinger.

  Vinduet Innstillinger med rullegardinmenyen for å åpne Microsoft Edge markert.
 2. Velg et alternativ fra rullegardinmenyen Åpne Microsoft Edge med.

  • Startside: Åpner Microsoft Edge-startsiden.

  • Åpne fanesiden: Åpner en ny faneside.

  • Forrige side: Åpner siden som var aktiv forrige gang du har lukket Microsoft Edge.

  • En spesifikk side eller sider: Åpner en side eller et sett med sider som du velger. Skriv inn nettadressen til nettsiden du ønsker Edge skal åpne med i boksen Angi en URL, og klikk deretter på ikonet Lagre.

 3. For å angi hvordan nye faner åpnes, velger du Topp nettsteder og foreslått innhold, Toppsidereller Et blankt ark fra rullegardinmenyen Åpne nye faner med.

  Rullegardinmeny over Åpne nye faner med.

Installere Microsoft Edge-utvidelser

Bruk menyen Mer til å installere utvidelser.

 1. Klikk på ikonet Mer, og velg deretter Utvidelser.

  Plassering av Utvidelser på Mer-menyen
 2. Rull nedover listen over foreslåtte utvidelser, og klikk deretter på Utforsk flere alternativer.

  Utvidelser-menyen med Få utvidelser fra Store markert

  Store åpnes i et nytt vindu.

 3. I vinduet Microsoft Store velger du ønskede utvidelser og følger deretter instruksjonene på skjermen for å installere og starte dem.

 4. Lukk Store, og gå deretter tilbake til Microsoft Edge.

 5. Les varslingen om utvidelsens tillatelser, og klikk på Slå den på.

  Menyen Utvidelser med en varsling om utvidelsens tillatelser vist og Slå den på-knappen markert

Installerte utvidelser vises i Mer-menyen for Microsoft Edge.

Endre standard søkemotor

Bruk menyen Mer hvis du vil endre standard søkemotor.

 1. Bla til nettadressen for søkemotoren du vil bruke som standard.

 2. Klikk på ikonet Mer, og velg deretter Innstillinger.

  Menyen Mer med Innstillinger markert
 3. Velg Avanserti menyen Generelt.

 4. I området Søk i adresselinjen klikker du på Endre søkeleverandør.

  Vinduet Avansert med søkeområdet Adresselinje markert
 5. Velg ønsket søkemotor, og klikk deretter på Angi som standard.

Endre standardnettleser i Windows-innstillinger.

Bruk Windows-innstillinger til å endre standardnettleser.

 1. Søk etter og åpne Innstillinger for standardapper i Windows.

 2. I området Nettleser klikker du på gjeldende standardnettleser.

  Standardprogrammer-vinduet med nettleserinnstillinger markert
 3. Velg nettleseren du vil bruke som standard nettleser i vinduet Velg et program.

  Merk:

  Hvis nettleseren du vil bruke som standard nettleser ikke vises, klikker du på Se etter en app i Store for å laste ned en ny nettleser som du vil bruke som standardnettleser.

Importere favoritter fra andre nettlesere til Microsoft Edge

Bruk Mer-menyen til å importere favorittene dine fra andre nettlesere.

 1. Klikk på ikonet Mer, og velg deretter Favoritter.

 2. I vinduet Favoritter klikker du på Importer fra en annen nettleser.

  Favoritter-vinduet med import fra en annen nettleser markert
 3. I vinduet Import eller eksport velger du alternativknappen ved siden av den ønskede nettleseren i området Importer informasjonen din. Klikk deretter på Importer.

  Vinduet Importer eller Eksporter med radioknappene markert

Bruke Microsoft Edge-verktøy

Bruk Microsoft Edge-verktøyene til å utføre oppgaver, for eksempel å åpne et nytt vindu, zoome inn og ut og skrive ut.

Klikk på ikonet Mer for å åpne Microsoft Edge-verktøyene .

 • For å åpne et nytt nettleservindu klikker du på Nytt vindu. Det åpnes et nytt nettleservindu.

 • For å åpne et privat nettleservindu klikker du på Nytt InPrivate-vindu. Med InPrivate-surfing kan du surfe privat på Internett. Denne funksjonen er laget for å holde sensitiv informasjon, for eksempel påloggingsinformasjon og nettleserinnstillinger, skjult for andre som bruker den samme datamaskinen.

 • For å endre visningsstørrelsen klikker du på pluss- eller minussymbolet (+ eller ) i området Zoom.

  • For å gjøre visningen mindre klikker du på minus-symbolet () gjentatte ganger til du har nådd ønsket prosent. Visningsstørrelsen endres hver gang du klikker på ikonet.

  • For å gjøre visningen større klikker du på pluss-symbolet (+) gjentatte ganger til du har nådd ønsket prosent. Visningsstørrelsen endres hver gang du klikker på ikonet.

 • Hvis du vil vise nettleserloggen, klikker du på Historikk.

 • Hvis du vil vise nedlastingshistorikk, klikker du på Nedlastinger.

 • Hvis du vil legge til en utvidelse,, klikker du på Utvidelser.

 • Hvis du vil skrive ut en side, klikker du på Skriv ut. Et forhåndsvisningsvindu åpnes. Velg skriveren og de ønskede innstillingene, og klikk deretter på Skriv ut.

 • Du finner tekst på en side ved å klikke på Søk på siden. Boksen Søk på siden åpnes på venstre side av skjermen. Skriv inn teksten du vil finne.

 • Hvis du vil lese en side høyt, klikker du på Les høyt. Cortana begynner å lese for øyeblikket meldingen nettsiden.

 • Hvis du vil feste den gjeldende nettsiden til oppgavelinjen, klikker du på Fest denne siden til oppgavelinjen.

 • Hvis du vil endre Microsoft Edge-innstillinger, klikker du på Innstillinger.

 • Hvis du vil sende tilbakemelding til Microsoft om Microsoft Edge eller få hjelp med Microsoft Edge, klikker du på Hjelp og tilbakemelding.

 • Hvis du vil feste tilgjengelige verktøy til adresselinjen, klikker du på Vis i verktøylinjemenyen.

 • Klikk på Flere verktøy for følgende tilleggsalternativer:

  Undermenyen Edge-verktøy Mer verktøy
  • Hvis du vil legge til notater til en nettside, klikker du på Legg til notater.

  • Hvis du vil dele en nettside, klikker du på Del denne siden. Denne funksjonen gjør det mulig å dele nettsider ved hjelp av e-post, sosiale medier, Bluetooth, kompatibel mobilenhet eller OneDrive

  • Hvis du vil kringkaste videoer, bilder og lyd, klikker du på Kringkast medier til enheten. Denne funksjonen lar deg trådløst strømme medier fra nettleseren til alle kompatible enheter på nettverket ditt.

  • Hvis du vil åpne en side med Internet Explorer, klikker du på Åpne med Internet Explorer. Den gjeldende siden åpnes i Internet Explorer.

   Merk:

   Enkelte eldre nettsteder eller nettsteder laget av bedrifter, er kanskje ikke kompatible med Microsoft Edge. Hvis du prøver å åpne et inkompatibelt, eldre nettsted, viser Microsoft Edge en melding som ber deg åpne siden i Internet Explorer 11.

  • Hvis du vil feste den gjeldende nettsiden til Start-menyen, klikker du på Fest denne siden til Start.

Fjerne nettleserdata i Microsoft Edge

Bruk menyen Innstillinger til å slette nettleserdata.

 1. Klikk på ikonet Mer.

 2. Klikk på Innstillinger > Personvern og sikkerhet

 3. I området Fjerne nettleserdata klikker du Velg hva som skal fjernes.

  Vinduet Personvern og sikkerhet, med Velg hva du vil fjerne markert
 4. Velg elementene du vil fjerne, og klikk Fjern.

  Velge nettleser-dataelementene som skal fjernes

Endre Microsoft Edge-innstillinger

Innstillingene i Microsoft Edge lar deg aktivere eller deaktivere funksjoner og endre innstillinger for personvern og tjenester.

 • Generelt: Konfigurer nettleserens tema og startside, nedlastingsplassering og synkroniseringsinnstillinger for Windows.

  Klikk på ikonet Mer, og deretter på Innstillinger.

  Generelle innstillinger-vinduet åpnes
 • Personvern og sikkerhet: Konfigurere personverninnstillinger, som for eksempel ikke spor-forespørsler, søkeforslag og vise eller skjule søkelogg. Konfigurere sikkerhetsinnstillinger, som for eksempel blokkering av forgrunnsvinduer og innstillinger for Windows Defender SmartScreen.

  Klikk på ikonet Mer, klikk på Innstillinger, og klikk deretter på Personvern og sikkerhet.

  Personvern og sikkerhetsinnstillinger-vinduet
 • Passord og automatisk utfylling: Velg å tillate at Microsoft Edge lagrer passord, skjemadata og kredittkortinformasjon.

  Klikk på ikonet Mer, klikk på Innstillinger, og klikk deretter på Passord og automatisk utfylling:.

  Passord og automatisk utfylling-vinduet
 • Avansert: Aktivere eller deaktivere Cortana i Microsoft Edge, Adobe Flash Player eller Media AutoPlay, konfigurere proxy-innstillinger og nettstedstillatelser, velge apper for å åpne bestemte nettsteder og endre Internett-søkemotor.

  Klikk på ikonet Mer, klikk på Innstillinger, og klikk deretter på Avansert.

  Avanserte innstillinger-vinduet

Bruke Cortana i Microsoft Edge

Når du utfører et søk på adresselinjen i Microsoft Edge, bruker Microsoft Edge personlig tilpasset informasjon som du har gitt til Cortana, for å gjøre søkeresultatene mer relevante for deg.

Hvis du for eksempel skriver lokal værmelding på adresselinjen, viser søkeresultatene værinformasjonen for stedet der du befinner deg. For å endre stedsinformasjon klikker du Endre ved siden av plasseringen som vises på skjermen.

Eksempel på Cortana vise lokal værmelding

Hvis du for eksempel finner et emne som du vil vite mer om, uthev ordet eller frasen på nettsiden og høyreklikk på det/den og klikk deretter på Spør Cortana.

Utheve og å høyreklikke på et ord på en nettside i Edge
 • Kopier: Kopierer uthevet ord eller frase.

 • Velg alle: Velger hele nettsiden.

 • Søk på Internett etter «...», der «...» representerer det uthevede ordet eller frasen: En ny fane eller et nytt vindu med mer informasjon og relaterte koblinger åpnes.

 • Spør Cortana om «...», der «...» representerer det uthevede ordet eller frasen: Et Cortana-vindu med mer informasjon og relaterte koblinger åpnes.

 • Les høyt: Cortana leser siden høyt. Bruk verktøylinjen Les høyt for å avslutte, pause, spole tilbake, spole fremover eller endre stemmen til Cortana.

  Cortana opplest verktøylinjen

Bruke Deling med nærliggende enheter i Microsoft Edge

Funksjonen Deling med nærliggende enheter lar deg dele nettsider over Bluetooth til nærliggende datamaskiner som kjører operativsystemet Windows 10.

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen Deling med nærliggende enheter, kan du se Sende filer til nærliggende Bluetooth-enheter ved hjelp av Deling med nærliggende enheter.

 1. Hvis du vil aktivere Deling med nærliggende enheter, klikker du på Handlingssenter-ikonet og deretter på flisen Deling med nærliggende enheter. Gjør dette på alle datamaskiner som bruker Deling med nærliggende enheter.

  Klikk på ikonet Deling med nærliggende enheter
 2. Hvis du vil dele en kobling til en nettside i Microsoft Edge, klikker du på knappen Del i øvre høyre hjørne av Microsoft Edge.

 3. Når vinduet Del åpnes, velger du enheten som du vil dele dette med.

  Velg PC-en koblingen skal deles med

Når mottakerenheten godtar den delte koblingen, åpnes Microsoft Edge på denne nettsiden.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...