hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet 8010, Pro 8020 og 8030 -skrivere - Førstegangs skriveroppsett

For å sette opp en skriver for første gang, fjern skriveren fra esken, koble til strømledningen, sett inn blekkpatronene, legg i papir, og juster deretter skriverhodet.

Merk:

Hvis du ser etter programvaren for skriveren, kan du gå til 123.hp.com.

Ta skriveren ut av esken

Ta skriveren ut av esken, og fjern all teipen, klistremerkene og pakkematerialene.

 1. Ta skriveren ut av esken.

 2. Fjern filmen fra skriverens kontrollpanel.

  Fjern teip fra skriveren
 3. Løft opp skannerlokket, og fjern eventuelt fastkjørt papir fra skannerglasset.

  Fjern emballasjen fra skanne-seng
 4. Lukk skannerdekselet.

  Å lukke skannerdekselet

Koble til strømledningen angi preferansene

Koble skriveren til en strømkilde, slå på skriveren, og sett preferansene dine.

Merk:

Ikke koble til en USB-kabel på dette tidspunktet. Tilkobling til datamaskinen er opprettet under installeringen av programvaren.

 1. Koble strømledningen til baksiden av skriveren, og koble deretter den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

  Å koble til strømledningen
 2. Hvis produktet ikke slår seg på automatisk, trykk på av/på-knappen.

 3. På skriverens kontrollpanel trykker du på foretrukket språk, og deretter på Bekreft.

 4. Trykk på ditt land/region, og trykk deretter på Bekreft.

Sett inn blekkpatronene

Du må installere HP-blekkpatronene som fulgte med skriveren.

 1. Åpne skriverlokket, og åpne deretter blekkpatrondekselet.

  Åpne skriverens dører
 2. Vent til vognen står stille, før du fortsetter.

 3. Fjern beskyttelsesplast fra vognen.

  Fjern pakningsmateriale fra vognen
 4. Ta blekkpatronen ut av emballasjen og trekk deretter den oransje avrivingsstrimmelen rett bakover for å fjerne plastinnpakningen.

  ADVARSEL:

  Fjern tappen og plastfolien før du fjerner den oransje hetten i det neste trinnet. Ellers kan blekk lekke.

  Dra i den oransje klaffen på omslaget rett bakover
 5. Hold blekkpatronen i sidene, og vri deretter den oransje beskyttelseshetten mot klokken for å fjerne den fra blekkpatronen.

  Vri den oransje hetten for å nappe den av blekkpatronen
 6. Sett blekkpatronen inn i sporet, og trykk godt ned på blekkpatronen til den klikker på plass.

  Sett i blekkpatronen
 7. Gjenta disse trinnene for å installere de andre blekkpatronene.

 8. Åpne skriverlokket og blekkpatrondekselet.

 9. Når skriveren har initialisert, trykker du på OK.

Legg papir i innskuffen

Legg i vanlig papir i U.S. Letter eller A4-størrelse i innskuffen, og juster deretter skriverhodet med et automatisk verktøy.

 1. Skyv ut inn data skuffen, fjern eventuell emballasje, og skyv deretter ut papirskinnene.

  Å åpne pappirinnskuffen og å skli ut pappirglider
 2. Legg hvit papir i innskuffen med kortsiden frem og med utskriftssiden ned.

  Legge papiret i papirskuffen
 3. Skyv inn lengde- og breddeskinnene til de stopper mot papirkanten.

  Skyv inn papirbreddeskinnene
 4. Sett papirskuffen inn i skriveren.

 5. Trykk OK på skriverens kontrollpanel.

  En justeringsside skrives ut.

 6. Åpne Skannerlokket, og plasser justeringssiden på glassplaten. Legg siden med forsiden ned med øverst på siden justert til de graverte håndbøkene nær bak hjørnet av glasset.

  Plasser justeringssiden på glassplaten
 7. Lukk skannerdekselet, og trykk deretter på Skann.

  Skriveren søker etter justeringssiden og en vellykket justerings melding vises på kontrollpanelet.

 8. Resirkuler justeringssiden og emballasjen.

Koble faks kabler (8020 og 8030 modeller)

Hvis du planlegger å bruke faksfunksjonen, kan du bruke faks ledningen som fulgte med skriveren for å koble til en tilgjengelig fasttelefon.

Koble faks ledningen til vegguttaket i telefonen, og koble deretter den andre enden til LINE port kontakten på baksiden av skriveren.

Dersom du bruker en telefonsvarer, kan du koble faks ledningen til maskinen, og koble deretter den andre enden til EXT faks port kontakten .

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hvordan å sende faks.

Installere skriverprogramvaren

HP-skrivermaskinvaren er nå satt opp, og du kan installere skriverprogramvaren. Ikke prøv å koble skriveren til før du blir bedt om det i løpet av programvareinstalleringen.

Last ned den nyeste versjonen av utskriftsprogramvaren eller HP Smart-appen fra 123.hp.com.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...