hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PC-er – Angi klokkeslett og dato, klokken går for sakte, feil klokkeslett og dato (Windows 10)

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du endrer innstillingene for dato og klokkeslett på datamaskinen, hvordan du aktiverer Internett-klokken og hvordan du feilsøker vanlige problemer med datamaskinklokken.

Datamaskinen bruker datoen og klokkeslettet til å utføre følgende:

 • Identifisering av når filene er opprettet, endret eller slettet.

 • Administrering av e-postmeldinger og katalogisere systemgjenopprettingspunkter

 • Administrering av mange andre viktige systemrelaterte aktiviteter.

Klokkeslettet og datoen vises på låseskjermen og på oppgavelinjen.

Klokkeslettet og datoen vises på oppgavelinjen

Endre innstillingene for dato og klokkeslett på datamaskinklokken

Du kan endre dato og klokkeslett ved hjelp av Windows-innstillingene.

 1. Søk etter og åpne Endre datoen og klokkeslettet i Windows.

 2. Gå til Tid og språk-vinduet, og velg et alternativ for å angi dato og klokkeslett.

  Eksempel på startskjermbildet for dato og klokkeslett

Endre innstillingene for dato og klokkeslett

Finn ut hvordan du endrer innstillingene for dato og klokkeslett.

 1. Søk etter og åpne Endre datoen og klokkeslettet i Windows.

 2. Gå til Tid og språk-vinduet, og velg et alternativ for hver innstilling.

  • Oppdater klokken på datamaskinen automatisk: Aktiver innstillingen Angi tid automatisk.

   Innstilling av datamaskinen slik at den opprettholder tiden automatisk
  • Endre dato og klokkeslett manuelt: Deaktiver innstillingen Angi tid automatisk, og klikk deretter på Endre-knappen. Bruk rullegardinmenyene til å foreta valgene dine. Når innstillingene er riktige, klikk på Endre.

   Endre dato og klokkeslett manuelt
  • Oppdater tidssonen på datamaskinen automatisk: Aktiver innstillingen Angi tidssone automatisk.

   Innstilling av datamaskinen slik at den opprettholder tidssonen automatisk
  • Endre tidssonen manuelt: Deaktiver innstillingen Angi tidssone automatisk. Bruk rullegardinmenyen i delen Tidssone til å velge riktig tidssone.

   Endre tidssonen manuelt

Synkronisering av datamaskinklokken med en tidsserver på Internett

Du kan konfigurere innstillingene i Kontrollpanel slik at Windows synkroniserer dato og klokkeslett med en tidsserver på Internett automatisk, og sikre at nøyaktig klokkeslett vises.

Merk:

Hvis datamaskinen er en del av et domene, er ikke funksjonen Internett-klokke tilgjengelig. Kontakt systemansvarlig for å få informasjon om synkronisering av klokke.

 1. Kontroller at datamaskinen er koblet til et nettverk med aktiv Internett-tilkobling.

 2. Søk etter og åpne Endre datoen og klokkeslettet i Windows.

 3. Gå til Tid og språk-vinduet, og klikk på Synkroniser nå under Synkroniser klokken.

  Synkronisering av datamaskinklokken med tidsserveren på Internett
  • Hvis datamaskinen viser riktig klokkeslett, er du ferdig.

  • Hvis datamaskinen ikke viser riktig klokkeslett, fortsetter du med disse trinnene.

 4. Gå til Tid og språk-vinduet, velg Område, og klikk deretter på Tilleggsinnstillinger for dato, klokkeslett og regionale innstillinger under Relaterte innstillinger.

  Klikk på Tilleggsinnstillinger for dato, klokkeslett og regionale innstillinger
 5. Gå til Kontrollpanel-vinduet, og velg Dato og klokkeslett.

  Klikk på Dato og klokkeslett
 6. Gå til Kontrollpanel-vinduet, velg fanen Internett-klokke, og klikk på Endre innstillinger.

  Klikk på Endre innstillinger
 7. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.

 8. Kontroller at Synkroniser med en tidsserver på Internett er valgt, og klikk på Oppdater nå.

  Synkroniser med en tidsserver på Internett
 9. Datamaskinen kobler til en Internett-server og oppdaterer klokkeslettet på datamaskinen.

  Merk:

  Hvis datamaskinen ikke mottar en oppdatering fra den valgte tidsserveren på Internett, vises det en melding om at det har oppstått en feil. Velg en annen server, og prøv på nytt.

 10. Klikk på OK.

Internett-klokke er nå aktivert på datamaskinen.

Datamaskinklokken går for sakte

Hvis klokkeslettet i Windows ikke samsvarer med gjeldende klokkeslett eller må tilbakestilles ofte, kan du finne ut hvordan du feilsøker problemet.

Merk:

Feilsøking av problemer med datamaskinklokken kan kreve at du må starte datamaskinen på nytt eller overvåke klokkeytelsen over tid. HP anbefaler at du skriver ut dette dokumentet for fremtidig bruk.

Deaktivere eller aktivere innstillingene for Internett-klokken

Du kan deaktivere eller aktivere innstillingene for Internett-klokken for å finne ut hvilken innstilling som gir det mest nøyaktige klokkeslettet på datamaskinen.

Synkronisering av datamaskinklokken med en tidsserver på Internett er vanligvis den beste metoden for å få nøyaktig klokkeslett, og er ofte anbefalt. I noen tilfeller kan det imidlertid hende at tilkobling til en tidsserver på Internett fører til at feil klokkeslett vises.

Merk:

Hvis datamaskinen er en del av et domene, er ikke funksjonen Internett-klokke tilgjengelig. Følg fremgangsmåten i Oppdatering av BIOS for å fortsette feilsøkingen, eller kontakt systemadministratoren.

 1. Kontroller at datamaskinen er koblet til et nettverk med aktiv Internett-tilkobling.

 2. Søk etter og åpne Endre datoen og klokkeslettet i Windows.

 3. Gå til Tid og språk-vinduet for å kontrollere at riktig tidssone er valgt under Tidssone-delen, og aktiver deretter innstillingen Angi tidssone automatisk.

  Innstilling av datamaskinen slik at den opprettholder tidssonen automatisk
  Merk:

  Hvis tidssonen ikke er riktig, deaktiverer du innstillingen Angi tidssone automatisk. Deretter bruker du rullegardinmenyen til å velge riktig tidssone.

 4. Gå til Tid og språk-vinduet, velg Område, og klikk deretter på Tilleggsinnstillinger for dato, klokkeslett og regionale innstillinger under Relaterte innstillinger.

  Klikk på Tilleggsinnstillinger for dato, klokkeslett og regionale innstillinger
 5. Gå til Kontrollpanel-vinduet, og velg Dato og klokkeslett.

  Klikk på Dato og klokkeslett
 6. Gå til Kontrollpanel-vinduet, velg fanen Internett-klokke, og klikk på Endre innstillinger.

  Merk:

  Hvis fanen Internett-klokke ikke vises, følger du fremgangsmåten i Oppdatering av BIOS for å fortsette feilsøkingen.

  Klikk på Endre innstillinger
 7. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.

 8. Endre verdien for innstillingen Synkroniser med en tidsserver på Internett.

  • Hvis det allerede er merket av for Synkroniser med en tidsserver på Internett, fjerner du avmerkingen.

  • Hvis det ikke er merket av for Synkroniser med en tidsserver på Internett, merker du av for denne innstillingen.

  Valg av synkronisering med en tidsserver på Internett
 9. Klikk på OK.

 10. Hvis du skal starte datamaskinen på nytt, høyreklikker du på Start. Deretter velger du Slå av eller logg deg avStart på nytt.

  Vent til datamaskinen starter på nytt og åpner Windows.

 11. Vent til datamaskinen starter på nytt og Windows åpnes.

  Følg med på datamaskinklokken for å se om problemet vedvarer. Hvis datamaskinklokken viser nøyaktig tid i en lengre periode, er du ferdig. Hvis ikke utfører du disse trinnene på nytt for å gjenopprette den opprinnelige innstillingen for Internett-klokken, og deretter prøver du å oppdatere BIOS.

Oppdatering av BIOS

Finn ut hvordan du oppdaterer BIOS. Hvis en BIOS-oppdatering er tilgjengelig for datamaskinen, kan dette løse problemer som forårsaker at datamaskinklokken viser feil klokkeslett.

Gå til stasjonære HP-maskiner – oppdatering av BIOS eller bærbare HP-maskiner – oppdatering av BIOS for å få detaljerte instruksjoner.

Følg med på datamaskinklokken for å se om problemet vedvarer. Hvis datamaskinklokken viser nøyaktig tid i en lengre periode, er du ferdig. Hvis ikke utfører du disse trinnene på nytt for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden til Internett-klokken, og deretter prøver du fremgangsmåten i Fjerne og installere sanntidsklokken på nytt.

Fjerne og installere sanntidsklokken på nytt

Finn ut hvordan du kan fjerne sanntidsklokken og installere den på nytt for å løse problemet med at datamaskinklokken viser feil klokkeslett.

Fjern sanntidsklokken og installer den på nytt når systemet er i sikkermodus. Gjør følgende for å utføre denne oppgaven:

ADVARSEL:

Ikke forsøk å installere sanntidsklokken på nytt i vanlig oppstartsmodus. Det kan føre til at systemet blir skadet.

 1. Start datamaskinen på nytt i sikkermodus. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkermodus, kan du se Sikkermodus (Windows 10, 8).

 2. Når datamaskinen starter på nytt, kan du søke etter og åpne Enhetsbehandling.

  Enhetsbehandling-vinduet åpnes.

 3. Gå til Enhetsbehandling-vinduet, og dobbeltklikk på Systemenheter.

  Dobbeltklikke på Systemenheter.
 4. Høyreklikk på CMOS/sanntidsklokke, og klikk på AvinstallerOK i Bekreft avinstallering av enhet-vinduet.

  Klikk på Avinstallere CMOS/sanntidsklokken
 5. Når vinduet Endring i systeminnstillinger åpnes, klikker du på Ja for å starte datamaskinen på nytt.

  Klikk Ja i Endring i systeminnstillinger-vinduet

Sanntidsklokken installeres automatisk på nytt.

Feilkode: CMOS time and date not set (CMOS-klokkeslett og -dato er ikke angitt)

Når du starter datamaskinen og feilkoden CMOS Time and Date Not Set (CMOS-klokkeslett og -dato er ikke angitt) vises, må sannsynligvis CMOS- eller RTC-batteriet byttes. Følg koblingene og instruksjonene nedenfor, avhengig av datamaskintypen du bruker, for å finne informasjon om hvordan du bytter CMOS- eller RTC-batteri på datamaskinen.

Datamaskiner inneholder et internt reservebatteri for å holde tiden på samme måte som et armbånd. Det interne batteriet kalles CMOS- eller RTC-batteri (Real-Time Clock). Datamaskiner er avhengig av det interne reservebatteriet for å holde tiden når de er slått av. Det interne CMOS- eller RTC-reservebatteriet bør byttes når det er i ferd med å lades ut.

Merk:

Feilsøking av problemer med datamaskinklokken kan kreve at du må starte datamaskinen på nytt eller overvåke klokkeytelsen over tid. HP anbefaler at du skriver ut dette dokumentet for fremtidig bruk.

Fjerning og utskifting av sanntidsklokke- eller CMOS-batteriet

Finn ut hvordan du finner dokumentet med instruksjoner for utskifting av CMOS- eller RTC-batteriet i en HP All-in-One-PC eller bærbar maskin.

 1. Gå til HP-kundestøtten.

 2. Skriv inn navnet på datamaskinserien og ordet sanntidsklokke i søkefeltet, og klikk deretter på søkeikonet .

  Skriv for eksempel inn HP Envy 15-3000 sanntidsklokke for å finne en liste med dokumenter som inneholder informasjon om problemer med datamaskiner i HP Envy 15-3000-serien og sanntidsklokken.

  Eksempel på søk i HPs kundestøtte
 3. I søkeresultatene ser du etter en kobling til et dokument som beskriver hvordan du tar ut og bytter sanntidsklokke- eller CMOS-batteriet for alt-i-ett-maskinen eller den bærbare datamaskinen, og deretter klikker du på koblingen.

  ADVARSEL:

  Hvis du ikke finner et dokument som forklarer hvordan du tar ut og bytter CMOS- eller RTC-batteriet for riktig datamaskinserie, må du ikke forsøke å ta det ut. Kontakt en autorisert forhandler for å få gjort dette.

  Eksempel på søkeresultatene i HPs kundestøtte
 4. Følg retningslinjene i dokumentet for å bytte CMOS- eller RTC-batteri.

Systemklokken viser feil klokkeslett etter oppstart fra dvalemodus

På noen datamaskiner kan systemklokken stoppe eller tilbakestilles etter at datamaskinen starter opp fra dvalemodus. Oppdatering av BIOS ka løse problemet.

Gå til stasjonære HP-maskiner – oppdatering av BIOS eller bærbare HP-maskiner – oppdatering av BIOS for å få detaljerte instruksjoner.

Oppgavelinjens klokke virker ikke eller slutter å svare

Finn ut hva du kan gjøre når klokken på oppgavelinjen ikke fungerer eller svarer.

Hvis klokken på oppgavelinjen ikke fungerer, kan du redigere registeret.

ADVARSEL:

Feil i en registeroppføring kan forårsake alvorlige systemproblemer eller hindre at maskinen starter opp. Hvis du må redigere registeret for å løse problemer, må du alltid ta sikkerhetskopi først. Hvis du vil ha instruksjoner til hvordan du sikkerhetskopierer registeret, kan du se HP-maskiner – Sikkerhetskopiering, redigering og gjenoppretting av Windows-register (Windows 10, 8). Hvis registeret er skadet på grunn av endring og det ikke har blitt sikkerhetskopiert, kan det hende at den eneste løsningen er en systemgjenoppretting.

 1. I Windows søker du etter og åpner regedit.

  Valg av regedit fra søkeresultatene
 2. Velg HKEY_LOCAL_MACHINE.

  Velge HKEY_LOCAL_MACHINE
 3. Velg SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurentVersionImmersiveShell.

 4. Høyreklikk på ImmersiveShell-mappen, og velg Opprett en ny DWORD (32-biters) verdi

 5. Gi verdien navnet UseWin32TrayClockExperience.

 6. Endre verdien på den til: 1.

 7. Start datamaskinen på nytt for å ta i bruk endringene.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...