hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Finne passordet eller PIN-koden for det trådløse nettverket for å koble til en HP-skriver

Et passord eller PIN-kode for et trådløst nettverk kreves ofte for å koble til en skriver eller en annen type trådløs enhet til Wi-Fi-nettverket.

Vanlige spørsmål

Har du fortsatt spørsmål? Finn flere svar og hjelp.

Hvordan kobler jeg til skriveren min på nytt hvis jeg har endret passordet for ruteren eller nettverket?

Når navnet på Wi-Fi-nettverket eller passordet er endret, må du koble skriveren til nettverket ved hjelp av den nye påloggingsopplysninger.

Koble skriveren til igjen fra de trådløse innstillingene på kontrollpanelet (hvis den er tilgjengelig), bruk Wi-Fi Protected Setup (WPS) med støttede rutere eller installer HP Smart-appen for veiledning.

Gå til HP-skrivere - Den trådløse tilkoblingen går tapt etter at ruteren eller nettverksinnstillingene endres for mer informasjon og flere metoder for å koble til nettverket.

Kan jeg skrive ut over et trådløst nettverk med offentlig eller forretningsmessig nettverk?

I de fleste tilfeller kan ikke trådløse skrivere skrive ut over et offentlig (åpent) eller forretningsnettverk, for eksempel et college eller hotell. Som en midlertidig løsning, kan du bruke en direkte tilkobling for å skrive ut, for eksempel USB-eller Wi-Fi Direct.

Hvis du vil koble til et bedriftsnettverk, kan du kontakte eieren eller lederen for å få det trådløse passordet til datamaskinen eller mobilenheten. Noen steder bruker et offentlig nettverk som ikke krever et passord, for eksempel et bibliotek eller kafé, men de krever at du godtar vilkårene før du får Internett-tilgang.

Hvorfor kan jeg ikke koble til en trådløs skriver eller skrive ut over nettverket?

Kontroller nettverksproblemer og krav til oppsett hvis skriveren ikke finnes under programvaren, eller når trådløse utskriftsjobber mislykkes.

 • Dårlig nettverkstilkobling: Flytt skriveren og datamaskinen eller mobilenheten nærmere den trådløse ruteren, og kontroller deretter om signalkvaliteten er forbedret. Prøv å åpne et nettsted for å se om Internett-tilkoblingen fungerer som den skal. Hvis Wi-Fi er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt ved å koble fra strømledningen. Vent i 15 sekunder og koble deretter til strømledningen på nytt.

 • Skriveren er av eller i hvilemodus: Berør menyen på kontrollpanelet, eller trykk på av/på-knappen for å vekke skriveren, og legg den i klar-modus. Noen ganger kan skriverstatus vise frakoblet når den faktisk er klar.

 • Kontroller skriverens nettverkstilkoblingsstatus: Sørg for at skriverens trådløsfunksjon er på, og at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten din. Hvis skriveren din har et lys ved siden av et Trådløst-ikon eller knapp , må du sørge for at lyset er på. Hvis den er av eller blinker, er skriveren koblet fra nettverket.

 • Slik kobler du skriveren til nettverket på nytt: Plasser skriveren i nærheten av Wi-Fi-rutersignalet, og koble den deretter til nettverket.

  • Skrivere med kontrollpanel med berøringsskjerm: Åpne Oppsett-, Nettverk- eller Trådløsinnstillinger-menyen, velg Veiviser for trådløst oppsett, og følg instruksjonen for å velge nettverksnavnet og angi passordet.

  • Skrivere uten kontrollpanel med berøringsskjerm: Trykk og hold nede Trådløs-knappen i fem sekunder eller til trådløs-lampen begynner å blinke. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS (Wi-Fi Protected Setup) på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Trådløslampen på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen blir fullført.

  • HP DeskJet 6000- og 6400-, ENVY 6000- og 6400- og Tango-skrivere: Trykk på og hold nede Wi-Fi--knappen og Av/på-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til den blå linjen blinker. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS-knappen på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Den blå linjen slutter å blinke når tilkoblingen er fullført.

 • Start enheter på nytt: En omstart av skriveren og mobilenheten kan fjerne mulige feiltilstander.

 • Skriv ut en trådløs testrapport: Søk på nettsiden for HPs kundestøtte etter skrivermodellen, og søk deretter etter selvtestside for å finne dokumentet om hvordan man skriver ut og evaluerer rapporten.

 • Aktiver Bluetooth for et HP Smart-appoppsett: Aktiver Bluetooth på datamaskinen eller mobilenheten slik at HP Smart kan oppdage skriveren under oppsettet.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...