hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Windows 11

  Du finner vanlige spørsmål og svar her.

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

OMEN by HP 15 ce000, dc0000-PC-er - Bytte ut minnemodulen

Hvis minnemodulen krasjer, er skadet eller krever oppgradering, kan du bytte ut minnemodulen.

ADVARSEL:

Produktet har komponenter som kan skades av statisk elektrisitet. HP anbefaler at du bruker en antistatisk reim og jobber over et ikke-teppebelagte gulv med en ledende skumblokk for å redusere risikoen for elektrostatiske utladninger.

Service på interne komponenter øker risikoen for skade på datamaskinen som ikke dekkes av garantien. Vær sikker på at du forstår risikoen, og sjekk produktgarantien før du utfører service på datamaskinen.

Forbered bytting av deler til datamaskinen

Gjør deg klar til å skifte ut en del av datamaskinen ved å kontrollere at datamaskinen, komponentene og arbeidsområdet er klare.

 1. Slå av datamaskinen, og vent til komponenter avkjøles.

 2. Koble fra strømledningen og eventuelle kabler fra datamaskinen, og koble deretter strømledningen fra stikkontakten, overspenningsvern, skjøteledningen eller strømskinnen.

 3. Flytt datamaskinen til en ren, flat, stabil overflate over et gulv som er ikke-teppebelagt med en ledende skumblokk for å redusere risikoen for elektrostatiske utladning (ESD). HP anbefaler at du bruker antistatiske håndleddsremmer.

 4. Behold alle deler eller komponenter i de beskyttende pakkene til du er klar til å installere dem.

 5. Kontroller at du har en stjerneskrutrekker med stjernehode eller flatt hode, avhengig av datamaskinmodellen.

Ta ut minnemodulen

Fjern minnemodulen fra innsiden av datamaskinen.

 1. Ta av toppdekselet.

  Ta av toppdekselet
 2. Bruk en stjerneskrutrekker for å fjerne de fire 5 mm (0,19 tommer) skruene som fester batteriet.

  ADVARSEL:

  For å unngå personskade og skade på datamaskinen, må du være forsiktig for å unngå at datamaskinen punkteres, vrir seg eller at batteriet knekker. En intern punktering eller brudd på batteriet kan føre til en kortslutning, noe som kan resultere i en termisk hendelse.

  Finne skruene for å fjerne dem
 3. Løft bakkanten av batteriet forsiktig med begge hender, og skyv deretter forkanten bort fra basekabinettet for å fjerne batteriet.

  Ta batteriet ut
 4. Fjern polyester-filmen som dekker minnemodulen, og legg den deretter til side for senere bruk.

  Ta ut polyester-filmen som dekker minnemodulen
 5. Dytt ut begge spakene samtidig for å frigjøre minnemodulen.

  Trykk på spakene for å frigjøre minnemodulen
 6. Ta tak i minnemodulen etter kantene, og fjern det forsiktig.

  Ta ut minnemodulen

Skift ut minnemoduler

Bytt ut minnemodulen og fest den på plass inni datamaskinen.

 1. Juster hakket i erstatningsminnemodulen med kategorien i minnemodul sporet, og sett deretter modulen i vinkel i sporet på hovedkortet.

  Juster hakket for å sette minnemodulen inn i sporet
 2. Trykk ned på minnemodulen slik at de sitter sikkert på plass.

  Hendelen går tilbake til sin opprinnelige posisjon etter at minnemodulen er på plass.

  Trykke ned på minnemodulen slik at de sitter sikkert på plass
 3. Bytt ut polyester-filmen som dekker minnemodulen. Kontroller at du trykker ned på kanten av filmen for å feste den på plass.

  Skifte ut polyester-filmen
 4. Bruk begge hendene til å skyve forkanten av batteriet inn i Cut-outs, og senk deretter den bakkanten til koblingen på hovedkortet.

  Skifte ut batteriet
 5. Bruk en stjerneskrutrekker til å skifte ut de fire 5 mm (0,19) skruene som fester batteriet på plass.

  Finne skruene for å fjerne dem
 6. Erstatt toppdekselet.

  Sette toppdekselet på plass

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...