hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

OMEN by HP 15 ce000, dc0000-PC-er – Bytt ut batteriet

Hvis batteriet skades eller må oppgraderes, kan du skifte batteriet.

ADVARSEL:

Produktet har komponenter som kan skades av statisk elektrisitet. HP anbefaler at du bruker en antistatisk reim og jobber over et ikke-teppebelagte gulv med en ledende skumblokk for å redusere risikoen for elektrostatiske utladninger.

Service på interne komponenter øker risikoen for skade på datamaskinen som ikke dekkes av garantien. Vær sikker på at du forstår risikoen, og sjekk produktgarantien før du utfører service på datamaskinen.

Forbered bytting av deler til datamaskinen

Gjør deg klar til å skifte ut en del av datamaskinen ved å kontrollere at datamaskinen, komponentene og arbeidsområdet er klare.

 1. Slå av datamaskinen, og vent til komponenter avkjøles.

 2. Koble fra strømledningen og eventuelle kabler fra datamaskinen, og koble deretter strømledningen fra stikkontakten, overspenningsvern, skjøteledningen eller strømskinnen.

 3. Flytt datamaskinen til en ren, flat, stabil overflate over et gulv som er ikke-teppebelagt med en ledende skumblokk for å redusere risikoen for elektrostatiske utladning (ESD). HP anbefaler at du bruker antistatiske håndleddsremmer.

 4. Behold alle deler eller komponenter i de beskyttende pakkene til du er klar til å installere dem.

 5. Kontroller at du har en stjerneskrutrekker med stjernehode eller flatt hode, avhengig av datamaskinmodellen.

Ta ut batteriet

Ta ut batteripakken fra innsiden av datamaskinen.

 1. Ta av toppdekselet.

  Ta av toppdekselet
 2. Bruk en stjerneskrutrekker for å fjerne de fire 5 mm skruene som fester batteriet på plass.

  ADVARSEL:

  For å unngå personskade og skade på datamaskinen må du være ekstremt forsiktig for å unngå at batteriet punkteres, vris eller knekkes. En intern punktering eller brist på batteriet kan forårsake elektrisk kortslutning, noe som kan føre til varmeutvikling.

  Finne skruene for å fjerne dem
 3. Bruk begge hender til å løfte bakre kant av batteriet, og skyv deretter kanten foran vekk fra grunnkabinettet for å ta ut batteriet.

  Ta ut batteriet

Skifte batteriet.

Sett inn nytt batteri, og fest det deretter på plass inne i datamaskinen.

 1. Bruk begge hendene til å skyve kanten foran på batteriet inn i sporene, og senk deretter den bakre kanten på kontakten til systemkortet.

  Skifte batteriet
 2. Bruk en stjerneskrutrekker for å skifte ut de fire 5 mm skruene som fester batteriet på plass.

  Finne skruene for å fjerne dem
 3. Skift ut toppdekselet.

  Slik skifter du ut toppdekselet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...