hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Datamaskiner av typen OMEN by HP Obelisk 875-0xx, 870-xxx – skifte ut harddisken

Hvis den interne harddisken skades eller må oppgraderes, kan du skifte den ut.

ADVARSEL:

Produktet har komponenter som kan skades av statisk elektrisitet. HP anbefaler at du bruker en antistatisk reim og jobber over et ikke-teppebelagte gulv med en ledende skumblokk for å redusere risikoen for elektrostatiske utladninger.

Service på interne komponenter øker risikoen for skade på datamaskinen som ikke dekkes av garantien. Vær sikker på at du forstår risikoen, og sjekk produktgarantien før du utfører service på datamaskinen.

Forbered bytting av deler til datamaskinen

Gjør deg klar til å skifte ut en del av datamaskinen ved å kontrollere at datamaskinen, komponentene og arbeidsområdet er klare.

 1. Slå av datamaskinen, og vent til komponenter avkjøles.

 2. Koble fra strømledningen og eventuelle kabler fra datamaskinen, og koble deretter strømledningen fra stikkontakten, overspenningsvern, skjøteledningen eller strømskinnen.

 3. Flytt datamaskinen til en ren, flat, stabil overflate over et gulv som er ikke-teppebelagt med en ledende skumblokk for å redusere risikoen for elektrostatiske utladning (ESD). HP anbefaler at du bruker antistatiske håndleddsremmer.

 4. Behold alle deler eller komponenter i de beskyttende pakkene til du er klar til å installere dem.

 5. Kontroller at du har en stjerneskrutrekker med stjernehode eller flatt hode, avhengig av datamaskinmodellen.

Fjerne tilgangspanelet

Fjern sidetilgangspanelet hvis du vil fjerne eller skifte ut interne komponenter i datamaskinen.

 1. Trykk på utløserknappen på baksiden av tårnet.

  Trykke på utløserknappen bak på datamaskinen
 2. Ta tak i tilgangspanelet på hver side øverst og trykk panelet litt mot kabinettet.

  Trykke panelet mot kabinettet
 3. Løft opp og fjern tilgangspanelet og sett det forsiktig til side for senere bruk.

  Fjerne tilgangspanelet

Ta ut den interne harddisken

Ta ut den interne harddisken fra datamaskinens kabinett.

 1. Koble fra harddiskens strøm- og SATA-kabel fra baksiden av harddiskrammen.

  Finne kablene på baksiden av harddiskrammen
 2. Koble fra harddiskens strøm- og SATA-kabel.

  Finne kablene som skal kobles fra harddisken
 3. Skyv inn og hold på tappene på harddiskinnkapslingen og fjern deretter innkapslingen fra datamaskinen.

  Bruk samme fremgangsmåte for å fjerne den sekundære harddiskinnkapslingen, hvis nødvendig.

  Trykke inn tappene på harddiskinnkapslingen for å fjerne den fra datamaskinen
 4. Ta tak i innkapslingen på hver side for å frigjøre harddisken, og sett deretter innkapslingen til side for senere bruk.

  Frigjøre harddisken fra innkapslingen
 5. Ta ut harddisken.

Skifte ut den interne harddisken

Skift ut den interne harddisken, sett den inn i innkapslingen, og sett den inn i datamaskinen.

 1. Ta den nye harddisken ut av emballasjen.

 2. Hold harddisken i den ene hånden og rett den inn slik at låsepinnene på den ene siden av harddiskskuffen passer med hullene på den ene siden av harddisken.

  Rette inn den nye harddisken slik at hullene på sidene passer med låsepinnene i skuffen
 3. Sett inn låsepinnene i én side av harddisken, og sett deretter pinnene inn i den andre siden.

 4. Skyv inn og hold på tappene på harddiskskuffen, og sett innkapslingen inn i harddiskinnkapslingen.

  Sette inn harddisken i datamaskinen
 5. Koble strøm- og SATA-kabelen til harddisken igjen.

  Koble kablene til harddisken
 6. Koble strøm- og SATA-kabelen til baksiden av harddiskinnkapslingen igjen.

  Koble kablene til baksiden av harddiskinnkapslingen

Lukke tilgangspanelet

Lukk sidetilgangspanelet for å beskytte datamaskinens interne komponenter.

 1. Ta tak i tilgangspanelet på hver side av toppen, juster tilgangspanelet i forhold til kabinettet, og senk deretter tilgangspanelet forsiktig ned i bunnen av kabinettet.

  Justering av sidepanelet med kabinettbunnen, deretter skyve panelet på plass
 2. Skyv tilgangspanelet mot kabinettet og trykk deretter på panelet på hver side til det klikker på plass.

  Trykke sidepanelet på plass

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...