hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Løse kopierings problemer med HP-skrivere

Kopierte dokumenter eller bilder har utilfredsstillende kvalitet eller linjer, eller kopimaskinen slutter å fungere.

Feilmeldingen "skanner feil" vises

Under forsøk på å skanne, kopiere eller fakse, en skanner feil. Det vises en feilmelding om at du ikke kan skanne, kopiere eller sende en faks eller skanner system feil.

Feilen vises for maskinvare -eller strøm problemer i skanneren, for eksempel en papirstopp-eller Kalibreringsfeil i skanneren. Det er ikke relatert til problemer med nettverks-eller USB-tilkobling.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Kontrollere funksjoner i skanner feltet

Hvis du har en planskanner, kan du se på skanner linjen under skanning for å se om den fungerer som den skal.

 1. Fjern eventuelle originale dokumenter eller bilder fra skannerglasset.

 2. Løft opp Skannerlokket litt, og trykk deretter på Kopier -knappen eller-ikonet.

 3. Se på skanneren. Skanner feltet skal lyse og dra over lengden på glasset.

  Hvis skanner lampen ikke lyser eller beveger seg, Kontakt HPs kundestøtte for å utføre service på skriveren.

Bruke HP Print and Scan Doctor (Windows)

Bruk HP Print and Scan Doctor på datamaskinen for å få hjelp med å diagnostisere og løse utskrifts-og skanneproblemer.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Last ned HP Print and Scan Doctor, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere og åpne verktøyet.

 3. På velkomstskjermen klikker du på Start for å velge skriveren og kjøre diagnostikkverktøyet.

 4. Hvis skriveren ikke blir funnet, klikk på Produktet er ikke oppført, og følg instruksjonene for å feilsøke tilkoblingen.

Installer skriverprogramvaren på nytt

Å installere skriverprogramvaren på nytt kan løse eventuelle problemer med utskrift og skanning.

Installere HP-skriverdriveren på nytt (Windows)

Avinstaller og Installer skriverdriveren på nytt på en Windows-datamaskin.

 1. Koble USB-kabler fra skriveren.

 2. Søk etter og åpne Endre eller fjern programmer i Windows.

 3. Se etter navnet på HP-skriveren din i listen over programmer.

  • Hvis du finner skriveren, klikker du på skrivernavnet og deretter på Avinstaller.

  • Hvis du ikke finner skriveren, kan du søke etter og åpne skrivere & skannere, klikk på skriveren og klikk deretter på Fjern enhet.

 4. Hvis meldingen Brukerkontokontroll vises, klikker du på Ja.

 5. Følg instruksjonene for å fullføre fjerningen av programvaren, og start deretter datamaskinen på nytt.

 6. Gå til 123.hp.com for å laste ned og installere den nyeste skriverdriveren.

Avinstaller HP-utskriftsdriveren og legg til skriveren med AirPrint (Mac)

Fjern skriverdriveren og programvaren som er installert på Mac-maskinen, og legg deretter til skriveren med AirPrint.

 1. Last ned og åpne HP Easy Start.

 2. Åpne HP Easy Start-rullegardinmenyen og klikk på Avinstaller HP-programvare.

  Klikk på Avinstaller HP-programvare i HP Easy Start
 3. Følg instruksjonene for å avinstallere all HP-programvare.

 4. Klikk på Apple-ikonet , klikk på Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere, Utskrift og skann eller Utskrift og faks.

 5. Klikk på Pluss-tegnet.

 6. Velg skriveren på listen.

 7. Klikk på Bruk- eller Skriv ut ved hjelp av-feltet, velg AirPrint fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på Legg til.

  Velg skriveren i listen, og åpne Bruk-feltet
 8. Dersom AirPrint ikke er tilgjengelig, eller hvis du trenger en spesifikk funksjon kun for HP, kan du gå til HPs programvare og drivere for å laste ned HP-programvaren for skriveren din.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Kopier har linjer eller fargebånd

Vertikale eller vannrette linjer eller fargebånd er vanligvis forårsaket av fingeravtrykk, flekker eller rusk på skanner deler, blekkpatron problemer eller problemer med strøm eller kalibrering med skanner mekanismen.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Rengjør skannerglassplaten og dekselet

Fingeravtrykk, flekker, støv eller rusk på skannerglasset, under lokket på skanneren eller i dokumentmatersporet kan føre til linjer og fargebånd. Tørk av disse delene med en myk, lofri klut sprayet med et rengjøringsmiddel for glass.

Eksempler på skanner typer

Bildeforklaring

Beskrivelse

1.

Skriver med planskannerglass og deksel

2.

Skriver med en dokumentskannemater

Rengjøre en planskanner

Rengjør skannerglasset og undersiden av skannerlokket med en myk, lofri klut sprayet med rengjøringsmiddel for glass.

 1. Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen.

 2. Løft opp skannerlokket.

 3. Spray en myk og lofri klut med rengjøringsmiddel for glass, og tørk av glassplaten, glasstripen (hvis tilstede), den hvite flaten under lokket på skanneren, og den hvite stripen under dekselet (hvis tilstede) til de er rene, tørre og uten striper.

  ADVARSEL:

  For å beskytte innvendige skriverdeler må det ikke sprutes rengjøringsmiddel direkte på glasset eller på undersiden av lokket.

  Rengjør glassplaten og under lokket, og eventuelle glasstriper eller hvite striper (hvis tilstede)

  Bildeforklaring

  Beskrivelse

  1.

  Hvit underside av skannerlokk

  2.

  Hvit ADM, skannerlokkstripe (hvis tilstede)

  3.

  Glass-ADM, skannerstripe (hvis tilstede)

  4.

  Glassplate

 4. Koble til strømledningen igjen, slå på skriveren, lukk lokket på skanneren helt, og kjør deretter en skanning, kopiering eller faks.

Rengjøre en dokument skanner mater

Rengjør plast- og glasstripene i dokumentmateren med en myk, lofri klut sprayet med rengjøringsmiddel for glass.

Merk:

Noen skrivere levert med en rengjøringsklut for dokumentmateren. Hvis du har kluten, mat den inn i dokumentmateren og start en kopieringsjobb for å rengjøre skannermekanismen.

 1. Slå av skriveren, koble fra strømledningen og fjern batteriet hvis skriveren din har et.

 2. Avhengig av skrivermodellen, åpne evt. toppdeksel, dokumentmaterbrett og deksel på dokumentmateren.

 3. Fjern eventuelle rester som papirbiter eller binderser fra dokumentmateren.

 4. Spray en myk og lofri klut med rengjøringsmiddel for glass, og tørk skannerglassplaten og den hvite stripen på undersiden av dokumentmateren til ren, tørr og stripefri.

  ADVARSEL:

  For å beskytte innvendige skriverdeler må det ikke sprutes rengjøringsmiddel direkte på eller i skriveren.

 5. Lukk eventuelle deksler og skuffer som du har åpnet.

 6. Koble til strømledningen igjen, sett inn batteriet hvis nødvendig, og slå på skriveren.

Rengjøre den automatiske dokumentmateren (ADM)

Hvis skriveren har en automatisk dokumentmater, rengjør du den regelmessig for å unngå problemer med fastkjørt papir.

 1. Bruk en klut som ikke loer og destillert vann.

 2. Ta dokumentmatervinduet ut av dokumentmateren.

 3. Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen.

 4. Åpne ADM-dekselet.

  Løft opp dekselet på den automatiske dokumentmateren
 5. Finn papir plukke rullene og den styreplaten i Dokumentmateren.

  Valser og skilleputer til automatisk dokumentmater

  Bildeforklaring

  Beskrivelse

  1.

  Papirmatervalser

  2.

  Sideskillerpute

 6. Fukt en ren, lofri klut lett med flaskevann eller destillert vann, og klem så mye som mulig av vannet ut av kluten.

 7. Bruk den fuktige kluten til å rengjøre papirmatervalsene og skilleputen.

 8. La dekslet til den automatiske dokumentmateren stå åpent i to minutter for å la papirmatervalsene og delingsputen tørke.

 9. Lukk dekselet på ADM-enheten.

 10. Koble til strømledningen og slå deretter på skriveren.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Kontrollere funksjoner i skanner feltet

Hvis du har en planskanner, kan du se på skanner linjen under skanning for å se om den fungerer som den skal.

 1. Fjern eventuelle originale dokumenter eller bilder fra skannerglasset.

 2. Løft opp Skannerlokket litt, og trykk deretter på Kopier -knappen eller-ikonet.

 3. Se på skanneren. Skanner feltet skal lyse og dra over lengden på glasset.

  Hvis skanner lampen ikke lyser eller beveger seg, Kontakt HPs kundestøtte for å utføre service på skriveren.

Feilsøk problemer med utskriftskvaliteten

Lær hvordan du løser problemer med utskriftskvaliteten på HPs webområde.

Du finner fremgangsmåter for å forbedre utskriftskvaliteten ved å gå til HPs kundestøtte og skrive inn skrivermodellen i søkefeltet. Bla til skriversiden for å finne et dokument for kvalitet.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Kopier er helt svarte

Kopier som er en svart side, kan skyldes strømkilde eller mekaniske problemer.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Kontrollere funksjoner i skanner feltet

Hvis du har en planskanner, kan du se på skanner linjen under skanning for å se om den fungerer som den skal.

 1. Fjern eventuelle originale dokumenter eller bilder fra skannerglasset.

 2. Løft opp Skannerlokket litt, og trykk deretter på Kopier -knappen eller-ikonet.

 3. Se på skanneren. Skanner feltet skal lyse og dra over lengden på glasset.

  Hvis skanner lampen ikke lyser eller beveger seg, Kontakt HPs kundestøtte for å utføre service på skriveren.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Kopier er for lite eller for stort, eller papir er feil størrelse

Denne feilen skyldes at skriveren registrerer feil størrelse eller kopier jobb-innstillingene som ikke stemmer med papiret som er lagt i.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Legg i nytt papir

Kontroller at papiret er lagt riktig i skriveren.

 1. Fjern det fastkjørte papiret fra mateskuffen.

 2. Legg i papiret på nytt, sørg for at papirbreddeskinnene ligger forsiktig mot kanten på papirbunken.

 3. Hvis det vises en melding på skriverens kontrollpanel for å bekrefte papirtype og-størrelse, trykker du på OK Hvis riktig størrelse, eller trykk på endre eller endre for å endre det.

Endre innstillinger for kopistørrelse

Juster innstillinger for kopiering og papirstørrelse fra menyen til skriverens kontrollpanel for å forstørre eller forminske kopier.

Merk:

Mange skrivere uten Kontrollpanel-menyen vises Bruk standard kopieringsinnstillinger som ikke kan endres. For å forbedre utskriftshastigheten og utskriftskvaliteten, eller endre størrelsen på kopiene, kan du skanne original, redigere innstillinger med HPs skanneprogramvare og deretter skrive ut flere eksemplarer av det skannede dokumentet eller bildet.

 1. Trykk på Kopier, Kopier dokumenteller Kopier bilde på skriverens kontrollpanel, og velg deretter tilgjengelige basis innstillinger som gjelder for din kopieringsjobb.

 2. Berør innstillingene eller giret -ikonet for å åpne Kopier jobbalternativer.

 3. Rull til tilgang og endre de følgende kopi innstillingene.

  • Endre størrelse eller størrelse: Endre størrelsen på kopien. Alternativer kan inkludere en liste over forhåndsinnstillinger, egendefinerte størrelser mellom 25 og 50 prosent av opprinnelig størrelse, Tilpass til siden og en faktisk størrelse-innstillingen for å lage et kantløse kopier.

  • Papirstørrelse: Velg slette-eller fotopapir størrelse for dine kopier, eller velg automatisk for å la skriveren finne papir i skuffen.

  • Papirtype: Velg type ren eller fotopapir for kopier.

  • Valg av skuff: Velg papirskuffen med papiret som brukes til kopier.

 4. Velg Lagre gjeldende innstillinger eller Angi som nye standard innstillinger for å beholde innstillingene for fremtidige kopieringsjobber.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Kopier har dårlig oppløsning, feil farger eller utydelig tekst

Kopier som er nedtonet, uklare eller har feil farger enn det opprinnelige, kan skyldes feil kopieringsinnstillinger, strømproblemer eller blekk eller toner.

Merk:

Kontroller at det opprinnelige kopieres med høy kvalitet. Hvis den opprinnelige kopien har lav oppløsning eller dårlig kvalitet, kan du bruke programvaren for HP-skanning til å skanne den til datamaskinen, redigere den for å forbedre bildekvaliteten og deretter skrive ut så mange kopier du trenger.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Endre kopi innstillingene for å forbedre utskriftskvaliteten

Juster innstillinger for farge, kontrast og forbedring fra skriverens kontrollpanel for å forbedre kopierings kvaliteten.

Merk:

Mange skrivere uten Kontrollpanel-menyen vises Bruk standard kopieringsinnstillinger som ikke kan endres. For å forbedre utskriftshastigheten og utskriftskvaliteten, eller endre størrelsen på kopiene, kan du skanne original, redigere innstillinger med HPs skanneprogramvare og deretter skrive ut flere eksemplarer av det skannede dokumentet eller bildet.

 1. På skriverens kontrollpanel, trykk på Kopier, Kopier dokumenteller Kopier bilde.

 2. Berør innstillingene eller giret -ikonet for å åpne Kopier jobbalternativer.

 3. Rull til tilgang og endre de følgende kopi innstillingene.

  • Papirtype: Velg type ren eller fotopapir for kopier.

  • Kvalitet: Velg et tilgjengelig kopieringskvalitetsnivå.

  • Lysere/mørkere eller kontrast: Hvis den opprinnelige funksjonen blekner eller for metting, må du gjøre kopieringen lysere eller mørkere.

  • Optimaliser eller forbedringer: Velg elementet du kopierer, for å bruke automatiserte forbedringer for utskriftskvalitet, for eksempel å skjerpe tekst og bilde kanter eller forbedre falmede farger i bilder.

  • HP Copy Fix: La skriveren automatisk forbedre kopiering og justering.

 4. Velg Lagre gjeldende innstillinger eller Angi som nye standard innstillinger for å beholde innstillingene for fremtidige kopieringsjobber.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Feilsøk problemer med utskriftskvaliteten

Lær hvordan du løser problemer med utskriftskvaliteten på HPs webområde.

Du finner fremgangsmåter for å forbedre utskriftskvaliteten ved å gå til HPs kundestøtte og skrive inn skrivermodellen i søkefeltet. Bla til skriversiden for å finne et dokument for kvalitet.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Kopier er tomme

Kopier kan skrive ut uten blekk eller toner på grunn av strømrelaterte problemer og problemer med blekkpatronene.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Kontrollere funksjoner i skanner feltet

Hvis du har en planskanner, kan du se på skanner linjen under skanning for å se om den fungerer som den skal.

 1. Fjern eventuelle originale dokumenter eller bilder fra skannerglasset.

 2. Løft opp Skannerlokket litt, og trykk deretter på Kopier -knappen eller-ikonet.

 3. Se på skanneren. Skanner feltet skal lyse og dra over lengden på glasset.

  Hvis skanner lampen ikke lyser eller beveger seg, Kontakt HPs kundestøtte for å utføre service på skriveren.

Feilsøk problemer med utskriftskvaliteten

Lær hvordan du løser problemer med utskriftskvaliteten på HPs webområde.

Du finner fremgangsmåter for å forbedre utskriftskvaliteten ved å gå til HPs kundestøtte og skrive inn skrivermodellen i søkefeltet. Bla til skriversiden for å finne et dokument for kvalitet.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Langsom kopieringshastighet

Kopier kan bruke for lang tid på å skrive ut på grunn av kvalitetsinnstillingene.

Merk:

De fleste skrivere uten Kontrollpanel vises Bruk standard normale kopieringsinnstillinger som ikke kan endres. Du kan forbedre utskriftshastigheten ved å skanne dokumentet eller bildet, redigere innstillinger med HPs skanneprogramvare og deretter skrive ut flere kopier.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Bedre kopieringshastighet

Juster papirtype og kvalitetsinnstillinger fra menyen til skriverens kontrollpanel for å skrive ut kopier raskere.

 1. Berør Kopier, Kopier dokument eller Kopier bilde på kontrollpanelet til skriveren.

 2. Berør innstillingene eller giret-ikonet for å få tilgang til og endre innstillinger.

  • Papirtype: Kopieringshastighet kan påvirkes hvis fotopapir er valgt for en ren kopi-jobb. Velg type ren eller fotopapir for kopier.

  • Valg av skuff: Velg papirskuffen med papiret som brukes til kopier.

  • Kvalitet: Velg et lavere nivå for kopiering av kvalitet.

  • Utkastmodus: Slå på utkastmodus gjør kopiering raskere, men reduserer kvaliteten.

 3. Velg Lagre gjeldende innstillinger eller Angi som nye standard innstillinger for å beholde innstillingene for fremtidige kopieringsjobber.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Kopier er avskåret

En del av den opprinnelige versjonen kan mangle fordi det er problemer med strøm eller maskinvare, eller feil papir-og kopistørrelse.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Kontrollere funksjoner i skanner feltet

Hvis du har en planskanner, kan du se på skanner linjen under skanning for å se om den fungerer som den skal.

 1. Fjern eventuelle originale dokumenter eller bilder fra skannerglasset.

 2. Løft opp Skannerlokket litt, og trykk deretter på Kopier -knappen eller-ikonet.

 3. Se på skanneren. Skanner feltet skal lyse og dra over lengden på glasset.

  Hvis skanner lampen ikke lyser eller beveger seg, Kontakt HPs kundestøtte for å utføre service på skriveren.

Endre innstillinger for kopistørrelse

Juster innstillinger for kopiering og papirstørrelse fra menyen til skriverens kontrollpanel for å forstørre eller forminske kopier.

Merk:

Mange skrivere uten Kontrollpanel-menyen vises Bruk standard kopieringsinnstillinger som ikke kan endres. For å forbedre utskriftshastigheten og utskriftskvaliteten, eller endre størrelsen på kopiene, kan du skanne original, redigere innstillinger med HPs skanneprogramvare og deretter skrive ut flere eksemplarer av det skannede dokumentet eller bildet.

 1. Trykk på Kopier, Kopier dokumenteller Kopier bilde på skriverens kontrollpanel, og velg deretter tilgjengelige basis innstillinger som gjelder for din kopieringsjobb.

 2. Berør innstillingene eller giret -ikonet for å åpne Kopier jobbalternativer.

 3. Rull til tilgang og endre de følgende kopi innstillingene.

  • Endre størrelse eller størrelse: Endre størrelsen på kopien. Alternativer kan inkludere en liste over forhåndsinnstillinger, egendefinerte størrelser mellom 25 og 50 prosent av opprinnelig størrelse, Tilpass til siden og en faktisk størrelse-innstillingen for å lage et kantløse kopier.

  • Papirstørrelse: Velg slette-eller fotopapir størrelse for dine kopier, eller velg automatisk for å la skriveren finne papir i skuffen.

  • Papirtype: Velg type ren eller fotopapir for kopier.

  • Valg av skuff: Velg papirskuffen med papiret som brukes til kopier.

 4. Velg Lagre gjeldende innstillinger eller Angi som nye standard innstillinger for å beholde innstillingene for fremtidige kopieringsjobber.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...