hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere - Meldingen "Ingen skann alternativer" (Windows)

Når du starter en skanning fra skriverens kontrollpanel, vises det en melding Ingen skann alternativer eller skann innstillingen problemer, og skanningen mislykkes.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Start datamaskinen og skriveren på nytt

Startdata maskinen og skriveren på nytt for å fjerne eventuelle feiltilstander.

 1. Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren.

 2. Lukk alle kjørende programmer på datamaskinen, og start datamaskinen på nytt.

 3. Vent i 30 sekunder, og slå deretter på skriveren igjen.

Lag skann-snarveier med HP Solution Center

Bruk HP Solution Center til å opprette skanne snarveier på skriverens kontrollpanel, og angi andre skanne stillinger.

 1. I Windows, søk etter og åpne HP Support Assistant.

 2. Velg Innstillinger, og klikk deretter Skann innstillinger > Skann til... Oppsett.

 3. I Skann til...Oppsett-innstillingen, velg en tilgjengelig skannesnarvei, og klikk deretter Legg til for å legge til snarveien til Frontpanel-liste (skann til knapp) vinduet.

 4. Klikk på Oppdater enheten for å legge skannealternativer til skriverens kontrollpanel.

 5. Angi andre valgfrie standard skanneinnstillinger, for eksempel skannesnarveier og forhåndsvisningsalternativer.

  • Tilskynd innstillingene når jeg skal skanne: Velg en bestemt skannesnarvei for Skann bilde eller Skann dokument hver gang du skanner med HP Solution Center (anbefales).

  • Vis forhåndsskanning: HP-programvaren genererer en forhåndsvisning av skanningen. Dette lar deg se skannekvaliteten og foreta flere endringer før skanningen er fullført (anbefales).

  • Tilskynd innstillinger ved skanning fra kontrollpanelet: Få markør om eventuelle endringer du ønsker å gjøre av skanneinnstillinger før du fullfører skanning (anbefales).

  • Opprett en ny tilpasset skannesnarvei: Se gjennom standardinnstillingene for en valgt skannesnarvei, endre grunnleggende innstillinger etter ønske, og klikk deretter på Lagre snarvei for å gi navn og lagre snarveien.

Bruke HP Print and Scan Doctor (Windows)

Bruk HP Print and Scan Doctor på datamaskinen for å få hjelp med å diagnostisere og løse utskrifts-og skanneproblemer.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Last ned HP Print and Scan Doctor, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere og åpne verktøyet.

 3. På velkomstskjermen klikker du på Start for å velge skriveren og kjøre diagnostikkverktøyet.

 4. Hvis skriveren ikke blir funnet, klikk på Produktet er ikke oppført, og følg instruksjonene for å feilsøke tilkoblingen.

Midlertidig deaktiver brannmurprogramvaren (Windows)

Brannmurprogramvaren hjelper med å blokkere trusler utenfor ditt nettverk, men noen innstillinger eller konfigurasjoner kan blokkere kommunikasjon med nettverksskrivere. Bruk Print and Scan Doctor for å identifisere og midlertidig deaktivere brannmurprogramvaren i WIndows.

 1. Last ned HP Print and Scan Doctor, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere og åpne verktøyet.

 2. På den velkommen-skjermen, klikk på Nettverk, og klikk deretter på Feilsøke brannmurer.

  Å velge feilsøkende brannmurer
 3. Klikk navnet til eventuell brannmurprogramvare som har statusen Aktivert og klikk deretter Deaktiver.

  Å klikke på Deaktiver
 4. Gå til 123.hp.com for å laste ned og installere den nyeste skriverdriveren.

  • Hvis installasjonen er fullført, kan du se brukerstøttenettstedet for brannmurprogramvaren for å endre innstillingene som sikkerhetsnivå, pålitelig soner, og åpne portene for å tillate kommunikasjon med HP-programvaren og nettsteder. Etter endring av innstillingene, reaktiver brannmuren i HP Print and Scan Doctor.

  • Hvis installasjonen mislykkes, er ikke brannmurprogramvaren årsaken til problemet. Aktiver brannmuren på nytt i HP Print and Scan Doctor.

Kontroller HP Digital Imaging Monitor (Windows)

Programvaren HP Digital Imaging Monitor (DIM) programvare for WIndows må kjøres for å kunne skanne fra skriveren.

 1. I Windows søker du etter og åpner c:\Program Files (x86)\HP\digital imaging\bin.

 2. Finn bin-mappen og dobbeltklikk på hpqste08.exe for å sørge for at den kjører.

 3. Høyreklikk på hpqste08.exe, og velg deretter Lag snarvei.

  En hpqste08.exe snarvei vises i Bin-mappen.
 4. Søk etter og åpne shell:common startup, og trykk deretter på Enter for å åpne Oppstarts vinduet.

 5. Plasser Oppstarts vinduet og bin-vindu ved siden av hverandre.

 6. Klikk og dra hpqste08.exe snarveien fra bin-vinduet, og deretter slipp den i Oppstarts vinduet.

 7. Start datamaskinen på nytt.

Installere HP-skriverdriveren på nytt (Windows)

Avinstaller og Installer skriverdriveren på nytt på en Windows-datamaskin.

 1. Koble USB-kabler fra skriveren.

 2. Søk etter og åpne Endre eller fjern programmer i Windows.

 3. Se etter navnet på HP-skriveren din i listen over programmer.

  • Hvis du finner skriveren, klikker du på skrivernavnet og deretter på Avinstaller.

  • Hvis du ikke finner skriveren, kan du søke etter og åpne skrivere & skannere, klikk på skriveren og klikk deretter på Fjern enhet.

 4. Hvis meldingen Brukerkontokontroll vises, klikker du på Ja.

 5. Følg instruksjonene for å fullføre fjerningen av programvaren, og start deretter datamaskinen på nytt.

 6. Gå til 123.hp.com for å laste ned og installere den nyeste skriverdriveren.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...