hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...
Automatisk oversettelse av denne siden fra Microsoft Translator

HP-skrivere - "Brukertilsyn kreves"-feil (Windows)

En Bruker blanding kreves melding vises på datamaskinen, og skriveren vil ikke skrive ut. Dette problemet kan være forårsaket av et problem med skriveren, ødelagte utskriftsjobber og problemer med trådløs tilkobling.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Sjekk eventuelle blinkende lamper eller feilmeldinger

Når skriveren ikke svarer eller ikke fungerer som forventet, se etter en feilmelding for å finne mer nyttig informasjon.

 1. Fra skriverens kontrollpanel: Hvis lampene på skriveren blinker eller det vises en feilmelding, følg instruksjonene på skriverens kontrollpanel eller skriverprogramvare for å løse feilen. Hvis ingen instruksjoner vises, gå til HP-kundestøtte, skriv inn skrivermodellen og så søk etter blinkende lamper eller den spesifikke feilen for detaljerte trinn.

 2. Kontroller skriverprogramvaren eller HP Smart-appen: Feil og varsler i HP-programvare og-programmer tilbyr noen ganger instruksjoner for å løse feiltilstander.

Bruke HP Print and Scan Doctor (Windows)

Bruk HP Print and Scan Doctor på datamaskinen for å få hjelp med å diagnostisere og løse utskrifts-og skanneproblemer.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Last ned HP Print and Scan Doctor, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere og åpne verktøyet.

 3. På velkomstskjermen klikker du på Start for å velge skriveren og kjøre diagnostikkverktøyet.

 4. Hvis skriveren ikke finnes klikker du på Produktet mitt, ikke oppført, og følger instruksjonene for å feilsøke tilkoblingen.

Tilbakestill Windows-utskriftsmiljøet

Stopp utskriftskøen, slett utskriftsjobbfiler og start datamaskinen og skriveren på nytt.

 1. Slå av skriveren, og koble fra strømledningen.

 2. I Windows søker du etter og åpner Tjenester.

 3. Høyreklikk på Utskriftskø i Tjenester-vinduet, og klikk deretter på Stopp.

  Stoppe utskriftskøen fra Tjenester-vinduet
 4. Når utskriftskøen stopper, lukker du Tjenester-vinduet.

 5. Åpne Filutforsker i Windows.

 6. Gå til C: > Windows > System 32 > kø – > SKRIVERE.

 7. Slett alle filer i SKRIVERE-mappen.

 8. Slå av datamaskinen.

 9. Koble strømledningen til skriveren igjen, og slå på skriveren.

 10. Slå på datamaskinen.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Kjør Windows skriver feilsøkningverktøy

Windows har et feilsøkingsverktøy som kan hjelpe deg med å løse utskriftsproblemer.

 1. I Windows, søk og åpne Innstillinger for feilsøking.

 2. Klikk på Skriver > Kjør feilsøkingsverktøy.

  Kjør feilsøking for skriver i Windows
 3. Hvis spurt, velg skriveren din i listen, og klikk deretter på Neste.

Windows identifiserer og feilsøker problemer med HP-skriveren.

Opprett en manuell IP-tilkobling

Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside eller en side med testresultater for trådløst nettverk, og bruk informasjon på siden for å koble til skriveren trådløst.

 1. Skriv ut en rapport for test av trådløst nettverk eller nettverkskonfigurasjon.

  • Blekkskrivere med kontrollpanelmeny: Åpne menyen Trådløst, Nettverksinnstillinger eller Oppsett for å finne listen over tilgjengelige rapporter.

  • De fleste blekkskrivere uten en kontrollpanelmeny: Trykk på knappene Trådløs og Informasjon samtidig, eller trykk på knappene Trådløs og Start kopiering i svart samtidig.

  • LaserJet-skrivere: Trykk på og hold nede Trådløs-knappen i 10 sekunder eller til Klar-lampen blinker, eller gå til Trådløs-menyen og velg Trådløs nettverkstest.

  • Laser NS- og Neverstop-laserskrivere: Trykk på og hold nede knappene Fortsett og Trådløs i 3 sekunder.

  • DeskJet 6000 og 6400, ENVY 6000 og 6400 og Tango-skrivere: Trykk på og hold nede Informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet lyser opp, og trykk deretter på knappene Informasjon og Fortsett samtidig.

 2. Finn trådløsstatusen, IP-adressen, nettverksmasken, standard gateway og URL-adressen på utskriften.

  • Trådløsstatus: Statusen under 802.11 Wireless skal være Tilkoblet. Hvis den ikke er det, er ikke skriveren koblet til det trådløse nettverket. Koble skriveren til nettverket. Gå til Koble til en trådløs HP-skriver for å få mer informasjon.

   Tilkoblet trådløsstatus på nettverkskonfigurasjonssiden
  • IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway: Finn skriverens IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway-nummer under 802.11 Wireless. Hvis du ser ulike nummer for IPv4 og IPv6, trenger du bare IPv4-numrene.

   Identifisere IP-adressen, nettverksmasken og standard gateway på nettverkskonfigurasjonsrapporten
  • URL-en(e): Finn URL-en(e) for innebygd nettserver under Generell informasjon. Skriveren kan ha mer enn én URL-adresse.

   Finne URL-adressen for den innebygde nettserveren på nettverkskonfigurasjonssiden
 3. Bruk en datamaskin som er koblet til samme nettverk som skriveren, åpne en nettleser, skriv inn en av URL-ene i adressefeltet og trykk på Enter for å åpne skriverens innebygde nettserver. Hvis den innebygde nettserveren ikke vises, prøver du en annen nettleser.

 4. Klikk på fanen Nettverk eller Nettverkstilkobling i den innebygde nettserveren, åpne menyalternativet Trådløst og klikk på IPv4-konfigurasjon.

 5. Velg Manuell IP, og angi informasjon om skriveren.

  Angi IP-adressen til en skriver manuelt i den innebygde nettserveren
  • Hvis du vil fylle ut alle feltene automatisk, kan du klikke på Foreslå en manuell IP-adresse og kontrollere at feltene Manuell IP-adresse, Manuell nettverksmaske og Manuell standard gateway samsvarer med informasjon om skriveren på nettverkskonfigurasjonssiden.

  • Hvis Foreslå en manuell IP-adresse ikke er tilgjengelig, skriver du inn informasjonen fra nettverkskonfigurasjonssiden i feltene IP-adresse, Nettverksmaske og Standard gateway.

 6. Velg Bruk, og vent til endringene er bekreftet.

Opprett en TCP/IP-port i Windows (bare trådløs)

Legg til en skriverport i Windows som samsvarer med skriverens IP-adresse.

 1. Skriv ut en rapport for test av trådløst nettverk eller nettverkskonfigurasjon.

  • Blekkskrivere med kontrollpanelmeny: Åpne menyen Trådløst, Nettverksinnstillinger eller Oppsett for å finne listen over tilgjengelige rapporter.

  • De fleste blekkskrivere uten en kontrollpanelmeny: Trykk på knappene Trådløs og Informasjon samtidig, eller trykk på knappene Trådløs og Start kopiering i svart samtidig.

  • LaserJet-skrivere: Trykk på og hold nede Trådløs-knappen i 10 sekunder eller til Klar-lampen blinker, eller gå til Trådløs-menyen og velg Trådløs nettverkstest.

  • Laser NS- og Neverstop-laserskrivere: Trykk på og hold nede knappene Fortsett og Trådløs i 3 sekunder.

  • DeskJet 6000 og 6400, ENVY 6000 og 6400 og Tango-skrivere: Trykk på og hold nede Informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet lyser opp, og trykk deretter på knappene Informasjon og Fortsett samtidig.

 2. Finn skriverens IP-adresse på nettverkskonfigurasjonssiden.

 3. I Windows søker du etter og åpner Skrivere og skannere.

 4. Klikk på navnet på skriveren, og velg deretter Administrer.

 5. Klikk på Egenskaper for skriver.

 6. Klikk på Legg til port på fanen Porter.

 7. Velg Standard TCP/IP-port, og klikk deretter på Ny port.

  Opprette en ny standard TCP/IP-port
 8. Skriv inn skriverens IP-adresse, og klikk deretter på Neste.

 9. Velg en ny standard TCP/IP-port i listen, og klikk deretter på OK.

  Merk:

  Du vil kanskje se to skrivere i listen over enheter. Du må ikke fjerne eller avinstallere noen av skriverne.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...