hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Bruk HP skriverens innebygde webserver (EWS)

HPs innebygde webserver (EWS) er en Web-basert skrivers hjemmeside for å administrere innstillingene, hente oppdateringer og utføre vedlikeholdsoppgaver.

Eksempel på en HP-skriver innebygd nettserver (EWS)

Det er flere måter å åpne skriverens hjemmeside:

 • En lokal nettverkstilkobling: Når skriveren er koblet til via en trådløs eller kablet (Ethernet) tilkobling, skriv skriverens IP-adresse i adresselinjen i nettleseren.

 • HP Smart app: Fra en datamaskin eller mobil enhet, kan du åpne skriverens innstillinger i appen.

 • Wi-Fi Direct-tilkobling: Koble skriveren over Wi-Fi Direct til datamaskinen eller mobilenheten, og skriv deretter inn skriverens IP-adresse i adresselinjen i nettleseren. Wi-Fi Direct-støtte varierer etter skrivermodellen.

Åpne den innebygde webserveren fra HP Smart-appen

Gå til skriverens hjemmeside gjennom innstillinger-menyen i HP Smart.

 1. Sørg for at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten.

 2. Åpne HP Smart-appen. Hvis du ikke har HP Smart, kan du laste den ned fra 123.hp.com eller i appbutikken.

 3. Plasser skriveren i nærheten av datamaskinen eller mobilenheten.

 4. Åpne HP Smart-appen, og følg deretter instruksjonene for å legge til skriveren.

 5. Velg skrivernavn eller-bilde på startskjermen.

 6. Rull nedover listen over innstillinger for å velge Avanserte innstillinger eller skriverens hjemmeside (EWS).

 7. Hvis et påloggings-eller sertifiseringsvindu vises, fyller du ut informasjonen for å fullføre åpning av EWS.

  • Hvis et sikkerhetssertifikat for webområdet vises, klikker du på Fortsett for å åpne skriverens hjemmeside.

  • Hvis et påloggingsvindu åpnes, skriver du inn admin som brukernavn. Deretter skriver du inn PIN-koden som du finner på etiketten under eller bak skriveren, eller passordet som skriveradministrator har angitt.

  Eksempel på PIN-etiketten på skriveren

Åpne EWS over en lokal nettverktilkobling

Hvis skriveren er koblet til det lokale nettverket, finn IP-adressen og deretter skrive den inn i en nettleser på en datamaskin eller en mobil enhet for å åpne skriverens hjemmeside.

 1. Sørg for at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten.

 2. Finn skriverens IP-adresse.

  • Skrivere med en kontrollpanelmeny: Finn IP-adressen i Trådløs-menyen eller i nettverksinnstillinger.

   Eksempel på Trådløst Sammendrag-skjermen
  • Skrivere uten en kontrollpanelmeny: Skriv ut en Nettverkskonfigurasjon- eller en Testresultater for trådløst nettverk-side for å finne IP-adressen.

   På de fleste skrivere trykker du på Trådløst- og Informasjon-knappene samtidig. Ellers trykker du på knappene Trådløst og Start kopiering i svart samtidig.

   På HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000- og 6400- og Tango-skrivere trykker du på og holder nede Informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet lyser, og deretter trykker du på knappen Informasjon og Fortsett samtidig.

   Eksempel på en IP-adresse på en nettverkskonfigurasjonsrapport
 3. Skriv inn IP-adressen i adresselinjen i nettleseren, og trykk deretter på Enter.

  Skriv inn IP-adressen på adresselinjen i nettleseren
 4. Hvis et påloggings-eller sertifiseringsvindu vises, fyller du ut informasjonen for å fullføre åpning av EWS.

  • Hvis et sikkerhetssertifikat for webområdet vises, klikker du på Fortsett for å åpne skriverens hjemmeside.

  • Hvis et påloggingsvindu åpnes, skriver du inn admin som brukernavn. Deretter skriver du inn PIN-koden som du finner på etiketten under eller bak skriveren, eller passordet som skriveradministrator har angitt.

  Eksempel på PIN-etiketten på skriveren

Åpne EWS over en Wi-Fi Direct-tilkobling

Bruk en direkte trådløs tilkobling til skriveren for å få tilgang til skriveren på datamaskinen eller mobilenheten.

 1. Plasser skriveren i nærheten av datamaskinen eller mobilenheten.

 2. Slå på skriveren og sørg for at blekkpatronene er installert og vanlig papir er lagt inn i skuffen.

 3. Velg skriveren med Wi-Fi Direct i navnet (eksempel: DIRECT-72-HP OfficeJet Pro 6970) og passord.

  • Skrivere med en kontrollpanelmeny: Berør Wi-Fi Direct-ikonet eller åpne innstillinger-menyen for Wi-Fi Direct for å hente navn og passord.

  • Skrivere uten en kontrollpanelmeny: Skriv ut en informasjonsside. Bruk en metode som samsvarer med kontrollpanelknappene på skriveren.

   • Trykk på Informasjon-knappen .

   • Trykk på og hold nede Wi-Fi Direct-knappen i tre sekunder.

   • Trykk på knappene Trådløs og Informasjon samtidig.

   • Trykk og hold nede Fortsett-knappen eller i inntil ti sekunder eller til rapporten skrives ut.

   • På HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000-og 6400-og Tango-skrivere trykker du på og holder nede informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet lyser, og deretter trykker du på knappene Informasjon og Avbryt samtidig.

  Navn og passord finner du i Wi-Fi Direct-avsnittet.

  Plasseringen til Wi-Fi Direct-delen i en nettverkskonfigurasjonsrapport
 4. Åpne Wi-Fi-eller trådløse-innstillingene på datamaskinen eller mobilenheten for å vise en liste over tilgjengelige trådløse nettverk.

 5. Velg ditt Wi-Fi Direct-skrivernavn fra listen over tilgjengelige nettverk, og angi deretter passordet for å koble til skriveren.

 6. Åpne en nettleser, skriv inn 192.168.223.1 i adresselinjen, og trykk på Enter.

  Skriv inn IP-adressen på adresselinjen i nettleseren
 7. Hvis et påloggings-eller sertifiseringsvindu vises, fyller du ut informasjonen for å fullføre åpning av EWS.

  • Hvis et sikkerhetssertifikat for webområdet vises, klikker du på Fortsett for å åpne skriverens hjemmeside.

  • Hvis et påloggingsvindu åpnes, skriver du inn admin som brukernavn. Deretter skriver du inn PIN-koden som du finner på etiketten under eller bak skriveren, eller passordet som skriveradministrator har angitt.

  Eksempel på PIN-etiketten på skriveren

Vanlige spørsmål

Har du fortsatt spørsmål? Finn flere svar og hjelp.

Hvor kan jeg finne det EWS brukernavnet og passordet eller PIN-koden?

Hvis du blir bedt om å angi tilleggsinformasjon når du får tilgang til skriverens hjemmeside, sjekk PIN-koden på skriverens UPC-klistremerke eller kontakte skriverens administrator for passordet.

 1. I legitimasjons spørsmål, skriv inn admin (standard) for brukernavn i bekreftelsesvinduet.

 2. Finn PIN-koden på skriveren UPC-etiketten som finnes på baksiden av skriveren, eller inne i patron tilgangs området, og angi det.

  Eksempel på PIN-etiketten på skriveren
 3. Hvis det ikke er oppført en PIN-kode på etiketten eller klistremerket, kan du kontakte skriverens administrator for PIN-koden eller passordet.

Hvordan tilordner jeg en IP-adresse til skriveren manuelt?

Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsside eller en side med testresultater for trådløst nettverk, og bruk informasjon på siden for å koble til skriveren trådløst.

 1. Skriv ut en Nettverkskonfigurasjon- eller Testside for trådløst nettverk-side.

  • Skrivere med en kontrollpanelmeny: Skriv ut siden fra menyen Trådløst, Nettverksinnstillinger eller Oppsett.

  • Skrivere uten en kontrollpanelmeny: Skriv ut siden med knappekombinasjoner på skriverens kontrollpanel.

   På de fleste skrivere trykker du på Trådløst- og Informasjon-knappene samtidig. Ellers trykker du på knappene Trådløst og Start kopiering i svart samtidig.

   På HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000- og 6400- og Tango-skrivere trykker du på og holder nede Informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet lyser, og deretter trykker du på knappen Informasjon og Fortsett samtidig.

 2. Finn trådløsstatusen, IP-adressen, nettverksmasken, standard gateway og URL-adressen på utskriften.

  • Trådløsstatus: Statusen under 802.11 Wireless skal være Tilkoblet. Hvis den ikke er det, er ikke skriveren koblet til det trådløse nettverket. Koble skriveren til nettverket. Gå til Koble til en trådløs HP-skriver for å få mer informasjon.

   Tilkoblet trådløsstatus på nettverkskonfigurasjonssiden
  • IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway: Finn skriverens IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway-nummer under 802.11 Wireless. Hvis du ser ulike nummer for IPv4 og IPv6, trenger du bare IPv4-numrene.

   Identifisere IP-adressen, nettverksmasken og standard gateway på nettverkskonfigurasjonsrapporten
  • URL-en(e): Finn URL-en(e) for innebygd nettserver under Generell informasjon. Skriveren kan ha mer enn én URL-adresse.

   Finne URL-adressen for den innebygde nettserveren på nettverkskonfigurasjonssiden
 3. Bruk en datamaskin som er koblet til samme nettverk som skriveren, åpne en nettleser, skriv inn en av URL-ene i adressefeltet og trykk på Enter for å åpne skriverens innebygde nettserver. Hvis den innebygde nettserveren ikke vises, prøver du en annen nettleser.

 4. Klikk på fanen Nettverk eller Nettverkstilkobling i den innebygde nettserveren, åpne menyalternativet Trådløst og klikk på IPv4-konfigurasjon.

 5. Velg Manuell IP, og angi informasjon om skriveren.

  Angi IP-adressen til en skriver manuelt i den innebygde nettserveren
  • Hvis du vil fylle ut alle feltene automatisk, kan du klikke på Foreslå en manuell IP-adresse og kontrollere at feltene Manuell IP-adresse, Manuell nettverksmaske og Manuell standard gateway samsvarer med informasjon om skriveren på nettverkskonfigurasjonssiden.

  • Hvis Foreslå en manuell IP-adresse ikke er tilgjengelig, skriver du inn informasjonen fra nettverkskonfigurasjonssiden i feltene IP-adresse, Nettverksmaske og Standard gateway.

 6. Velg Bruk, og vent til endringene er bekreftet.

Kan jeg sette opp skriveren min på et lokalt nettverk gjennom skriverens hjemmeside?

Bruk Veiviser for trådløst oppsett på skriveren til å koble skriveren din til et lokalt nettverk.

 1. Plasser skriveren i nærheten av datamaskinen eller mobilenheten og innenfor Wi-Fi-ruterens rekkevidde.

 2. Slå på skriveren og sørg for at blekkpatronene er installert og vanlig papir er lagt inn i skuffen.

 3. Velg skriveren med Wi-Fi Direct i navnet (eksempel: DIRECT-72-HP OfficeJet Pro 6970) og passord.

  • Skrivere med en kontrollpanelmeny: Berør Wi-Fi Direct-ikonet eller åpne innstillinger-menyen for Wi-Fi Direct for å hente navn og passord.

  • Skrivere uten en kontrollpanelmeny: Skriv ut en informasjonsside. Bruk en metode som samsvarer med kontrollpanelknappene på skriveren.

   • Trykk på Informasjon-knappen .

   • Trykk på og hold nede Wi-Fi Direct-knappen i tre sekunder.

   • Trykk på knappene Trådløs og Informasjon samtidig.

   • Trykk og hold nede Fortsett-knappen eller i inntil ti sekunder eller til rapporten skrives ut.

   • På HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000-og 6400-og Tango-skrivere trykker du på og holder nede informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet lyser, og deretter trykker du på knappene Informasjon og Avbryt samtidig.

  Navn og passord finner du i Wi-Fi Direct-avsnittet.

  Plasseringen til Wi-Fi Direct-delen i en nettverkskonfigurasjonsrapport
 4. På datamaskinen din eller mobilenheten, åpne Wi-Fi-eller trådløse-innstillingene for å se en liste over tilgjengelige trådløse nettverk.

 5. Velg ditt Wi-Fi Direct-skrivernavn fra listen over tilgjengelige nettverk, og så angi passordet for å koble til skriveren.

 6. I en nettleser, type 192.168.223.1 inn i adresselinjen, og trykk på Enter.

  Skriv inn IP-adressen på adresselinjen i nettleseren
 7. Hvis et påloggings-eller sertifiseringsvindu vises, fyller du ut informasjonen for å fullføre åpning av EWS.

  • Hvis et sikkerhetssertifikat for webområdet vises, klikker du på Fortsett for å åpne skriverens hjemmeside.

  • Hvis et påloggingsvindu åpnes, skriver du inn admin som brukernavn. Deretter skriver du inn PIN-koden som du finner på etiketten under eller bak skriveren, eller passordet som skriveradministrator har angitt.

  Eksempel på PIN-etiketten på skriveren
 8. Fra nettverk-menyen, velg Wireless (802.11), og så velg Wireless Setup Wizard.

 9. Følg instruksjonene for å velge ditt lokale nettverk og angi passordet for å fullføre tilkoblingen.

 10. Koble til det lokale trådløse nettverket igjen når skriverens oppsett er fullført.

Hva om jeg får sikkerhetsadvarsler når jeg endrer innstillingene?

Når du endrer innstillinger fra skriveren, kan det hende at nettleseren viser en omadressering til trygg side og et denne siden er trygg melding. Det å åpne nettsiden viser ikke datamaskinen for sikkerhetstrusler.

 1. I vinduet viderekoble til sikker side klikker du på OK.

  Klikke på OK i vinduet viderekoble til sikker side
 2. I boksen denne koblingen er ikke privat eller dette området er ikke sikret, klikker du på Vis detaljer, mer informasjon eller Avansert.

 3. Nederst i vinduet klikker du på besøk dette webområdet, gå til nettsiden eller gå til [skriverens IP-adresse].

Hvordan skanner jeg fra skriverens kontrollpanel?

Når det gjelder skanneaktiverte skrivere, kan du skanne dokumenter og bilder ved hjelp av Webscan over en nettverkstilkobling. Ingen ekstra programvare eller drivere kreves.

 1. Plasser originalen på skannerens glassplate, eller legg den i den automatiske dokumentmateren (ADF).

  Merk:

  Ikke legg bilder i den automatiske dokumentmateren, da dette kan skade bildene og skriveren.

 2. Sørg for at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten.

 3. Finn skriverens IP-adresse.

  • Skrivere med en kontrollpanelmeny: Finn IP-adressen i Trådløs-menyen eller i nettverksinnstillinger.

   Eksempel på Trådløst Sammendrag-skjermen
  • Skrivere uten en kontrollpanelmeny: Skriv ut en Nettverkskonfigurasjon- eller en Testresultater for trådløst nettverk-side for å finne IP-adressen.

   På de fleste skrivere trykker du på Trådløst- og Informasjon-knappene samtidig. Ellers trykker du på knappene Trådløst og Start kopiering i svart samtidig.

   På HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000- og 6400- og Tango-skrivere trykker du på og holder nede Informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet lyser, og deretter trykker du på knappen Informasjon og Fortsett samtidig.

   Eksempel på en IP-adresse på en nettverkskonfigurasjonsrapport
 4. Skriv inn skriverens IP-adresse i nettleserens adresselinje, og trykk deretter på Enter for å åpne skriverens hjemmeside eller den innebygde webserveren (EWS).

  Skriv inn IP-adressen på adresselinjen i nettleseren
 5. Hvis et påloggings-eller sertifiseringsvindu vises, fyller du ut informasjonen for å fullføre åpning av EWS.

  • Hvis et sikkerhetssertifikat for webområdet vises, klikker du på Fortsett for å åpne skriverens hjemmeside.

  • Hvis et påloggingsvindu åpnes, skriver du inn admin som brukernavn. Deretter skriver du inn PIN-koden som du finner på etiketten under eller bak skriveren, eller passordet som skriveradministrator har angitt.

  Eksempel på PIN-etiketten på skriveren
 6. Klikk på Skann.

  Meldingen Du kan ikke bruke denne funksjonen fordi den har blitt deaktivert vises.
  Åpne skannemenyen i EWS
 7. Klikk på Innstillinger > Sikkerhet > Administratorinnstillinger.

 8. Hvis du blir bedt om å gå til en sikker HTTPS-aktivert nettside, klikker du på OK eller Omadresser til HTTPS.

 9. Hvis meldingen Tilkoblingen er ikke privat vises, klikker du på Avansert > Fortsett til [skriverens IP-adresse].

 10. I administratorinnstillingene finner og velger du boksen ved siden av Webscan eller Webscan fra EWS. Klikk på Bruk > OK.

 11. Gå tilbake til Skann-menyen, velg skanneinnstillingene, klikk på Start skanning, og følg deretter instruksjonene for å lagre skanningen.

  Eksempel på innstillingsmenyen for Webscan i EWS

Hvordan oppdaterer jeg skriverens fastvare fra EWS?

Bruk skriverens hjemmeside for å se etter og installere oppdateringer av fastvaren.

 1. På skriverens hjemmeside klikk på Tools eller Web Servicer.

 2. Klikk på Skriveroppdateringer eller Produktoppdatering, og så klikk på Sjekk nå.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...