hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet 8010, Pro 8020 og 8030 -skrivere - "Papirstopp"-feil

Under en utskriftsjobb stopper skriveren mating av papir og en Papirstopp-feilmelding vises på skriverens kontrollpanel. Dette indikerer at det kan være fastkjørt papir inne i skriveren.

Merk:

En papirstoppmelding kan være ekte eller falsk. Det kan hende at skriveren rapporterer om papirstopp selv om dette ikke er tilfelle. Fremgangsmåten nedenfor brukes ved både ekte og falsk papirstopp.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Fjern papir fra innskuffen

Fjern eventuelt løst eller fastkjørt papir som er tilgjengelig fra innskuffområdet.

Merk:

Ikke bruk tykkere papir enn 105 g/m2 (28 lb bond) for vanlig papir eller 200 g/m2 (110 lb indeks) for kort.

 1. Fjern alt papir fra innskuffen.

 2. Trykk på og hold inne de to utskuff-knappene, og fjern deretter utskuffen.

  Trykk på og hold inne de to utskuff-knappene, og fjern deretter utskuffen
 3. Trekke ut innskuffen.

  Å trekke ut innskuffen
 4. Fjern forsiktig eventuelt papir som sitter fast, eller biter av papir fra skuffen. Bruk begge hendene når du skal dra ut hele ark, slik at arkene ikke rives i stykker.

  Å fjerne eventuelt fastkjørt papir fra skuffområdet
 5. Kontroller at det er ingen finnes fremmedlegemer i papirbanen, og legg deretter nytt papir i innskuffen.

 6. Sett inn innskuffen i skriveren, og sett deretter utskuffen på plass.

Fjern fastkjørt papir fra skriveren

Papirstopp kan oppstå på flere steder i skriveren. Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret i et område, fortsett til neste område til papirstoppen er funnet.

Rengjør papirmatevalsene

Støv, papirfibre og andre rester kan hope seg opp på papirmatevalsene og forårsake papirstopp og problemer med papirmating. Rengjør valsene for å bidra til å forhindre at papiret kjører seg fast.

Fjern rusk fra innsiden av papirbanen

Når små biter med papir blir plassert inne i papirbanen, er det mer sannsynlig at fastkjørt papir oppstår. Hvis du vil fjerne rusk fra papirbanen og utgangsvalsene, kan du kjøre tykkere papir gjennom skriveren.

 1. Fjern alt papir fra innskuffen, og legg til en full størrelse med fotopapir (Letter eller A4).

 2. Sende en tom utskrifts-eller kopieringsjobb.

 3. Når papiret løses ut, trekker du ut inn dataskuffen.

  Å trekke ut innskuffen
 4. Løft fronten av skriveren, og fjern eventuelt papir eller rusk fra papirskuffen.

  Eksempel på papir og rusk inne i skuffen og rulleområdet
 5. Bytt ut skuffen, og deretter på nytt.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...