hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet Pro M280-skrivere - Fastkjørt papir-feilmelding

Når du prøver å skrive ut, vises en feilmelding på skriverens kontrollpanel som ber deg om å fjerne fastkjørt papir fra ett eller flere områder av skriveren.

 • Papirstopp i utskuffen. Åpne luken og fjern fastkjørt papir.

 • Kontroller sporet for enkle ark for papirstopp eller lukk skuffe 2.

 • Papirstopp i utskriftspapirbanen. Åpne magasin 2 og bakdekselet.

 • Fjern papir fra dokumentmateren. Trykk på [OK] for å slette meldingen.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Fjern det fastkjørte papiret

Fjern fastkjørt papir fra området som vises i feilmeldingen.

Hvis feilen vedvarer etter at du har kontrollert og fjernet områder i feilmeldingen, kan du se etter fastkjørt papir i andre deler av skriveren.

Fjern enkelt arks sporet og skuff 2

Fjern eventuelt papir som sitter fast fra skuff 2 og inndataområdet for enkelt ark (skuff 1).

 1. Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen.

 2. Trekk skuff 2 ut av skriveren.

  Trekk skuff 2 ut av skriveren
 3. Se inne i skriveren for fastkjørt papir eller rusk, og bruk begge hender til å fjerne alle du finner.

  Fjern fastkjørt papir fra skuff 2-området
 4. Hvis ikke det fastkjørte papiret er synlig, eller hvis det fastkjørte papiret ligger så dypt inne i skuffen 2 at det er vanskelig å fjerne, trykk ned arkmatingsskuffen for enkle ark og så fjern arkmatingsskuffen fra skriveren.

  Fjerne matespalten fra skriveren
 5. Fjern eventuelt fastkjørt papir eller rusk.

  Å fjerne fastkjørt papir fra innsiden av skriveren
 6. Sett igjen matespalten i skuffen inn i skriveren.

  Å sette inn matespalten i skriveren
 7. Sett igjen skuff 2 inn i skriveren.

  Å sette skuff 2 inn i skriveren
 8. Koble til strømledningen og slå deretter på skriveren.

Fjern skriveren fra papirbanen og utskrifts skuffen

Fjern eventuelt fastkjørt papir fra utskuffen, varme området og dupleksenheten på baksiden av skriveren.

 1. Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen.

 2. Åpne bakdekselet.

  Å åpne bakdekselet på en skriver uten dupleksenhet

  Å åpne bakdekselet på en skriver uten dupleksenhet

  Å åpne bakdekselet på en skriver med dupleksenhet

  Å åpne bakdekselet på en skriver med dupleksenhet
 3. Bruk begge hender til å fjerne eventuelt fastkjørt papir fra utskuff.

  Fjern fastkjørt papir fra utskuffen
 4. Se inne i skriveren for fastkjørt papir eller rusk, og bruk begge hender til å fjerne alle du finner.

  ADVARSEL:

  Varmeelementet er plassert over bakdekselet, og den er varm. Vent til varmeelementet er kult før du kommer inn i skriveren.

  Fjerne fastkjørt papir fra en skriver uten dupleksenhet

  Å fjerne fastkjørt papir fra varme området på en skriver uten dupleksenhet

  Å fjerne fastkjørt papir fra en skriver med dupleksenhet

  Å fjerne fastkjørt papir fra varme området på en skriver med dupleksenhet
 5. Lukk bakdekselet.

 6. Koble til strømledningen og slå deretter på skriveren.

Fjern dokumentmateren

Se etter og fjern fastkjørt papir fra den automatiske dokumentmateren (ADM) og skanner området.

 1. Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen.

 2. Åpne ADM-dekselet.

  Å åpne ADM-dekselet
 3. Se etter fastkjørt papir eller rusk, og bruk begge hender til å fjerne alle du finner.

  Fjerne fastkjørt papir fra ADM-innskuffen
 4. Lukk dekselet på ADM-enheten.

  Å lukke ADM-dekselet
 5. Løft innskuffen til dokumentmateren for å gi bedre tilgang til utskuffen for dokumentmateren, og fjern eventuelt fastkjørt papir fra utskuffen.

  Fjerne fastkjørt papir fra den automatiske dokumentmateren
 6. Løft opp skannerlokket, og fjern eventuelt fastkjørt papir fra skanneområdet.

  Fjerne fastkjørt papir fra innsiden av den automatiske dokumentmateren
 7. Lukk skannerdekselet.

 8. Koble til strømledningen og slå deretter på skriveren.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...