hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere og faksmaskiner - løs faksproblemer

Løse faksproblemer som fakser som ikke sender, skriver ikke mottar fakser, dårlig faks kvalitet eller feilmeldinger.

Kan ikke sende fakser

Kontroller faksnummeret, tilkoblings oppsettet og innstillingene når fakser ikke sendes.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Test faksoverføringen etter hver oppgave for å se om problemet er løst. Du kan sende en testfaks til HP faks test service på 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963). Denne gratis tjenesten sender en retur faks innen 5 til 7 minutter når faksen fungerer som den skal. Faksnummeret må tilsvare nummeret du oppgav i faks hodet, for å motta avsender faksen.

Skriv ut en fakstestrapport

Kjør en faks test fra skriverens kontrollpanel for å identifisere problemer med skriver, telefonlinje eller faksinnstillinger.

 1. På skriverens kontrollpanel velger du Kjør fakstest eller fakstest i menyen faks eller Oppsett.

 2. Gå gjennom rapporten for eventuelle tester som mislyktes, og følg instruksjonene for å løse problemet.

Ring nummeret og endre innstillinger

For å øke sjansen for en vellykket faksoverføring sender du faksen igjen etter justering av innstillingene.

Faksinnstillinger finnes i faks- eller Oppsett -menyene på skriverens kontrollpanel.

 • Ring inn faksnummeret manuelt: Kontroller at du har med eventuelle ytre tilgangskoder, for eksempel "9", langdistanse nummer og retningsnummer. Kontroller at du har de nødvendige bindestrekene mellom nummer hvis du bruker Speed Dial.

 • Senk fakshastigheten: Bruk av langsom eller standard-innstillingen kan bedre sende suksess.

 • Aktiver feilrettingsmodus: Hvis feilrettingsmodus ikke er slått av, slår du på den for å øke sjansen for vellykket overføring. Faksen kan ta lenger å fullføre.

 • Sende faksen i svart-hvitt: Mottaker faksen støtter kanskje ikke farge fakser.

 • Bekreft oppringingstypen (tone eller støtpuls): De fleste ringetoner ringer.

 • Aktiver feilrapportering: Funksjonen faks feilrapporter skriver ut en rapport hvis det oppstår en feil. Hvis feilen inkluderer en numerisk feilkode, kan du gå til HP kundestøtte, og deretter søke etter feilkoden.

Kontroller fakstilkoblingen

Kontroller telefonlinjen for problemer.

 • Ring faksnummeret fra en telefon: Hvis du ikke hører fakstoner, kan mottaker faksen være slått av eller frakoblet.

 • Kontroller at faksledningene er i de riktige portene: Telefonlinjen må være koblet til 1-LINJERS port og en telefonsvarer eller telefon må være koblet til 2-EXT- porten på baksiden av skriveren.

 • Koble en telefon til veggkontakten og prøv å ringe: Hvis anropet mislykkes eller det ikke er noen summetone, sjekk om en annen telefon eller enhet holder linjen åpen. Hvis du hører statisk, kan det være forstyrrelser fra elektriske apparater i nærheten, for eksempel motorer, vifter, fjernsyn eller fra coax-kabler. Det kan også være et problem med den linjekvaliteten som krever oppmerksomhet fra tele tjenesteleverandøren.

 • Bruk faksledningen som fulgte med skriveren: HP faks-kompatible skrivere leveres med en to-tråds telefonledning. Hvis du bruker en annen ledning, bekrefter du at kontakten ikke har fire kabler. Kortere, høyere kvalitets kabler virker bedre enn lenger med mindre kvalitet.

  Eksempel på en telefonledning med to ledninger
 • Fjern andre enheter fra telefonlinjen: Enheter som telefonsvareren, modemer eller andre telefoner kan forårsake faksproblemer.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Kan ikke motta fakser

Kontroller faksinnstillingene og telefonlinjetilkoblingen når fakser ikke blir mottatt.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Test faksoverføringen etter hver oppgave for å se om problemet er løst. Du kan sende en testfaks til HP faks test service på 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963). Denne gratis tjenesten sender en retur faks innen 5 til 7 minutter når faksen fungerer som den skal. Faksnummeret må tilsvare nummeret du oppgav i faks hodet, for å motta avsender faksen.

Skriv ut en fakstestrapport

Kjør en faks test fra skriverens kontrollpanel for å identifisere problemer med skriver, telefonlinje eller faksinnstillinger.

 1. På skriverens kontrollpanel velger du Kjør fakstest eller fakstest i menyen faks eller Oppsett.

 2. Gå gjennom rapporten for eventuelle tester som mislyktes, og følg instruksjonene for å løse problemet.

Kontroller innstillingene for faksmottak

Kontroller faksinnstillingen for å få hjelp til å identifisere problemer når fakser ikke blir mottatt.

Faksinnstillinger finnes i faks- eller Oppsett -menyene på skriverens kontrollpanel.

 • Aktiver automatisk svar: Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, må du manuelt svare på innkommende faksanrop.

 • Angi antall ringesignaler for å svare på innkommende fakser: Hvis du har en telefonsvarer, kan du la den svare på alle anrop først, slik at skriveren kan oppdage fakstoner etter at maskinen har svart på anropet. Endre ringe signalene til svaret til et høyere antall ringer enn telefonsvareren er satt til.

 • Juster meldingslengden og klarheten for telefonsvareren: For å sikre at skriveren kan oppdage fakstoner, forkorte svar maskinens velkomstmelding til 10 sekunder eller mindre, sørg for at det ikke er bakgrunnsstøy og la 5 sekunder stillhet på slutten.

 • Angi ringetype: Bruk Alle typer ringing-innstillingen for en egen faks linje eller velg Spesielle typer ringing hvis du setter opp et spesielt ringemønster for fakslinjen.

 • Aktiver feilrapportering: Funksjonen faks feilrapporter skriver ut en rapport hvis det oppstår en feil. Hvis feilen inkluderer en numerisk feilkode, kan du gå til HP kundestøtte, og deretter søke etter feilkoden.

Kontroller fakstilkoblingen

Se etter tilkoblingsproblemer med telefonlinjen som kan føre til at faksen ikke fungerer.

 • Kontroller at faksledningene er i de riktige portene: Telefonlinjen må være koblet til 1-LINJERS port og svareren, dersom den brukes, skal være koblet til 2-EXT- porten på baksiden av skriveren.

 • Koble telefonen til veggkontakten og prøv å ringe: Hvis anropet mislykkes eller det ikke er noen summetone, sjekk om en annen telefon eller enhet holder linjen åpen. Hvis du hører statisk, kan det være forstyrrelser fra elektriske apparater i nærheten, for eksempel motorer, vifter, fjernsyn eller fra coax-kabler. Det kan også være et problem med den linjekvaliteten som krever oppmerksomhet fra tele tjenesteleverandøren.

 • Bruk faksledningen som fulgte med skriveren: HP faks-kompatible skrivere leveres med en to-tråds telefonledning. Hvis du bruker en annen ledning, bekrefter du at kontakten ikke har fire kabler. Kortere, høyere kvalitets kabler virker bedre enn lenger med mindre kvalitet.

  Eksempel på en telefonledning med to ledninger
 • Fjern andre enheter fra telefonlinjen: Enheter som telefonsvareren, modemer eller andre telefoner kan forårsake faksproblemer.

 • Fjern tjenester i konflikt med telefonlinjer: Tjenester som telefon-og samtale venter, eller tjenester som er utviklet for å hindre uønskede samtaler som anonym samtale avvisning eller personvern behandling kan forstyrre innkommende fakser. Ta kontakt med teleselskapet dersom disse tjenestene avbryter faks kommunikasjon.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Det vises en feilmelding under faksing

Feilsøk feilkoder og meldinger som hindrer vellykket faksing.

 • Varsler og numeriske feilkoder: Dersom skriveren eller en faks logg rapport viser et tekst varsel eller et tall med 3, 12 eller 15 sifre, gå til HP kundestøtte, og søk etter feilkoden.

 • Feil med skanner feil: Denne feilen skyldes skanner maskinvare eller strømproblemer. Tilbakestill skriveren, og kontroller deretter at strømkilden og skanneren vises.

 • Feil med telefon fra Hook: Denne feilen indikerer at en telefon mottaker er av kroken og telefonlinjen er åpen. Kontroller telefonlinjen, og Tilbakestill deretter skriveren eller faksen.

 • Faks logg eller faks minne er hele meldingen: De fleste skrivere har en klar faks logger i menyen for faks eller Oppsett på produktets Kontrollpanel. Hvis du vil lagre lagrede fakser før du fjerner faks loggen, kan du skrive ut eller be avsenderen sende dem.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du få utført service på skriveren.

Fakskvaliteten er uakseptabel

Sendte eller mottatte fakser har linjer, er uskarpe eller har dårlig oppløsning.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. Bekreft problemet: Skriv ut et dokument eller et bilde for å sørge for at problemet er faks relatert og ikke et utskriftsproblem.

  • Hvis problemer med utskriftskvalitet kun oppstår når du mottar en faks, går du deretter til trinnet for å endre hastigheten på faksen.

  • Hvis problemet oppstår når du sender en faks, fortsetter du til fremgangsmåten for å rengjøre skanner komponenter.

 2. Rengjør skannerkomponentene: Slå av skriveren, og bruk en ren, lofri klut, klasse renere og destillert eller filtrert vann eller flaske vann til å rengjøre skannerglasset, glass strimmelen (hvis den finnes), og hvitt bakdekselet til ren, tørr og strek-fri. Hvis skriveren har en automatisk dokumentmater (ADM), bruk en fuktig klut til å tørke av papir Plukk valsene og separatoren. Vent mens du slår på skriveren.

  ADVARSEL:

  For å beskytte innvendige skriverdeler må det ikke sprutes rengjøringsmiddel direkte på glasset eller på undersiden av lokket. Spray kluten, og tørk deretter av skanne delene.

 3. Tilbakestill skriveren: Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren og strømkilden, venter minst 60 sekunder, og kobler deretter strømledningen til skriveren og en stikkontakt.

 4. Senk fakshastigheten: I faksinnstillingene på skriverens kontrollpanel, kan du endre hastigheten til langsom.

 5. Aktiver feilrettingsmodus: Hvis feilrettingsmodus ikke er slått av, slår du på den for å forbedre faks kvaliteten. Faksen kan ta lenger å fullføre.

 6. Oppdater skriverprogramvaren: Se etter fastvareoppdateringer i menyen for ePrint, Oppsett, Service, eller Innstillinger på skriverens kontrollpanel, eller gå til HP-programvare og -drivernedlastinger for å installere den nyeste versjonen av fastvaren.

Hvis utskriftskvaliteten fortsatt er utilfredsstillende, kan du få utført service på skriveren.

Kan ikke fakse med mobiltelefon og ikke fasttelefon

HP faksmaskiner og faksskrivere krever en tradisjonell telefontjeneste fra fasttelefon. Det kan være at du kan fakse med VoIP og DSL med riktig oppsett og utstyr. Cellular-nettverk støtter ikke faks fra en skriver.

For å sende en faks fra en mobil enhet, kan du laste ned og installere HP Smart-applikasjonen fra 123.hp.com og aktivere mobil faks.

Samtaler blir avbrutt av fakstoner

Løs fakstoner som avbryter stemme samtaler eller meldinger på en delt telefonlinje.

Faksinnstillinger finnes i faks- eller Oppsett -menyene på skriverens kontrollpanel.

 • Bruk et annet ringemønster. Hvis det finnes en særskilt ringesignal tjeneste fra din telefontjeneste leverandør, kan du bruke en egen ring til fakser. Tjenesten tildeler et annet telefonnummer til samme linje som ringer med et annet mønster enn det primære nummeret.

 • Aktiver automatisk svar. Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, må du manuelt svare på innkommende faksanrop. Dersom du bruker en særskilt ringemønster, kan du sette faksen til å svare bare på det karakteristiske ringemønsteret.

 • Angi antall ringesignaler for å svare på innkommende fakser. Hvis du har en telefonsvarer, kan du la den svare på alle anrop først, slik at skriveren kan oppdage fakstoner etter at maskinen har svart på anropet. Endre ringe signalene til svaret til et høyere antall ringer enn telefonsvareren er satt til.

 • Bruk faksledningen som fulgte med skriveren. HP faks-kompatible skrivere leveres med en to-tråds telefonledning. Hvis du bruker en annen ledning, bekrefter du at kontakten ikke har fire kabler. Kortere, høyere kvalitets kabler virker bedre enn lenger med mindre kvalitet.

  Eksempel på en telefonledning med to ledninger
 • Fjern andre enheter fra telefonlinjen. Enheter som telefonsvareren, modemer eller andre telefoner kan forårsake faksproblemer.

 • Arbeidsudyktig datamaskin-basert faks-programvare. Faksprogrammet kan avbryte faksanrop til skriveren eller faksen.

Faksproblemer med Voice over IP (VoIP)

Kontroller tilkoblingen og faks-innstillingene hvis du opplever problemer med faksing over en VoIP-tilkobling.

Faksinnstillinger finnes i faks- eller Oppsett -menyene på skriverens kontrollpanel.

 • Senk fakshastigheten: Bruk av langsom eller standard-innstillingen kan bedre sende suksess.

 • Aktiver feilrettingsmodus: Hvis feilrettingsmodus ikke er slått av, slår du på den for å øke sjansen for vellykket overføring. Faksen kan ta lenger å fullføre.

 • Kontroller forbindelsen: Telefonledningen som fulgte med skriveren må være koblet til 1-LINJERS port på baksiden av skriveren og inn i VoIP gatewayen.

 • Redusere Internetttrafikk: Bruk av en datamaskin eller en enhet til å direkteavspille innhold eller spill over nettet kan forstyrre VoIP faksing.

 • Start ruteren og modemet på nytt: Omstart kan fjerne Internett-problemer.

Faksproblemer med en Digital Subscriber Line (DSL)

Kontroller tilkoblingen og faks-innstillingene hvis du opplever problemer med faksing over en DSL-tilkobling.

Faksinnstillinger finnes i faks- eller Oppsett -menyene på skriverens kontrollpanel.

 • Bruk et DSL-mikrofilter: Et mikrofilter gjør at faksen kan overføre data i standard analoge over en høy båndbredde DSL-tilkobling. Kople telefonledningen til at mikrofilteret kobles til 1-LINJE- porten på baksiden av skriveren.

  Eksempel på et DSL-mikrofilter
 • Senk fakshastigheten: Bruk av langsom eller standard-innstillingen kan bedre sende suksess.

 • Aktiver feilrettingsmodus: Hvis feilrettingsmodus ikke er slått av, slår du på den for å øke sjansen for vellykket overføring. Faksen kan ta lenger å fullføre.

 • Redusere faksoppløsning: Bruk standardinnstillingen kan forbedre faks suksess.

 • Start ruteren og modemet på nytt: Omstart kan fjerne Internett-problemer.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...