hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Inkjet-skrivere – Ikke noe svart blekk, feil farger, andre problemer med utskriftskvaliteten

Kvaliteten på utskrevne dokumenter eller bilder er ikke som forventet. Følgende oppgaver hjelper deg med å løse problemer med manglende svart blekk, fargene er falmede eller svarer ikke til originalen og linjer eller striper i utskrifter.

Fremgangsmåten for å feilsøke disse problemene varierer med typen blekkpatroner skriveren din bruker. Identifiser patrontype for trinnene for å løse problemet.

Blekkpatrontyper

Ikke noe svart blekk, feil farger, andre problemer med utskriftskvaliteten (blekkpatronene 178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

Løse problemer med utskriftskvaliteten for skrivere som bruker HP-blekkpatronene 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934, og 935.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Eksempel på HP 904-blekkpatroner

Skriv ut en diagnostikkrapport for utskriftskvalitet

Bruk en Utskriftskvalitetsrapport for å kontrollere om skrivehodet eller blekkpatronene må rengjøres, eller om problemet er feiljusterte blekkpatroner.

 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.

 2. Skriv ut rapporten.

  • Skrivere med berøringsskjerm eller menyer: På skriveren åpner du menyen Innstillinger eller Oppsett, trykker på Verktøy eller Rapporter og deretter på Rapport om utskriftskvalitet eller tilsvarende.

  • Skrivere uten berøringsskjerm eller menyer: Gå til 123.hp.com eller App Store for å installere HP Smart-appen. Klikk på bildet av skriveren på startskjermen for å åpne alternativer for skriverstyring som inkluderer rapporten.

  Utskriftskvalitetsrapport
 3. Se etter problemer som er angitt i rapporten, og følg deretter instruksjonene for å løse problemet.

Kjøre det automatiske rengjøringsverktøyet for skrivehodet eller blekkpatronene

Rengjør skrivehodet og blekkpatronene for å løse problemer med utskriftskvaliteten, inkludert feil farger, striper og falmede utskrifter.

 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.

 2. Kjør rengjøringsverktøyet.

  • Skrivere med berøringsskjerm eller menyer: På skriveren åpner du menyen Innstillinger eller Oppsett, trykker på Verktøy eller Skrivervedlikehold og deretter på Rengjør skrivehodet eller Rengjør blekkpatronene.

  • Skrivere uten kontrollpanel eller menyer: Gå til 123.hp.com eller App Store for å installere HP Smart-appen. Klikk på bildet av skriveren på startskjermen for å åpne alternativer for skriverstyring som inkluderer rengjøringsverktøyet.

 3. Hvis det er feil på siden som skrives ut, kan skrivehodet være tett. Kjør opptil to rengjøringssykluser til.

Kontrollere om det er problemer med blekkpatronene

Lave blekknivåer, tette luftehull på blekkpatroner og bruk av blekkpatroner som ikke er fra HP, kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten.

 1. Bytt ut alle blekkpatroner som ikke er fra HP, eller etterfylte blekkpatroner, med ekte blekkpatroner fra HP. HP-rekvisita er tilgjengelig fra HP Store og lokale forhandlere.

  HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til blekkpatroner som ikke er fra HP, eller som er etterfylt. Gå til HP-program mot piratkopiering og svindel hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Kontroller blekknivåene fra skriverens kontrollpanel eller fra HP Smart-appen på datamaskinen eller mobilenheten.

  • Hvis blekkpatronene har svært lite blekk eller er tomme, bytter du dem ut med nye blekkpatroner og prøver å skrive ut.

  • Hvis problemet med utskriftskvaliteten vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

 3. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 4. Skyv inn klaffen på blekkpatronen, og trekk deretter blekkpatronen ut av sporet.

  ADVARSEL:

  Ikke la blekkpatronene være utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Det kan føre til skade på både skriveren og blekkpatronene.

  Fjerne blekkpatronen
 5. Hvis blekkpatronen fortsatt har den oransje klaffen på, kan du fjerne den.

  Fjerne den oransje hetten fra blekkpatronen
 6. Bruk en nål eller binders for å fjerne rusk eller overflødig lim fra luftehullet oppå blekkpatronen.

  Rengjøre luftehullet på blekkpatronen
 7. Sett blekkpatronen inn i det fargekodede sporet, og trykk blekkpatronen godt ned til den klikker på plass.

 8. Gjenta disse trinnene når du inspiserer og rengjør luftehullet på de andre blekkpatronene.

  Hvis problemet vedvarer med en bestemt farge, bytter du ut denne blekkpatronen.

  Hvis du har en defekt HP-blekkpatron, vil det kanskje dekkes av garantien. Gå til Om originale HP-kassetter for sidekapasitet og informasjon om HPs begrensede garanti.

Kontroller papiret, utskriftsinnstillingene og kvaliteten til filen som skrives ut

Sørg for at utskriftsjobben er konfigurert for optimale utskriftskvalitetsresultater.

 1. Kontroller papirtypen og -tilstanden: Kontroller at papiret er egnet for utskriftsjobben og i god stand.

  • Noen papirtyper absorberer kanskje ikke blekk like godt som andre, noe som fører til falmede eller utflytende utskrifter. Vanlig papir med ColorLok-teknologi fungerer godt for tekst og dokumenter med grafikk. Bruk HP Advanced Photo Paper til bilder for å få best mulig resultat.

  • Bruk rent, ikke-krøllete papir. Brettet eller krøllete papir kan føre til mørke, vannrette defekter.

 2. Legg i papir etter utskriftssiden: Vanligvis vil den glattere eller glansede siden være utskriftssiden.

  • For Inkjet-skrivere med innskuff på baksiden legger du utskriftssiden opp.

  • For Inkjet-skrivere med innskuff på forsiden legger du utskriftssiden ned.

 3. Kontroller innstillingene for utskriftsjobben: I programmet du skriver ut fra, klikker du på Fil > Skriv ut og deretter på Alternativer, Skriveroppsett eller Innstillinger, eller du åpner menyen Papirtype/kvalitet eller Medier og kvalitet.

  Kontroller at fargen, papirtypen, papirstørrelsen og kvalitetsinnstillingene er riktige for utskriftsjobben.

 4. Kontroller kvaliteten på bildet eller dokumentet: Bruk bilderedigeringsverktøy for å forbedre fargene, lysstyrken, kontrasten og eventuelle andre innstillinger for utseendet. Høyere oppløsning på bilder og grafikk resulterer i klarere utskrifter med mer presise farger.

Rengjøre eller bytte ut skrivehodet

Hvis skriveren har et uttakbart skrivehode, kan du rengjøre det manuelt. Bruk ellers fremgangsmåten for å bytte ut skrivehodet.

ADVARSEL:

Denne fremgangsmåten innebærer å fjerne skriverhodet fra skriveren. Vær klar til å fullføre rengjøringstrinnene innen 30 minutter for å unngå skade på både skriveren og blekkpatronene.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Se etter en luke på produktet.

  Skriverhode med en lås
  • Hvis det ikke er noen lås, kan ikke skrivehodet skiftes ut. Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i Asia/stillehavsregionen, blir du henvist til et lokalt servicesenter i ditt område. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

  • Hvis det er en lås, fortsetter du til neste trinn.

 3. Gå til HP-produktgarantisjekk for å bekrefte garantistatusen for skriveren din.

  • Hvis skriveren er innenfor garantiperioden, er skrivehodet det også. I tillegg er et nylig byttet skrivehode dekket av garantien i 90 dager, uansett skriverens garanti. Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet.

  • Hvis skriveren ikke er innenfor garantiperioden, går du videre til neste trinn.

 4. Du trenger følgende.

  • En ren engangsbeholder som er stor nok til å passe til skrivehodet

  • Papirhåndklær

  • Filtrert eller destillert vann (springvann kan inneholde forurensninger som kan føre til skade på skrivehodet)

  • To rene, lofrie kluter

  • En kjele eller beholder til å varme vann

  • Engangshansker (for å hindre at blekk overføres til hud og klær)

 5. Stable flere papirhåndklær i 6,5 mm (1/4 tommer) dybde nederst i engangsbeholderen.

 6. Varm opp vann til det kjennes svært varmt å berøre. Ikke bring det til kokepunktet.

 7. Ta på hanskene.

 8. Hell varmt vann ned i engangsbeholderen slik at det er 5 cm (2 tommer) dypt og dekker papirhåndklærne.

 9. Fjern alle blekkpatronene. Skyv inn klaffen på hver blekkpatron, og løft dem ut av vognen enkeltvis.

  Ta blekkpatronen ut av vognen
 10. Legg blekkpatronene på et papirhåndkle med dysene vendt opp.

 11. Løft låsen på vognen til den stopper.

  Løfte skrivehodesperren
 12. Ta tak i skrivehodet fra sidene for å fjerne det fra vognen.

  Fjerne skrivehodet
 13. Fukt en klut med oppvarmet vann, og tørk deretter forsiktig av området rundt dysen til overflødig blekk ikke lenger overføres til kluten.

  ADVARSEL:

  Ikke trykk på området rundt dysen. Ikke berør de kobberfargede kontaktene med fingrene, eller la kontaktene berøre noen av flatene.

  Rengjøre skrivehodedysene
 14. Legg skrivehodet i beholderen med vann med dysene vendt ned, og la det ligge i bløt i 10 minutter.

  Plassere skrivehodet i en beholder med varmt vann
 15. Ta skrivehodet opp av vannet, tørk av overflødig vann med en ren, lofri klut, og la det deretter lufttørke på et papirhåndkle i femten minutter.

 16. Skyv skrivehodet tilbake i vognen, og senk deretter låsen til den stopper.

  Lukke skrivehodelåsen
 17. Sett hver blekkpatron inn i det fargekodede sporet, og pass på at hver enkelt smekker på plass.

 18. Lukk dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet.

  Merk:

  Hvis det vises en melding om skrivehodeproblemer, starter du skriveren på nytt.

 19. Kjør det automatiske skrivehodeverktøyet.

  • Skrivere med berøringsskjerm eller menyer: På skriveren åpner du menyen Innstillinger eller Oppsett, trykker på Verktøy eller Skrivervedlikehold og deretter på Rengjør skrivehodet eller Rengjør blekkpatronene.

  • Skrivere uten berøringsskjerm eller menyer: Gå til 123.hp.com eller App Store for å installere HP Smart-appen. Klikk på bildet av skriveren på startskjermen for å åpne alternativer for skriverstyring som inkluderer rengjøringsverktøyet.

 20. Se etter eventuelle feil på siden som skrives ut.

  • Hvis det er feil på siden, kan skrivehodet være tett. Kjør opptil to rengjøringssykluser til, og prøv deretter å skrive ut.

  • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

 21. Gå til HP-reservedelssalg.

  Merk:

  Hvis du er i Asia/stillehavsregionen, blir du henvist til et lokalt servicesenter i ditt område.

 22. Søk etter skrivehodenummeret.

  • Hvis skriveren din bruker fire blekkpatroner, søker du etter CN643A.

  • Hvis skriveren din bruker fem blekkpatroner, søker du etter CN642A.

 23. Følg denne fremgangsmåten for å bestille skrivehodet.

 24. Installer det nye skrivehodet.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Ikke noe svart blekk, feil farger, andre problemer med utskriftskvaliteten (blekkpatronene 932, 933, 950, 951-959, 962-969)

Løse problemer med utskriftskvaliteten for skrivere som bruker HP-blekkpatronene 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 og 969.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Eksempel på HP 950-blekkpatroner

Kontrollere om det er problemer med blekkpatronene

Svært lave blekknivåer og bruk av blekkpatroner som ikke er fra HP, kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten.

 1. Bytt ut alle blekkpatroner som ikke er fra HP, eller etterfylte blekkpatroner, med ekte blekkpatroner fra HP. HP-rekvisita er tilgjengelig fra HP Store og lokale forhandlere.

  HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til blekkpatroner som ikke er fra HP, eller som er etterfylt. Gå til HP-program mot piratkopiering og svindel hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Kontroller blekknivåene, og bytt ut blekkpatroner som har lite blekk eller er tomme.

  Merk:

  Skriveren har en «reservemodus» som muliggjør et begrenset antall utskrifter når en blekkpatron har veldig lite blekk eller er tom. I denne modusen er svart kanskje ikke like mørk, og hele utskrifter med farge kan være i gråtoner. Skift blekkpatronen hvis utskrift i reservemodus er uakseptabel.

  Blekknivåer
 3. Røff håndtering av blekkpatroner under transport eller installasjon kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten. Vent noen timer til den automatiske vedlikeholdsrutinen er fullført, og prøv deretter å skrive ut på nytt.

  Hvis du har en defekt HP-blekkpatron, vil det kanskje dekkes av garantien. Gå til Om originale HP-kassetter for sidekapasitet og informasjon om HPs begrensede garanti.

Skriv ut en diagnostikkrapport for utskriftskvalitet

Bruk en Utskriftskvalitetsrapport for å kontrollere om skrivehodet eller blekkpatronene må rengjøres, eller om problemet er feiljusterte blekkpatroner.

 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.

 2. Skriv ut rapporten.

  • Skrivere med berøringsskjerm eller menyer: På skriveren åpner du menyen Innstillinger eller Oppsett, trykker på Verktøy eller Rapporter og deretter på Rapport om utskriftskvalitet eller tilsvarende.

  • Skrivere uten berøringsskjerm eller menyer: Gå til 123.hp.com eller App Store for å installere HP Smart-appen. Klikk på bildet av skriveren på startskjermen for å åpne alternativer for skriverstyring som inkluderer rapporten.

  Utskriftskvalitetsrapport
 3. Se etter problemer som er angitt i rapporten, og følg deretter instruksjonene for å løse problemet.

Kjøre det automatiske rengjøringsverktøyet for skrivehodet eller blekkpatronene

Rengjør skrivehodet og blekkpatronene for å løse problemer med utskriftskvaliteten, inkludert feil farger, striper og falmede utskrifter.

 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.

 2. Kjør rengjøringsverktøyet.

  • Skrivere med berøringsskjerm eller menyer: På skriveren åpner du menyen Innstillinger eller Oppsett, trykker på Verktøy eller Skrivervedlikehold og deretter på Rengjør skrivehodet eller Rengjør blekkpatronene.

  • Skrivere uten kontrollpanel eller menyer: Gå til 123.hp.com eller App Store for å installere HP Smart-appen. Klikk på bildet av skriveren på startskjermen for å åpne alternativer for skriverstyring som inkluderer rengjøringsverktøyet.

 3. Hvis det er feil på siden som skrives ut, kan skrivehodet være tett. Kjør opptil to rengjøringssykluser til.

Kontroller papiret, utskriftsinnstillingene og kvaliteten til filen som skrives ut

Sørg for at utskriftsjobben er konfigurert for optimale utskriftskvalitetsresultater.

 1. Kontroller papirtypen og -tilstanden: Kontroller at papiret er egnet for utskriftsjobben og i god stand.

  • Noen papirtyper absorberer kanskje ikke blekk like godt som andre, noe som fører til falmede eller utflytende utskrifter. Vanlig papir med ColorLok-teknologi fungerer godt for tekst og dokumenter med grafikk. Bruk HP Advanced Photo Paper til bilder for å få best mulig resultat.

  • Bruk rent, ikke-krøllete papir. Brettet eller krøllete papir kan føre til mørke, vannrette defekter.

 2. Legg i papir etter utskriftssiden: Vanligvis vil den glattere eller glansede siden være utskriftssiden.

  • For Inkjet-skrivere med innskuff på baksiden legger du utskriftssiden opp.

  • For Inkjet-skrivere med innskuff på forsiden legger du utskriftssiden ned.

 3. Kontroller innstillingene for utskriftsjobben: I programmet du skriver ut fra, klikker du på Fil > Skriv ut og deretter på Alternativer, Skriveroppsett eller Innstillinger, eller du åpner menyen Papirtype/kvalitet eller Medier og kvalitet.

  Kontroller at fargen, papirtypen, papirstørrelsen og kvalitetsinnstillingene er riktige for utskriftsjobben.

 4. Kontroller kvaliteten på bildet eller dokumentet: Bruk bilderedigeringsverktøy for å forbedre fargene, lysstyrken, kontrasten og eventuelle andre innstillinger for utseendet. Høyere oppløsning på bilder og grafikk resulterer i klarere utskrifter med mer presise farger.

Erstatt skrivehodet

Hvis skriveren har et uttakbart skriverhodet, bestiller du en ny. Hvis ikke, følger du fremgangsmåten for å utføre service på skriveren.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Se etter en luke på produktet.

  Lås på blekkpatronvognen
  • Hvis det ikke er noen lås, kan ikke skriverhodet skiftes ut. Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område. Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

  • Hvis det er en lås, fortsetter du til neste trinn.

 3. Gå til HP-reservedelssalg. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

 4. Søk etter skriverhodenummeret.

  • For 950 og 951-patroner, Søk etter CR322A (Amerika), CR324A (Europa, Midt-Østen, Afrika) eller CR326A (Asia Pacific, Japan).

  • For 952-959-kassetter, søk etter M0H91A.

  • For 962-969-kassetter, søk etter 3JB16A.

 5. Følg denne fremgangsmåten for å bestille skriverhodet.

  Merk:

  Hvis du har et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. Gå til Om originale HP-kassetter for HPs begrensede garantiinformasjon.

 6. Installer det nye skrivehodet.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Ikke noe svart blekk, feil farger, andre problemer med utskriftskvaliteten (blekkpatronene 21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901)

Løse problemer med utskriftskvaliteten for skrivere som bruker HP-blekkpatronene 21, 22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305 og 901

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Eksempel på HP 63-blekkpatroner

Kontrollere om det er problemer med blekkpatronene

Svært lave blekknivåer, bruk av blekkpatroner som ikke er fra HP og røff håndtering kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten.

 1. Bytt ut alle blekkpatroner som ikke er fra HP, eller etterfylte blekkpatroner, med ekte blekkpatroner fra HP. HP-rekvisita er tilgjengelig fra HP Store og lokale forhandlere.

  HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til blekkpatroner som ikke er fra HP, eller som er etterfylt. Gå til HP-program mot piratkopiering og svindel hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Kontroller blekknivåene, og bytt ut blekkpatroner som har lite blekk eller er tomme.

  Merk:

  Skriveren har en «reservemodus» som muliggjør utskrift med én blekkpatron. Fjern blekkpatronen som har lavt blekknivå eller er tom for å fortsette å skrive ut hvis en ny ikke er tilgjengelig. Avhengig av blekkpatronen som er fjernet, vil svart ikke være like mørk, og fargeutskrifter vil være i gråtoner.

  Blekknivåer
 3. Røff håndtering av blekkpatroner under transport eller installasjon kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten. Vent noen timer før den automatiske vedlikeholdsrutinen fullføres, og prøv deretter å skrive ut på nytt.

  Hvis du har en defekt HP-blekkpatron, vil det kanskje dekkes av garantien. Gå til Om originale HP-kassetter for sidekapasitet og HPs begrensede garantiinformasjon.

Skriv ut en diagnostikkrapport for utskriftskvalitet

Bruk en Utskriftskvalitetsrapport for å kontrollere om skrivehodet eller blekkpatronene må rengjøres, eller om problemet er feiljusterte blekkpatroner.

 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.

 2. Skriv ut rapporten.

  • Skrivere med berøringsskjerm eller menyer: På skriveren åpner du menyen Innstillinger eller Oppsett, trykker på Verktøy eller Rapporter og deretter på Rapport om utskriftskvalitet eller tilsvarende.

  • Skrivere uten berøringsskjerm eller menyer: Gå til 123.hp.com eller App Store for å installere HP Smart-appen. Klikk på bildet av skriveren på startskjermen for å åpne alternativer for skriverstyring som inkluderer rapporten.

  Utskriftskvalitetsrapport
 3. Se etter problemer som er angitt i rapporten, og følg deretter instruksjonene for å løse problemet.

Kjøre det automatiske rengjøringsverktøyet for skrivehodet eller blekkpatronene

Rengjør skrivehodet og blekkpatronene for å løse problemer med utskriftskvaliteten, inkludert feil farger, striper og falmede utskrifter.

 1. Legg vanlig, hvitt papir i skuffen.

 2. Kjør rengjøringsverktøyet.

  • Skrivere med berøringsskjerm eller menyer: På skriveren åpner du menyen Innstillinger eller Oppsett, trykker på Verktøy eller Skrivervedlikehold og deretter på Rengjør skrivehodet eller Rengjør blekkpatronene.

  • Skrivere uten kontrollpanel eller menyer: Gå til 123.hp.com eller App Store for å installere HP Smart-appen. Klikk på bildet av skriveren på startskjermen for å åpne alternativer for skriverstyring som inkluderer rengjøringsverktøyet.

 3. Hvis det er feil på siden som skrives ut, kan skrivehodet være tett. Kjør opptil to rengjøringssykluser til.

Kontroller papiret, utskriftsinnstillingene og kvaliteten til filen som skrives ut

Sørg for at utskriftsjobben er konfigurert for optimale utskriftskvalitetsresultater.

 1. Kontroller papirtypen og -tilstanden: Kontroller at papiret er egnet for utskriftsjobben og i god stand.

  • Noen papirtyper absorberer kanskje ikke blekk like godt som andre, noe som fører til falmede eller utflytende utskrifter. Vanlig papir med ColorLok-teknologi fungerer godt for tekst og dokumenter med grafikk. Bruk HP Advanced Photo Paper til bilder for å få best mulig resultat.

  • Bruk rent, ikke-krøllete papir. Brettet eller krøllete papir kan føre til mørke, vannrette defekter.

 2. Legg i papir etter utskriftssiden: Vanligvis vil den glattere eller glansede siden være utskriftssiden.

  • For Inkjet-skrivere med innskuff på baksiden legger du utskriftssiden opp.

  • For Inkjet-skrivere med innskuff på forsiden legger du utskriftssiden ned.

 3. Kontroller innstillingene for utskriftsjobben: I programmet du skriver ut fra, klikker du på Fil > Skriv ut og deretter på Alternativer, Skriveroppsett eller Innstillinger, eller du åpner menyen Papirtype/kvalitet eller Medier og kvalitet.

  Kontroller at fargen, papirtypen, papirstørrelsen og kvalitetsinnstillingene er riktige for utskriftsjobben.

 4. Kontroller kvaliteten på bildet eller dokumentet: Bruk bilderedigeringsverktøy for å forbedre fargene, lysstyrken, kontrasten og eventuelle andre innstillinger for utseendet. Høyere oppløsning på bilder og grafikk resulterer i klarere utskrifter med mer presise farger.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...