hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Skrive ut på konvolutter med en HP-skriver

Skriv ut et navn og en adresse på konvolutter ved hjelp av en tekstbehandlingsapp, kontaktlisten din eller forhåndsformaterte maler.

Legge konvolutter i skriveren

Hvordan du legger i konvolutter, er avhengig av hva slags type skriver du har, og hvor papirskuffen er plassert.

ADVARSEL:

For å unngå fastkjørt papir eller skade på skriveren, ikke skriv ut på konvolutter med hasper, vinduer, blanke overflater eller belagt foring. Hvis du skriver ut med en LaserJet-skriver, ikke bruk konvolutter med selvklebende klaff eller andre syntetiske materialer som er mottakelig for varme.

 1. Legg konvoluttene i hovedinnskuffen.

  • Inkjet-skrivere med innskuff på fremsiden: Forsiden på konvolutten vendt ned og klaffen til venstre

   Legge konvolutter i en Inkjet-skriver med innskuff på fremsiden
  • Inkjet-skrivere med innskuff på baksiden: Forsiden på konvolutten vendt opp og klaffen til venstre

   Legge konvolutter i en Inkjet-skriver med innskuff på baksiden
  • LaserJet-skrivere med innskuff på fremsiden: Forsiden på konvolutten vendt opp og klaffen til venstre

   Legge konvolutter i en LaserJet-skriver med innskuff på fremsiden
 2. Skyv inn lengde- og breddeskinnene til de stopper mot konvoluttkanten.

Skrive ut konvoluttene

Bruk en Windows- eller Mac-app for å sette opp en utskriftsjobb for konvolutter.

Skrive ut konvolutter med WordPad (Windows)

Formater et dokument i WordPad for å skrive ut konvolutter. WordPad leveres forhåndsinstallert med Windows.

 1. Søk etter og åpne WordPad i Windows.

 2. Klikk på Fil eller menyikonet , og klikk deretter på Sideoppsett.

 3. Velg din konvolutt-type fra menyen Størrelse, velg Liggende retning, og klikk deretter på OK.

  Innstillinger for utskriftsjobb for konvolutter i WordPad
 4. Skriv inn adressen, og bruk formateringsverktøy på fanen Hjem for å justere og midtstille teksten.

 5. Klikk på menyen Fil, flytt musepekeren over Skriv ut, og klikk deretter på Forhåndsvisning for å kontrollere at adressen er riktig sentrert og med rett størrelse.

 6. Klikk på Skriv ut.

Skrive ut konvolutter med Microsoft Word (Windows)

Skriv ut en enkelt konvolutt i Microsoft Word for Windows ved hjelp av utsendelsesverktøyet. I tillegg inneholder Word maler for mange konvolutt-typer og -utforminger.

 1. Klikk Utsendelser i Microsoft Word, og klikk deretter på Konvolutter.

  Merk:

  Hvis du vil skrive ut flere konvolutter og bruke utskriftsflettingsfunksjonen, kan du gå til Microsoft kundestøtte: Utskriftsfletting med konvolutter (på engelsk).

  Menyer for utskrift av konvolutter i Word
 2. I vinduet Konvolutter og etiketter skriver du inn leverings- og avsenderadresser.

 3. Klikk på Alternativer for å velge konvoluttstørrelse, skrift og matemetode for skriveren, og klikk deretter på OK.

  Alternativer for utskrift av konvolutter i Word
 4. Klikk på Skriv ut.

Skrive ut konvolutter med Kontakter-appen (Mac)

Kontakter er forhåndsinstallert på Mac-maskiner og inneholder innstillinger for å formatere og skrive ut konvolutter.

 1. Søk på Mac-en og åpne Kontakter.

 2. Klikk på navnet på kontakten du ønsker å skrive ut på konvolutten, og kontroller at adressefeltene fylles ut.

  Adresse i Kontakter-appen for Mac
 3. Klikk på Fil > Utskrift og deretter på Vis detaljer nederst i dialogboksen hvis den vises.

 4. Klikk på Stil-menyen, og velg deretter Konvolutter.

 5. Klikk på Layout, og velg deretter riktig konvoluttstørrelse fra Layout-hurtigmenyen.

  Innstillinger for konvoluttoppsett i Kontakter-appen for Mac
 6. Du kan legge til, fjerne, eller endre returadressefeltet ved å klikke på Etikett og deretter velge eller oppheve avmerkingsboksen ved siden av Skriv ut adressen min.

 7. Klikk på Retning, og velg deretter alternativet liggende.

  Innstillinger for konvoluttretning for Mac
 8. Klikk på Skriv ut.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...