hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Skrive ut på begge sider av arket med en HP-skriver

Konfigurere en tosidig utskriftsjobb (dupleks) med en HP inkjet- eller LaserJet-skriver ved hjelp av innstillingene i skriverdriveren.

Skrive ut på begge sider av arket (Windows)

Bruk HPs skriverprogramvare til å sette opp en tosidig utskriftsjobb med en Inkjet- eller LaserJet-skriver.

 1. Du må du legge nok papir i innskuffen for å kunne fullføre utskriftsjobben og unngå problemer med papirrekkefølge.

  Merk:

  For å unngå fastkjørt papir må du ikke skrive ut på begge sider av konvolutter, fotopapir, glanset papir eller transparenter. Ikke skriv ut på papir lettere enn 60 g/m2 (16 lb) eller tyngre enn 105 g/m2 (28 lb).

 2. Åpne dokumentet du vil skrive ut, og klikk deretter på FilSkriv ut..

 3. Klikk på Skriveregenskaper, Innstillinger eller Skriveroppsett, avhengig av hva som vises.

  Egenskaper-vinduet åpnes.

 4. Bestem om du vil at sidene skal leses som et hefte eller en tavle.

  Velg oppsettalternativet hefte eller tavle

  Bildeforklaring

  Beskrivelse

  1

  Hefteoppsett

  2

  Tavleoppsett

 5. Bruk én av følgende metoder til å åpne og velge innstillinger for dupleksutskrift. Menynavn varierer etter skrivermodell.

  • Hvis en Oppsett-, Funksjoner- eller Etterbehandling-fane er tilgjengelig, klikker du på den og velger alternativer for innbinding og sidevending i Skriv ut på begge sider eller Skriv ut på begge sider manuelt.

   Meny for å skrive ut på begge sider i Windows
  • Hvis en Utskriftssnarvei-fane er tilgjengelig, klikker du på den, velger Dobbeltsidig utskrift (dupleks), og velger deretter et alternativ for sidevending fra menyen Skriv ut på begge sider manuelt eller Dobbeltsidig utskrift (dupleks).

   Snarvei til dobbeltsidig utskrift i Windows
 6. Klikk på OK og deretter på Skriv ut.

  Dersom skriveren ikke skriver ut den andre siden automatisk, kan du fortsette med denne fremgangsmåten for å legge i arkene manuelt for å skrive ut på den andre siden.

 7. Fjern arkene med utskrift fra utskuffen, og legg dem i innskuffen igjen.

  Merk:

  Følg instruksjonene for å laste inn papiret på nytt som vises på datamaskinen.

  • For de fleste Inkjet-skrivere med innskuff på fremsiden kan du legge i papiret med den utskrevne siden vendt opp med nedre eller øvre kant i skuffen.

   Legge i sidene for dupleksutskrift på nytt med en fremre papirskuff
  • For de fleste LaserJet-skrivere med innskuff på fremsiden kan du legge i papiret med den utskrevne siden vendt ned med nedre eller øvre kant i skuffen.

   Legge i papir for dupleksutskrift i en LaserJet-skriver
  • For de fleste skrivere med innskuff på baksiden kan du legge i papiret med den utskrevne siden vendt ned med nedre kant i skuffen.

   Legge i sidene for dupleksutskrift på nytt med en bakre papirskuff
 8. Klikk på Fortsett for å skrive ut den andre siden av sidene.

Dupleksinnstillingene kan overføres til neste utskriftsjobb. Hvis du vil gå tilbake til ensidig utskrift, fjerner du merket ved siden av Skriv ut på begge sider eller velger Ingen fra rullegardinmenyen.

Skrive ut på begge sider av arket (Mac)

Konfigurere en tosidig utskriftsjobb (dupleks) fra en Mac-maskin med en HP-skriver.

 1. For å unngå problemer med papirrekkefølge må du legge nok papir i papirskuffen for å kunne fullføre utskriftsjobben.

  Merk:

  For å unngå fastkjørt papir må du ikke skrive ut på begge sider av konvolutter, fotopapir, glanset papir eller transparenter. Ikke skriv ut på papir lettere enn 60 g/m2 (16 lb) eller tyngre enn 105 g/m2 (28 lb).

 2. Finn ut om du vil at sidene skal leses som et hefte eller et nettbrett.

  Velg hefte- -eller nettbrettoppsett

  Bildeforklaring

  Beskrivelse

  1

  Hefteoppsett

  2

  Nettbrettoppsett

 3. Åpne dokumentet, klikk på FilSkriv ut, og klikk deretter på Vis detaljer.

  • Hvis Tosidig-innstillingen er tilgjengelig, velger du avmerkingsboksen for å aktivere den. Fra menyen med ikke navngitte utskriftsalternativer velger du deretter Oppsett, Innbinding på langsiden for hefteoppsett, eller Innbinding på kortsiden for nettbrettoppsett, fra Tosidig-menyen. Deretter klikker du på Skriv ut.

   Innstillinger for dobbeltsidig utskrift i macOS
  • Hvis Tosidig-innstillingen ikke er tilgjengelig, fortsetter du til neste trinn.

 4. Velg Papirhåndtering fra menyen med ikke navngitte alternativer, og velg deretter Bare oddetall fra menyen Sider til å skrive ut.

  Velge oddetallssidene som skal skrives ut først
 5. Avhengig av din skrivertype velger du et alternativ fra menyen Siderekkefølge.

  • Papirinnskuffen er på forsiden av skriveren: Velg Bakside

  • Papirinnskuffen sitter øverst på baksiden av skriveren: Velg Automatisk

 6. Klikk på Skriv ut.

 7. Etter at den første siden er skrevet ut, fjerner du eventuelt papir som ikke er skrevet ut, fra innskuffen.

 8. Fjern de utskrevne arkene fra utskuffen, og legg dem i innskuffen igjen.

  • Papirinnskuffen er på forsiden av skriveren: Legg inn arkene med den utskrevne siden opp med øverste kant inn for hefteoppsett, eller nedre kant inn for nettbrettoppsett.

   Legge inn ark for tosidig utskrift i en papirskuff foran
  • Papirinnskuffen sitter øverst på baksiden av skriveren: Legg inn arkene med den utskrevne siden ned med øverste kant inn for hefteoppsett, eller nedre kant inn for nettbrettoppsett.

   Legge inn ark for tosidig utskrift i en papirskuff bak
 9. Gå tilbake utskriftsinnstillingene for dokumentet, og velg Bare partall fra menyen Sider til å skrive ut.

 10. Velg et alternativ fra menyen Siderekkefølge.

  • Papirinnskuffen er på forsiden av skriveren: Velg Normal

  • Papirinnskuffen sitter øverst på baksiden av skriveren: Velg Automatisk

 11. Klikk på Skriv ut.

Dupleksinnstillingene kan overføres til neste utskriftsjobb. Hvis du vil endre tilbake til ensidig utskrift, fjerner du merket ved siden av Tosidig, eller så velger du Alle sidene fra menyen Sider til å skrive ut.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...