hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere og -faksmaskiner – Feilkoder og meldinger for faks

Definisjoner og nyttige instruksjoner for meldinger som kan vises ved faksing.

Numeriske koder ved mottak av faks (200–292)

Feilkoder som kan vises når du mottar en faks.

200: Faksen ble fullført. Du trenger ikke å gjøre noe.

221: Avsenderen trykte på Stopp-tasten før faksen ble fullført. Be om å få faksen sendt på nytt.

222: Flere årsaker:

 • Faksmaskinen svarte på et innkommende taleanrop. Bekreft at det innkommende anropet er en faksmaskin og ikke et taleanrop.

 • Avsenderen trykte på Stopp-tasten før eller idet anropt ble besvart. Hvis avsenderfaksmaskinen avslutter anropet akkurat når maskinen din starter mottak, reduserer du antallet ring i svarinnstillingene. Eller så kan du be om å få faksen sendt på nytt.

 • Faksmaskinen er en eldre stille modell. Aktiver Stille oppdagelse-innstillingen, og kontroller deretter at avsenderen ikke utilsiktet forsøker å avspørre faksen din om et dokument i stedet for å sende det.

 • Avsenderfaksmaskinen avsluttet anropet automatisk før eller idet anropet ble besvart. Velg en lavere mottakshastighet i faksinnstillingene.

 • Avsenderfaksmaskinen identifiserte en inkompatibel funksjon mellom de to maskinene og koblet fra. Dette scenarioet oppstår sjelden. Konfigurer faksmaskinen til å bruke andre konfigurasjonsinnstillinger, og aktiver eller deaktiver Feilrettingsmodus (ECM) etter behov.

223 ECM, 224: Ufullstendig side mottatt etter flere forsøk. Kontroller om det er dårlige linjeforhold. Deaktiver Feilrettingsmodus (ECM), og velg en lavere mottakshastighet hvis nødvendig.

225: Avsenderfaksmaskinen startet en fjerndiagnostikkøkt siden maskinen din har deaktivert tilgang for fjerndiagnostikk. Aktiver Fjerndiagnostikk på maskinen din, eller be om at avsenderen deaktiverer funksjonen for faksnummeret ditt.

226: Avsenderfaksmaskinen startet en fjerndiagnostikkøkt, men maskinen din er ikke kompatibel med deres diagnostikkversjon. Be om at avsenderen deaktiverer funksjonen for faksnummeret ditt.

227: Faksen er sendt med en hastighet og modulasjon som maskinen din ikke støtter. Konfigurer innstillingene for hastighet og modulasjon etter avsender- og mottakerfaksmaskinen etter behov.

228: Avsenderfaksmaskinen startet en avspørringsoverføring (Faks på forespørsel), men maskinen støtter ikke eller er ikke konfigurert for avspørringsoverføring. Dersom maskinen din støtter Faks på forespørsel, sørger du for at dokumentet som skal sendes, er lagt inn, og at avspørring eller Faks på forespørsel er aktivert i faksinnstillingene.

229: Avsenderfaksmaskinen startet en sikker avspørringsoverføring, men maskinen har ikke et gyldig passord. Kontroller at maskinen støtter avspørring / Faks på forespørsel og at passordet er riktig og riktig konfigurert.

230: Avsenderfaksmaskinen startet en operasjon som krever feilretting, men feilretting ble ikke valgt. Aktiver Feilrettingsmodus (ECM) både på den lokale maskinen og den eksterne maskinen.

231: Faksen ble ikke mottatt på grunn av papir som ikke er lagt inn riktig, papirstopp eller feil på skriveren.

232, 233, 234, 235 ECM, 236 ECM, 237: Flere årsaker:

 • Linjeforholdene kan være dårlige. Eldre telefonlinjer, støy på linjen, strømbrudd eller andre strømrelaterte problemer kan føre til kommunikasjonsfeil. Ring telefonleverandøren hvis linjen ikke blir bedre. Deaktiver Feilrettingsmodus (ECM), og velg en lavere mottakshastighet hvis nødvendig.

 • Avsenderen trykte på Stopp-tasten før faksen ble fullført. Angi faksmaskinen til å motta ved lavere overføringshastighet.

 • Samtale venter-tjenesten laget en klikkelyd som høres for et innkommende anrop, noe som øyeblikkelig kobler fra faksanropet. Ikke bruk samtale venter på en linje med en faks.

 • Strømmen på avsendermaskinen ble avbrutt eller skrudd av med overlegg. Be om å få faksen sendt på nytt.

238, 239 ECM, 240 ECM, 241 ECM: Avsenderfaksmaskinen sendte en uventet kommunikasjon, som vanligvis er en defekt i avsendermaskinen. Få faksen sendt på nytt. Deaktiver Feilrettingsmodus (ECM), og be deretter om at faksen sendes fra en annen maskin hvis problemet vedvarer.

243, 244: Avsenderen trykte på Stopp-tasten før faksen ble fullført, eller avspørrigsfunksjonen er ikke kompatibel med mottakerfaksmaskinen. Kontakt avsenderen for å se om de avbryter overføringen. Dersom avsenderen ikke gjør det, setter du faksmaskinen til å motta ved lavere overføringshastighet, kontrollerer spesifikasjonene for avspørring og konfigurerer dem etter behov, eller så aktiverer eller deaktiverer du Feilrettingsmodus (ECM).

245 ECM, 246 ECM: Flere årsaker:

 • Avsenderen trykte på Stopp-tasten før faksen ble fullført. Kontakt avsenderen for å se om de avbryter overføringen. Dersom avsenderen ikke gjør det, setter du faksmaskinen til å motta ved lavere overføringshastighet og deaktiverer Feilrettingsmodus (ECM).

 • Samtale venter-tjenesten laget en klikkelyd som høres for et innkommende anrop, noe som øyeblikkelig kobler fra faksanropet. Ikke bruk samtale venter på en linje med en faks.

 • Et stort eller sammensatt dokument ble satt på vent på grunn av mangel på tilgjengelig minne. Ventetiden oversteg tidsavbruddet (vanligvis 60 sekunder), og faksen ble avsluttet. Send elementet som to mindre dokumenter og, om nødvendig, med en lavere oppløsning.

247, 248, 249 ECM, 250 ECM, 251 ECM: Avsenderfaksmaskinen har sluttet å svare. Be avsenderen om å tilbakestille maskinen. Slå av både avsender- og mottakermaskinene i 10 sekunder, og slå dem deretter på igjen for å fjerne noen feiltilstander. Sett om nødvendig faksmaskinen til å motta ved lavere overføringshastighet,.

252: Kontroller om det er dårlige linjeforhold. Ring telefonleverandøren hvis linjen ikke blir bedre. Deaktiver Feilrettingsmodus (ECM), og velg en lavere mottakshastighet hvis nødvendig. Hvis du mottok flere sider av et større dokument, ber du avsenderen om å fakse dokumentet i flere mindre deler.

253: Avsenderfaksmaskinen bruker en sidebredde som ikke støttes av den lokale maskinen. Få avsenderen til å bruke en standard sidebredde (Letter eller A4).

281, 282 ECM, 283, 284, 285 ECM, 286, 290: Det oppstod en feil med telefontilkoblingen, eller så var det en kommunikasjonsfeil med avsenderfaksmaskinen. Kontroller om det er dårlige linjeforhold, og få faksen sendt på nytt når forholdene blir bedre. Hvis det er nødvendig, setter du faksmaskinen til å motta ved lavere overføringshastighet og deaktiverer Feilrettingsmodus (ECM).

291, 292: Den mottatte faksen kunne ikke lagres. Slå av faksmaskinen i 10 sekunder, slå den deretter på igjen, og få faksen sendt på nytt med en lavere oppløsning. Hvis problemet vedvarer når du mottar fra flere faksmaskiner, er problemet sannsynligvis maskinvarerelatert, og maskinen bør vedlikeholdes eller skiftes ut.

Numeriske koder ved sending av faks (300–444)

Feilkoder som kan vises når du sender en faks.

300: Faksen ble fullført. Du trenger ikke å gjøre noe.

311: Noen trykte på Stopp-tasten før faksen ble fullført. Send faksen på nytt.

312: Mottakerfaksmaskinen besvarte ikke anropet. Bekreft at du ringte det riktige nummeret. Hvis det er riktig, sjekker du med maskinens eier om maskinen er konfigurert til å godta fakser, eller om den er i feiltilstand.

313: Mottakerfakslinjen er opptatt. Send faksen når linjen er ledig.

314: Avsenderfaksmaskinen startet en fjerndiagnostikkøkt, men mottakermaskinen deaktiverte tilgang for diagnostikk. Aktiver eller deaktiver fjerndiagnostikk, avhengig av om du kan samordne innstillingene med eieren.

315: Avsenderfaksmaskinen startet en fjerndiagnostikkøkt, men mottakermaskinen er ikke kompatibel med diagnostikkversjonen. Fjerndiagnostikk er ikke mulig mellom maskiner med inkompatible versjoner.

317: Faksen er sendt med en hastighet og modulasjon som mottakerfaksmaskinen ikke støtter. Konfigurer innstillingene for hastighet og modulasjon etter avsender- og mottakerfaksmaskinen, om mulig.

318: Avsenderfaksmaskinen bruker en sidebredde som ikke støttes av mottakermaskinen. Bruk en standard sidebredde (Letter eller A4).

319: Avsendermaskinen forsøkte en binær filoverføring (BFT), men mottakermaskinen støttes ikke eller er ikke aktivert. Aktiver eller deaktiver BFT, avhengig av om du kan samordne innstillingene med eieren.

320: Avsenderfaksmaskinen startet et avspørringsmottak, men mottakermaskinen er ikke konfigurert for avspørringsoverføring. Konfigurer overføringsinnstillingene med avsender- og mottakerfaksmaskinen, avhengig av om avspørring kreves.

321, 322, 323, 324: Det oppstod en feil med telefontilkoblingen, eller så var det en kommunikasjonsfeil med mottakerfaksmaskinen. Kontroller om det er dårlige linjeforhold, og send på nytt når forholdene blir bedre. Hvis det er nødvendig, kan du angi en lavere overføringshastighet. Du kan sende større dokumenter som flere mindre dokumenter og med lavere oppløsning.

325, 326, 327, 328: Kontroller om det er dårlige linjeforhold. Ring telefonleverandøren hvis linjen ikke blir bedre. Deaktiver Feilrettingsmodus (ECM) hvis nødvendig.

329, 330, 331: Mottakerfaksmaskinen rapporterte at én eller flere sider ble mottatt i en ikke-feilrettingsmodus (ECM) med mange feil. Kontroller om det er dårlige linjeforhold. Aktiver Feilrettingsmodus (ECM), og velg en lavere første overføringshastighet hvis nødvendig.

332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 ECM, 339 ECM, 340 ECM, 341 ECM, 342 ECM, 343: Mottakerfaksmaskinen kan være defekt. Prøv å sende til en annen faksmaskin. Hvis feilen fortsatt vises, starter du faksmaskinen på nytt og prøver igjen.

344, 345, 346, 347, 348, 349 ECM, 350 ECM, 351 ECM, 352 ECM, 353 ECM, 354, 355: Flere årsaker:

 • Kontroller om det er dårlige linjeforhold. Eldre telefonlinjer, støy på linjen, strømbrudd eller andre strømrelaterte problemer kan føre til kommunikasjonsfeil. Ring telefonleverandøren hvis linjen ikke blir bedre.

 • Noen trykket på Stopp-tasten på mottakerfaksmaskinen før faksen ble fullført. Kontakt personen som mottar faksen for å se om de avbryter overføringen. Hvis ikke, sender du faksen på nytt, men med lavere overføringshastighet.

 • Støy fra Samtale venter-tjenesten forstyrret anropet. Deaktiver Feilrettingsmodus (ECM) hvis nødvendig.

356, 357, 358, 359, 361, 362 ECM, 363 ECM, 364 ECM, 365 ECM, 366 ECM: Flere årsaker:

 • Noen trykket på Stopp-tasten på mottakerfaksmaskinen før faksen ble fullført. Kontakt personen som mottar faksen for å se om de avbryter overføringen. Hvis ikke, sender du faksen på nytt, men med lavere overføringshastighet.

 • Faksen mislyktes før fullføring på grunn av mangel på papir, en feiltilstand eller en papirstopp i mottakerfaksmaskinen.

 • Samtale venter-tjenesten laget en klikkelyd som høres for et innkommende anrop, noe som øyeblikkelig kobler fra faksanropet. Deaktiver Feilrettingsmodus (ECM) hvis nødvendig.

 • En inkompatibel funksjon fikk mottakerfaksmaskinen til å avslutte anropet.

367, 368, 369, 370, 371, 372 ECM, 373 ECM, 374 ECM, 375 ECM, 376 ECM, 377 ECM, 378, 379: Mottakerfaksmaskinen kan være låst. Prøv å sende til en annen faksmaskin.

380 ECM: Mottakerfaksmaskinen kunne ikke gi et gyldig svar på en CTC-ramme. Dette skjer under overføring av Feilrettingsmodus (ECM) etter gjentatte forsøk på å sende en faks. Deaktiver Feilrettingsmodus (ECM), og prøv på nytt. Hvis feilen fortsatt vises, kan det hende at mottakerfaksmaskinen er defekt.

381 ECM, 383 ECM: Mottakerfaksmaskinen svarer ikke på en fakskommando fordi forbindelsen ble avbrutt. Noen kan ha trykket på Stopp-tasten på mottakerfaksmaskinen før faksen ble fullført. Kontakt personen som mottar faksen for å se om de avbryter overføringen. Kontroller om det er dårlige linjeforhold. Ring telefonleverandøren hvis linjen ikke blir bedre. Deaktiver Feilrettingsmodus (ECM) hvis nødvendig.

382 ECM: Mottakerfaksmaskinen satt overføringen på vent på grunn av midlertidig lite minne. Forbindelsen avbrytes hvis venteperioden får tidsavbrudd. Send dokumentet som flere mindre dokumenter med lav oppløsning.

384: Avsenderfaksmaskinen forsøkte en svart JPEG-overføring til en maskin som ikke støtter denne modusen. Send faksen ved hjelp av en annen modus.

386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395: For mye støy på telefonlinjen hindrer en gyldig forbindelse mellom faksmaskinene. Prøv å sende faksen på nytt når linjeforholdene blir bedre.

396, 397, 398, 399: Under en V.34-overføring kan ikke avsenderfaksmaskinen koble til mottakerfaksmaskinen og kan ikke sende en T30-ramme. Fjern alle videreføringsenheter fra telefonlinjen, og kontroller deretter at kabelen ikke er lenger enn nødvendig og at den ikke er i nærheten av uskjermede elektriske motorer som vifter, ovner eller husholdningsapparater. Kontroller også om det er dårlige linjeforhold, og send deretter på nytt når forholdene blir bedre.

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419: Under en V.34-overføring kan ikke avsenderfaksmaskinen koble til mottakerfaksmaskinen og kan ikke sende en T30-ramme. Fjern alle videreføringsenheter fra telefonlinjen, og kontroller deretter at linjekabelen ikke er lenger enn nødvendig og at den ikke er i nærheten av uskjermede elektriske motorer som vifter, ovner eller husholdningsapparater. Kontroller også om det er dårlige linjeforhold, og send deretter på nytt når forholdene blir bedre.

420, 421, 422, 423: Dårlige linjeforhold eller et inkompatibelt faksformat ble oppdaget med mottakerfaksmaskinen.

422, 423: Dårlige linjeforhold eller et inkompatibelt faksformat, for eksempel fargefaksing, ble oppdaget med mottakerfaksmaskinen.

430: Avsenderfaksmaskinen kan ikke sende kontinuerlige toner etter sending av kontrolldata og før sending av faksdata. Dårlige linjeforhold eller et problem med faksmodemet kan forårsake denne feilen. Ring telefonleverandøren hvis linjen ikke blir bedre.

431: Avsenderfaksmaskinen mottar ikke et svar etter å ha avsluttet en overføring. Dette kan normalt skje når faksen avbrytes med overlegg. Dårlige linjeforhold kan ha forhindret svaret.

440, 441, 442, 443, 444: Etter at én eller flere delvise sider ble sendt, kunne ikke kontrollkanaltilkoblingen (håndtrykket) starte på nytt før sending av mer data. Dette skjer når mottakerfaksmaskinen kobles fra på grunn av dårlige linjeforhold etter at en del av en side er mottatt, eller hvis den bruker et inkompatibelt faksformat, for eksempel fargefaksing.

Tekstfeilmeldinger ved faksing

Feilmeldinger og varsler som vises ved faksing.

Merk:

Meldinger vises midlertidig, og du må kanskje trykke på OK for å fortsette faksjobben eller trykke på Avbryt for å avbryte jobben. Det kan være at faksjobben ikke er fullført, eller at den trykte fakskvaliteten ikke er tilfredsstillende.

Komm.feil (kommunikasjonsfeil): Kontroller om det er dårlige linjeforhold, og send på nytt når forholdene blir bedre. Hvis det er mulig, kan du prøve å sende faksen via et annet vegguttak og sørge for at du bruker telefonledningen som fulgte med faksmaskinen.

Fakskomponentene er skadet og kan ikke utføre fakstesten: Utfør en hard tilbakestilling, som kan løse problemer med faksmaskinens maskinvare. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren og fra vegguttaket. Vent 60 sekunder, koble til strømledningen igjen, og prøv deretter å fakse på nytt. Hvis feilen vedvarer, kan du kontakte HP kundestøtte (på engelsk) for alternativer.

Faks forsinket / sendingsminne fullt: Klikk på Avbryt-knappen, og send deretter faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, sender du faksen som flere mindre dokumenter.

Faksen er opptatt / sending avbrutt: Ring mottakeren for å sikre at faksmaskinen er på og klar, og at du har riktig faksnummer. Kontroller om det er dårlige linjeforhold, og send på nytt når forholdene blir bedre. Hvis det er mulig, kan du prøve å sende faksen via et annet vegguttak og bruke en annen telefonledning. Aktiver funksjonen Ring på nytt hvis opptatt på faksen.

Faksen er opptatt / ny oppringing venter: Vent til maskinen sender faksen på nytt. Hvis feilen vedvarer, ringer du mottakeren for å sikre at faksmaskinen er på og klar, og at du har riktig faksnummer. Kontroller om det er dårlige linjeforhold, og send på nytt når forholdene blir bedre. Hvis det er mulig, kan du prøve å sende faksen via et annet vegguttak og bruke telefonledningen som fulgte med faksmaskinen.

Faksminne fullt / avbryter mottak eller Faksminne fullt / avbryter sending: Maskinen gikk tom for minne under faksøkten. Send faksen som flere mindre dokumenter. Hvis det er nødvendig, avbryter du alle faksjobber og tømmer faksminnet.

Faksminne fullt / avbryter sending: Maskinen gikk tom for minne under faksøkten. Be om at faksen sendes som flere mindre dokumenter. Hvis det er nødvendig, avbryter du alle faksjobber og tømmer faksminnet.

Feil ved faksmottak eller feil ved sending av faks: Kontroller om det er dårlige linjeforhold ved å ringe på samme linje. Hvis linjen virker, sender du faksen på nytt eller ber avsenderen sende den på nytt. Hvis feilen vedvarer, kobler du til et annet vegguttak med telefonledningen som fulgte med faksmaskinen. Hvis det er nødvendig, kan du deaktivere Feilrettingsmodus (ECM), bruke en langsommere overføringshastighet og angi en lavere faksoppløsning.

Ugyldig oppføring: Informasjonen ble skrevet inn feil. Kontroller informasjonen som ble angitt, og prøv igjen.

Ingen summetone: Det kreves en kablet analog telefonlinje for faksing. Hvis du ikke hører en summetone når du trykker på Send faks, kobler du fra og til igjen telefonledningen i vegguttaket og 1-Line-porten på faksmaskinen. Koble en vanlig telefon til telefonlinjen, ta opp røret og lytt for å se om telefonlinjen har summetone. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å sende faksen via et annet vegguttak og sørge for at du bruker telefonledningen som fulgte med faksmaskinen.

Ingen dokument sendt: Ingen sider ble skannet eller sidene ble ikke mottatt fra datamaskinen. Prøv å sende faksen på nytt.

Faksen svarer ikke / sending avbrutt eller Faksen svarer ikke / ny oppringing venter: Forsøk på å ringe et faksnummer på nytt mislykkes, eller det er ikke mulig å ringe på nytt. Ring mottakeren for å sikre at faksmaskinen er på og klar, og at du har riktig faksnummer. Hvis problemet vedvarer, kobler du fra og til igjen telefonledningen i vegguttaket og 1-Line-porten på faksmaskinen. Hvis det er mulig, kan du prøve å sende faksen via et annet vegguttak og bruke telefonledningen som fulgte med faksmaskinen.

Ingen faks oppdaget: Maskinen svarte på det innkommende anropet, men oppdaget ikke at en faksmaskin ringte. Hvis det ikke lykkes å vente til maskinen mottar faksen, kan du prøve å koble faksen til et annet vegguttak med telefonledningen som fulgte med faksmaskinen.

12- og 15-sifrede faksloggkoder

Faksloggrapporter omfatter en diagnostikkode som kan hjelpe deg med å identifisere status og problemer med sending og mottak av faks. Skriv ut rapporten fra Faks-, Oppsett- eller Rapporter-menyen på skriveren eller faksmaskinen.

Bruk følgende liste for å finne ut hva som er betydningen til hvert tall i ulike diagnostikkoder.

1. siffer: Ingen mening; alltid satt til 0

2. siffer: Hvordan faksen ble avsluttet

 • [1] Stopp-knappen ble trykket inn

 • [2] Mottak av faks frakoblet

 • [5] Minnet et fullt, og økten kan opphøre

 • [8] Operatørvarsel ble forespurt

3. siffer: Type faksøkt

 • [1] Mottatt fra en ekstern sender

 • [2] Overført til en ekstern mottaker

 • [4] Avspurte mottak, systemet ble en sender

 • [8] Avspurte sending, systemet ble en mottaker

4. siffer: Opplæringsalternativer som ble forespurt eller angitt

 • [1] Sendeabonnementsidentifikator (TSI) eller ringeabonnementsidentifikator be mottatt

 • [2] Gjenopplæring/tilbakefall ble forespurt

 • [4] ECM (feilrettingsmodus) ble valgt

 • [5] ECM ble ikke valgt

5. siffer:

 • [1] Forsinket operasjon

 • [2] Kringkastingsoperasjon

 • [4] Hurtigoppringing ble brukt av avsenderen

 • [8] Den automatiske dokumentmateren ble brukt; dokumentet ble ikke sendt fra minnet

6. siffer: Oppløsning og kodingsmetoder

 • [0] Standard oppløsning / MH-koding (modifisert Huffman)

 • [1] Standard oppløsning / MR-koding (modifisert Read)

 • [2] Standard oppløsning / MMR-koding (modifisert Read)

 • [4] Fin oppløsning / MH-koding (modifisert Huffman)

 • [5] Fin oppløsning/MR-koding (modifisert Read)

 • [6] Fin oppløsning/MMR-koding (modifisert Read)

 • [8] 300 DPI / MH-koding (modifisert Huffman)

 • [9] 300 DPI / MR-koding (modifisert Read)

 • [5] 300 DPI / MMR-koding (modifisert Read)

7. siffer: Hastighet og datatype

 • [0] 0 ms/linje

 • [1] 5 ms/linje

 • [2] 10 ms/linje

 • [4] 20 ms/linje

 • [7] 40 ms/linje

 • [8] 0 ms/linje

 • [9] 5 ms/linje

 • [C] 20 ms/linje (halvtone)

 • [F] 40 ms/linje

8. siffer: Modemets overføringshastighet

 • [0] 2400 bps

 • [1] 4800 bps

 • [2] 7200 bps

 • [3] 9600 bps

 • [4] 12000 bps

 • [5] 14400 bps

9. siffer: Ingen mening; alltid satt til 0

10. siffer: Diverse

 • [1] Journaloppføring må skrives ut

 • [2] Fjerndiagnose

 • [4] PC sender

11. siffer: Feil når du sender en faks

 • [0] NULL XMT (overføring)

 • [1] MPS XMT (flersidig signalsending)

 • [2] EOP XMT (slutt på prosedyreoverføring)

 • [3] EOM XMT (slutt på meldingsoverføring)

 • [4] NULL XMT/RR REC

 • [5] MPS XMT/RR REC

 • [6] EOP XMT/RR REC

 • [7] EOM XMT/RR REC

 • [8] NULL XMT/CTC REC

 • [9] MPS XMT/CTC REC

 • [A] EOP XMT/CTC REC

 • [B] EOM XMT/CTC REC

12. siffer: Feil når du sender en faks

 • [1] PRI (prosedyreavbrudd)

 • [2] PPS (delvis sidesignal)

 • [3] PPS-PRI

 • [4] EOR (slutt på ny overføring)

 • [5] EOR-PRI [8] RTN (gjenopplæring negativ) mottatt, indikerer etterfølgende linjestøy

 • [9] PRI/RTN mottatt; sider må sendes ved lavere overføringshastighet

Feilkoder (tre siste sifre): 3-sifrede koder legges til etter den 12-sifrede koden for å identifisere feil som oppstod under faksøkten.

 • 401: Avsenderfaksmaskinen avspørr, og DCS (digitalt kommandosignal) svarte at det ikke finnes noen dokumenter å sende. Avsenderfaksmaskinen er frakoblet.

 • 402: Økten ble frakoblet under sending av en faks etter å ha ventet tre sekunder på en mottatt ramme fra avsenderen, eller linjesignalet var borte mer enn 0,2 sekunder.

 • 403: Faksøkten ble tidsavbrutt hvis ingen fakstoner ble oppdaget i et innkommende anrop (ikke et faksanrop), grensesnittenheten for linjen er defekt eller innkommende faksanrop var fra en "stille" faksmaskin. Aktiver Stille oppdagelse på datamaskinen.

 • 404: Datamaskinen avspurte en maskin som ikke har et dokument som skal avspørres. Oppstår med eldre HP Officejet-skrivere og Ricoh FAX 800- og Canon B200-modellene.

 • 411: Telefonlinjen blir tapt, eller avsenderfaksmaskinen avbryter under opplæringsfasen. Kobler til vises minst for første side.

 • 412: HDLC-bufferen (High Level Data Link Control) ble tidsavbrutt. Hvis HDLC-bufferen avslutter på grunn av et linjetap og tap av data, vil systemet vente på at meldingen blir ferdig for å synkronisere og overføre data på nytt. Økten ble frakoblet etter å ha ventet tre sekunder på en mottatt ramme fra avsenderen, eller linjesignalet var borte mer enn 0,2 sekunder.

 • 413: Du avsøkte mottakerfaksmaskinen, men den ble koblet fra i stedet for å sende en side. Avsendermaskinen kunne ikke plukke neste side i skanneren, eller noen trykket på Stopp da overføringen begynte.

 • 414: Det var ingen dokumenter å avspørre.

 • 415: Et ugyldig DCS (digitalt kommandosignal) ble mottatt i kommandorammen. En gyldig DCS må samsvare med anmodningen om feilrettingsmodus (ECM) som PÅ eller AV.

 • 416: DCS-rammen (digitalt kommandosignal) som ble mottatt fra avsenderfaksmaskinen, har en minste skannehastighet som ikke er kompatibel med mottakermaskinen.

 • 417: Maskinen sendte en RTN (gjenopplæring negativ) i ikke-feilrettingsmodus (ECM) som indikerer at den mottatt faksen hadde linjer som ikke kunne leses på grunn av en støyende telefonlinje. Maskinen kunne ikke motta en fullstendig riktig side i ECM-modus etter alle forsøk på å få avsenderen til å sende de ødelagte rammene på nytt.

 • 419: Faksmottak ble avbrutt, vanligvis på grunn av mangel på minne.

 • 421: Telefonlinjen ble frakoblet etter en stemmeøkt uten å fortsette faksøkten.

 • 422: Den mottatte kommandoen var uventet i ikke-feilrettingsmodus (ECM).

 • 431: Ingen lokal respons for et eksternt avbrudd. Angitt av en mottaker i feilrettingsmodus (ECM). Kommandoen om taleforespørsel etter melding ble mottatt, og det var ingen lokal linjeforespørsel under et T3-tidsavbrudd.

 • 441, 451: Ingen lokal respons for et eksternt avbrudd. Angitt av en mottaker i feilrettingsmodus (ECM). Kommandoen om taleforespørsel etter melding ble mottatt, og det var ingen lokal linjeforespørsel under et T3-tidsavbrudd.

 • 461: T2-timer fikk tidsavbrudd under venting på en kommando etter en RNR (mottaker ikke klar).

 • 462: DCN (frakobling) ble mottatt i en kommandoramme på grunn av en RNR (mottaker ikke klar). Den lokale maskinen gikk tom for minne under mottak.

 • 463: Mottakerfaksmaskinen sendte en DCN (frakobling) etter å ha ventet tre sekunder på en mottatt ramme fra avsenderen, eller linjesignalet var borte i mer enn 0,2 sekunder.

 • 464: Den mottatte kommandoen var uventet i feilrettingsmodus (ECM).

 • 471: T2-timer fikk tidsavbrudd under venting på en kommando etter en RNR (mottaker ikke klar).

 • 472: I feilrettingsmodus (ECM) sender mottakermaskinen en ERR etter fire mislykkede nye forsøk og etter mulige tilbakefall i modemhastighet.

 • 473: DCN (frakobling) ble mottatt i en kommandoramme på grunn av en RNR (mottaker ikke klar).

 • 474: Mottakerfaksmaskinen sendte en DCN (frakobling) etter å ha ventet tre sekunder på en mottatt ramme fra avsenderen, eller linjesignalet var borte i mer enn 0,2 sekunder.

 • 475: Den mottatte kommandoen var uventet i feilrettingsmodus (ECM).

 • 481: Den mottatte kommandoen var ikke RR (mottaker klar) i feilrettingsmodus (ECM).

 • 501: Telefonlinjen er opptatt.

 • 502: DCN (frakobling) ble mottatt i en kommandoramme på grunn av en CNG (oppringingstone). Dette signalet har en frekvens på 1100 Hz.

 • 503: Mottakerfaksmaskinen sendte en DCN (frakobling) etter å ha ventet tre sekunder på en mottatt ramme fra avsenderen, eller linjesignalet var borte i mer enn 0,2 sekunder.

 • 504: Kommandoen etter CNG (oppringingstone) var ugyldig.

 • 505: T1-timeren løp ut, og ingen svar ble mottatt. "Ingen svar" vises på journalrapporten.

 • 511: Mottakeren er ikke kompatibel med tilpassbare funksjoner.

 • 512: Mottakeren er ikke kompatibel, eller avspørring ble forespurt og avslått.

 • 513: Avspørringspassord er ikke riktig. Datamaskinen ble avspurt, og det var ingen dokument å sende.

 • 514: Det er ingen dokumenter å avspørre. Avspørringsmaskinen kontrollerer ikke DIS (digitalt identifikasjonssignal) som sier at det ikke er noe dokument til avspørring, og sender forespørsel om å sende et dokument likevel.

 • 515: Timeren løp ut.

 • 521: DCN (frakobling) ble mottatt i en responsramme etter opplæringsfasen.

 • 522: Mottakerfaksmaskinen sendte en DCN (frakobling) etter å ha ventet tre sekunder på en mottatt ramme fra avsenderen, eller linjesignalet var borte i mer enn 0,2 sekunder.

 • 523: Ingen respons ble mottatt ved alle tre forsøk på å etablere en forbindelse med DCS (digitalt kommandosignal) på grunn av en tapt linje eller siden mottakeren la på.

 • 524: Kunne ikke synkronisere med avsendermaskinen. Det kan hende at linjen er defekt og hindrer at den eksterne enheten ser DCS-kommandoen (digitalt kommandosignal).

 • 525: Et tilbakefall i modemhastighet er nødvendig, men umulig (eksempel: mottakeren støtter v.29, men v.27 kreves). Alle forsøk på opplæring med den eksterne enheten mislyktes.

 • 526: Svaret som ble mottatt etter DCS+-opplæring (digitalt kommandosignal), var ugyldig (forventet bekreftelse for mottak).

 • 531: Svaret som ble mottatt etter overføring av MPS (flersidesignal), EOP (slutt på prosedyre), EOM (slutt på melding), var feil. Kontroller diagnostikkodens siffer 11 og 12.

 • 532: DCN (frakobling) ble mottatt i et svar på sendesignalet. Kontroller diagnostikkodens siffer 11 og 12.

 • 533: Mottakerfaksmaskinen sendte en DCN (frakobling) etter å ha ventet tre sekunder på en mottatt ramme fra avsenderen, eller linjesignalet var borte i mer enn 0,2 sekunder.

 • 534: Ingen respons på alle forsøk. Tilkoblingen ble tapt på grunn av en mistet linje, eller mottakeren la på.

 • 535: Tilbakefall i overføringen etter meldingen er ikke mulig. Den eksterne mottakeren svarer ikke med et RTP (gjenopplæring positiv) eller RTN (gjenopplæring negativ), eller senderen kan ikke sende på nytt.

 • 536: Minst én side er ikke bekreftet. Dette skjer i ikke-feilrettingsmodus (ECM) når det er mange feil på en side. Den mottatte siden kan ikke leses.

 • 541: Telefonlinjen ble frakoblet etter en stemmeøkt uten å fortsette faksøkten.

 • 542: T3-operatørens intervensjonstimer ble tidsavbrutt.

 • 543: Svaret som ble mottatt etter sending av en stemmeforespørsel til den eksterne avsenderen, var ikke et DIS (digitalt identifikasjonssignal).

 • 551: DCN (frakobling) ble mottatt i et svar på det sendte signalet. Kontroller diagnostikkodens siffer 11 og 12.

 • 552: Mottakerfaksmaskinen sendte en DCN (frakobling) etter å ha ventet tre sekunder på en mottatt ramme fra avsenderen, eller linjesignalet var borte i mer enn 0,2 sekunder.

 • 553: Ingen respons på alle forsøk. Tilkoblingen ble tapt på grunn av en mistet linje, eller mottakeren la på.

 • 554: Svar mottatt etter overføring av PPS-NULL, PPS-MPS og PPS-EOM, var ukorrekt. Kontroller diagnostikkodens siffer 11 og 12.

 • 555: Tilbakefall mislykkes. Systemet kan ikke motta et gyldig ECM-signal (feilrettingsmodus) ved noen overføringshastighet.

 • 561: DCN (frakobling) ble mottatt i et svar på det sendte signalet. Kontroller diagnostikkodens siffer 11 og 12.

 • 562: Mottakerfaksmaskinen sendte en DCN (frakobling) etter å ha ventet tre sekunder på en mottatt ramme fra avsenderen, eller linjesignalet var borte i mer enn 0,2 sekunder.

 • 563: Ingen respons på alle forsøk. Tilkoblingen ble tapt på grunn av en mistet linje, eller mottakeren la på.

 • 564: Svar mottatt etter overføring av PPS-NULL, PPS-MPS og PPS-EOM, var ukorrekt. Kontroller diagnostikkodens siffer 11 og 12.

 • 565: Fortsetter ikke med neste melding. Angitt av en avsendermaskin med feilrettingsmodus (ECM) aktivert da den avbrøt de nye overføringene etter fire mislykkede forsøk og mulige tilbakefall i modemhastighet.

 • 566: Minst én side er ikke bekreftet. ERR (slutt på respons på ny sending) mottatt i respons på EOR-MPS, -EOP, -EOM eller -NULL.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...