hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP utskriftsinnstillinger (Windows, Mac)

Finne og endre utskriftsinnstillinger, for eksempel papirtype og-størrelse, farge eller svart/hvitt og utskriftskvalitet.

Merk:

Tilgjengelige utskriftsinnstillinger og menyenes navn avhenger av skriveren og programmet du skriver ut fra.

Endre utskriftsinnstillingene i Windows

Når du setter opp din HP-skriver med den anbefalte HP-programvaren, installeres en skriverdriver som gir støtte og tilgang til funksjonene skriveren støtter.

Finn utskriftsinnstillingene (Windows)

Endre utskriftsinnstillinger fra programmet du skriver ut fra.

 1. Åpne et dokument, bilde eller webside, klikk på fil, og klikk deretter på skriv ut eller klikkskriv ut-ikonet for å åpne vinduet Skriv ut.

 2. Åpne utskriftsalternativer. Knappen eller lenke navnet er avhengig av applikasjonen du skriver ut fra.

  • Windows 10 Bilder-app: Klikk på flere innstillinger nederst i listen over innstillinger.

  • Microsoft Word: Klikk på Egenskaper for skriver.

  • Paint og WordPad: Klikk på Innstillinger.

 3. Klikk på fanene øverst i vinduet eller klikk på Avansert for å få tilgang til tilgjengelige innstillinger for skriveren.

  Velge kategorier øverst i vinduet eller klikk på avansert-knappen

Innstillinger for farge og svart/hvitt

Kontroller hvordan skriveren tolker farger og bruker blekk til å skrive ut. Rediger bilder og dokumenter i det programmet du har laget før du endrer utskriftsinnstillinger.

Farge eller svart/hvitt: Velg innstillinger fra kategorien papir/kvalitet, farge, funksjoner eller avanserte.

Innstillinger og alternativer

Innstilling

Beskrivelse

Farge

Bruker blekk fra alle blekkpatronene for å skrive ut i farger

Svart/hvitt, bare svart blekk, monokrom eller gråskala

Bruker den svarte blekkpatronen bare for svart/hvitt-utskrifter av lavere kvalitet

Høykvalitets gråtone

Bruker blekk fra svart- og fargepatroner til å produsere et bredere spekter av svarte og gråtoner for svart/hvit-utskrifter av høy kvalitet

Skriv ut hele teksten som svart

Skriver ut alt innhold i dokumentet i svart, uansett farge

Fargejustering: Definer utvalget av farger som er trykt basert på industrifargestandarder og programmet du skriver ut fra. Disse innstillingene finnes i kategorien farge eller avansert.

Innstillinger og alternativer

Innstilling

Beskrivelse

ColorSmart/sRGB

Felles standard for de fleste utskriftsjobber

AdobeRGB

Oversetter farger til AdobeRGB Color-standarden

Administrert av programmet, ICM håndtert av vertssystemet eller skriveren, eller ICM deaktivert

Gjør det mulig for skriveren eller programmet du skriver ut fra for å styre fargene

Avanserte fargeinnstillinger: Juster metningen, lysstyrken og tonen, eller endre individuelle fargenivåer fra farge-kategorien.

Innstillinger for papirtype, størrelse og innskuff

Innstillingene for papirstørrelse, type og skuff sørger for at skriveren håndterer og skalerer utskriftsjobben riktig til papiret. Angi papirinnstillinger i kategorien papir/kvalitet eller funksjoner.

Merk:

Når du legger papir i innskuffen, kan du se etter en melding på kontrollpanelmenyen, hvis skriveren har en, for å bekrefte papirtype og -størrelse.

Papirtype: Velg papirtypen du bruker, for eksempel HP-fotopapir, vanlig papir eller egendefinert media, eller velg automatisk for å la skriveren velge papirtype.

Papirstørrelse: Velg papirstørrelsen som du har lagt i skriveren, for eksempel 4 x 6, legal eller 8,5 x 11 vanlig papir. Kontroller skriverens spesifikasjoner for støttede papirstørrelser.

Papirskuff eller kilde: Velg skuffen du har lagt papir i, hvis skriveren har mer enn én skuff. Hvis den er tilgjengelig, kan du bruke velg automatisk for å trekke fra hovedskuffen. Hvis hovedskuffen er tom, trekkes papiret fra en annen skuff med papir.

Innstillinger for utskriftskvalitet og forbedring

Endre innstillinger for utskriftskvalitet for å passe til utskriftsjobben. De fleste tekstbaserte dokumenter krever normale eller lavere innstillinger for utskriftskvalitet, mens bilder ofte fordeler med høyere kvalitetsinnstillinger.

Utskriftskvalitet: Hovedinnstillingene for å forbedre kvaliteten på utskriftene er utskriftsoppløsning. Utskriftsoppløsning måles i punkter per tomme (DPI). Høyere DPI gir tydeligere og mer detaljerte utskrifter, men reduserer utskriftshastigheten og kan bruke mer blekk eller toner. Se produktspesifikasjonene for utskriftshastigheter (målt i sider per minutt).

Endre utskriftskvaliteten på kategoriene papir/kvalitet, Avanserteller utskrift, eller i Avanserte alternativer.

Innstillinger og alternativer

Innstilling

Beskrivelse

Utkast

Laveste DPI brukes vanligvis når blekkpatronenes blekknivåer er lav, eller når høy utskriftskvalitet ikke er nødvendig

EconoMode

Bruker mindre toner per side og reduserer utskriftskvaliteten for utskrift av utkast eller korrektur

Rask utkast

Produserer utkastkvalitet ved den raskeste utskriftshastigheten

FastRes

Inneholder et tall som indikerer DPI

Normal eller hverdagslig

Standard kvalitetsinnstilling som er egnet for de fleste utskriftsjobber

Best

Bedre DPI enn Normal

Maksimal DPI

Høyest DPI-innstilling som er tilgjengelig

HP Real Life-teknologier eller HP Real Life Digital Photography: Velg et redigeringsnivå for å forbedre kvaliteten på digitale bilder med problemer med oppløsning eller eksponering, bleke farger eller mørke områder. Innstillingene for HP Real Life kan endres i kategoriene funksjoner, Avansert eller papir/kvalitet eller i Avanserte alternativer. Du kan også bruke hurtigtaster til å bruke denne kategorien.

Avanserte fargeinnstillinger: Juster metningen, lysstyrken og tonen, eller Juster nivåene for hver enkelt farge som brukes av skriveren. Innstillinger er tilgjengelige i kategorien farge.

Oppløsning: Vis DPI-detaljer basert på utskriftsinnstillingene eller innstillingene for utskriftskvalitet som er valgt i kategorien funksjoner eller utskrift/kvalitet eller i Avanserte alternativer.

Innstillinger for oppsett og formatering

Endre hvordan dokumenter eller bilder formateres og legges ut på papiret, inkludert retning, Legg til kantlinjer, skalering til en bestemt størrelse, og utskrift av flere sider på ett ark. Noen utskrifts snarveier har innstillingene oppsett og formatering.

Stående eller liggende retning: Velg stående for vertikale utskrifter eller liggende til vannrette utskrifter i retning -menyen i kategorien Oppsett, sluttbehandler eller funksjoner.

Legge til eller fjerne en marg: Legg til en hvitt marg rundt bildet eller skriv ut helt til kanten på papiret, hvis det støttes av skriveren. Ramme innstillinger er tilgjengelige på menyen for utskrift i utskrift eller papirstørrelse i Avanserte alternativer.

Utskrift på begge sider av arket (tosidig utskrift): Avhengig av skrivermodellen, kan du automatisk skrive ut på begge sider av arket, eller konfigurere utskriftsjobben for å manuelt vende om sidene. Dupleksalternativer finnes i kategorien Oppsett, sluttbehandlereller funksjoner.

Utskrift i heftet: Velg Page flip binding-innstillingene for hefte Reading i ferdig stilling eller funksjoner -kategorien, eller i Avanserte alternativer.

Siderekkefølge: Skriv ut sider forfra og bakover eller bakover til de grunnleggende kategoriene Oppsett, Avansert eller funksjoner.

Sider per ark: Skriv ut flere sider av et dokument på ett papirark, og velg rekkefølgen de er skrevet ut på siden. Sider per ark finnes i kategoriene ferdig stilling, Oppsett eller funksjoner eller i Avanserte alternativer.

Skaler eller endre størrelsen på utskriften: Skriv ut for å tilpasse størrelse, Tilpass til en valgt papirstørrelse, eller endre prosentandelen av opprinnelig størrelse som skrives ut under Alternativer for endring av størrelse i kategorien funksjoner eller effekter.

Minimeringsknappen: Skriv ut nær nedre kant av siden. Denne innstillingen finnes i kategorien Avansert.

Speilutskrift: Tilbakestille et bilde eller dokument for utskrift-påstrykningspapir fra Avansert-kategorien.

Plakatutskrift: Forstørre et bilde og dele det på tvers av flere sider, slik at det kan tapes sammen som en plakat fra kategorien Avansert.

Vannmerker: Et vannmerke er et subtilt bilde plassert på utskriften som vises når siden holdes opp til en lampe. Skriv ut et vannmerke på hver side av dokumentet eller bare på første side. Klikk på Rediger-knappen i effekt-kategorien for å formatere alternativer.

Innstillinger for blekk- og tonerbehandling

Noen skrivermodeller inkluderer innstillinger som gjør det mulig å endre hvordan blekk eller toner brukes på papiret, inkludert hvor mye blekk du skal bruke, kontroll av individuelle farger og hvor lenge skriveren har utskriftsinnstillingene. Innstillingene for blekk og toner kan endres i kategorien farge eller Avansert.

Avanserte fargeinnstillinger: Juster metningen, lysstyrken og tonen, eller Juster nivåene for hver enkelt farge som brukes av skriveren.

Tørketid: Forlenge eller forkorte tidsintervallet mellom utskrift av to eller flere sider eller bilder. Long Dry time gir ekstra tid for å tørke utskrifter saktere ved å holde på utskriften til tørketiden går.

Blekkmengde: Justerer mengden blekk som brukes på en side. Jo mindre blekkmengde, desto raskere tørker utskriften.

Overspray: Hvis det er en del av et bilde som er skrevet ut på et bilde uten kant, må du kontrollere hvor mye av det opprinnelige bildet som strekker seg over kanten på papiret.

Lagre foretrukne utskriftsinnstillinger

Du kan lagre utskriftsinnstillinger som en snarvei for lignende utskriftsjobber, eller som standard for alle utskriftsjobber.

 • Opprette en tilpasset snarvei: I vinduet for utskriftsinnstillinger klikker du på kategorien utskriftsnarvei, hvis den er tilgjengelig, velger du den brukerdefinerte snarveien for brukerspesifiserte utskriftsinnstillinger nederst i listen, endre eventuelle utskriftsinnstillinger, og klikker deretter Lagre som for å gi navn til snarveien.

  Velge den brukerdefinerte snarveien for utskriftsinnstillinger
 • Angi standardinnstillingene for alle utskriftsjobber: Søk etter skrivere i Windows, klikk på skrivere og skannere, klikk på skriveren og klikk deretter på Administrer. Klikk på Egenskaper for skriveren, velg Avansert-fanen, og klikk deretter på utskriftsinnstillinger. Endre eventuelt utskriftsinnstillinger, og klikk på OK.

  Klikke på utskriftsstandarder i kategorien Avansert i egenskapsvinduet for skriveren

Endre utskriftsinnstillingene for Mac

Endre utskriftsinnstillinger for Mac fra programmet du skriver ut fra.

 1. Åpne et dokument, bilde eller webside, klikk på filSkriv ut for å åpne vinduet Skriv ut.

 2. Kontroller at skriveren din er valgt, og klikk deretter på Vis detaljer hvis den viser tilgang til utskriftsinnstillingene som er tilgjengelig for skriveren.

  Skriv ut dialog med detaljer som vises
 3. Klikk på rullegardinmenyen i midten av vinduet for å endre kategorien Innstillinger og få tilgang til alle tilgjengelige innstillinger.

  Bruke rullegardinmenyen i midten av vinduet til å få tilgang til utskriftsinnstillinger
  • Farge eller svart/hvitt: Velg eller fjern merkingen fra svart/hvitt på den primære dialogboksen. Menyen forhåndsinnstillinger inneholder også alternativer for farge og svart/hvitt.

  • Papirtype (bilde, ren, spesialitet): Å velge papirtype sikrer at skriveren bruker blekket på riktig måte på papiret du har lastet i skriveren. Klikk på media og kvalitetpapirtype.

  • Papirstørrelse: Velg papir fra menyen fra papirstørrelse i hoveddialogen, hvis det finnes, eller klikk på papirbehandling, velg tilpass til papirstørrelse, og velg deretter papiret på menyen mål papirstørrelse.

  • Egendefinert papirstørrelse: Klikk på Administrer egendefinerte papirstørrelser i menyen papirstørrelse, hvis tilgjengelig. Det kan også hende at funksjonen er tilgjengelig fra app- fil-menyen i sideoppsett-menyen.

  • Justere utskriftskvalitet: Klikk på medier og kvalitet, og skyv kvalitet glidebryteren til ønsket innstilling.

  • Tosidig utskrift (dupleksutskrift): Velg Tosidig på den primære dialogboksen, velg tastaturoppsett fra Innstillinger-menyen, og velg et alternativ for innbinding i menyen Tosidig. Følg instruksjonene under utskrift og legg papiret riktig i skriveren.

  • Legge til eller fjerne en marg: Klikk tastaturoppsett, og klikk deretter på menyen margen for å velge en margen bredde eller velg ingen uten-rammer utskrifter.

  • Speilutskrift: Tilbakestille et bilde eller dokument for utskrift-påstrykningspapir overfører. Klikk tastaturoppsett, og velg deretter alternativet Flip horisontalt.

 4. Du kan lagre innstillingene for fremtidige utskriftsjobber ved å klikke på menyen Forhåndsinnstillinger, og velg deretter Lagre gjeldende innstillinger som forhåndsinnstilling.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...