hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere - Feil ved skanner feil

Under forsøk på å skanne, kopiere eller fakse, en skanner feil. Det vises en feilmelding om at du ikke kan skanne, kopiere eller sende en faks eller skanner system feil.

Feilen vises for maskinvare -eller strøm problemer i skanneren, for eksempel en papirstopp-eller Kalibreringsfeil i skanneren. Det er ikke relatert til problemer med nettverks-eller USB-tilkobling.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Bruke HP Print and Scan Doctor (Windows)

Bruk HP Print and Scan Doctor på datamaskinen for å få hjelp med å diagnostisere og løse utskrifts-og skanneproblemer.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Last ned HP Print and Scan Doctor, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere og åpne verktøyet.

 3. På velkomstskjermen klikker du på Start for å velge skriveren og kjøre diagnostikkverktøyet.

 4. Hvis skriveren ikke blir funnet, klikk på Produktet er ikke oppført, og følg instruksjonene for å feilsøke tilkoblingen.

Kontrollere funksjoner i skanner feltet

Hvis du har en planskanner, kan du se på skanner linjen under skanning for å se om den fungerer som den skal.

 1. Fjern eventuelle originale dokumenter eller bilder fra skannerglasset.

 2. Løft opp Skannerlokket litt, og trykk deretter på Kopier -knappen eller-ikonet.

 3. Se på skanneren. Skanner feltet skal lyse og dra over lengden på glasset.

  Hvis skanner lampen ikke lyser eller beveger seg, Kontakt HPs kundestøtte for å utføre service på skriveren.

Installer skriverprogramvaren på nytt

Å installere skriverprogramvaren på nytt kan løse eventuelle problemer med utskrift og skanning.

Installere HP-skriverdriveren på nytt (Windows)

Avinstaller og Installer skriverdriveren på nytt på en Windows-datamaskin.

 1. Koble USB-kabler fra skriveren.

 2. Søk etter og åpne Endre eller fjern programmer i Windows.

 3. Se etter navnet på HP-skriveren din i listen over programmer.

  • Hvis du finner skriveren, klikker du på skrivernavnet og deretter på Avinstaller.

  • Hvis du ikke finner skriveren, kan du søke etter og åpne skrivere & skannere, klikk på skriveren og klikk deretter på Fjern enhet.

 4. Hvis meldingen Brukerkontokontroll vises, klikker du på Ja.

 5. Følg instruksjonene for å fullføre fjerningen av programvaren, og start deretter datamaskinen på nytt.

 6. Gå til 123.hp.com for å laste ned og installere den nyeste skriverdriveren.

Avinstaller HP-utskriftsdriveren og legg til skriveren med AirPrint (Mac)

Fjern skriverdriveren og programvaren som er installert på Mac-maskinen, og legg deretter til skriveren med AirPrint.

 1. Last ned og åpne HP Easy Start.

 2. Åpne HP Easy Start-rullegardinmenyen og klikk på Avinstaller HP-programvare.

  Klikk på Avinstaller HP-programvare i HP Easy Start
 3. Følg instruksjonene for å avinstallere all HP-programvare.

 4. Klikk på Apple-ikonet , klikk på Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere, Utskrift og skann eller Utskrift og faks.

 5. Klikk på Pluss-tegnet.

 6. Velg skriveren på listen.

 7. Klikk på Bruk- eller Skriv ut ved hjelp av-feltet, velg AirPrint fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på Legg til.

  Velg skriveren i listen, og åpne Bruk-feltet
 8. Dersom AirPrint ikke er tilgjengelig, eller hvis du trenger en spesifikk funksjon kun for HP, kan du gå til HPs programvare og drivere for å laste ned HP-programvaren for skriveren din.

Ytterligere feilsøking for skannerfeil

En eller flere av følgende oppgaver kan løse skanner problemet, avhengig av skrivermodellen.

 • For skrivere med touchscreen-eller menu-baserte Kontrollpanel, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. Finne gjenopprett fabrikkinnstillingene eller lignende meny under oppsett eller verktøy-menyen.

 • For USB-tilkoblinger, sørg for at kabelen er mindre enn 3 m (9 ft 10 in) i lengde, og koblet direkte til datamaskinen istedet for en USB-hub eller dokkingstasjonen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...