solution Contentsolution Content
Automatisk oversettelse av denne siden fra Microsoft Translator

Skannerfeil på HP-skrivere (Windows, MacOS)

Under forsøk på å skanne, kopiere eller fakse, en skanner feil. Det vises en feilmelding om at du ikke kan skanne, kopiere eller sende en faks eller skanner system feil.

Feilen vises for maskinvare -eller strøm problemer i skanneren, for eksempel en papirstopp-eller Kalibreringsfeil i skanneren. Det er ikke relatert til problemer med nettverks-eller USB-tilkobling.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren. Hvis skriveren ikke slås av, kobler du strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen direkte til en stikkontakt og til skriveren.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Kontrollere funksjoner i skanner feltet

Hvis du har en planskanner, kan du se på skanner linjen under skanning for å se om den fungerer som den skal.

 1. Fjern eventuelle originale dokumenter eller bilder fra skannerglasset.

 2. Løft opp Skannerlokket litt, og trykk deretter på Kopier -knappen eller-ikonet.

 3. Se på skanneren. Skanner feltet skal lyse og dra over lengden på glasset.

  Hvis skanner lampen ikke lyser eller beveger seg, Kontakt HPs kundestøtte for å utføre service på skriveren.

Installer skriverprogramvaren på nytt

Å installere skriverprogramvaren på nytt kan løse eventuelle problemer med utskrift og skanning.

Fjerne skriveren fra Skrivere og skannere (Windows, Mac)

Bruk menyen Skrivere og skannere for å fjerne skriveren fra en Windows-datamaskin eller Mac.

 • Windows: Søk etter og åpne Skrivere og skannere, velg skriveren din i listen, og klikk deretter Fjern enhet > Ja for å fullføre fjerningen.

 • macOS: Klikk på Nc-ikonet, og søk etter og åpne Printers &scanners. Velg skrivernavnet, klikk på Fjern skriver eller Fjern-knappen, og klikk deretter på Fjern skriver eller Slett skriver når du blir bedt om å fullføre fjerningen.

Konfigurer skriveren med HP Smart-appen (Windows, macOS)

Bruk veiledet skriveroppsett i HP Smart-appen for å koble skriveren din via USB eller til Internett.

 1. Last ned HP Smart-appen fra HP Smart - Microsoft Store (Windows, på engelsk) eller HP Smart - Mac App Store (macOS, på engelsk).

 2. Hvis en velkommen til HP Smart skjermen viser, klikk på Godta alle.

  HP Smart Welcome-skjermbilde
 3. Konfigurer eller legg til skriveren.

  • Hvis alternativet for å sette opp eller logge på vises, klikk på Konfigurer en ny skriver.

   Klikke på Konfigurere en ny skriver
  • Hvis appens startskjerm vises, klikker du på Legg til skriver (Windows), konfigurer eller legg til skriver (macOS) eller Legg til skriver-ikonet.

   Eksempler på Legg til skriver i Windows (venstre) og macOS (høyre)

   Eksempler på alternativene i HP Smart app Legg til skriver
 4. For macOS, klikk Kom i gang under Konfigurere en ny skriver. Hvis du blir bedt om å velge en tilkoblingstype, klikker du på Wi-Fi eller Ethernet-kabel og deretter på Fortsett. Klargjør skriveren for tilkoblingen, og klikk deretter Fortsett.

  Klikke på Kom i gang
 5. Finn skriveren i listen, klikk på skrivernavnet eller Konfigurer, og følg deretter instruksjonene for å fullføre konfigurasjonen. Det kan ta noen minutter før skriveren vises.

  Eksempel på skrivere oppdaget av HP Smart-appen

  Eksempler på skrivere oppdaget av HP Smart-appen
 6. Hvis du bruker en Wi-Fi-tilkobling og skriveren ikke blir funnet, kan du fortsette til neste trinn.

 7. Modus for gjenoppretting av Wi-Fi-oppsett.

  • Skrivere med kontrollpanel med berøringsskjerm: På kontrollpanelet, åpne menyen Trådløst eller Oppsett , velg Nettverksoppsett eller Innstillinger, og velg Deretter Gjenopprett nettverksinnstillinger.

  • Skrivere uten kontrollpanel med berøringsskjerm: Bruk knappene på kontrollpanelet til å gjenopprette Wi-Fi-oppsettsmodus på HP-skriveren.

 8. Innen 2 timer, lukk og åpne HP Smart app på nytt, og legg deretter til skriveren igjen.

 9. Hvis HP Smart-appen fortsatt ikke kan finne skriveren, kan du gå til HP-skriveren og ikke finne skriveren av programvaren eller enheten under oppsett for å få informasjon om feilsøking.

Gjenopprett fabrikkinnstillingene for skriveren

Gjenopprett skriveren din til standard fabrikkinnstillinger med HP Smart-appen eller nettleseren for å åpne skriverens innebygde webserver (EWS). Gjenoppretting av fabrikkinnstillingene kan bidra til å løse problemer med skriveroppsett, tilkoblingsproblemer og feilmeldinger.

 1. Velg én av følgende metoder for å åpne de avanserte innstillingene for skriveren.

  • HP Smart-app: Klikk på bildet av skriveren for å åpne innstillinger og administrasjonsverktøy, og klikk deretter avanserte innstillinger under Innstillinger.

  • Skriver EWS: Åpne HP-skriverens innebygde webserver (EWS) ved hjelp av skriverns IP-adresse.

 2. På EWS-startsiden velger du kategorien Innstillinger eller System .

 3. Hvis du blir bedt om å logge inn eller skrive inn skriverens PIN-kode, angi administrator for brukernavnet (kun HP LaserJets), skriv PIN-koden fra skriveretiketten, og klikk deretter Send eller OK. Denne etiketten er vanligvis plassert inne i patrontilgangsområdet eller skriverdøren.

  Plasseringen til PIN-koden på skriveretiketten
 4. Gjenopprett skriveren til fabrikkinnstillinger.

  • For de fleste HP-skrivere, velg Gjenopprett fabrikkinnstillinger eller Fabrikk under Bruk standard. Klikk på Gjenopprett fabrikkinnstillinger > Ja.

  • Klikk på Service for HP LaserJet-skrivere, og velg deretter Gjenopprett standardinnstillinger > OK.

  Etter ca. 20 sekunder starter skriveren automatisk på nytt.

 5. Koble skriveren til Wi-Fi-nettverket igjen om nødvendig.

 6. Kontroller om det finnes fastvareoppdateringer for skriveren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Gjenopprett fabrikkinnstillinger på HP-skriveren.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.