hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Trådløs-skrivertilkobling går tapt etter at ruter- eller nettverksinnstillingene endres

Hvis du kjøpte en ny ruter, byttet Internett-leverandør (ISP) eller byttet nettverksnavn og passord, kan ikke skriveren koble til nettverket.

Koble til en skriver som har et betjeningspanel med berøringsskjerm

Bruk skriverens kontrollpanel for å koble skriveren til nettverket.

Koble skriveren til det trådløse nettverket (skrivere med en berøringsskjerm)

Bruk veiviseren for trådløs konfigurering på skriverens kontrollpanel for å koble skriveren til det lokale Wi-Fi-nettverket.

 1. Sett skriveren nært Wi-Fi-ruteren.

 2. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 3. På skriveren velger du Gjenopprett nettverksstandarder fra Trådløst, Innstillinger , eller Gjenopprett innstillinger-menyen.

 4. Få nettverkets navn og passord. Gå til Finne WEP, WPA eller WPA2-passordet for trådløst nettverk for mer informasjon.

 5. Velg Veiviser for trådløs konfigurering fra menyen for Trådløst, Innstillinger eller Nettverksoppsett.

 6. Velg navnet på det trådløse nettverket, og angi deretter passordet.

  Merk:

  Dersom veiviseren for trådløst oppsett ikke vises, velger du Wi-Fi Beskyttet oppsett eller WPS, velg Trykknapp, og følger deretter trinnene for å koble til nettverket.

Skriv ut en Test av trådløst nettverk-rapport

Skriv ut en testrapport for trådløst nettverk for å finne informasjon om tilkoblingen til din trådløse skriver eller feilsøke tilkoblingsproblemer.

 1. Skriv ut en testrapport for det trådløse nettverket:

  • HP-skrivere med kontrollpanelmeny: Åpne Trådløs-menyen, trykk på Oppsett-ikonet, trykk på Skriv ut rapporter, og trykk deretter på Trådløs testrapport.

  • HP inkjet-skrivere uten en kontrollpanelmeny: Avhengig av skriveren din trykker du enten på knappene Trådløs og Informasjon samtidig, eller trykk på knappene Trådløs og Start Copy Black samtidig.

  • HP LaserJet-skrivere: Trykk på og hold nede knappen Trådløs i 10 sekunder eller til klar-lampen blinker, eller gå til trådløs-menyen, og naviger til den trådløse nettverkstesten.

  • HP Laser NS og Neverstop-laserskrivere: Trykk på og hold nede knappene Gjenoppta og Trådløs i 3 sekunder.

  • HP Tango-skrivere: Trykk på og hold nede knappen Informasjon til de andre knappene på kontrollpanelet lyser opp, og trykk deretter på knappene Informasjon og Gjenoppta samtidig for å skrive ut siden.

 2. Se gjennom informasjonen i rapporten, og følg deretter instruksjonene i rapporten for å feilsøke tilkoblingsproblemer hvis det er nødvendig.

Koble skriveren til det trådløse nettverket (skrivere uten berøringsskjerm)

For skrivere uten skjerm, kan du bruke Wi-Fi Protected Setup (WPS), HP Smart eller midlertidig koble til en USB-kabel for å konfigurere den trådløse tilkoblingen.

Hvis én metode ikke fungerer, kan du prøve en annen.

Koble til skriveren ved hjelp av Wi-Fi Protected Setup (skrivere uten berøringsskjerm)

Bruk Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen på ruteren for å koble skriveren til det trådløse nettverket.

 1. Sett skriveren nært Wi-Fi-ruteren.

 2. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 3. På skriverens betjeningspanel trykker du og holder knappen Trådløs i minst 5 sekunder eller til trådløs-lampen begynner å blinke. For Tango-skrivere trykker du og holder nede knappene Trådløs og av/på på baksiden av skriveren til den blå streken blinker.

 4. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS-knappen på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner.

 5. Vent til lampen på skriveren slutter å blinke.

Koble til skriveren ved bruk av HP Smart-appen

Bruk HP Smart-appen til å koble skriveren til det trådløse nettverket.

 1. Åpne HP Smart-appen. Hvis du ikke har HP Smart, kan du laste den ned fra 123.hp.com eller i appbutikken.

 2. Klargjør skriveren for en trådløs nettverkstilkobling.

  • For de fleste HP skrivere uten en kontrollpanelmeny: Trykk på og hold nede knappene Trådløs og Avbryt til lampene for Trådløs og Strøm blinker.

  • HP Envy 6000, Pro 6400, DeskJet Plus IA 6000 og 6400 all-in-One-skrivere: Trykk på og hold nede Trådløst-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til Edge-lyset blinker lilla. Det kan gå flere forsøk før belysningen blinker.

  • For HP Tango-skrivere: Trykk på og hold nede Trådløst-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til Edge-lyset blinker blått.

  • HP laser (ikke LaserJet)-skrivere: Trykk på og hold nede Trådløs-knappen til varsel lampen blinker. Skriveren kan starte på nytt.

 3. Innen to timer kan du følge fremgangsmåten i HP Smart-appen for å legge til skriveren og konfigurere den trådløse tilkoblingen.

Koble til skriveren med en midlertidig USB-tilkobling

Bruk en midlertidig USB-tilkoblingen fra datamaskinen til skriveren din for å koble skriveren til det trådløse nettverket.

Merk:

HP Tango skrivere støtter ikke oppsett av trådløs tilkobling med en USB-kabel.

Koble til skriveren med en midlertidig USB-tilkobling (Windows)

Koble midlertidig skriveren til datamaskinen med en USB-kabel, og deretter endre tilkoblingstypen til trådløst i HP Printer Assistant.

 1. Søk i Windows etter HP, og klikk deretter på skriverens navn fra listen over søkeresultater. Hvis skriverprogramvaren ikke er installert på datamaskinen, kan du gå til 123.hp.com å laste ned og installere den.

 2. Klikk på fanen Utilities.

 3. Klikk Skriverkonfigurasjon og programvare, og klikk deretter Rekonfigurere trådløse innstillinger.

 4. Følg instruksjonene på skjermen for å endre de trådløse innstillingene.

 5. Når du blir bedt om det, koble til USB-kabelen og skriv inn WEP- eller WPA-nøkkelen (nettverkspassordet).

  Hvis du ikke kjenner passordet til nettverket, kan du gå til Finn WEP-, WPA- eller WPA2-passordet til det trådløse nettverket (Windows).

  Når skriveren er koblet til det trådløse nettverket, lyser den blå trådløs-lampen på betjeningspanelet fast.

Koble til skriveren med en midlertidig USB-tilkobling (Mac)

Koble midlertidig skriveren til Mac-en med en USB-kabel, og endre deretter tilkoblingstypen til trådløst i HP Utility.

 1. Koble USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren , og koble den til datamaskinen.

 2. Klikk på Apple-ikonet og deretter på Systeminnstillinger.

 3. Avhengig av operativsystemets versjon, klikker du på Utskrift og skanning eller Skrivere og skannere.

 4. Klikk på plusstegnet, deretter klikk Legg til skriver eller skanner.

  Skrivere og skannere-vinduet
 5. Klikk på navnet til skriveren med USB under Type.

 6. Velg navnet på skriveren fra Bruke-menyen, og klikk deretter på Legg til.

 7. Klikk på navnet på skriveren, og klikk deretter på Alternativer og nivåer.

 8. Klikk på Verktøy, og deretter på Åpne skriververktøy.

 9. I HP Skriververktøy, klikk på Trådløst oppsett.

  Klikk på Trådløst oppsett i HP Utility
 10. Kontroller at nettverket ditt er vises på vinduet Bekreft trådløsinnstillinger, og klikk deretter Fortsett for å fullføre den trådløse konfigurasjonen.

 11. Hvis nettverket ikke vises i vinduet Bekreft trådløs-innstillinger, koble til det riktige nettverket.

  1. Velg Nei, jeg vil velge et annet nettverk, og klikk deretter Fortsett.

  2. Velg det trådløse nettverket fra listen, eller skriv inn nettverkets SSID i Trådløst nettverksnavn-feltet, og skriv deretter inn nettverkspassordet i feltet Passord.

   Hvis du ikke kjenner passordet til nettverket, kan du gå til Finn WEP-, WPA- eller WPA2-passordet til det trådløse nettverket.

  3. Klikk på Fortsett.

 12. Etter at nettverkstilkoblingen er konfigurert, klikk Fullført, og deretter koble USB-kabelen fra skriveren og datamaskinen.

  Når skriveren er koblet til det trådløse nettverket, lyser Wireless-lampen på betjeningspanelet fast.

 13. I vinduet Skrivere og skannere eller Skrive ut og skann vinduet, klikk navnet på skriveren din, klikk minustegnet, og så slett den USB installerte skriveren.

 14. Klikk på plusstegnet, deretter klikk Legg til skriver eller skanner.

 15. Klikk på navnet til skriveren med Bonjour oppført under Type, klikk Bruk eller Skriv ut med boksen, og velg navnet på skriveren i hurtigmenyen.

 16. Klikk på Legg til for å legge til skriveren i listen.

Skriv ut en Test av trådløst nettverk-rapport

Skriv ut en testrapport for trådløst nettverk for å finne informasjon om tilkoblingen til din trådløse skriver eller feilsøke tilkoblingsproblemer.

 1. Skriv ut en testrapport for det trådløse nettverket:

  • HP-skrivere med kontrollpanelmeny: Åpne Trådløs-menyen, trykk på Oppsett-ikonet, trykk på Skriv ut rapporter, og trykk deretter på Trådløs testrapport.

  • HP inkjet-skrivere uten en kontrollpanelmeny: Avhengig av skriveren din trykker du enten på knappene Trådløs og Informasjon samtidig, eller trykk på knappene Trådløs og Start Copy Black samtidig.

  • HP LaserJet-skrivere: Trykk på og hold nede knappen Trådløs i 10 sekunder eller til klar-lampen blinker, eller gå til trådløs-menyen, og naviger til den trådløse nettverkstesten.

  • HP Laser NS og Neverstop-laserskrivere: Trykk på og hold nede knappene Gjenoppta og Trådløs i 3 sekunder.

  • HP Tango-skrivere: Trykk på og hold nede knappen Informasjon til de andre knappene på kontrollpanelet lyser opp, og trykk deretter på knappene Informasjon og Gjenoppta samtidig for å skrive ut siden.

 2. Se gjennom informasjonen i rapporten, og følg deretter instruksjonene i rapporten for å feilsøke tilkoblingsproblemer hvis det er nødvendig.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...