hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

OMEN by HP GA1-1000 Accelerator – konfigurere OMEN Graphics Accelerator

Konfigurer OMEN by HP GA1-1000 Accelerator med den kompatible datamaskinen, og bruk deretter OMEN Accelerator-appen til å tilpasse innstillingene.

Installere et skjermkort

Installer kort med hel eller halv lengde for å forbedre spillopplevelsen.

Merk:

Braketten og den usikrede skruen er inkludert i modeller som hadde skjermkort som ble installert under produksjonen. Hensikten med disse er å unngå skader under transport til eieren. Braketten og den usikrede skruen er ikke nødvendige for å installere skjermkort med full lengde.

 1. For å åpne tilgangspanelet trekker du opp låsen og løfter deretter opp tilgangspanelet.

  Åpne tilgangspanelet
 2. Sett inn grafikkortet i PCI-sporet.

  Sette inn grafikkkortet i PCI-sporet
 3. Feste kortet på plass.

  • Kort med full lengde: Sett braketten på kortet, og sett deretter i skruene for å feste braketten og kortet på plass.

  • Kort med halv lengde: Sett i skruen for å feste kortet på plass.

 4. Koble til strømledningen, og lukk deretter tilgangspanelet.

  Koble til strømledningen

Oppdatere datamaskinen

Oppdater fastvaren, programvaren og driverne for datamaskinen før du bruker OMEN by HP GA1-1000 Accelerator.

 1. Sørg for at datamaskinen er koblet vekselstrøm og har en aktiv Internett-forbindelse.

 2. Last ned og installer den nyeste grafikkdriveren fra produsentens nettsted:

 3. Oppdater BIOS-versjonen på datamaskinen. For detaljerte trinn, se:

 4. Start maskinen på nytt om den ikke automatisk startes på nytt.

 5. Etter at datamaskinen er startet på nytt, kan du laste ned og installere de nyeste Intel Thunderbolt-pakkene:

 6. Koble OMEN Accelerator til Thunderbolt 3-porten på datamaskinen.

 7. Når akseleratoren er tilkoblet, kan du laste ned og installere de nyeste driverne til OMEN Accelerator:

Installere en intern harddisk

Installer en intern harddisk i OMEN Acceleratoren.

 1. For å åpne tilgangspanelet trekker du opp låsen og løfter deretter opp tilgangspanelet.

  Åpne tilgangspanelet
 2. Ta den nye harddisken ut av emballasjen.

 3. Mens du har tak harddisken med én hånd, senker du harddisken ned i harddiskskuffen og fester deretter skruene.

  Senke harddisken ned i skuffen, og stram deretter skruene
 4. Sett harddiskskuffen inn i skuffen, skyv skuffen mot baksiden av akseleratorens kabinett til den klikkes på plass.

  Senke harddisken ned i skuffen
 5. Stram skruen, og koble deretter kabelen til baksiden av harddisken.

  Feste harddisken i skuffen
 6. Lukk tilgangspanelet.

Bruke OMEN Accelerator-appen

Bruk OMEN Accelerator-appen til å veksle mellom skjermkort, se bruken av nettverksressurser og til å endre innstillinger.

 1. Åpne OMEN Accelerator-appen.

  Hvis du åpner programmet for første gang, vises en velkomstskjerm med forklaring på funksjonene i appen.

 2. Velg en funksjon avhengig av hva du ønsker å gjøre.

  • Grafikk-veksler: Veksle mellom grafikkort, sett programmet til å åpne automatisk, eller bytt grafikkprosessorer automatisk når du kobler til OMEN Accelerator.

  • Nettverks-booster: Vis eller endre prioriteringer for nettverkstjenestene for de ulike programmene som kjører på datamaskinen.

Koble til OMEN Accelerator

Koble til OMEN Accelerator riktig for å unngå tap av data og andre problemer.

 1. Klikk på Thunderbolt-ikonet i systemstatusfeltet eller -menyen på datamaskinen.

 2. Velg Utløs OMEN Accelerator.

 3. Koble fra akseleratoren etter at Sikker fjerning av maskinvare vises.

Vanlige spørsmål

Har du fortsatt spørsmål? Finn flere svar og hjelp.

Hvordan kan jeg oppdatere akseleratoren?

For å oppdatere OMEN Acceleratoren kan du følge instruksjonene på skjermen for viktige oppdateringer, eller laste ned anbefalte oppdateringer manuelt.

Merk:

HP Support Assistant (HPSA) leverer alle oppdateringene. Hvis HPSA ikke er installert på datamaskinen, vil programmet be deg om å installere det.

 1. Sørg for at datamaskinen er koblet vekselstrøm og har en aktiv Internett-forbindelse.

 2. Klikk på knappen Oppdater i ledeteksten, eller velg Oppdater i navigasjonsruten til appen, og klikk deretter på knappen i ledeteksten.

  Appen søker etter oppdateringer ved hjelp av HPSA. Hvis HPSA ikke er installert, følger du instruksjonene på skjermen.

 3. Følg veiledningen på skjermen for å installere viktige oppdateringer, eller vent til programmet finner anbefalte oppdateringer, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

 4. Start maskinen på nytt om nødvendig.

Hva om meldingen «Feil: Kan ikke finne OMEN Accelerator-boksen» vises?

Meldingen Feil: Kan ikke finne OMEN Accelerator-boksen. Kontroller at boksen er riktig koblet til, og prøv igjen. La det gå noen sekunder slik at boksen starter opp. kan vises hvis akseleratoren åpnes manuelt eller koblingen mistes eller løsner. Kontroller at tilkoblinger er utført riktig. Når datamaskinen oppdager OMEN Accelerator, vil ikke meldingen vises lengre.

Hva om jeg får feilmeldinger i Graphic Switcher?

Ulike meldinger kan vises i Graphic Switcher avhengig av problemet som er oppdaget av programmet. De ulike feilmeldingene vil ikke vises lengre når problemet er løst.

 • Finner ikke det eksterne skjermkortet. Prøv igjen.: Se om koblingen er riktig.

 • Skjermkortdriver ikke funnet. Installer for å fortsette.: Denne meldingen vises når skjermkortdriveren ikke blir funnet, eller kortet virker med den medfølgende Microsoft-driveren. Vent til programmet finner kortet.

 • Feil med ukjent enhet Se i Enhetsbehandling for mer informasjon.: Denne meldingen vises når en enhetsfeil (gult utropstegn) oppstår, og den kun berører Graphics Switcher-modus. Vent på at feilen løses. Du kan fortsette å bruke de andre funksjonene i appen mens feilen løses.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...