hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP VR Backpack G2 – konfigurere HP VR Backpack G2

Sette opp og bruke HP VR Backpack G2, inkludert førstegangsoppsettet, sette på seletøyet og skifte ut batteriene uten å slå av datamaskinen.

Ferdig oppsett sett forfra og bakfra.

Lade datamaskinen og de eksterne batteriene

Lade datamaskinen ved å sette den inn i dokkingstasjonen og lade deretter de eksterne batteriene.

 1. Koble strømadapteren til baksiden av dokkingstasjonen, koble strømledningen til strømadapteren og koble deretter strømledningen til en stikkontakt.

  Koble strømadapteren til dokkingstasjonen og en stikkontakt
 2. Sett datamaskinen inn i dokkingstasjonen til den klikker på plass.

  Sette datamaskinen inn i dokkingstasjonen
 3. Etter at du har satt i datamaskinen, vil LED-lampene på dokkingstasjonen vise statusen på det interne batteriet.

  • Det lyser hvitt: Datamaskinen er sikker og det interne batteriet er ladet.

  • Det lyser gult: Datamaskinen er sikker og batteriet lades.

  • Det lyser ikke: Datamaskinen er ikke sikker eller dokkingstasjonen er ikke koblet til strømkilden.

 4. Vent til batteriet er fulladet før du bruker datamaskinen for første gang.

 5. Når batteriet er fulladet, slår du på datamaskinen mens den er i dokkingstasjonen.

 6. Se på LED-lampen på Av/på-knappen for å finne statusen til datamaskinen.

  • Strømlampen lyser rødt: Datamaskinen er på.

  • Strømlampen blinker rødt: Datamaskinen er i hvilemodus og inaktiv.

  • Strømlampen lyser ikke: Datamaskinen er slått av.

 7. Du kan koble datamaskinen fra dokkingstasjonen ved å trykke på Utløser-knappen og deretter ta ut datamaskinen.

 8. Sett inn de to eksterne batteriene i den eksterne batteriladeren.

  Sette inn de to eksterne batteriene inn i batteriladeren.
 9. Koble fra strømadapteren på baksiden av dokkingstasjonen, koble til strømadapteren på baksiden av batteriladeren og koble deretter strømledningen til en stikkontakt.

  Koble til strømadapteren på baksiden av batteriladeren
 10. Se på LED-lampene på batteriene for å finne statusen til batteriene.

  • Fire lamper lyser: Batteriet er mer enn 95 % oppladet.

  • Tre lamper lyser: Batteriet er mer enn 75 % oppladet.

  • To lamper lyser: Batteriet er mer enn 50 % oppladet.

  • En lampe lyser: Batteriet er mer enn 25 % oppladet.

Feste datamaskinen til seletøyet

Fest datamaskinen til seletøyet, sett inn de eksterne batteriene, og koble deretter datamaskinen til et VR-headset.

 1. Sett datamaskinen inn i seletøyet, og lås deretter utløserknappen.

  Feste datamaskinen til selen
 2. Fest batteriholderen på høyre side til datamaskinen, og sett deretter det eksterne batteriet inn i batteriholderen. Gjenta dette trinnet for batteriholderen på venstre side og det eksterne batteriet.

  Feste batteriholderen til datamaskinen, og sette deretter batteriet inn i holderen
 3. Koble et VR-headset til datamaskinen.

  Koble til et VR-headset
 4. Slå på datamaskinen.

 5. Plasser seletøyet på ryggen, og fest deretter klemmene og juster stroppene slik at de holder seletøyet på plass.

  Feste klemmene og justere stroppene

Du kan nå bruke HP VR Backpack G2.

Bytte de eksterne batteriene

Bytt ut de eksterne batteriene uten å slå av datamaskinen.

 1. Koble fra batteriholderen på høyre siden av datamaskinen, og fjern deretter det eksterne batteriet fra batteriholderen. Gjenta dette trinnet for batteriholderen på venstre side og det eksterne batteriet.

  Fjerne et eksternt batteri
 2. Sett inn et nytt batteri i batteriholderne på høyre og venstre side, og koble deretter hver batteriholder til datamaskinen.

  Feste batteriholderen til datamaskinen, og sette deretter batteriet inn i holderen
 3. Sett de to tomme batteriene inn i den eksterne batteriladeren.

  Koble til strømadapteren på baksiden av batteriladeren

Ta ut datamaskinen fra seletøyet

Ta ut datamaskinen fra seletøyet, og sett deretter datamaskinen inn i dokkingstasjonen når den ikke er i bruk.

 1. Koble fra alle tilkoblede enheter (for eksempel VR-headset), løsne klemmen og fjern deretter seletøyet fra ryggen.

 2. Trykk på utløserknappen på seletøyet for å ta ut datamaskinen.

  Ta ut datamaskinen fra seletøyet
 3. Sett datamaskinen inn i dokkingstasjonen til den klikker på plass.

  Sette datamaskinen inn i dokkingstasjonen

Vanlige spørsmål

Har du fortsatt spørsmål? Finn flere svar og hjelp.

Hvorfor vil datamaskinen starte på nytt kontinuerlig etter overklokking av CPU?

Dersom datamaskinen ikke starter inn i operativsystemet etter overklokking, og starter på nytt gjentatte ganger etter at å ha vist HP-logoen, må du laste inn BIOS-standardinnstillinger på din datamaskin.

 1. Slå av datamaskinen.

 2. Slå på datamaskinen, og trykk umiddelbart på tasten F10 for å åpne BIOS-konfigureringsverktøyet.

 3. Trykk på F9 for å laste inn BIOS-standardinnstillinger.

 4. Lagre endringene og deretter gå ut av BIOS-konfigureringsverktøyet.

  Datamaskinen starter som normalt.

Hvordan endrer jeg belysningen på PC-en?

Bruk OMEN Command Center for å endre belysningen på datamaskinen.

Merk:

Alternativer for belysning varierer etter datamaskin. Gå til HP OMEN Command Center hvis du vil ha mer informasjon.

 1. Åpne OMEN Command Center.

 2. Velg Belysning, og velg deretter den delen av datamaskinen som skal endres, for eksempel tastatur eller eksteriør, om dette valget vises.

 3. Velg en belysningssekvens under Modus.

  • Statisk farge: Velg et enkelt, statisk fargeoppsett og lysstyrke for hver sone.

  • Fargeløkke: Konfigurer lampene til å gå gjennom et skreddersydd fargeoppsett.

  • Systemdata: Konfigurere lampene til å endre farger basert på systembruk og temperatur.

  • Lydpuls: Konfigurere lampene til å endre basert på lydutgangen.

  • Tastaturanimasjon: Velg en animasjonseffekt for tastaturet. Valgmuligheter for effekt varierer.

  • Belysning av tastatursone: Konfigurer belysningen for sonene på tastaturet.

  • Av: Slå av lysene.

Hvor er serienummeret på datamaskinen?

Serienummeret befinner seg på serviceetiketten som er festet på datamaskinens bakside. Etiketten inneholder også produktnummer og modellnummer.

Finne serviceetiketten som viser serie- og produktnumre

Hva om datamaskinen ikke slår seg på?

Det er en sikkerhetsfunksjon som hindrer at datamaskinen tilfeldigvis slår seg under transport. Datamaskinen må være koblet til dokkingstasjonen og bruke vekselstrøm når du slår på datamaskinen for første gang. Kontroller at datamaskinen er satt ordentlig på plass i dokkingstasjonen, og kontroller deretter at tilkoblingene mellom strømadapteren, strømledningen og dokkingstasjonen er riktig utført.

Hvordan forbedrer jeg ytelsen til PC-en?

Bruk OMEN-Command Center til å endre ytelsesmodusen til datamaskinen.

Merk:

Tilgjengelige modi varierer etter datamaskin. Gå til HP OMEN Command Center hvis du vil ha mer informasjon.

 1. Åpne OMEN Command Center.

 2. Velg Performance Control, og velg en modus som fungerer best for oppgaven du utfører.

  • Comfort-modus: Reduserer CPU- og GPU-temperaturen slik at det er passende for ulike oppgaver, og kjøler datamaskinen ned når det er nødvendig.

  • Ytelsesmodus: Optimerer spillytelsen ved å dynamisk fordele kraft mellom CPU og GPU.

   Merk:

   Ytelsesmodus kan øke varmen og støyen.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...