hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ProBook x360 11 G1, G2, G3 – konfigurere en HP Active-penn

Konfigurer en HP Active-penn for en kompatibel bærbar PC med berøringsskjerm og bruk deretter pennen til å skrive, tegne eller navigere i operativsystemet og programmene.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriet for å forsyne HP Active-pennen med strøm.

 1. Ta pennen ut av emballasjen.

 2. Vri hetten for å fjerne den, og legg den til side.

  Fjerne hetten på pennen
 3. Sett inn batteriet i pennen med den positive batteripolen vendt mot batterirommet og den negative polen vendt mot deg.

  Sette inn batteriet i pennen
 4. Sett hetten på pennen og vri deretter hetten for å låse den på plass.

Feste pennesnoren og -holderen

Fest snoren til pennen og til den bærbare PC-en, og installer deretter penneholderen, der pennen kan oppbevares når den ikke er i bruk.

 1. Finn snorens festepunkt på pennehetten.

  Finne snorens festepunkt på pennehetten
 2. Hold snoren i én hånd og tre snorløkken gjennom hullet i hetten, slik at omtrent halvdelen av snoren er gjennom hullet.

 3. Tre den andre enden gjennom den første løkken, og stram deretter snoren til den sitter godt rundt pennen.

  Feste snoren til pennen
 4. Snu datamaskinen og finn skruen som er reservert for snoren.

 5. Fjern skruen fra datamaskinen, sett den tomme løkken på skruen og skru deretter skruen inn igjen.

  Feste snoren til underdekselet på datamaskinen
 6. Finn en plass på underdekselet der du vil feste penneholderen. Kontroller at plasseringen ikke påvirker balansen til den bærbare PC-en når du oppbevarer pennen i holderen.

 7. Fjern papiret fra limdelen av penneholderen.

  Fjerne papiret fra limdelen av penneholderen
 8. Posisjoner penneholderen på underdekselet og trykk den mot dekselet for å lime den fast.

  Feste penneholderen på underdekselet til datamaskinen
 9. Snu datamaskinen og oppbevar pennen i holderen når den ikke er i bruk.

  Oppbevare pennen når den ikke er i bruk

Kalibrere berøringsskjermen

Kalibrer berøringsskjermen for å oppnå bedre nøyaktighet når du bruker pennen.

 1. I Windows søker du etter og åpner Kalibrer skjermen for penn eller berøringsinndata.

 2. Velg Kalibrer og velg deretter Penneinndata.

  Velge Penneinndata for å starte kalibrering
 3. Bruk pennen til å trykke på trådkorsene som vises på skjermen.

  Du får best resultat ved å trykke raskt på alle trådkorsene på skjermen før pennen deaktiveres.

  Trykke på trådkorsene som vises på skjermen
 4. Klikk på Ja for å lagre kalibreringsdataene.

Bruke pennen

Trykk pennespissen mot berøringsskjermen. Berøringsskjermen registrerer automatisk pennen, slår av fingerberøringsfunksjonen og gir deg tips om hvor du skal plassere pennen.

Merk:

I Windows 10 og Windows 8.1 kan du skrive, tegne og male på skjermen uten å konfigurere pennen når du bruker Windows Ink Workspace eller Microsoft OneNote eller Fresh Paint.

 • Venstreklikke: Trykk én gang på skjermen med pennen for å venstreklikke på et element.

 • Høyreklikke: Trykk på høyreklikknappen på pennen, og trykk deretter på skjermen med spissen for å høyreklikke på et element.

 • Dobbeltklikke: Trykk to ganger på skjermen med pennen for å dobbeltklikke på et element.

 • Merke flere elementer: Trykk pennespissen mot skjermen og dra den over elementene eller teksten du vil merke.

 • Velge: Velg hvilken hånd du vil skrive med, og aktiver eller deaktiver visuelle effekter, markør og en innstilling for å ignorere berøring når du bruker pennen.

 • Slette: Trykk og hold pennespissen mot skjermen på elementet du vil slette, og trykk deretter på viskelærknappen. Du kan slette ett enkelt element eller bruke sveiping til å slette flere elementer.

Vanlige spørsmål

Har du fortsatt spørsmål? Finn flere svar og hjelp.

Hvorfor virker ikke pennen min?

Det kan være flere årsaker til at pennen ikke fungerer, for eksempel tomt batteri, løs eller ødelagt pennespiss eller en berøringsskjerm som ikke er konfigurert for penneinndata.

 1. Skift ut AAAA-batteriet hvis nødvendig. Sørg for at den positive batteripolen vender mot pennespissen.

 2. Kontroller pennespissen for å se om den er ødelagt, skadet eller sitter løst. Skift ut spissen hvis den er ødelagt eller skadet.

 3. Kontroller at berøringsskjermen er konfigurert for å ta imot penneinndata.

  • Chromebook: Bekreft at den bærbare PC-en har en digitaliseringsenhet. Finn serviceetiketten og kontroller at EMR Active Pen Support står oppført på etiketten.

  • Windows 10: Søk etter og åpne Kontrollpanel. Skriv penn i søkefeltet og velg deretter Penn og berøring fra listen med søkeresultater. Kontroller at innstillingene er riktige for penneinndata.

   Eksempel på passende pennealternativer for berøringsskjermen

Hvordan skifter jeg ut pennespissen?

Skift ut pennespissen hvis den blir skadet eller ødelagt.

Merk:

Det er mulig at pennen din ikke ser ut som den på bildet i fremgangsmåten, men fremgangsmåten er den samme.

 1. Sørg for at du har en pinsett og en ny spiss.

  HP anbefaler at du bruker en pinsett med runde tupper til å fjerne spissen med.

  Ny spiss og pinsett med runde tupper
 2. Grip spissen med pinsetten og trekk den forsiktig ut av pennen.

  Fjerne spissen fra hulrommet for pennespissen
 3. Sett inn en ny spiss i hulrommet for pennespissen og trykk den forsiktig inn til den klikker på plass.

  Sette inn den nye spissen i hulrommet for pennespissen

Hvordan endrer jeg strekbredden på pennen?

Pennen er trykkfølsom. Når du vil gjøre streken bredere, trykker du hardere med pennen. Trykk svakere når du vil ha en tynnere strek.

Hva kommer det av at pennemarkeringene er unøyaktige eller ikke vises?

Avhengig av pennen kan pennespissen være slitt eller skadet, eller det kan være lite strøm på batteriet. Skift ut pennespissen eller batteriet.

Hvorfor reagerer ikke berøringsskjermen på berøringer når du bruker pennen?

Berøringsskjermen reagerer ikke på samtidige inndata fra berøring og penn. Når du er ferdig med å bruke pennen, kan du fortsette med berøring.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...