hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PC-er – konfigurere og bruke HP Tilt-pennen

Dette dokumentet gjelder HP Tilt-pennen.

Konfigurer en HP Tilt-penn for den kompatible bærbare PC-en med berøringsskjerm, og tilpass deretter penneinnstillinger, knappehandlinger og andre innstillinger for penn og håndskrift.

Konfigurere HP Tilt-pennen

Konfigurer en HP Tilt-penn for den bærbare PC-en.

Konfigurere pennen

Konfigurer en HP Tilt-penn for den bærbare PC-en.

 1. Ta pennen ut av emballasjen.

  Ta pennen ut av emballasjen
 2. Vri pennen for å låse den opp og dra enden opp for å få tilgang til laderen.

  Dreie pennehetten
 3. Lad pennen med en USB-C-plugg.

  Koble USB-C-pluggen til pennens lader

  En hvit LED-lampe tennes for å vise at pennen lades.

 4. Vent én time til pennen er fulladet, og koble deretter fra laderen.

 5. Vri pennehetten for å lukke og låse den på plass igjen.

Pare pennen med den bærbare PC-en

Par pennen med den bærbare PC-en via Bluetooth.

 1. Trykk på og holde nede knappen på toppen i tre sekunder.

  Trykke på knappen for å forberede pennen for paring

  Lampen lyser blått når pennen er klar for paring.

 2. Søk etter og åpne Innstillinger i Windows og klikk deretter på Enheter.

  Velge Enheter i Innstillinger
 3. Velg Legg til Bluetooth eller annen enhet og klikk deretter på Bluetooth.

  Velge Bluetooth
 4. Velg HP Tilt Pen.

  Velge HP Tilt-pennen i Legg til en enhet
 5. Klikk på Ferdig for å fullføre paringen av HP Tilt-pennen med datamaskinen.

Tilpasse penneinnstillingene

Tilpasse penneinnstillingene i Windows 10.

 1. Søk etter og åpne Penninnstillinger i Windows.

 2. Tilpass penneinnstillingene:

  • Penn og Windows ink: Velg hvilken hånd du vil skrive med, og aktiver eller deaktiver visuelle effekter, markør og en innstilling for å ignorere berøring når du bruker pennen.

  • Håndskrift: Velg å skrive direkte inn i et tekstfelt, endre skrifttype og skriftstørrelse, og velg å skrive med fingertuppen.

  • Windows Ink-arbeidsområdeTilpass ekstra penneinnstillinger (hvis dette støttes av pennen). Innstillingene omfatter anbefalinger for anbefalte programmer; angi pennesnarveier; og velg penneatferden for enkeltklikk, dobbeltklikk og trykk og hold.

 3. Lagre innstillingene og åpne et program for å bruke pennen med de valgte innstillingene.

Montere penneholderen (Spectre Folio 13 bærbare PC-er)

Monter penneholderen på datamaskinen, slik at du har et sted å oppbevare HP Tilt-pennen når den ikke er i bruk.

Montere penneholderen

Monter penneholderen på datamaskinen, slik at du har et sted å oppbevare HP Tilt-pennen når den ikke er i bruk.

 1. Vipp skjermen opp for å få tilgang til baksiden av skjermen.

  Vippe skjermen opp for å få tilgang til baksiden av skjermen
 2. Fjern instruksjonsetiketten fra høyre side av skjermen.

  Fjerne instruksjonsetiketten
 3. Plukk av papiret på limdelen av lærpenneholderen.

  Plukke av papiret på limdelen av penneholderen
 4. Plasser penneholderen i fordypningen på baksiden av skjermen og trykk på den, slik at limet får feste.

  Trykke slik at limet får feste
  ADVARSEL:

  Ikke fest penneholderen til læretuiet.

 5. Vipp skjermen tilbake til opprinnelig posisjon og bruk penneholderen til å oppbevare pennen når den ikke er i bruk.

  Plassere pennen i holderen når den ikke er i bruk

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...